• Älgskadefondsföreningen

Alla missnöjda på remissmöte

AktuelltPublicerad: 2009-03-20 23:57

Under remissmötet den 20 mars med miljödepartementet, med anledning av Naturvårdsverkets förslag till rovdjursförvaltning, var i stort sett alla parter missnöjda. Det framgick också tydligt att genetiken är huvudfrågan, rapporterar JRF:s representant, Per Wanström.

– I stort handlade missnöjet om de redan kända ståndpunkterna, konstaterar Per Wanström, generalsekreterare i JRF.
– Vi från den rovdjurskritiska sidan krävde vargjakt omgående och hävdade att naturvårdsverkets förslag inte gick tillräckligt långt med skapa ett lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen.
– Från Jägarnas Riksförbunds sida ifrågasatte jag varför alla grupperna på bevarandesidan, liksom Naturvårdsverket, utgår från djuren rätt och inte sätter människans behov först.

Genetiken huvudfrågan
På bevarandesidan var missnöjet stort över att man ens diskuterade vargjakt och man förespråkade centralstyrning av rovdjursförvaltningen. Man höll också fast vid miniminivåer, medan den rovdjurskritiska sidan vill använda begreppet toleransnivåer.
Per Wanström noterar också att genetiken är huvudargumentet för rovdjursförespråkarna.
– Det är det sista halmstrået för bevarandesidan för att hindra jakt och ökat lokalt inflytande, säger han.
Det gavs inga datum för när propositionen ska läggas. Miljödepartementet har meddelat att den kommer under våren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Årets nyhet, Calle!!

2009-03-25 13:42

Ser att Du 03-22 skriver att Du inte räds vargen, vilket var en nyhet för mig, som följt Dig på FNR:s hemsida.
Detta måste ju då innebära att Du inte ser vargen som ett hot mot dig, att Du anser att den inte är "farlig".
Vore det inte på sin plats att Du informerade alla småbarnsföräldrar, mormödrar etc. varför Du inte räds vargen, i stället för att använda dem i debatten för Dina egna intressen. Du hade den möjligheten då Du var ansvarig för FNR:s hemsida. En chans Du inte tog utan förlöjligade debatten med Dina naiva kommentarer.

13. Anonyma=okunniga

2009-03-25 11:08

Jag spenderar mycket mer tid som bilförare i skogsbygden än som jägare. Trots det har jag inget problem med älg eftersom jag anpassar hastigheten till älgfaran. Vilket inte lådbilarna söderifrån gör. Jag träffar fler icke-jägare som är bekymrade över rovdjuren än jägare. Men våra pensionärer och småbarnsföräldrar är tyvärr inte organiserade. Sedan underskattar du hur stor del av glesbygdens folk som faktisk är jägare. Människor vars livsstil är skogen och jakten. En livsstil som jag föredrar före krogen och tv-soffan.

12. Anonym

2009-03-24 09:54

Älgjakten ger cirka 11 tusen ton älgkött som
serveras i ungefär 70% av landets hushåll.

http://www.jagareforbundet.se/alvsborg_norra/images/_lgjakten_08.pdf

Du kan ju fundera på hur mycket köttpriset i butikerna kommer att stiga när Vargarna och Björnarna har rensat skogarna på älg och eran berömda mångfald träder i kraft.

11. Calle

2009-03-24 00:40

kan du förklara för mig varför det är ni jägare som gång på gång driver frågan och inte glesbygdsbefolkningens representanter?

Gå på vilket annat arrangemang på glesbygden, om det rör sig om nedläggningen af den lokala skolan, den lokala bensinmack, frågor rörande va som helst annat än varg och ta något fotografi av de som möter upp och gör det samma på ett möte rörande vargfrågan.
Jag garanterar att jag utan något besvär alls kan peka ut vilket möte som rör vargen.
På det fotografi vill du se att 95 procent av de som har mött upp är medelålder gubbar (60+), alltså samma sammansättning som finns inom jägarkåren på glesbygden.
Är det inte skitkonstigt tycker du Calle, när vargfrågan enligt dig rör alla människor????

Sedan om jag förstår dig rätt, så rättfärdigar 500 ton närproducerat kött (som en liten del av befolkningen får ta del av), 10 döda och hundratals svårt skadade människor årligen samt en kostnad i kronor på omkring 1000 miljoner?
Feynmann, vem är det egentligen som trampar på den dödas minne, vem är det som tycker att detta är acceptabelt?

10. Hån mot demokratin!

2009-03-22 11:19

"Och ska vargarna utrotas enbart för att några jägare vill ha möjligheten att släppa sina hundar lösa i skogen?"

Ja, detta är ju en intressant fråga från en företrädare för ett obetydligt litet särintresse av vargkramare benämnt "Rovdjursföreningen".
Inklusive familjemedlemmar ståtar denna sekt med ett medlemsantal om ca 3000 individer, dvs. inte ens en hundradel så många medlemmar som återfinns hos oss inom jägarorganisationerna. Skulle även vi räkna in "familjemedlemmar" på samma sätt som exempelvis SNF gör, dvs lägga till ca 40 % ”extramedlemmar”, så skulle vi enligt denna manipulativa metod redovisa ca 420 000 medlemmar i våra jägarorganisationer. Inte illa!

Visst skall man ta viss hänsyn även till små minoriteter i en demokrati, men att ett till antalet helt obetydligt litet särintresse i praktiken skall ha mer att säga till om än en hundra gånger så stor majoritet torde vara tämligen unikt och utgör ett direkt hån mot demokratin i vårt land.

Därför vänder jag på din fråga och formulerar den istället på följande sätt:
Varför skall vi skogsägare och jägare odla en massa vargar i våra marker enbart för att några medlemmar av en rovdjurssekt skall kunna sitta på tredje våningen i sina stadslägenheter och ”rysa av vällust” vid tanken på att det finns vargar som ylar i skogen?

Att en god del av dessa sekterister återfinns på poster inom naturvårdsverket, på länsstyrelsernas viltvårdsenheter och bland rovdjursforskarna gör ju inte direkt hanteringen av denna demokratifråga mer smaklig. Att de därutöver är extremt överrepresenterade bland tidningarnas och etermedias journalister – vilket i sig är ett stort demokratiproblem – ger nog ytterligare en förklaring till att de har ett sådant enastående genomslag med sin propaganda.

Jag är faktiskt mycket imponerad av att deras framgångsrika mediala strategi gett dem ett sådant fantastiskt inflytande i rovdjurspolitiken, och vi inom jägarleden har all anledning att vara oerhört kritiska gentemot våra ”språkrörs” generande, taffliga mediala framtoning. Tänk bara på Svante Axelsson på SNF, eller på programledarna i ”Public servicekanalen” P1: s ”Naturmorgon”; dessa tillåts regelmässigt sitta helt oemotsagda och propagera fritt ur hjärtat för sina åsikter som vore de självklara sanningar.

Nu känns måttet rågat och det är hög tid att alla företrädare för våra jägarorganisationer, och även för övriga organisationer vilka inte direkt jublar åt tanken på att Sverige skall svämma över av rovvilt, att på allvar fundera över att vi skaffar oss en slagkraftig mediastrategi. Personligen ser jag gärna att alla jägare – och övriga sympatisörer – betalar in en ”tjuga” till respektive förbund ”öronmärkta” till att möjliggöra anställning av kompetenta lobbyister och skribenter, så att vi på allvar kan ta upp den kastade handsken. Dock är det mycket viktigt att denna slant inte får blandas samman med avgiften för det statliga jaktkortet. Detta eftersom de avgifter vi betalar den vägen – hånfullt nog och i det närmaste ofattbart – i stor utsträckning delas ut till våra motståndare. Dessa kan därmed med hjälp av våra pengar propagera för att utplåna våra möjligheter till jakt. Med en sådan demokratisk ordning behöver vi inte vara rädda för någon diktatur; den är ju redan införd.

9. En viss skillnad Anonym

2009-03-22 11:16

Personer som skriver under pseudonym kan man följa i olika debatter och se vad de står för. Jag följer mitt eget råd och skriver under eget namn. Om någon vill avreagera sig genom att ringa anonymt och mordhota mig bjuder jag på det. Jag räds inte sådana individer, eller varg för den delen.
Jag åker ofta 70:an och vet hur mina medtrafikanter kör. Jag vet inte hastigheten i det här speciella fallet eftersom det aldrig redovisas vid älgolyckor. Ålderskategorien har förhöjda försäkringspremier pga av generellt sämre erfarenhetsbas och omdöme.
Vargarna bör stängslas in, inte enbart pga jakten, utan lika mycket för att skydda övriga aktiviteter på landsbygden. Gå ut och prata med äldre, med barnföräldrar, med djurhållare så kanske du begriper att stora rovdjur hör inte hemma bland människor.

8. Anonym!!

2009-03-22 11:15

Utrotas var inte frågan här utan att få börja jaga skiten så den iallafall får in rädsla för oss människor. Och rätten att jaga med hund har vi alla för det är ju dom som har hundarna som får spåra upp det skadade viltet som folk kör på.

7. Anonym 2009-03-21 23:02

2009-03-22 11:15

Bäste anonym, jag har inte uttalat mig om andra än dig och dina behov av att köra fort. Men den som dör i älgkrock har med största visshet kört fortare än 70 km/t vilket i sig inte behöver vara omdömeslöst men innebär ändå en viss risktagning. Sen tycker jag det är hänsynslöst och fullständigt omdömeslöst att dra fram enskilda endast i syfte att få någon sjuk tillfredsställelse av att ha klämt till miig. Hoppas du inser det okloka i ditt tilltag och avstår från att trampa på dödas minne i fortsättningen.
Det här med mitt namn är det en enda som ständigt är upptagen av och det är den gamla kvinnan i Roslagen.

6. Feynman

2009-03-21 23:09

Fråga ordförande för Jägarnas Riksförbun i Dalarna, Malte Sandström om den 22 åriga kvinnan som blev dödad utanför Nås förra året var att betrakta som en j-a fartdåre!

Och ska vargarna utrotas enbart för att några jägare vill ha möjligheten att släppa sina hundar lösa i skogen?

Calle, du som tycker illa om folk som skriver anonymt, va tycker du om folk som Feynman, alltså en person som utger sig för att vare en riktig person som skriver under med eget namn?

5. Anonym 2009-03-21 17:36: Du är tröttsam

2009-03-21 22:13

Citat dig: "Bör människors säkerhet, rätten till att säkert kunna färdas på våra vägar ..."

Denna säkerhet är helt upp till dig själv, håller du max 70 km/t överallt där du riskerar att krocka med älg så eliminerar du risken att dö i en älgkollision. Varför skall alla älgar utrotas därför att du vill fara fram som en j-a fartdåre på våra vägar?

4. Typiskt Anonym

2009-03-21 22:13

Att sprida dynga från hemliga gömställen är vargvännernas specialitet.
Följ huvudregeln i trafikreglerna så slipper du alla allvarliga älgolyckor. Det är farten som dödar, älgen anfaller inte.
Dessutom ger viltet 5 tusen ton närproducerad mat per år. Hur mycket bidrar vargen med?
Rådjursstammen överlever utan stödutfodring. Däremot blir det mindre mat till lodjuren, och människorna.

3. Hur är det?

2009-03-21 19:29

"– Från Jägarnas Riksförbunds sida ifrågasatte jag varför alla grupperna på bevarandesidan, liksom Naturvårdsverket, utgår från djuren rätt och inte sätter människans behov först."

Bör människors säkerhet, rätten till att säkert kunna färdas på våra vägar utan att risikera att någon av jägarnas älgar plötslig kommer springande ut framför bilen, inte gå före en hobby som älgjakten som kräver en stor och jaktbar älgstam för att kunna utövas?

Calle: Om rådjuren inte kan överleva i ett område utan hjälp i form att stödutfodring från människan, så har rådjuren ingen berättigande där, är det det du säger?
I så fall håller jag helt med dig!

2. sbs

2009-03-21 19:27

Bra Calle

1. Naturligt förekommande?

2009-03-21 09:34

Enligt förespråkarna hör vargen till den svenska naturen. Då får den faktiskt bevisa att den klarar sig på egen hand utan av människan styrt avelsarbete. Bort med tassarna. Dör den ut är det bevisat att rysk varg inte hör hemma här.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons