• Allmogejakt

800 vargar utan illegal jakt

AktuelltPublicerad: 2010-03-12 09:23

Forskarna tror att cirka 15 procent av den svenska vargstammen dör genom illegal jakt.
– Utan den illegala jakten skulle vi haft omkring 800 vargar i Sverige idag. Vi har nyligen gjort en simulering som ger den siffran, säger vargforskaren Olof Liberg till Jakt & Jägare.

Forskarna har bara delvis ”hårda fakta” i sina beräkningar av illegal vargjakt. Man förlitar sig istället till det som brukar kallas indicie-bevisning. Beräkningarna bygger på två forskningsstudier av vargars dödlighet. I det ena fallet följde man 76 radiomärkta vargar mellan åren 1999 och 2006. 14 av vargarna levde när studien avslutades.

15 procent tros dödas illegalt 
Den andra kartläggningen gjordes med hjälp av siffrorna i de årliga inventeringarna 1999-2006. I båda studierna var den totala årliga dödligheten i vargstammen omkring 30 procent. Slutsatsen är att hälften av dem dödades illegalt.
Fyra procent av vargarna i radiostudien konstaterades med säkerhet vara illegalt dödade. Elva procent av dem sorterades in under kategorin ”sannolik illegal jakt”.
– När vi skriver ”sannolik illegal jakt” utgår vi ifrån andra indikationer som vi fått, till exempel fall där sändaren tystnad samtidigt som vargen försvunnit, säger Olof Liberg.

Läkta skottskador
Under studieperioden påträffades 17 döda vargar där kropparna efter dem visade att de dödats illegalt. Åtta giftåtlar i vargområden påträffades och vid obduktioner visade sig elva döda vargar ha gamla, läkta skottskador. Med forskarnas sätt att räkna var antalet illegalt dödade vargar 136 stycken under åren 1999-2006.

Senaste simuleringen 
Olof Liberg och hans kollegor gör med jämna mellanrum simuleringar av hur vargstammen skulle ha sett ut utan inverkan av olaglig jakt. Den senaste beräkningen visar att antalet svenska vargar i dag skulle ha varit omkring 800. Stammen skulle alltså ha varit nästan fyra gånger så stor som den är i dag, om man utgår från samhällets officiella siffror.
– Men siffran är bara ett räkneexempel. Myndigheterna hade sannolikt dragit i bromsen och infört licensjakt tidigare, om vargstammen vuxit på det viset, säger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Tack

2010-03-14 20:06

Det skulle inte förvåna mej om inte vi har 800 vargar just nu. Bevara oss för den röd gröna röran.

23. Börjar man förbereda oss på en chock, sanningen?

2010-03-14 20:06

Simuleringsprogram av denna typ bygger på en enkel exponentialfunktion lappad och lagad för att passa fältobservationer och forskarnas egna teorier och tyckande. Man kan titta på tre exempel så syns det hur dessa simuleringar fungerar. Antag att vi har ett rävpar som börjar reproducera sig ett givet år, betraktar man antalet rävar efter säg 27 år så finner vi följande: Om nettoökningen av antalet rävar varit 19% per år så blir resultatet ca 200 rävar.
Om nettoökningen av antalet rävar varit 25% per år så blir resultatet ca 800 rävar.
Om nettoökningen av antalet rävar varit 30% per år så blir resultatet ca 2000 rävar.
För att detta skall ha någon som helst trovärdighet så måste nettoökningen vara känd med en noggrannhet av en eller ett par procent per år. Sådan precision existerar inte i denna bransch, tvärtom så ”korrigerar” forskarna resultaten efter mycket tveksamma teorier. Det man kallar tjuvskytte kan lika gärna vara en mängd andra dödsorsaker, till exempel att varg skjutits för att värja tamdjur men att folk inte anmält saken på grund av de sjuka lagar som råder. Tyvärr så är det uppenbart att forskarna låter sig påverkas av egen ideologi och av vad man uppfattar som vad som är politiskt korrekt. Så något samband med verkligt antal vargar ger inte dessa simuleringar om det inte är så att vinterns vargräkning visar på "något" fler än 205 ±5 vargar.

22. Slutsatsen

2010-03-14 09:48

Här bör man kanske tänka sig för innan man ger sig på tjuvjakt eller skyddar tjuvjägare.
Vargjakten hade alltså varit igång ett antal år tidigare om, jag säger OM,forskarnas resonemang är korrekt vilket torde vara svårt att visa.
Det intressanta är vilka slutsatser man ska dra av detta: Visar detta att det största hotet mot jakt är tjuvjakt?
Om vi låter bli att jaga varg, blir det då fullständig katastrof i skogen, Liberg antyder ju detta?

21. Jakt eller inte?

2010-03-14 09:26

Den vargjakt som sanktionerades nyligen för fösta gången på länge genomfördes på ett ansvarsfullt sätt och med ett gott betyg enligt även rovdjursforskarna. Men så tycker inte alla. I Ekots lördagsintervju, P1 idag, sade Mona Sahlin att hon tyckte jakten hade genomförts felaktigt. Jag tror hon sade att det var för många jägare (?) och så får det inte gå till.

Bara så ni vet till höstens val.

Härligt att Anna vann!

20. Varg och fjällräv

2010-03-14 09:26

Varg får inte finnas i fjällvärlden. Men har då fjällräven en chans? Fjällräven är beroende av vargen. Lämmelåren kommer inte längre vart fjärde år. Lämmelår ger fjällräven en chans. Men nu behöver denna vita räv vargen. Nej till varg i renbeteslandet är ett nej till fjällräven.

19. Vad som är fel är att...

2010-03-13 22:09

hjälper man regeringen i deras ambitioner med vargen, bidrar man på ett aktivt sätt att ignorera de människor som ska utstå konsekvenserna av vargförekomsten, och dit tillhör definitivt inte medlemmarna i regeringen. 2 + 2 är fyra, det är inte svårare än så!!!!
Kommer man till lösningen 3 eller 5 har man inte förstått, och man får gå tillbaka till Gå och börja om från början!!!

18. Leif Eriksson

2010-03-13 22:09

inget fel i att hjälpa regeringen,jag hjälper gärna till bara jag får tillstånd att gallra hårt bland dom...

17. Fel

2010-03-13 15:59

Vad är det som är fel med att hjälpa regeringen med vargen.
(få se nu då om man får med detta)

16. än en gång

2010-03-13 10:38

Jaha än en gång har ni lyckats,varför överhuvud taget skrivs det om sånna här spekulationer.Är det för att reta folk eller varför inte än en gång försöka hålla oss till fakta!!
Skulle det finnas 800 vargar i sverige så vore älgen totalt utrotad,och när ska älgen få bevarandestatus da?

15. Jaha

2010-03-12 20:54

Ren j-vla lögn jag läste att rådjurs stammen skulle minska med minst 40% i vinter just bara för dom har svårt att hitta mat.I Orsa har man läst hur älg stammen är.
Hur går det med vargen om dessa har mindre mat blir inte kullarna mindre.
Sluta med trams illegal jakt?
Inavel nja.
Men jag kan ha fel men rävar ökar i antal när det finns bra med gnagare och minskar när födan minskar eller?

14. Senaste simuleringen!

2010-03-12 20:54

Ja, de brukar prata om simuleringar, grabbarna på IPCC, också när de förklarar att jorden skall gå under på grund av CO2. Ständigt ser man dessa forskare som tror att ett dataprogram kan utvisa vad som skall ske i framtiden. Alla dataprogram som simulerar komplicerade naturliga processer innehåller mängder av antaganden och förenklingar. Den forskare som hänvisar till ett simuleringsprogram för att uttala sig om verkligheten är tämligen obildad i matematik och programmering. Genom att välja lämpliga parametervärden kan man i regel visa vad man vill, till exempel att så och så många vargar har tjuvskjutits. Pinsamt!

13. Vargen tar genetiskt bra nedärvare till ett värde av ca 7,5 milj kr.

2010-03-12 19:42

Det kan vara så många som 150 hundar vargen dödar varje år i Sverige! Dom konstaterade 46 hundarna vargen attackerade under 2009 är bara en bråkdel av det verkliga antalet! Denna information bygger på saknade hundar där vargen sannolikt kan vara förövraren! 50% av dessa kan vara hundar med gener som skulle förbättra raserna genetiskt! Värdet på dessa individer kan uppskattas till ca 100 000 kr x 75st = 7 500 000 kr
Vi ber därför NVV,Lst,och Grimsö att budgetera medel för dessa kostnader 2010-2011!

12. Hur många finns det?

2010-03-12 17:26

Det borde finnas ett ganska exakt tal på hur många vargar det finns om kan räkna ut det här. Stammen ska ju ha stora problem med inavel, är den medräknad? Den kanske gör så att dom får problem med reproduktionen? Jag tycker inte om illegal jakt oavsett vilt. Det skulle vara kul med lite ärlighet från myndigheternas sida. Tala om hur många vargar som finns på riktigt, så kanske det skulle minska med den illegala jakten. Jag bor i Roslagen och här är dom inte ens intreserade av att kolla våra rovdjursspår (när man ringer in till rovdj. telefon) Dom säger att dom är klara med inventeringen av rovdjur. Men vargspårarna har visst hyrt en stuga i Rialatrakten så att dom kan åka runt och leka med vargarna vi har här. Man bara undrar hur mycket får det här kosta.

11. Tack gode gud...

2010-03-12 14:22

...att det inte är 800 nu, och sen får anledningen till att det inte är det vara vad det vill.

10. Hur många vargar blev inrapporterade?

2010-03-12 12:59

Skulle vara intressant att vet hur många vargar som klarade sig vid jakten i januari. Det skulle vara inrapporterat 15/2 hur många vi såg vid jakten.

9. Problem

2010-03-12 12:59

Man kan inte sluta att fundera på vad detta kostar samhället och vilka problem det skapas enbart för att några forskare samt människor som inte drabbas av konsekvenserna av varg skall hållas sysselsatta.
Vargstängsel, folk kan inte släppa ut sina hundar oavsett om det är jakthundar eller sällskapshundar folk som är rädda för att gå i skogen låta barnen vara ute eller enbart gå ut med hästarna i hagen. Problem kommer enbart att öka i takt med att vargarna söker sig nya revir där dom enkelt kan hitta föda vilket är söderöver.
Resultatet av detta blir än mer kollisioner mellan människa och varg med den påföljden att vissa tyvärr tar saken i egna händer när ingen annan folkvald begriper sig på problemet med varg som våra förfäder redan begrep för länge sedan

8. Då hade vi varit...

2010-03-12 12:58

...tvungna att skjuta 600 svårt inavlade vargar under jakten tidigare i år... vilket ramaskri det skulle bli...
för övrigt ,om nu inte så många blivit tjuvskjutna som sägs, hur många finns därute nu egentligen? 210? tillåt mig småle...

7. Den intressanta frågan

2010-03-12 12:58

Hade det varit bättre idag om vi haft 800 vargar?
Men jag tar fullständigt avstånd från de som inte följer lagen.

6. Resonemang

2010-03-12 11:24

Med det resonemanget, skulle det vara fullpackat med älgar i vår skog om vi inte hade jagat.
Födotillgången är en avgörande faktor när det gäller viltets utbredning, vare sig det är älg eller varg.

5. Må så vara

2010-03-12 10:45

Att det var ungvargar som nämdes i inslaget, men ska vi behöva ha det så här, att människor och djur ska känna sej hotade och rädda,(t.o.m. i sin egen trädgård) för ett djur som inte skapar annat än problem.

4. Svar till Chasseur sans frontière

2010-03-12 10:42

Du räknar som en kratta!
De 15% som anges avser ju per år! Vilket innebär att tillväxttakten har varit betydligt lägre än vad den annars skulle ha varit.


3. eller, vad var det vi sa?

2010-03-12 10:41

Detta pekar bara mot något jägarkåren länge varit medvetna om, nämligen att mörkertalet av varg är mycket större än det antagna antalet. Hur kan man förresten "anta" att en varg är illegalt dödad? Byt ut terminologin, hela jägarkåren och därmed oskyldiga jägare blir utpekade. Kanske kalla det obestämd avliden?! Det har ju hänt flera gånger att varg omkommit av skilda anledningar där illegal jakt INTE förekommit.

2. Re #1 Chasseur

2010-03-12 10:40

Matematik var inte ditt bästa ämne i skolan, va? Det handlar alltså om potentiell avkomma till de 136 vargar som dödades mellan 1999 och 2006. Räkna om, räkna rätt!

1. Det skulle vara 210 st

2010-03-12 09:30

15% av 800 blir väl 120 ? 800 - 120 = 680.
Där ser man hur politiker och kramare räknar.
Inte ett dugg förvånad över siffrorna, vi "rättrogna" visste detta sedan lång tid tillbaka!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB