• Pinewood

Alla kritiska till förslaget om rovdjursförvaltning

AktuelltPublicerad: 2009-02-19 15:24

Genomgående missnöje. Så skulle man kunna sammanfatta reaktionerna på ledarsidor och från intresseorganisationer och politiker när det gäller Naturvårdsverkets förslag till rovdjursförvaltning som offentliggjordes den 18 februari.

Från politiskt håll kommer kritik. I synnerhet från varglänet Värmland, där man anser att Naturvårdsverket inte ger tillräckligt utrymme för att begränsa vargstammen.
– Jag hade hoppats att vi skulle kunna komma igång med en försöksverksamhet med regionalt inflytande snart, säger riksdagsman Ann-Kristine Johansson (s) i en komentar till SVT.
Hon menar att rovdjurssituationen i Värmland och Dalarna motiverar snabba beslut. Även riksdagsman Jan-Evert Rådhström (m) är otålig och vill inte avvakta fler besked om vargstammen ökar eller inte:

”Måste ha vargjakt till hösten”
– Jakten får inte ske senare än till hösten, för ska vi ha en säsong till med valpning klarar vi nog inte att hålla det här på en nivå som är rimlig, säger han till SVT.
Tina Ehn (mp) anser i ett pressmeddelande att regeringens inställning i vargfrågan är ett hot mot vargstammen och Sveriges miljörykte i EU.
– Jag är mycket bekymrad över regeringens kommentarer till Naturvårdsverkets rapporter om rovdjur. Om man vill ha en vargstam i Sverige måste inaveln minskas. Först efter det kan man acceptera jakt, skriver Tina Ehn.

"Hur har man tänkt egentligen?"
Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, är inte nådig i sin kritik när han intervjuas av Värmlands Folkblad. Han anser att Naturvårdsverkets förslag ökar byråkratin istället för att minska den:
– Naturvårdsverket kommer att sätta ett tak för antalet vargar som varje år får skyddsjagas i det större rovviltsförvaltningsområdet. Om vi får stora problem med vargar här och anser skyddsjakt vara nödvändig så kan vi ändå inte fatta beslut om skyddsjakt förrän vi förhandlat med alla de andra länen och hört oss för hur stort behov av skyddsjakt de tror sig få.
Inte heller kan se något ökat inflytande.
– Vi tycker ju att vi redan nu har för många vargar i Värmland, men vi tillåts inte minska antalet förrän det har ökat i motsvarande grad någon annanstans. Hur har man tänkt egentligen?
Lars Furuholm är också besviken på resonemanget kring vargstammens storlek kontra genetiken.
– Med Naturvårdsverkets modell får vi en vargstam som ökar i antal men inte tillförs nya gener. Det sägs ju inget om hur invandrande vargar ska kunna skyddas. Vad tror man sig vinna på detta?

Alldeles för återhållsamt jaktförslag
Jägarorganisationerna (läs JRF:s kommentarer på annan plats i denna tidning) anser att Naturvårdsverket släpper ifrån sig för lite makt och att förslaget om förvaltningsjakt på varg är alldeles för återhållsamt. Svenska Jägareförbundet menar att det lokala inflytandet blir för litet med Naturvårdsverkets förslag.
– Man missar helt den politiska demokratiska tanken om att besluten ska ligga nära människorna. Här är besluten helt tjänstemannaförankrade, säger Svenska Jägareförbundet ordförande, Torsten Mörner, i en kommentar till TT.
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Jägarförbundet, säger till Västerbottens Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen att Naturvårdsverket byggt ett luftslott och att regeringen egentligen borde ha startat med att lägga fast en ny rovdjurspolitik.

Samma beslut, mer krångligt
– Det enda Naturvårdsverket åstadkommer är att nya människor får sitta och fatta samma beslut som andra människor tidigare tagit, fast på en annan nivå. Det finns ingenting nytt i det här. Det blir bara krångligare, säger han och tillägger.
– Verket skulle utreda möjligheterna till jakt på varg och utreda den genetiska situationen. Nu hänvisar man bara till den naturliga invandringen och säger inget om jakt.
Även Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd och länsordförande i Västerbotten, tycker att makten egentligen bara flyttats mellan tjänstemän på olika nivåer.
– Vi efterlyser ett förtroendemannainflytande. Folk som verkligen är i rovdjurens närhet måste få påverka och bestämma styrningen, säger Lövbom till Västerbottens-Kuriren.

Vargjakt i dag kan bli ödesdiger
Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen hävdar att ansvaret för arternas bevarande måste ligga kvar på Naturvårdsverket och de hävdar att Naturvårdsverkets uppdrag var att utreda om det behövs förvaltningsjakt på varg, inte hur förvaltningsjakt ska ske.
På lång sikt krävs en stam på minst 2 500 individer, om vargstammen är helt isolerad. Redan en liten ökning av jakttrycket på dagens vargstam kan få ödesdigra konsekvenser, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson till Västerbottens Folkblad och till Nya Wermlands-Tidningen.
Hans kollega Klas Hjelm, rovdjursansvarig vid Naturskyddsföreningen, säger till Nya Wermlands-Tidningen att den man inte kan jaga en stam av djur som inte har gynnsam bevarandestataus. Han tillägger dock:
– Löser man problemet med inaveln uppstår en ny situation. Då behövs inte så många vargar för att stammen på sikt ska överleva, säger Klas Hjelm.

Risk för mer tjuvskytte
På tidningarnas ledarsidor har det varit glest med kommentarer.
”Verket har slarvat bort en möjlighet att göra något vettigt med nya regler för hur de omstridda rovdjursstammarna ska hållas på en rimlig och acceptabel nivå”, skriver till exempel Värmlands Folkblad, som varnar för att resulatatet kan bli mer olovlig jakt på varg.
I stället för enklare hantering och snabbare beslut blir det enligt förslaget ännu mer byråkrati och mindre inflytande på regional nivå, skriver tidningen.
Arbetarbladet i Gävle hoppas att Naturvårdsverkets förslag är en väg till försoning på ett område där röstläget är högt och gällt, snarare än eftertänksamt och sansat. ”Varghatet måste hållas stången”, skriver Arbetarbladet.

ATL måttlig imponerad
Lantbrukets affärstidning, ATL, är måttligt imponerad av Naturvårdsverkets förslag och konstaterar att det egentligen är vissa delar i Åke Petterssons ett år gamla och utmärkta utredning som utretts vidare.
”Men där slog det stopp”, skriver ATL och konstaterar att det visserligen föreslås att ansvar flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelserna, men med förbehåll:
”Naturvårdsverket kan i nåder delegera besluten till vissa län under vissa förutsättningar... Det bådar inte gott för den eftersträvade acceptansen och förankringen av rovdjurspolitiken bland de mest berörda”, skriver tidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. LÄS DETTA

2009-02-22 20:28

Alla är kritiska till Svenska Naturvårdsverkets svar på Andreas Carlgrens frågor i förra veckan. Förutom jägarorganisationerna är även rovdjursvänliga organisationer som Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen liksom Miljöpartiet och vänsterpartiet (Lars Ohly påstås ha skrivit på ett upprop emot vargjakt) missnöjda.
Naturskyddsföreningen är citerad så här i min lokale fredagstidning: ”Om regeringen genomför förslagen innebär det ett kraftigt ökat hot mot både varg och järv, särskilt mot varg”

Men blir det någon jakt? Efter att ha läst igenom dessa dokument, som är starkt jaktfientliga och där all hänsyn tas till rovdjuren som nämns som de viktigaste av allt. Jag tror inte det blir någon jakt på varg och absolut inte för att hålla kvar stammen på nuvarande nivå, det uttrycks klart. Om det blir någon jakt så blir det på så få, att ingen jägarorganisation blir nöjd, och det kommer inte att ha någon negativ effekt för vargstammen, det framgår också klart i dokumenten.

Men varför är då rovdjursförsvararföreningarna negativa? Jo, det finns ett strategiskt motiv. Det går inte att formulera förslag på detta område som båda sidorna i debatten blir nöjda med. Nu finns däremot förslag som båda sidor i stället är missnöjda med och sådant går att få klubbat igenom riksdagen, det gynnar ingendera part. Godtrogna och mindre noggranna politiker sväljer sådant, vi har redan fått ett exempel på hemsidan.

Naturvårdverkets förslag blir dock en dödsstöt för jägarkåren och landsbygden när rovdjuren får en heligstämpel över sig samtidigt som konsekvenserna för våra klövviltstammar knappt nämns.

6. Tina Ehn.

2009-02-21 16:34

Hur får du ihop detta? Först ingen jakt, sedan måste inavels problemet minska, innan jakt kan beviljas, hur får du detta att fungera? För alla Gudars skymmning människa, hur resonerar du problemet kvarstår begriber du väl, om inte en avskjutning görs? En påkostad varg stam i vårt land och det än en gång på skattebetalarnas pengar, bara för att du är rädd vad EU säger?

5. Upp till kamp

2009-02-21 11:52

Jägare kommer att lösa detta på egen hand. Utan inblandning från vare sig Naturvårdsverket eller länsstyrelser. Det är dit vi kommer att hamna snart nog om de inte lyssnar. Jag jagar i flera varglän och tålamodet tryter bland folket. Vad kan de göra om det blir så? inte ett dugg....

4. Naturvårdsverket

2009-02-20 09:21

får ett starkt IG i naturvård och rovdjursförvaltning.
Sällan har någon så väl gjort sig förtjänt av detta betyg.

3. BANANREPUBLIK!!

2009-02-20 09:21

Det minder til en stor del, om samme metoderne.

2. Underkänt passar bättre.

2009-02-19 20:34

Susanna Löfgren får underkänt av samtliga. Jag undrar föresten om begreppen och har fötts inom Naturvårdsverkets väggar eller spelar Anders Bjärvall och Rovdjurföreningen en roll? Vad tror ni? Dessa begrepp saknar folkligt förankring helt och hållet och visar i stället det översitteri vi nu sett i flera decennier.

1. Kritiska är endast förnamnet

2009-02-19 16:35

Hörde en kvinna från Naturvårdsverket som uttalade sig att det endast rörde sig om ett fåtal djur i de "tätaste" länen.
I övrigt ingen jakt. Återkallande av tillstånd kunde bli aktuellt om länsstyrelserna inte sköter det rätt.
Således lite jakt, men skjuta nej i princip.
Om det finns 250-300 vargar och så skjuts fyra – vad gör det för skillnad? Är det för att döva landsbygdsbefolkningen? Carlgren har ju sagt att vi skall tillvänjas långsamt!! What a wonder world!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB