• Älgskadefondsföreningen

Ännu oklart om ny lag

AktuelltPublicerad: 2011-10-24 14:27

Oklarheterna om vad som räknas som förberedelse till grovt jakbrott består. I brev till lansbygdsminister Eskil Erlandsson har Jägarnas Riksförbund (JRF) begärt ett förtydligande, men minister svarar genom att hänvisa till en utredning, där det inte finns någon förklaring.

Det JRF bland annat varnar för i sitt brev till regeringen är ett scenario där jägare utsätts för okynnesanmälningar. Den nya lagstiftningen om förberedelse till grovt jaktbrott, i kombination med att polisen allt oftare beslagtar vapnen under tiden en utredning görs, kan spoliera en eller flera jaktsäsonger för en jägare.

”Ger oerhörd rättsosäkerhet”
– Jag är rädd för att lagstiftningen öppnar möjligheter för den här typen av okynnesanmälningar. Samtidigt skapar lagstiftningen en oerhörd rättsosäkerhet när man inte vet vad som gäller, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.
Den utredning som Eskil Erlandsson hänvisar till är Åke Petterssons utredning SOU 2007; där han i kapitel 14 skriver följande:
”Förberedelse till brott är att ha för avsikt att utföra eller främja brott och, så vitt nu är aktuellt i samband med illegal jakt, skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott.”

Ta med studsaren på fiskeresan?
Det kan alltså handla om att ”förvara” eller ”transortera” ”något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott.”
– Jag frågar mig då om jag över huvud taget får ha med mig ett vapen under tid då jakt inte är lovlig. Om jag exempelvis åker till Härjedalen för att fiska på våren, får jag då ha med mig min klass 1-studsare för att samtidigt övningsskjuta? undrar Ulf Kallin
Genom lagändringen, som innebär att förberedelse till grovt jaktbrott numera är kriminaliserat, har polisen fått möjlighet till husrannsakan och telefonavlyssning vid misstanke om att förberedelse till grovt jaktbrott pågår.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Stifta aldrig en ny lag

2011-10-25 11:55

…som du inte kan kontrollera efterlevnaden av. Ovanstående nya lag är ett avskräckande typexempel på detta axiom. Tyvärr var tydligen våra riksdagsledamöter oförmögna att inse detta och har redan klubbat igenom lagen.

Jo, SkOG i Småland, jag delar din oro helt. Jag ryser också över hur landets ledning hänsynslöst kör över människor i landet.

Och det i en fråga med detta outrett: http://www.vargfakta.se/artikel/vargen-vagen-och-nyttan/

7. Lag mot lag

2011-10-25 09:25

Ja som sagt, lagstiftningen får inte vara vilseledande.

6. Stifta lagar

2011-10-25 09:25

Sven Eriksson det är inte regeringen utan riksdagen som stiftar lagar.

5. Visst är det konstigt?

2011-10-25 08:29

Hur lyckas man skriva en lag och genomföra den, utan att begripa vad som står i den? Lider hela departementet av dyslexi?

4. Svensk lag?

2011-10-25 08:28

Vad är detta för lag?
Uppenbarligen har den passerat vår riksdag. Men vart kommer den ifrån.
Är det något man plockat ur Orwells 1984!
Något som man hittat i DDR:s arkiv? Det har ju varit populärt att studera detta arkiv. Men vi svenskar har ju inte tidigare varit betrodda med det som man funnit däruti. Så där kommer den nog inte från.
Så vart kommer då detta missfoster ifrån. Någon som vet?

Lagar är ju helt meningslösa om brotten dom är tänkta att stävja inte går att föra i bevis, denna bygger ju på vad den tilltänkte förövaren hade "tänkt" att göra. Hur hittas då bevisen om förövarens tankar är det som ska åtalas.
Jo genom "experter", experter utan formell utbildning men med en ofelbar logik och med en politiskt korrekt ledstjärna.
Denna tankegång är mer skrämmande än om lagen hade hittats i DDR:s arkiv.

Nu får vi samma sak i en lag!!!!!!!!

Håret reser sig i nacken på mig när jag tänker på fortsättningen.

-Någon mer än jag som känner oro inför framtiden?

3. Prioriteringar och

2011-10-25 08:28

Som djurägare har du, man, hon, ett ansvar. Djurskyddslagen är en stark lag och den ska gå före i fall där §28 tillämpas.
Rubriceringen vid fall där djurägaren/inblandad person gör vad den kan för att skydda ett tamdjur som angrips, och i denna stund misstänkts för grovt jaktbrott, är det förenligt med lagboken? Det skulle behövas provas i högre instanser för att skapa ett predikat för vidare händelser.
Regeringen bör ta ansvar för de lagar som de stiftar och inte ha en lag som skapar oro for att använda sig av en annan!
§28 för att skydda sitt/sina djur och grovt jaktbrott för att skapa psykiskt lidande vid användande av den. Något som dem juristerna inom JRF bör se över. Tar man djurskyddslagen i beaktande och inte använder sig av §28 om man blir vittne till ett angrepp, begår man inte ett brott då?
Enligt djurskyddslagen.
Det bör komma fram direktiv runt detta av berörda myndigheterna, och det inom det snaraste.
Det handlar som jag ser på det om skrämmsel faktorer som på ett vis används som ett indoktrinerings faktor på de som vistas i naturen och ställts inför ett flertal situationer som i dessa fall, som nu inträffat inom en vecka. Jag vet att en person inte utnyttjade §28 i sin situation på grund av detta. Hans hund är nu död!

2. Lagrådet har inte yttrat sig...

2011-10-25 08:27

... om denna lag trots den påverkar den enskildes fri och rättigheter. Det borde vara möjligt att få lagen prövad på något sätt.

1. starke man

2011-10-24 15:41

slår mej att regeringens politik verkar va väldigt lik svinarpsmodellen.
Ha ha ha ha !!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB