• Älgskadefondsföreningen

Älgjakten har halverats

AktuelltPublicerad: 2007-06-19 17:44

Sedan mitten av 1980-talet har antalet fällda älgar under älgjakten mer än halverats.
Förra jaktsäsongen sköts endast 82 000 älgar i landet.
Det är 8 000 färre än året innan. Framtiden börjar bli oviss för Sveriges främsta högvilt.

Jägareförbundet har sammanställt länsstyrelsernas statistik över fällda älgar.
För hela riket syns tydligt att den minskande älgstammen påverkar avskjutningen.
– Men lokalt blir siffrorna mer svårtolkade, kommenterar klövviltkonsulent Göran Bergqvist på Jägareförbundet.
– Där kan en minskad avskjutning bero på minskade stammar, men det kan också vara så att man börjat hålla igen på avskjutningen för att rädda den vikande stammen. Då kan en minskad avskjutning i själva verket vara kopplad till ökande stammar, tillägger Göran Bergqvist.
Han framhåller även att älgarna kan bli ojämnare fördelade i landskapet när stammen minskar.

Krav från skogsbolagen
I norra Sverige beror minskningen till stor del på avskjutningskrav från storskogsbruket, som påstår att älgarna betesskador är allt för stora.
I till exempel Kalmar och Kronobergs län är dock älgstammen på väg att återhämta sig efter det att jägarna själva minskat avskjutningen.
– Lokalt kan det säkert finnas områden där skadorna är för stora och älgstammen måste minska, säger Göran Bergqvist.
– Men i andra områden kan den tvärtom tillåtas öka. En minskande älgstam i kombination med vargetablering ger stora problem i vissa områden. Alltför små älgstammar i sådana områden innebär att vargarna tar hela föryngringen. Då blir det ingen älgjakt kvar till jägarna.

Älgutredningen måste bli klar
– Regeringen måste nu göra allt för att få klar den älgutredning som egentligen skulle ha varit färdig till förra årsskiftet, kommenterar Göran Bergqvist. Jägareförbundet har sedan länge påtalat behovet av att se över älgförvaltningen, men det arbetet har dröjt länge.
I nuläget finns inga besked från Jan Hyttrings älgutredning. Jägareförbundet anser att den svenska älgstammen inte bör minska mer. I områden med etablering av stora rovdjur måste älgstammarna tillåtas vara så stora att de medger en meningsfull jakt.
Älgjakten berör inte bara närmare 300 000 jägare i Sverige. Älgjakten ger också cirka 11 000 ton högklassigt kött per år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Ingen undermedicin

2007-06-23 14:46

Det är lite beklämmande att återigen läsa att man väntar på den pågående älgutredningen precis som om denna skulle vara någon avgörande undermedicin inom älgvården. Det är trots allt samma aktörer som är inblandade i förvaltningen oavsett system.
Markägare, jägare och skogsindustrin måste lära sig samarbeta bättre.
Dagens system för älgförvaltning skulle fungera alldeles utmärkt bara vi slapp alla ”förstå sig-påare” och småpåvar som avundsjukt ser över gränserna och påstår att alla andra gör fel.
De lokala samråden är en utmärkt grund att utgå från om vi bara låter dem fungera och handen på hjärtat hur många är det som lever upp till jaktlagens 4:e paragraf tredje stycket: ”I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttsinnehavaren.”
Det räcker inte med några saltstenar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere