• Pinewood

Ännu en hund tagen av varg i Järbo

Familjen hörde sin valp försvinna skrikande

AktuelltPublicerad: 2015-11-02 08:10

Varg i Järbo verkar specialisera sig på hundar. På söndagseftermiddagen hörde en familj hur deras hundvalp blev tagen vid tomtgränsen och försvann skrikande.

Familjen bor i ett villaområde och det är gott om hus i närheten.
– Vi var på tomten och hunden var också med. Hon var någon meter utanför staketet när vi hörde henne skrika. Min man sprang efter och hörde hur hundens skrik förflyttade sig. Efter cirka 250 meter blev det tyst, berättar kvinnan i familjen.

Resultatlöst sökande
Hunden var en sexmånaders basset fauve de bretagne som vägde omkring åtta kilo.
– Vi letade i två timmar och hade tre hundar med oss och sökte. Men vi hittar inga spår av valpen. Vi ringde länsstyrelsen och de skulle komma hit i morgon, berättar kvinnan.

Tidigare hundattack
I slutet av september blev en jack russell tagen av varg alldeles utanför husdörren hos en familj. Den händelsen inträffade på andra sidan Järbo. I området har också en highland cattle-kviga dödats och skyddsjakt är beviljad på en varg.
– Det var varit varg synlig på gatan där vi bor. Det känns inte normalt att vargar ska vara så nära människor, att den tar en hund trots att vi står på tomten, säger kvinnan i den senast drabbade familjen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Det går en terrorvåg över Sverige, säger Greider med 15 milj. i försörjingsstöd.

2015-11-04 07:26

Citatet är från Göran Greiders ledare i Dala-Demokraten angående att migrantförläggningar satts i brand. Det är grova brott, men gärningsmän och motiv är vad jag vet okända. Trots detta så menar Göran Greider inkonsekvent att det är SD som bär ansvaret. Sedan länge går en annan terrorvåg över den svenska landsbygden i form av ett snabbt ökande antal vargar, livsfarliga skadedjur som äter våra husdjur levande och gör tillvaron osäker. Eftersom Göran Greider och Dala-Demokraten under lång tid förespråkat varg över hela Sverige, och därtill i stort hållit tyst om hur vargen drabbar folk och djur, så måste Greider med samma irrationella toklogik vara ansvarig för allt vad vargarna ställer till med. Men Greider ser det nog inte så, för honom är det troligen naturligt att någon annan betalar - hans tidning överlever ju tack vare ett generöst statligt försörjningsstöd (kallas presstöd - driftsstöd och distributionsstöd) om i storleksordningen 15 miljoner(!) kronor per år. Jag, och alla andra vargdrabbade, tvingas med andra ord vara med och försörja Greider och hans propagandistiska tidning. En tidning och en redaktör som ivrigt och ständigt tjatar om fler rovdjur, fler vargar, och därmed en igengrodd landsbygd, där vilda och tama djur i tusentals plågas ihjäl av skadedjur. Och Göran Greider får aldrig nog med varg, han tycker (ledare 20150116) att vargjakt är ett bedrövligt och blodigt skådespel och ett exempel på människans art-egoism! Jag undrar om Greider med det menar att vargar är exempel på art-altruism, och att det är därför han bekämpar jakt på varg? Sen kan man undra om Greider tror att vargar bedriver oblodig jakt? Nåja, det är lätt att vara extremist och tycka vad han vill när han får 15 miljoner i försörjningsstöd. Om Greider och hans tidning tvingades leva på egna meriter och eget arbete, så kanske Dala-Demokraten tvingades göra skäl för sitt namn och allsidigt informera om de problem vargar orsakar. För viss saklighet och allsidighet tycker jag nog att man är skyldig leverera som tack för 15 miljoner kronor. Den som är beroende av stöd är inte fri att godtyckligt undanhålla sina läsare sådant redaktören inte tycker det är lämpligt för folket att känna till.

10. Dagens journalistkår

2015-11-04 07:25

En tidigare undersökning visade att mer än 40% av journalisterna är Miljöpartister. Självklart vill dom inte skriva nåt när vargen ställt till jävelskap. Den skall ju glorifieras hela tiden.

9. @Hunden

2015-11-03 15:58

Man kan tro att de "stora drakarna" i mediasammanhang är belagd med informationsförbud vad gäller allt negativt som har med rovdjuren att göra. Jag har personligen tipsat både tidningar och tv om händelser, inte minst skandalrättegången i Lillhärdalsfallet. Men det är bara att konstatera faktumet att denna typ av information och tips är helt ointressanta.

8. Var är medierna?

2015-11-03 08:59

Hur kommer det sej att det inte syns något av detta i riksmedia? Det är endast i lokalkanaler som det uppmärksammas ibland. Därför förstår inte den stora massan som bor i tätorterna att det överhuvudtaget förekommer något problem. Dom har fått en bild genom dramaserier om att det endast förekommer tjuvjakt och hembränning i glesbygden. Och dom tror att om man är jägare så kan man omöjligt vara en djurvän. Sen har dom väldigt svårt att förstå att dom på landsbygden kan också tycka att vargar är fantastiska djur, men dom vill inte heller ha dom på sin gård.
När det tas husdjur på gården bakom ryggen på folk så är det väl ändå inte ok.

Det jag hoppas på är fler protester i form av traktorkaravanen som puttrade fram i sakta mak efter E 4:an och andra stora vägar. Med stora plakat med bilder på vad vargen ställer till med. Det är många stadsbor som sätter kaffet i vrångstrupen när dom ser detta. Och förhoppningsvis visar media till slut vad bilderna föreställer!

7. Kloker – du har helt rätt i att noll vargar blir det

2015-11-02 16:22

Svenska vargforskare lider av svårartad ideologisk blindhet, deras uppgifter om antal vargar och årlig nettoökning förtjänar ringa tilltro. I Östeuropa och Nordamerika brukar anges att vargpopulationer har en årlig tillväxt över 30%, om det finns tillräckligt med föda och områden att expandera in i. Kaj Granlund uppger i sin bok ”Vargens Europa” (sidan 11) att nio (9!) långtidsstudier på vargpopulationer visat på en årlig tillväxt mellan 30 och 47%, populationerna med lägst tillväxt var utsatta för visst jakttryck. O. Liberg angav en ökning om 40% för år 2010-11. Det var måhända en försägelse, enär svenska vargforskare brukar hävda en tillväxt i storleksordningen 15%. För de svenska vargarna har det emellertid inte varit några väsentliga skillnader i villkoren, vare sig i tiden före 2010-11 eller senare, förutom att ett ringa antal (väl inom vargpopulationers kompensationsförmåga) vargar fällts vid några jakter. Vi kan därför med god sannolikhet anta att de skandinaviska vargarna har en nettoökning som med marginal överstiger 30% per år. Men låt oss vara försiktiga och betrakta vad som händer om tillväxten är under 30%; exempelvis att vargstammen dubblas vart tredje år (motsvarar 26% årlig tillväxt). Det innebär att på nio år så ökar antalet vargar åtta gånger! Det spelar ingen större roll om det för närvarande finns i storleksordningen (enligt vargforskarnas föga trovärdiga påståenden) 500 vargar i landet, eller om det mer sannolikt finns 1000 vargar, eller än sannolikare 1500 eller fler vargar. För om inget händer som stoppar tillväxten, så har vi alltså minst 4000, sannolikt betydligt fler, vargar i landet om nio år. Det kan visserligen vara uppåt 1000 vargar under det mål om minst 5000 vargar som regeringen Göran Persson angav i 2001 års lagstiftning. Men inom nio år har vi att vänta oss att nollvisionen blir verklighet; frågan är när, hur, och vad det hela har kostat när slutet kommer. Och skulle tillväxten vara ännu lägre så gör det inte någon större skillnad, vi får några år till innan vargstammen slår i taket. Våra barn får anledning fråga sig varför vi lät landsbygden bli vargskit, och till vilken nytta? Svaret kan vi tyvärr redan nu ge: Ideologi får kosta hur mycket som helst, och girighet efter pengar och makt känner inga moraliska gränser. Denna ideologi och detta begär har drivit miljontals människor från hus och hem i Afrika, i Asien och i Amerika, läs gärna boken "Conservation Refugees" av Mark Dowie. I Sverige läggs bygder öde till förmån för rewilding-rörelsen. En rörelse som bland annat föder upp hästar till levande vargmat, och som i Nederländerna lyckats förbjuda jakt med resultat att hundratusentals gäss måste gasas ihjäl; vart har sunt förnuft tagit vägen? Sorgligt är att denna brutala ekofascism och detta begär genom Miljöpartiet fått representation i Sveriges riksdag och fått plats i regeringen. Därmed har landsbygdens fiender fått makt att på landsbygdens bekostnad tjäna fanatikers galna särintressen.
Men jag håller med Kloker, vi måste under tiden arbeta på alla vis för att övergången till en åter varg- och dvärgbandmaskfri landsbygd skall komma så snart som möjligt, och att vargskadorna begränsas i den mån det går.

6. Till 961 L

2015-11-02 11:11

Jag håller med dig i allt, förutom att vi fortfarande kan påverka nollvision av frilevande varg i Sverige.
I tidigare debatter är det bara ja eller nej som diskuteras i princip och inga fakta om verkligheten blir kända. Förutom att någon hund dödas då och då.

Vi måste gemensamt och sakligt diskutera allt negativt som vargens närvaro innebär (ekonomiskt och psykisk ohälsa etc....) och ställa det emot, om vargens närvaro skulle innebära någonting positivt för samhället.

Jag vet att vi kan som grupp få nollvision inom kort, men det förutsätter sakliga diskutioner om de verkliga effekter vargens närvaro innebär.

Regeringer skyller på EU etc........ att vi måste ha varg, men detta går att ändra på!

Jag ställer mig frågan:
Hur kan man tillåta tjurfäktningen i Spanien 2015, där man plågsamt dödar tjurar inför människors jubel? Är inte Spanien med i EU?
Jag drar denna paralell, som tydligt visar:
Att är vi tillräckligt många och ställer stenhårda krav för nollvision av varg, så kan detta bli verklighet inom kort. Oavsett vad regeringen och EU anser.

Om inte våra sakliga diskutioner leder någon vart, kan vi jägare gemensamt ställa in alla eftersök på trafikskadat vilt där vargen finns och låta vargförespråkarna ta hand om alla eftersök.
Det är givetvis inget som vi vill göra, men är ett exempel på att vi har makten att genomföra nollvision inom kort.

Vi sitter med alla trumf i kortleken, bara att börja spela NU!

5. Människor är ansvariga för att vargar dräper våra hundar.

2015-11-02 10:36

Jag beklagar djupt alla som fått sin hund vargdödad; det är trist att idag läsa att vargar dödat en valp och en stövare. Vi har läst om många andra som fått sin hund dräpt av varg, och vi kommer framdeles att mer eller mindre dagligen få läsa om dödade hundar och andra husdjur. Vargeländet är bara i sin linda, det kommer att bli värre – mycket värre. Svenska massmedia saknar vett att skämmas, de tiger nästan konsekvent om vargdödade husdjur därför att journalister tagit ställning i rovdjursfrågan. Den svenska vargpopulationen befinner sig i sin mest expansiva fas, vilket kommer att medföra fler, och snabbt fler, dödade hundar, andra husdjur och hot mot människor. Nedan ger jag två länkar som visar hur desperata vargar blir när de svälter. Den första länken är en berättelse från Kina om hur långvarig torka dödat vargarnas bytesdjur, varefter svältande vargar börjat angripa människor. Den andra länken är från Kanada om svältande vargar som angriper barn. I Sverige växer vargstammen snabbt och bytesdjuren minskar snabbt, självklart får vi inom kort det av miljöpartister, Naturskyddsföreningen och andra vargaktivister önskade ”naturliga” tillståndet: Antal vargar begränsas genom att vargar svälter ihjäl. Men ingen varg svälter ihjäl frivilligt – landsbygdens barn, vuxna och djur har att i nära framtid frukta Miljöpartiets natur där hungriga vargflockar söker döda allt ätbart. Människor har aldrig någonsin någonstans kunnat leva med vargar, det kommer inte att gå denna gång heller. Pågående vargexperiment är ett grovt övergrepp på landsbygdens alla människor och djur, och sossarna med Löfven är för svaga och okunniga för att kunna hantera miljöextremisterna som sossarna omdömeslöst nog tagit med i regeringen. Men i kraft av sin storlek är det Socialdemokraterna som bär ansvaret, både för hur vargexperimentet började och för hur det kommer att sluta. Ignorans är ingen ursäkt i politiken. I Skandinavien utrotades vargen, inte därför att folk tyckte det var ett kul jobb, utan därför att det var så nödvändigt att alla besvär och kostnader ansågs motiverade.
Till Kloker vill jag säga att nu är vi bortom möjlig återvändo, vargstammen kommer att växa tills den av någon orsak åter dör ut. Våra politiker förmår inte stå i mot en penga- och makthungrig fanatisk miljö- och klimatrörelse.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/starving-wolves-bite-villagers-ears-4044640 http://www.canada.com/calgaryherald/story.html?id=378b3607-fbfd-44d0-a605-61bb3f7863b7

4. Våra politikers ansvar!

2015-11-02 10:33

Vi jägare måste börja bombardera våra politiker med välgjorda skrivelser. Det är ju dom som fattar dessa vansinniga beslut angående vargens existens.

3. Hur länge till ska vi acceptera detta?

2015-11-02 08:39

Detta är ingen ovanlig/annorlunda varg som kommer så nära husen, vilket myndigheterna kommer att säga. Troligtvis kommer det att bli skyddsjakt på denna individ nu.
Men sanningen är den, att när viltet/födan för vargen tryter i skogen så har vargarna inget annat alternativ än att komma in där vi bor för att hitta mat.
Detta beteende kommer bara att öka.

Risken är nu stor att ännu värre saker kommar att hända. NI förstår säkert vad jag tänker på.

Våra förfäder kunde inte leva med vargen, detta är redan bevisat!
Livskvaliten är helt borta och stor rädsla finns hos dom flesta som lever där vargen är etablerad och detta innebär snart hela Sverige?

Jag uppmanar alla att föra en kamp för nollvison av frilevande varg, vi har argument i massor som talar för det.

Finns inga argument som visar att frilevande varg är positivt?

2. ledsen...

2015-11-02 08:39

....och mållös blir jag, läser om vargattacker nästan varje dag.
När ska det få ett slut? Vi är många som vet att noll vargar är det enda, frågan är hur vi ska nå dit???

Lider verkligen med familjen, INGEN ska behöva förlora en hund på detta sätt!!!

1. Beklagar förlusten...

2015-11-02 08:38

...av er valp pga av denna vargfanatism som råder i vårt land. Men synen på vargens återinförande i Sverige ses mer och mer med kritiska och ifrågasättande ögon, dels genom vargens egen framfart och dessutom av dessa fanatiska människor som hela tiden försöker proklamera vargens förträfflighet. Men fortsätt gärna så, ni besjälade människor av denna vargfanatism, så blir det fler och fler normalt tänkande människor som inser att frilevande varg i våra kulturella landsbygds bygder är helt oförenligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB