• Älgskadefondsföreningen

Allt fler vargar i sydvästra Finland

AktuelltPublicerad: 2009-04-26 12:01

Vargarna sprider sig söderut och västerut även i Finland.
På senare år har två–tre vargflockar och något vargpar etablerat sig norr om Åbo, mot gränsen till landskapet Satakunta, enligt tidningen Åbo Underrättelser.

Uppgifterna framkom vid ett möte med Landskapsförbundets nybildade kommitté för stora rovdjur. Landskapsdirektören Juho Savo sade till tidningen att mötet hölls i god anda, men att det givetvis fanns olika åsikter om hur mycket skydd vargarna behöver.
Ett diskussionsämne var just när man skulle få skjuta vargar. Vid akuta vargproblem har polisen befogenheter att skjuta vargar, vilket skedde till exempel i Letala i januari, efter att en varg gått några meter från en skogsarbetare och visat tänderna.

Vad är problemvarg?
Men att avgöra när en varg är ett problem kan vara svårt.
– Om en varg rör sig nära mänskor, och exempelvis morrar åt ett barn nära hemmet, så är det inte längre ett naturligt beteende sade kommissarie Vesa Pihajoki, polisrepresentant i kommittén, som ansåg att mänskor inte ska tvingas ändra sina vanor på grund av vargar – exempelvis tvingas bygga staket runt gården eller sluta gå till busshållplatsen.
Sami Lyytinen, Naturskyddsdistriktet, delade polisens uppfattning, men menade att majoriteten av de fall som stämplas som problemvargar, inte minst i media, inte är det.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Gammalt problemområde

2009-04-26 22:18

Nu är vargarna tillbaka där de utrotades för 120 år sedan av inkallade ryska vargjägare efter ett antal attacker på barn. Barn som i de flesta fallen var under skolåldern. Observera att rabies var inte orsaken.
Ett litet utdrag ur historikern Dr Juoko Teperis bok från 1977 ”Vargen som hot till landsortsbefolkningen i Finland under 1800-talet”
Dödandet av barn av varg runt Åbo, väckte ett otroligt uppseende i Finland. I pressen blev det ivrigt diskuterat varför vargarna var så förvildade. En betydande
förändring hade skett på landet, när i maj 1878 nya förordningarna för hundskatten
genomfördes och att även gårdshundar skulle beskattas med 2 Mark. Detta hade med ett slag reducerat antalet hundar på landet. Man tillstod dock snabbt att hundskatten var ett misstag och 1882 togs den bort på landsbygden. Den nya jaktlagen från 1868 hade skonat (fredat) dom vilda djuren under tiden 15/3 – 9/8. Förutom detta fick endast de som ägde marken – markägarna, eller de som hade giltiga tillstånd, jaga.
Jakten under våren hade upphört, varvid vargarna vågade närma sig gårdarna och byarna. Efter den nya lagen, var inte kommunerna mer förbundna – förpliktade, att jaga eller ta ansvar för varg. En annan orsak var att Åbo inte hade några yrkesjägare.
Alla dessa felaktiga ingripanden i jakträtt och hundbeskattning, innebar att vargarna så gott som aldrig blev förföljda. Man trodde också felaktigt, att man inte kunde bli av med vargen. Pressen försökte bilda en stark offentlig opinion för att slå ihjäl vargen
Man appellerade därför till myndigheterna och till barnens föräldrar, vilka anklagades för att inte sörja och skydda sina barn tillräckligt. Pressen förkunnade att det handlade om en nationell skandal, vilken förstörde och ruinerade Finlands goda anseende i Europa.
Om detta rovdjursproblem inte omedelbart löstes, skulle Finland inte längre gälla som en kulturstat. I Åbo gjordes offentliga insamlingar av medel, för att avvärja vargfaran. Från olika håll riktades nu svåra angrepp på den offentliga uppfattningen för att påvisa vargens farlighet. Landets regering lovade 500 mark till den som kunde döda en varg. Man föreslog även att soldater skulle skickas på vargjakt. Även förslag på att ryska vargjägare kom därför att finnarna inte var i stånd att döda rovdjuren själva.


  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB