• Allmogejakt

Anmälningsplikt för åtelkameror

AktuelltPublicerad: 2015-09-29 09:55

Som en del av utredningen av jaktlagstiftningen går nu ett förslag om kameraövervakning vid vildsvinsåtlar ut på remiss.

I det föreslås att det i stället för tillståndskrav ska vara anmälningsplikt för kameror som sätts upp. Det föreslås även andra villkor kring uppsättning och användandet av viltövervakningskameror.
”Jakt efter vildsvin skulle kunna underlättas genom att det nuvarande kravet på tillstånd för viltövervakningskameror ersätts med ett krav på anmälan”, står det i förslaget.
Övriga villkor föreslås bland annat vara att kameran ska övervaka max 36 kvadratmeter, får sättas högst 50 centimeter ovanför marken, att bevakning får ske mellan klockan 22 och 06 och att platsen ska markeras tydligt. 
Villkoren och bestämmelserna ska skydda allmänheten och enskilda personers integritet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Kamera övervakning, Åtelplats.

2015-09-30 10:12

Det enda som behövs är ett klargörande av svensk lag!! Åtelplats är anordning/tomt och innefattas icke av allemansrätt( sedvanerätt) och har därmed besöksförbud då det betyder störning av markägarens lagliga rätt/skyldighet att bedriva grisjakt, mot rätt antal och kön, i den lokala populationen!!

8. Stöld m.m.

2015-09-30 08:37

Jag misstänker att anmälan av kameran blir allmän handling varpå det blir jäkligt lätt att förstöra och stjäla anläggning. Skyltar ger nästan samma effekt, särskilt om det står att det är kameraövervakat.

36 kvm är ett skämt och på våra åtlar skulle man missa en massa information. Jag är ingen kameraexpert men jag vet faktiskt inte ens hur det skulle gå till att begränsa kameran. Visst kan man sätta upp skydd åt sidorna men hur gör man i kamerans riktning? Sätter upp en vägg på andra sidan åteln?

50 cm är ju också helt orimligt som tidigare nämnts.

Tidpunkterna är också knepiga. Under sommartid får man veta mycket om hur flockarna ser ut och inte helt sällan dyker grisarna upp tidigare än 22 och senare än 06.

Sätt istället tydliga regler att man inte får sprida bilder på privatpersoner som är tagna med åtelkamera. Kräv att reglerna följer med vid köp av åtelkameror i Sverige.

Utredaren kanske skulle besöka naturen så de vet vad denne egentligen utreder?

7. Vem...

2015-09-30 08:35

... ska kunna kolla om kameran är programmerad att användas utanför tiden 22.00 - 06.00 när den sitter uppsatt med hänglås?!
Skrivbordsprodukt!

6. Vettiga ändringar

2015-09-30 08:29

Helt ok med anmälningsplikt för mig visserligen! Men nu finns vadå... +10000 kameror ute utan tillstånd, och det har väl gått bra ändå.

Vad är syftet med övervakningen: att kunna inventera vildsvinen och säkerställa en korrekt avskjutning.
Vad vill man motverka: övervakning av personer och begränsande av allemansrätten

Gärna skylt om att kameraövervakning sker ( jag tror länstyrelsens uttalande om att skyltar skrämmer vilt inte var riktigt genomtänkt.) Folk får gärna gå fram på mina åtlar, jag har inget att dölja men inget av allmänt intresse finns ju där iaf.
Höjden på montering är galet! hög ljung eller gräs och kameran ser inte över, eller vildsvinen går gömda i gröda. Vem kontrollmäter den, mäter man till linsen eller botten eller toppen på antenn. Kameran kommer ju även garanterat att bli förstörd av vildsvin monterat i den höjden. Låg kamera gör också mer horisontell vinkel på objektivet. Högre kamera kan riktas enkelt nedåt och lättare täcka en begränsad yta. Alla kameror har ju begränsning i räckvidd, för långt avstånd så fungerar de ju inte... Framförallt på natten...självsanerande.

Max 36 kvm! Vem/ kontrollmäter det? hur stor/liten är en foderplats...

Tidsbegränsad? Hos mig är det mörkt från 5 på kvällarna till 8 på morgonen under vintertid! Vem kontrollerar? blir bara kameror som kan begränsa tiden tillåtna? Jag vill kunna inventera vildsvin som är där på dagen också.

Gratis förslag: kamera och kamerans position är anmälningspliktig. Kamera ska förses med ägares namn och telefon. Foder/åtelplatsen måste förses med skylt/skyltar om övervakning från det/de håll allmänheten kan tänkas komma (stigar, skogsvägar). Kamera ska riktas så att den fångar en begränsad yta, ej mer än foder/åtelplatsen. Bilder som utlösts/tagits på personer måste raderas och får inte spridas vidare.

5. Vem har försökt att tänka?

2015-09-29 19:21

Ärligt, vem är det som har försökt tänka fram ett förslag som ska gynna vem?

Tusentals åtelkameror sitter idag i skogen, de som jagar kamerorna är länstyrelsens folk tillsammans med sina bundsförvanter i APU. Hur ofta läser man att en privatperson har anmält en kamera för att dom känner sig kränkta för att dom springer på en åtel.....som inte tillhör dom?

I alla fall, remissförfattaren föreslår att kameran får täcka 36 kvadratmerer...6x6 meter, det skulle täcka 1/3 av mina åtlar. Att man sen ska placera kameraran max 50 cm över mark gör att grisarna dödar kameran första natten dom är där. Att man bara skulle få bevaka åteln mellan kl 22-06 är ju ett skämt i sig.

Jag tror att det bästa är att teoretikerna lämnar denna fråga enbart till jägarna, och ser till att deras organisationer istället ser till att åtelkamera som är placerad på en åtel blir godkänd utan en massa struntregler.

En åtel är att betrakta som en anläggning, en anläggning ingår inte i allemansrätten, om inte allemansrätten gäller på platsen så har fan inte folk där att göra och om dom är där så får dom finns sig i att bli fotograferade.

Patrick

4. Trams.

2015-09-29 19:15

Är inte till någon hjälp med kamera vid jakt på svin . Om avsikten är att jaga svin använd bössan och inte kameran . Mycket trevligare fotografera svinen när de är skjutna . Vill man sen vara lite effektiv kompletterar man med fällor.

3. skylta?

2015-09-29 16:05

I Dalarna påstår lst att djuren blir skrämda av skyltar......

2. Allt ska (över)regleras...

2015-09-29 13:26

50 cm över marken, lätt för grisen att komma åt som sagt och ännu lättare att stjäla om någon nu vill det (och sådana jaktsabotörer finns det som bekant gott om).
Sedan kan jag inte för mitt liv begripa vad människors integritet har med en grisåtel att göra. Som vanlig utövare av allemansrätten har du inget där att göra och pilla på annans egendom som sitter på annans mark.
Och "skydda allmänheten"?? Tacksam för en förklaring från beslutsfattarna. Är det den låga montagehöjden som avses så inte någon ekosofpajas ska få den i huvudet och möjligen få ont..?

1. Bra!

2015-09-29 12:09

Med förslag som underlättar jakt men tiden borde vara mellan när det mörknar och ljusnar samt borde kameran få sitta högre men riktas nedåt . Annars kan grisarna komma åt den. Bäst vore ändå att förbjuda allmänt tillträde på åtlar. (Är väl redan det enligt allemansrätten om att störa markägare/jakt)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere