• Allmogejakt

Advokater rustar för att stoppa vargjakt i USA

AktuelltPublicerad: 2009-08-18 10:50

Just nu räknar jägarna i norra USA dagarna till den kommande vargjakten. Samtidigt smider jaktmotståndarnas advokater planer för att blockera vargjakten. Just nu inväntas besluten i Idaho, där jaktlicenserna börja säljas 31 augusti – och därmed blir också detaljerna kring jakten kända, rapporterar tidningen Missoulian.

Frågan i norra USA, speciellt i staterna Montana och Idaho, är om det kommer att bli en jaktsäsong på varg, vilket möjliggjordes i våras när USA tog bort vargen från hotlistan och överförde ansvaret för vargförvaltningen till de lokala naturvårdsmyndigheterna.
Men även förra året gjordes ett försök att införa jakt på varg, som i sista minuten stoppades av vargskydds-advokaterna.
– Vi avvaktar beskeden från Idaho och vi är beredda att ta frågan till domstol, konstaterar Jenny Harbine, advokat hos EarthJustice, som är en sammanslutning av 13 miljöorganisationer, vars bedömning är att regionens 1600 vargar är för få för att tåla jakt.

Blockerade beslutet
EarthJustice lyckades förra året blockera regeringens beslut att överlåta vargförvaltningen till de lokala myndigheterna i Montana, Idaho och Wyoming förra året.
Hos Montana FWP-myndighet (Fish, Wildlife and Parks), där den kommande vargjakten är högaktuell, är inställningen en annan: Där anser man att vargen är mogen att förvaltas och jagas i likhet med andra större predatorer, som pumor och björnar.

Tilldelningen kunde ha varit större
– Vi kommer att jobba för att det ska bli en jaktsäsong på varg i höst så länge inte domstolen säger något annat, meddelar Carolyn Sime på Montana FWP.
I Montana bestämde man att 75 vargar vid höstens jakt var en lämplig siffra, men enligt Sime kunde man lika gärna ha gett tillstånd för över 200 vargar. Inställningen hos Montana FWP var emellertid att vara restriktiv och försiktig första året.
I viss mån ser myndigheten också hösten jakt som ett försök. Bland annat vill man vill se hur effektiva de lokala jägarna är med sin traditionella jakt. Tidigare fick bara statens egna jägare avliva varg och då fick man använda all modern teknik, inklusive helikopter.

Fälla bättre än jakt
I delstaten Alaska, där vargpopulationen är betydligt större, har reguljär vargjakt pågått i decennier och där har myndigheterna en mer avspänd attityd.
I Alaska planerar man numera att minska vargpopulationen med 30–35 procent årligen och talesmannen för Alaska FWP, Gino Del Frate, menar att en vargstam som i övrigt har goda levnadsförhållanden och gott om mat återhämtar sig snabbt, trots kraftig avskjutning.
Erfarenheten från jakten i Alaska är att man når bättre jaktresultat med fällor än med traditionell jakt med skjutvapen.
– Vartefter Montana får mer erfarenhet av vargjakt kommer de säkert att bedöma vilka jaktmetoder som är lämpligast, eller om de helt enkelt ska öka tilldelningarna, säger Del Frate.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. POWH

2009-08-20 12:44

Förlåt, det kom in ett "vargkramare"bakom din signatur.

11. POWH ,vargkramare

2009-08-20 12:43

Du säger att det endast går åt 2,56 vargar per död hund, det var effektivt. Jag jagar ibland i vargrevir, säg 5-7 vargar. Det blir statistiskt några döda hundar. I verkligheten två tror jag. Det kör några bilar på skogsvägarna ibland, det har väl blivit fler än 565 med åren men aldrig hänt något. Tänk om det gick 565 vargar per dödad hund.
Jag har läst om ett antal vargdödade får i sommar. Inget om bildödade.
Statistik kan man tolka som man vill.

10. Det haltar lite gicklas

2009-08-20 12:43

….med det du säger. Anledningen till att man inte vill släppa hundar där det finns vargar, är väl för att hundarna kan skadas eller dödad – eller hur? På samma sätt finns det många jägare som inte släpper sina hundar i områden som korsas av trafikerade vägar, eller där det finns vattendrag där isarna är osäkra.

Då måste man väl också fråga sig vad mer det finns som kan skada eller döda ens hund, när man släpper den – eller är det OK om hunden får sätta livet till när man släpper trots alla andra risker än varg?

Ett argument när man annonserar ut jaktmark, är bl a att det är långt till trafikerade vägar, ungefär som ”bara enstaka strövargar i området”.

9. Naturmupp (eventuellt vargkramare) 2009-08-18 18:19

2009-08-19 22:30

Om man under en femårsperiod tar antalet bilar i Sverige, 4 100 000, och delar det med antalet hundar som dödats i trafiken, 7 252, så får man fram att det går 565,36 bilar per död hund.
Tar man antalet vargar, ca 200 st, och delar med antalet dödade hundar, 78 st, så får man 2,56 vargar per död hund.
Tar man antalet jägare, 265 000, med antalet dödade hundar 135 så får man 1962,96 jägare per dödad hund.

Det krävs alltså 565,36 bilar för att döda en hund, det krävs 1962,96 jägare för att döda en hund men det krävs bara 2,56 vargar för att döda en hund. Är det tydligt nog?

Om man utifrån dessa siffror inte kan se sambandet mellan vad som är farligast för i detta exempel hundar, då bör man kanske återvända till skolan!

Jag orkar inte leta reda på antalet dödade får, kor och andra tamdjur och jämföra det med antalet bilar och vargar. Men du kan ju roa dig med tankegången! Vad är farligast?

Hur många hundar, får och kor som missbrukare dödar vet jag inte, så där kan jag inte hjälpa dig överhuvud taget med något så enkelt som matematik!
Missbrukare var heller inte ett argument som jag drog upp och min åsikt där är att det är människor som behöver vård och omsorg och inte en massa hugg och slag från dig och dina gelikar.

Enklare än så här kan jag inte förklara för dig och jag får säga som björnen Baloo till Mowgli, ”hoppas att du har förstått!"

8. Bättre underlag, RMM

2009-08-19 18:48

Kan du bidraga med en hund för forskningen ?

7. Det är ju så här, mormor

2009-08-19 15:40

Det är ju inte trafiken som hindrar oss från att släppa hundarna, det är ju risken för vargangrepp, har vi 8 miljoner bilar i sverige och drygt 200 vargar...de 200 vållar fasligt mer skada procentuellt sett på hundar än alla bilar.

6. Om vi gör så här då!

2009-08-19 15:29

Tag reda på antalet jakthundar som släpps i område med varg under en viss period, t ex från 21 augusti – 30 november. Tag även reda på vid hur många TILLFÄLLEN (jaktdagar), var och en av dessa har släppts under samma period – dvs utsatts för risk i samband med jakt eller jaktträning.

Tag reda på hur många av hundarna som skadas/dör av någon av följande anledningar (risker i samband med att hunden släpps för jakt eller jaktträning): Varg, trafik, drunkning, vådaskott, hundslagsmål, älg, vildsvin, björn, lo, andra djur, andra svårare skador förorsakade av ”döda” ting i naturen, och till slut, skador av annan orsak men som troligen inte skulle ha uppkommit om inte hundens släppts för jakt eller jaktträning.

När du har dom siffrorna, då först kan du räkna ut den procentuella risken per jaktdag, eller hur stor risk det är att varg är orsaken, jämfört med alla andra orsaker till uppkommen skada.

Jag skulle tro att risken för vargangrepp kommer visa sig vara mindre, än t ex risken med trafiken. Båda dessa risker går också att minimera på olika sätt.

5. Procenten naturmupp

2009-08-19 12:13

POHW menar nog med all säkerhet att det finns en betydligt större andel hundar i Sverige än vad det finns vargar. Därav borde det vara fler hundar än vargar som dör, skadas m.m.

4. Pocenten, POHW

2009-08-18 18:37

Du som är ett sånt mattesnille kan väl förklara för oss pappskallar härute, hur vargar är farligare än missbrukare. Förklara med procent och korrelationer om du vill, men för att nå ut till en större krets än dina nobelpristagar-kompisar är det nog bäst att du talar så att vanligt folk begriper.
Om du lyckas förklara det på ett trovärdigt och begripligt sätt så kanske vi alla blir omvända till din härliga hatartro, och du får en medalj av knugen.


PS. Kan jag kalla mig för vargkramare trots att jag inte vill krama några vargar? Naturmupp borde jag i alla fall kunna kalla mig, eftersom jag tycker om natur.

3. Procent!

2009-08-18 16:17

Nu får vi inte ställa för höga krav på våra vargkramare! De vet nog inte vad procent är eftersom de hävdar att fler hundar dödas i trafiken än av vargar. Det är i och för sig helt riktigt, men utslaget per varg och dödad hund så blir det helt andra siffror. Men eftersom dom inte kan dra den korrelationen mellan antalet bilar, vargar och hundar så kan de förmodligen inte räkna procent heller!!!

2. Hur menar du gicklas?

2009-08-18 16:17

Tror du att vargen har skadat och dödat flera människor än missbrukare?
I såna fall måste missbrukarna vara exemplariska personer enligt dig, eftersom vargen inte rört en människa på 200 år.

1. Har de...

2009-08-18 13:51

för lite att göra på miljöorganisationer i USA med?

I Sverige har ju tom ornitologer engagerat sej i vargfrågan.

Vargen är för dyr att hysa i Sverige...man skäller om missbrukare etc som våldgästar och gör skada...där har folk mycken avsky...vargen har fri lejd, trots att den indirekt är farligare per procent.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB