• Älgskadefondsföreningen

Allt fler vargar i Jämtland

AktuelltPublicerad: 2010-11-04 12:16

Antalet kvalitetssäkrade vargobservationer i Jämtland har nästan fyrdubblats på ett år, från 23 till 87, enligt länsstyrelsens egen rovdjursinventering.

Men det är inte bara observationerna, som bekräftats antingen med spårning på snö eller med DNA-prover, som antyder att det blir allt fler vargar i länet. Naturvårdshandläggaren Linda Ersson på länsstyrelsen i Östersund säger till Länstidningen att även antalet konstaterade vargindivider ökar och numera är ett tiotal, samt att skyddsjakterna blir allt fler.
Sex vargar har skjutits mellan oktober 2009 och september i år, vilket bland annat har sin förklaring i att renskötselområdet inte ska ha vargetableringar.
I år har det också bekräftats att Jämtland har fått sitt första vargrevir, Tandsjöreviret, i södra Härjedalen. Ingen föryngring har emellertid konstaterats.

Färre lodjur
Inventeringen visar också att antalet lodjur minskar och numera är nere ungefär på 2004 års nivå, med 36 familjegrupper. När det gäller järbvarna har man dokumenterat 23 familjegrupper, vilket är relativt normalt eftersom antalet familjgrupper har pendlat kring 20 på senare år.
Kungsörnsinventeringen visar på 24 lyckade häckningar, vilket kan jämföras med åtta i fjol.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Precis lika som SJFs ordförande Torsten Mörner

2010-11-08 21:05

Medlem i:
Svenska jägareförbundet SJF
Naturskyddsföreningen SNF
Världsnaturfonden WWF
och Ornitologerna (vet ej förkortn)
Torsten Mörner, Svenska jägareförbundets ordförande, arbetar åt ALLA organisationer med att bygga upp en livskaraftig vargstam i Sverige.
Vilken kille!

26. Visst Perra!

2010-11-08 17:23

Många som är med i SRF är även med i SNF, WWF, SOF, och andra djurrättsorganisationer, så det vore inte korrekt att addera ihop alla dessa medlemmar och påstå att så många medlemmar (underförstått personer) stödjer en gemensam sak. Däremot stödjer dessa organisationer värnandet om rovdjur.
På senare tid har jag upptäckt att väldigt många är fågelskådare och av dessa är många även jägare och medlemmar i SJF, så medlemskapen går helt klart över gränserna när det gäller rovdjursdebatten. Möjligen är det här vi kan hitta personer som har kunskap från bägge lägren, och som därmed har möjlighet att se på saker och ting på ett hyfsat objektivt sätt.

25. Klubbkänsla...

2010-11-08 14:15

Precis lika som WWF, SNF och srf alltså, eller hur Kerstin?

24. Visst AL

2010-11-08 12:40

Men som uppfödare måste man vara medlem i SKK för att få sina valpar registrerade, eller om man vill ställa ut hunden på någon av SKKs arrangerade utställningar. Det är nog i dessa sammanhang betydligt vanligare att man även är med i en rasklubb också, än att man inte är det.

Det är inte jag som trixar med siffror, jag bara talar om vad dom står för eftersom många tycks bli lurade att tro att antalet samlade medlemmar är lika många olika personer, vilket det alltså inte är när man räknar ihop medlemmarna i OLIKA organisationer.

Sedan är det definitivt inte alla medlemmar som ställer upp på klubbarnas rovdjurspolicy med tvingas ändå till olika hundklubbsmedlemskap för sitt arbete med hundarna.

23. Hundklubbar.

2010-11-08 12:13

Bara för att man är medlem i en ras-klubb är man inte nödvändigtvis medlem i skk. Där söker man särskilt medlemskap. Det vanliga trixandet med medlemmar från rovdjurs-sidan?

22. Manisk

2010-11-08 09:13

"Överdrivet ensidig, fixerad, besatt". ; D Förklarar saken. Man får väl ha överseende.

21. vargrevir

2010-11-08 09:13

Att namnsätta ett revir i ett län när dom till större delen är i ett annat län är vilseledande reklam

20. Fristående hundklubbar Mårdner?

2010-11-07 19:35

SKK är idag en av Sveriges största ideella organisationer med 320 000 medlemmar i omkring 1 000 anslutna klubbar. Av dessa medlemmar kan du räkna in mig inte mindre än 4 gånger!
Det högst sannolika är att de flesta som är medlemmar i SKK också är medlemmar i någon/några rasklubbar och kanske även brukshundsklubben. Alla dessa medlemskap räknas in i de 320 000 medlemmarna.
Jag törs lova dig att totalt utgör dessa medlemmar färre än de som finns med i enbart SNF.
SKKs rovdjurspolicy slutar f ö med texten: ” I övrigt stödjer SKK Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy", vilket inte har setts med blida ögon av många hundägare och rovdjursvänner – även om SJFs rovdjurspolicy i sig faststlår att vi ska ha varg i Sverige.

19. John E

2010-11-07 13:17

Vad jag menar/tror är att skogsbolagen inte kan gå först och leda en minskning av varg i Sverige. De kan passivt möjligen se på men att de ska göra något är inte troligt då rädslan för badwill är uppenbar. Bara risken att WWF eller annan naturorganisation skulle anklaga skogsbolag för utrotning av varg i Sverige skulle mycket väl slå mot deras aktiekurs. Alltså vågar/vill inte en ledning för dessa bolag ta den risken då pengarna är allt idag.
/b
Att JRF skulle ställeförträda LRF är i så fall väldigt dumt. Ingen utom möjligen dår JRF själva förstår detta. Självklart måste LRF, Sveriges största lobbyorganisation, ta fighten själva. Backa undan JRF så snabbt ni kan så att LRF kan få komma till tals om det är rätt det du skriver.
/b
Angående SJF tror jag ingen missat ditt mantra om dessa. SJF företräder likt JRF en grupp som inte enligt de styrande INTE har ett problem med varg. Det är bara att koppla hunden. Så nya argument måste komma från nya grupper. Nya samarbeten måste till.

18. Helt rätt om jakthundklubbarna

2010-11-07 12:00

Huvudet på spiken av John E Mardner. Taxklubbens styrelse till och med motarbetar dem som försöker göra något åt vargplågan.
Allt medans jakttaxen håller på att utrotas.
Registreringsiffrorna talar tydligt sitt eget språk i denna fråga.
Ledningen, styrelsens ledarstil och flatheten är förödande för taxarna.

17. Fredde

2010-11-07 11:04

Jag tror inte på skrämskottet att marknaden skulle minska sitt behov av trävaror p g a att skogsbolagen vägrar varg på sina marker.
Du ser hur det gick med hotet om att inte sälja skog till Sveaskog p g a deras prishöjninmgar av arrenden och fällavgifter för älg. Nonsens!

Jägarnas Riksförbund är med sin organisation starkt uppkopplad till LRF och därmed ligger det faktiskt på JRF förbundsstyrelses bord att med hjälp av LRF driva rovdjursfrågorna till fördel för båda organisationers medlemmars bästa.

Det sker inte heller särskilt många protester från jakthundsorganisationerna, jag tänker då i första hand på Svenska Stövareföreningen och Svenska Älghundklubben. Samma sak får vi även säga om rasklubbarna i jakthundsraserna.
Flatheten lyser starkt igenom hos många av de styrande i jakthundklubbarna.
Eftersom rovdjuren i allmänhet och vargen i synnerhet berör jakthundsfolkets verksamhet på ett synnerligen allvarligt sätt, har vi som hundägare och medlemmar i organisationerna rätt att kräva av förbunds/klubbledningar att de ställer sig i spetsen för sina medlemmar i olika aktioner i kampen mot varg.

Hundorganisationerna är helt fristående och inte hämmade av bidragstagande av svenska medborgares skattemedel.
Det är väl ingen överdrift att påstå att hundorganisationer vida överstiger antalet medlemmar i SNF o Rovdjursföreningen, varför är vi så tysta och undfallande? Kan det möjligen bero på att vi har fel representanter i våra förbundsledningar.
I SJF säger man trots allt ja till varg i HELA LANDET, där har förbundsledningen och länsavd. klart uttryckt sina åsikter för etablering av vargföryngringar och flytt av varg, trots att en mkt stor majoritet av SJF medlemmar INTE vill ha varg i sina marker.

John E Mårdner medl. i SÄK, Jämthkl o JRF

16. Åke

2010-11-06 15:32

Men faktum är ju ändå att landsbygden avfolkas. Snart är det bara pensionärer kvar då arbete saknas. Däremot inte sagt att man vill på i staden men det är ett nödvändigt ont får många då man måste ha arbete. Sen finns det massor med saker man skulle kunna göra för att förenkla för familjer att flytta ut till landsbygden men då har vi långt utanför ämnet i detta jaktforum. Men du får gärna kommentera mitt inlägg om passiviteten från LRF. Finns andra grupper som PRO, Brukshundsklubben, idrottsföreningar som det är helt tyst om i dialogen. Jägarna kan inte vara de ända som företräder glesbygden.

15. Citat Fredin:"... å andra sidan så är jag inte så kvicktänkt"

2010-11-06 09:12

Allt klarare framstår det hur ekologisterna planerar Sveriges vargframtid: Först skall mellersta rovdjursförvaltningsområdet (jämför riksdagens beslut oktober 2009) etableras och där skall en stark vargstam byggas upp genom regelbunden inplantering av ryssvarg. Efterhand som samerna tvingas ge upp renskötseln så skall vargstammen även få expandera in i norra rovdjursförvaltningsområdet. Samerna pressar man genom att öka alla rovdjursstammarna och tillåta icke-revirhävdande vargar. Man får sedan vänta tills renskötseln även i Finland har upphört och varg kan fritt vandra till och från Ryssland. Tredje steget blir att alla större skogsområden som icke är tätortsnära skogar skall hysa varg, det även i södra rovdjursförvaltingsområdet. Här kommer dock stora områden att undantas för intensiv matodling och djurfabriker. Glesbygden skall bli urskog troféjakt ungefär som i Alaska.
Svenska Jägareförbundet och Rovdjursföreningen, som båda är ivriga förespråkare för varg, träter lite kärvänligt genom sina representanter Gunnar Glöersen och Kerstin Fredin. Gunnar Glöersen förklarar auktorativt att norra rovdjursförvaltningsområdet utgör en barriär som hindrar dvärgbandmask från att infektera södra Sveriges älgstam. Det han skriver är nästan halvsant i detaljerna men han hoppar över varför det INTE kommer att fungera som han uppger sig tro. En tro som skall rädda vargens närvaro och Glöersens smultron på strå. Kerstin Fredins svar är ju riktigt sött och sant, citat Kerstin Fredin - den 26 oktober 2010, #9 i Glöersens blogg: ”Njä Gunnar! Jag har fortfarande inte fattat, men å andra sidan så är jag inte så kvicktänkt.” http://www.jagareforbundet.se/oew/default.asp?oewcmd=45&mid=2&bid=88&pageid=22623&path=&pid=2949
Vad man kan undra är om även Andreas Carlgren tror att det möter hinder för masksmittade vandringsvargar att sprida maskägg i söder? Tro och fanatism är en ond och farlig kombination.

14. Fredde

2010-11-06 09:11

Visst har Du rätt i att det är lättare att finna en utkomst i större städer, men min erfarenhet är att många väljer att sänka den materiella standarden för att kunna bo på landsbygden och komma närmare naturen, kunna jaga, fiska och plocka bär och svamp i intilliggande skog. "It's a way of life". Speciellt tar de, som är intresserade av jakt och har jakthundar, omaket med arbetspendling etc för att kunna leva så. Om det finns varg på skogen vill få hundägare släppa sina hundar. Vi i södra Lappland har en uppsjö av jägare från "vargbältet", som kommer upp och jagar här på höstarna. De törs inte släppa sina hundar där de bor. Men de är så intresserad av jakt att de far 100-talet mil för att kunna jaga. Skulle det finnas permanenta vargstammar här också skulle varken dessa "vargflyktingar" eller vi här uppe kunna jaga med löshund. Jag tror att Du kraftigt underskattar den betydelse närheten till naturen har för många vid val av bostadsort.
Att majoriteten av svenska folket väljer att bo i större städer är inget argument för att alla måste bo i storstäderna.

13. John E

2010-11-05 22:04

Varför är det så tyst från LRF? Att jakthundar dör är inget som stoppar varg. Släpper man hund där varg finns får man skylla sig själv kommer svaret att bli. Det är bönderna och LRF som måste gå i frontledet som jag ser det. Skogsbolagen tror jag inte kan vägra varg då risken är för stor att exporten av deras varor hotas av "miljövänner". Dessutom kan skogsbolagen inte gnälla om skador på skogen och samtidigt villa ha bort vargen som äter älg.

12. Åke Edlund

2010-11-05 15:48

Vem i beslutande ställning menar du ska kräva en MKB av Naturvårdsverket, då naturvårdsverket i sig själv är en lagförande myndighet och har regeringens uppdrag att sköta rovdjursfrågan?

Jordbruksverket är en myndighet och här ser jag en möjlighet för Jägarnas Riksförbund- Landsbygdens Jägare att som representant för landsbygdens jägare påverka jordbruksverket. Men ska vi tro att detta sker?

SJF har ingenting att sätta emot, de är för det första ingen markägarorganisation, de har heller ingen förhandlingsrätt i prisfrågor och arrenden gentemot de stora skogsbolagen, de är också helt prisgivna i behovet av statens miljoner för att upprätthålla sin nuvarande verksamhet.
Jakträtten/viltet är förknippat med ägande och det känns otroligt konstigt att exv Sveaskog, SCA och Holmen Skog AB skulle tillåta att viltstammarna på deras marker i Norrland utplånas av varg.
Samma gäller givetvis för markinnehavare i hela landet.
Den här sidan av de negativa konsekvenserna med varg har aldrig kommit i focus i vargdebatten.
Viltets värde är nationaltillgång som inte SKA gå till spillo i form av exv. vargmat.

Nog måste tiden vara ur led när Sveriges landsbygd tillåter en docent att diktera villkoren i vargfrågan.Nog måste det vara ngt fel när exv Värmlands landsbygdsbefolkning tillåter en jaktvårdskonsulent i SJF att husera efter eget tycke och behag med inplantering av varg etc.

Riksdagsvalet är över och S,MP o V blev förlorarna och jag vill tro att detta berodde till största delen på jägarkårens tro på alliansen i fråga om fortsatt vargjakt och ett minskat rovdjurstryck om de fick förtroendet att regera konungariket Sverige ytterligare en mandatperiod.

Vad tycker ni vi ska göra? Ja för det första ska vi glömma SJF som en medlemsorganisation för jägarkåren, för det andra ska vi kräva att JRF står upp för epitet Landsbygdens jägare och Jägarnas Riksförbund, med betoning på RIKSFÖRBUND.

Till sist: Du har helt rätt Åke E i din beskrivning av vad som kommer att hända med rennäringen och Nordkalottens minoritetsfolks möjligheter att överleva med sin näring.

11. Jag behöver inte skriva något.....

2010-11-05 15:48

Anders Hermansson säger allt, jag håller med till 100%.
Det känns bra att fler och fler kommer till samma slutsat.
Hoppas också att vi kan enas om att driva krav på kommunala folkomröstningar i de kommuner som drabbas av vargplågan.
Fundera på det.

10. Åke E

2010-11-05 14:10

Nog har rovdjuren väldigt lite med utflyttningen från landsbygden. Det är ungefär som att skylla världen svält på att vargen i Sverige tar älg. Landbygden befolkades för att det fanns jobb och inkomster att tjäna där. Framförallt skogen gav ju näring till tusentals människor som idag är ersatta med en handfull personer. Det småskaliga jordbruket är inte lönsamt, i alla fall om man ska bedriva det som idag. Idag finns för få inkomstmöjligheter i landsbygden, mera jobb och du kommer att få inflyttning vara sig det finns varg eller inte. Det samiska kulturarvet, menar du då att köra renar med lastbil till kusten och där utfodra dem med ensilagebalar? Eller är det fyrhjulingarnas framfart i fjällen som skapar diken och gräver sönder växligheten? Nu är jag elak och drar saker till sin spets. Visst finns det ett kulturarv och vore det inte för att samerna är mer utrotningshotade än vargen så hade vi varg även där jag bor. Men samtidigt måste man vara realist. Skulle antagligen bli billigare att ge varje renägare en statlig lön.

9. Avfolkning av landsbygden

2010-11-05 12:33

Konsekvenserna av vargar i renskötselomådet ger en bra illustration av vad, som händer om man inte tar rovdjurspolitiken på allvar.
I dag tar rovdjuren (f a lodjuren) i stort sett hälften av renarnas reproduktion (ca 60 000 renar per år blir i dag rovdjursmat!). För detta "produktionsbortfall" får samerna knappt 1 000 kr per rovdjurstagen ren. Man behöver inte vara utbildad företagsekonom för att räkna ut att detta håller inte i längden. Skulle man öka rovdjurstrycket ännu mer genom att även tillåta varg i renskötselområdet kommer inte rennäringen att överleva. Den har redan utan varg svag ekonomi.
Det, som driver samerna att trots detta fortsätta med renskötseln, är troligen viljan att bevara ett kulturarv och en önskan att leva ett liv i nära kontakt med naturen.
Skulle emellertid förutsättningarna att för ett fortsatt bedrivande av renskötsel i nuvarande form bli för svåra, tvingas självklart samerna av ekonomiska skäl att sluta med renskötseln och ett kulturrv går i graven.
Jag tror nämligen att en sådan här process är irreversibel, d v s att har näringen väl upphört, kommer ingen att ta upp den igen, även om förutsättningarna för den åter skulle bli något bättre framöver. Känslan för och kunskapen om näringen skulle ha försvunnit. Vidare skulle kostnaden för och arbetet med en återstart bli för stora. Mycket av de investeringar mm, som gjorts skulle ha gått förlorade under den tid näringen legat nere.

I princip gäller förmodligen detta scenario för alla andra, som har valt att bo på landsbygden, men som ser sin livsmiljö raseras av ett för stort rovdjurstryck. Processen är troligen irreversibel. När väl utflyttningen är ett faktum och det allmänna underhållet av vägarna är indraget, blir det av enbart ekonomiska skäl omöjligt att åter flytta ut på landsbygden, även om regering och riksdag skulle besluta om ett lägre rovdjurstryck. För mycket skulle ha gått förlorat för att landsbygden åter skulle blomma upp.
Jag har i en del artiklar efterlyst utredningar av konsekvenserna av överstora rovdjursstammar. Tyvärr har inga som helst försök att göra sådana gjorts av de myndigheter, som, som borde ha det ansvaret. För mig är det en självklarhet att sådana skulle ha gjorts innan man rusade i väg och byggde upp överstora rovdjursstammar.
Och det är inte bara en MKB (miljökonsekvensbeskrivning), som skulle ha gjorts. Även ekonomiska och demografiska konsekvenser av överstora rovdjursstammar måste analyseras.
För mig är det helt obegripligt att Miljödepartementet inte krävt en MKB av Naturvårdsverket inför besluten om rovdjurspolitiken. I en sådan skulle bland annat risken avfolkning av landsbygden (och med den förlusten av kulturlandskap och "öppna landskap" samt problemet med dvärgbandmask behandlas). Det måste väl kunna anses vara tjänstefel av någon i beslutande ställning att inte avkräva en sådan av Naturvårdsverket inför besluten av rovdjurspolitiken. Vi har ju en lag, som säger att en sådan skall göras inför uppstart av all miljöpåverkande verksamhet!

8. John E Mårdner Lycksele

2010-11-05 09:20

Schweiz och Norge har mycket gemensamt, de är inte med I EU, de har starka ekonomier, de är bergiga länder med en exceptionellt vacker natur och en välmående befolkning med starka demokratiska traditioner. I båda länderna betar får och nöt fritt på fjällsluttningarna och nu har de fått ytterligare ett sak gemensamt; varg från grannländerna hotar den traditionella betesdriften. I Norge är det frågan om vanlig varg eller svenskeulv som man kallar den. I Schweiz är det fråga om den lilla sydeuropeiska vargen, genomsnittlig vikt för tikar är 20-25 kg mot ryssvargens 40-45 kg. Trots sitt lilla format så anfaller dessa vargar får, nöt, grisar etc. Belägen på en höjd mellan 1200 och 2500 moh ligger den 450 ha stora gården Alpage du Scex i kantonen Valais. Midsommarnatten den 24 juni anföll en varg gårdens 60 får och dödade fem av dem. På granngården anfölls en flock om 200 får av varg och även här blev fem dödade. I en annan attack mitt på dagen angrep varg en fårflock som vaktades av fåraherdar. Trots detta dödades ett får av vargen och ytterligare ett dog i samband med attacken.
Både i Norge och Schweiz är vargen som hot mot den fria betesdriften en stor politisk fråga. Roberto Schmidt, parlamentsledamot av Christian Democratic People's Party (CVP) säger att Schweiz har inte plats för varg: ”Our country is too densely populated and the mountainous regions are too cramped”. Vidare ser Schmidt som en viktig uppgift att se till så att inga vargrevir uppstår i landet, enstaka vargar går att hantera. Roberto Schmidt och en grupp parlamentsledamöter har med framgång arbetat för att sänka vargens skyddsstatus samt underlätta vargjakt i Schweiz och denna varg blev skjuten i distriktet Montana-Varneralp av personal från schweiziska myndigheter redan i augusti, http://www.rhonefm.ch/fr/informations/infos-a-chaud/un-loup-abattu-en-valais-sur-l-alpage-du-scex-au-dessus-d-aminona-313-27979. I Norge får varg endast förekomma i ett område mot svenska gränsen, norska ekologistiska tjänstemän försöker dock på alla vis kringgå detta beslut.
I Sverige är läget radikalt annorlunda, här vågar inte en enda ledamot av Sveriges riksdag stå upp och ta glesbygden i försvar. SJF vill (!) ha en jaktbar vargstam i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, LRF håller tyst i frågan för de vill inte ”oroa” sina kunder och JRF ligger så lågt att ingen vare sig hör dem eller ser dem och ingen vet om eller varför de är tysta.
Tyvärr så tror jag inte på någon lösning i vargfrågan för Sveriges del, vargarna kommer att tillåtas öka till dess att vargen själv gör sig omöjlig. Detta går fortare om INGEN jägare ställer upp på vargjakt eller eftersök. Varje jägare som gör detta underlättar planerna på att i Sverige hålla en stor jaktbar vargstam i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. En vargstam som med tiden skall tillåtas bre ut sig även i södra och norra rovdjursförvaltningsområdet. JRF MÅSTE STÅ FRITT FRÅN STATEN OCH ARBETA FÖR ETT VARGFRITT SVERIGE.

7. Tappa inte lusten

2010-11-05 09:20

Att spjärna emot för det är precis det som myndigheterna hoppas på,och att om man bryr sig fn. i våra krav kommer vi med hjärta och hjärna att tröttna. Jag vet att det är svårt, men försök att inte falla för frestelsen att kasta yxan i sjön. För det gäller ju för tusan vårt både levebröd och våran livsstil. Att det sedan blandar sig en massa "stolpskott" i debatten som inte har en susning av vad som sker efter detta som nu tillåts, är en grupp som borde förses med personliga handler som kan räkna längre än nästippen. Denna grupp är turlig nog i minoritet, så kämpa på för f-n.

6. John E Mårdner Lycksele.

2010-11-05 01:29

Jag delar din åsikt. jag tillhör dem som avslutade mitt medlemskap i SJF till förmån för JRF. I dag är jag också besviken på JRF och tappar snart lusten att skriva om olägenheterna över huvud tagit.

5. Fel Tandsjö Nisse

2010-11-04 21:41

Tandsjö vargrevir ligger Jämtlands- och Dalarnas län och är området runt Lillhärdal och söder ut.Det även finns även en Tandsjö i Orsa finnmark som ligger inom Tenskogs vargrevir som ligger inom Gävleborgs- och Dalarnas län.

4. Det finns andre ulver.

2010-11-04 20:09

St SE skrev om vargar som inte räknas, det finns vargar som inte ingår i statistiken, och befinner sig där de inte ska vara, Jämtland är uppräknat, men inte Västernorrland och V-botten, ävben lite i N-bottrn och i lappland.Bevisen på bordet om var de finns och hur många 210 igentilen är?

3. Geografi

2010-11-04 20:09

Tandsjö ligger i Gävleborgs län Orsa Finnmark

2. Vilka galenskaper!

2010-11-04 20:09

Vår grupp på Facebook växer lavinartat
http://www.facebook.com/group.php?gid=161124730566432
och vi är snart klara med en konsekvensbeskrivning av det elände som vargarna ger landsbygden i Rialareviret redan. Att det blir etter värre med fler vargar och fler revir kan ju en 5-åring räkna ut men uppenbarligen inte vargromantikerna!

1. JRF:s rovdjurspolicy

2010-11-04 17:10

När vi läser alla rapporter om ökade vargförekomster i vårt land så ställer jag en fråga till JRF medlemmar. Har JRF nått till vägs ände? När vi läser JRF 10- punktade ROVDJURSPOLICY är det säkert många med mig som ställer sig frågande till hur JRF ska kunna öka sitt medlemsantal om inte ROVDJURSPOLICYN
efterlevs. Kan inte nuvarande förbundsstyrelse stödja sin medlemskår i den uttalade rovdjurspolicyn utan viker ned sig, då kanske förbundsstyrelsen ska tänka om eller avgå. Vi som upplevde SJF svek mot sin medlemskår till förmån för vargälskarna, vill inte uppleva samma svek igen.
Det är dags att JRF förbundsstyrelse visar kurage och anordnar manifestationer på olika platser i Sverige i kampen mot nya vargetableringar. Jag hoppas att Ni norrlänningar inser att renbeteslandet kommer att bli vargens nästa föryngringslokaler.
I nuläget har vi hyfsade stammar av älg o rådjur, som är vargens basföda så länge lagret räcker, när detta tar slut då blir renen nästa skafferi. Vilket kommer att leda till ofantliga utgifter för staten att utbetala i skadestånd, samt att ett mångårigt frivilligt arbete med uppbyggandet av de viltstammar vi har idag spolieras.
En uppmaning till JRF-medlemmar blir därför att avkräva förbundsstyrelsen ett kraftfullt stöd till sina medlemmar.
INGA jägare, hundägare, husdjursuppfödare, barnfamiljer i glesbygden vill ha frilevande varg i sina marker/närboende etc.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB