• Älgskadefondsföreningen

Älgförvaltningen utvärderad

AktuelltPublicerad: 2015-02-13 14:50

Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdrag att utvärdera systemet för lokalt förankrad, adaptiv och ekobaserad älgförvaltning, som infördes 2012. Det ingår även att föreslå förändringar tillsammans med länsstyrelserna för att snabbare nå målen med den nya älgförvaltningen.

Naturvårdsverket har nu slutfört värderingen som visar att älgförvaltningen fungerar bra i stort.
– Sammanfattningsvis är det mycket som är bra i älgförvaltningen. I uppdraget fokuserar Naturvårdsverket på det som behöver förbättras och vi har identifierat tre viktiga områden: utbildning, finansiering och IT-system, berättar Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Utbildning och kunskap är viktigt
Naturvårdsverket hade även i uppdrag att föreslå förbättringar. De har konstaterat att utbildningsinsatser är att avgörande betydelse för att samverkan och förankring inom älgförvaltningen ska fungera och därför bör utökas. Dessutom är tillgången till bra kunskapsunderlag är en viktig del för en adaptiv förvaltning och därför bör frågan om ett samlat IT-system utredas. Kostnaderna för älgförvaltningen har synliggjorts och ökat och det gör att finansieringen behöver ses över.
– Det är också viktigt att vi får en långsiktig och stabil finansiering, gärna med öronmärkta medel för att en adaptiv älgförvaltning ska fungera bra, avslutar Christer Pettersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. En icke jaktbar älgstam

2015-02-15 11:31

Upplevs av allt fler älgjaktslag. Det är snarare eliminering än förvaltning av älgstammen. Något som slår hårt mot försörjning i drabbade glesbygder. De enda icke förlorarna är de stora skogsbolagen som Stora Enso och Sveaskog. Fast jag tror nog att även dessa bolag kommer att sakna licenspengarna som man bara behövde skicka ut ett papper för att få in. För små skogsägare var värdet av jakten ofta större än inkomsterna från avverkning av skog.

3. Utrotningshotad

2015-02-15 11:31

Man har lyckats bra. Det finns snart inte en fullväxt älgko och ingen kalv. Det var väl det som var meningen?!

2. Utrotning!

2015-02-15 11:31

Vet inte hur det ser ut i övriga landet men här i Västerbotten gör markägarsidan allt den kan för att utrota älgen. Med en avskjutning under 70% av tilldelningen vill de öka tilldelningen. Till sin hjälp har de uträkningar av svensk naturförvaltning vars kalkyler omöjligt kan stämma och inte heller kontrolleras då lst inte avsätter några pengar till flyginventering. Om så skedde skulle det framgå,att det är luftälgar de räknar.

1. Adaptiv?

2015-02-13 16:46

Förlåt en äldre man som retar sig på att ord som man måste slå upp i ordböcker används allt oftare. Det finns svenska ord som är fullt användbara och förståeligare. ADAPTIV=adaptation, avser inom biologin individens och artens anpassning till omgivningen, exempelvis skydd mot fiender och anpassning till födan.
Det är väl i.ofs. bra att man kollar hur det nya systemet fungerar. På NNV går det säkert bra, frågan är hur det går ute i markerna. Där tror jag att adaptiv behöver ersättas med något annat ord som betyder "i det närmaste utrota".

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB