• Älgskadefondsföreningen

Anses jävig för att han är jägare

AktuelltPublicerad: 2012-02-13 13:05

En tjänsteman från länsstyrelsen i Jönköping anses jävig och har därför stoppats som jägarrepresentant i de nya älgförvaltningsområdena.
Mannen som var föreslagen att ingå i två älgförvaltningsgrupper är anställd av länsstyrelsen och arbetar i samma korridor som tjänstemännen som handlägger frågor kring älgförvaltningen.

Länsstyrelsen har nyligen bestämt vilka personer som ska ingå i älgförvaltningsgrupperna som är knutna till de åtta älgförvaltningsområden som bildats i länet.
I varje grupp finns tre representanter för jägarna och tre representanter för skogsägarsidan. Ordförande ska alltid utses från skogsägarsidan.
Den nu aktuella mannen, som är kretsordförande för Jägareförbundet och var utsedd som kandidat i ett två områden, område 1 och område 4.

Länsstytrelsen sätter stopp
I det senare området drog mannen tillbaka sin kandidatur för en tid sedan, men i område 1 har han funnits kvar enda tills länsstyrelsen nu satte stopp för hans medverkan.
Så här skriver länsstyrelsen i sitt beslut:
Enligt 7§ lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”
Därför anser länsstyrelsen att det inte är lämpligt att mannen ingår i älgförvaltningsgruppen, även om han i sin tjänst inte är direkt inblandad verksamheten kring älgförvaltningen.
Jägarorganisationerna får därför ta fram namnförslag på en ny kandidat till posten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Torbjörn Eriksson #14

2012-02-15 08:46

Vi fick just läsa

"Enligt 7§ lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”

Så vad menar du med att ta reda på fakta först?

Jag tror inte "Leif Andersson" ljuger i denna artikel. Tror du det?

Om det är som han säger, varför skall då en SNF eller SRF få vara anställd på LST. De är partiska i all högsta grad. Det är de som kommer att stå som skyldiga i historieböckerna till vad som händer just nu. Eller hur? du känner dig säkert stolt just att stå på deras sida, men vänta får du se. Du kommer att skämmas för vad du stod för när du vaknar. Hur kan du tro att folket som lever mitt uppe i helvetet inte förstår vad det innebär med vargen? Att de behöver lite mer kunskap bara, från sådana som inte har en aning om hur det är att leva bland vargar :-s

Det här är ingen lek. backa och ägna dig åt någon annan konflikt.

Länge leve demokratin, lyssna på folket !!!!!!!

19. Till 18

2012-02-14 16:28

Medlemmar i SJF är inte jäviga. Jag sitter med på många olika ställen och jag är medlem i SJF, SRF, JRF, ÖNF, NOF och SOF och jag är inte jävig i någon av dom nämnder eller myndigheter jag sitter med i. Det är ens egen skyldighet att ta reda på om man är jävig och i så fall rätta sig efter det. Det ska inte gälla jägare överhuvudtaget. Man måste kolla upp själv var man kan sitta med.

18. Jamen Torbjörn...

2012-02-14 14:05

...då är väl inte medlemmen i SJF jävig heller. Eller tycker du att det bara ska gälla jägare?
Annars tyckte jag det var en bra idé under förutsättning att inte bara medlemmar i jägarorganisationer ska anses jäviga.

17. Både rätt och fel, TE....

2012-02-14 14:05

det är fullt möjligt för medlemmar ur div org / föreningar att vara anställda på LST.
Frågan gäller med vilka arbetsuppgifter dessa anställda ska vara involverade i ? för att EJ sitta på dubbla stolar !
Svaret är glasklart, det står att läsa i § 7 ang offentlig anställning, oavsett vad dina " bekanta " hävdar.
Det finns med all säkerhet personal inom LST som kan hålla isär arbete och personliga åsikter, men för att inte riskera motsatsen, följ det som det också står i § 7 " för att inte skada myndighetens anseende " , då är det knappast rekomenderbart med tydligt färgade anställda inom sitt förvaltningsområde !
LST visar rättfärdighet med att inte tillsätta tjänsten med i artikeln angiven person. Vilket välkommnas av båda sidor i debatten.
Då får man också vara konsekvent i sitt ställningstagande gällande ALLA tjänster och dess personal, utan några som helst undantag.
Det är nämligen en av grundstenarna i det som kallas demokrati, vilket vi alla är beredda att kämpa för.
Eller ?????

16. Fortsättning...

2012-02-14 14:04

av detta blir intressant inom Dalarnas lst, landshövdingen har då hårda pass framför sig om detta ska tillämpas i Dalarna.

15. Till 14

2012-02-14 14:04

”Enligt 7§ lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”
Gäller alltså detta bara om man är medlem i SJF/JRF och skall sitta i en älgförvaltningsgrupp men inte om man är medlem i t.ex. SRF och skall ”förvalta” ett läns rovdjur med allt vad det innebär för enskilda personer samt företagare på landsbygden?
Anser nog att det senare har visat sig vara ett mycket stort problem vad gäller tilliten till och förtroendet för länsstyrelserna och dess verksamhet.

14. Till 11.

2012-02-14 10:40

Man är inte jävig bara för att man är medlem i en organisation, det har jag kollat upp med dom som vet vad som gäller om och när man är jävig. Det är inget som hindrar att medlemmar i dom org. som du tar upp här är anställda på Lst eller söker söker jobb där. Gläds inte i förtid, du har fel. Ta reda på fakta först.

13. Men vad hände nu?

2012-02-14 08:38

Oväntat men mycket bra. Nu satte länstyrelsen ribban för alla rovdjurs älskande medarbetare!!

12. Norrtälje Polisen !!!!

2012-02-14 08:38

Kan inte Polisen i Norrtälje lagen ?? Helt solklart kan ju inte aktiva polsier få medverka i APU's verksamheter !!!

11. Städa nu!

2012-02-14 08:38

Ingen som är medlem i SNF, SRF, V eller MP skall alltså inte få anställning på Lst. Det låter kanon. Äntligen kan demokratin få fäste även i dessa organ.

10. Jävlikt!

2012-02-14 08:38

Inom avdelningarna på länsstyrelsen som har rovdjurs- och djurskyddstjänstemän har jävsreglerna tydligen varit helt okända vid rekrytering. Rekryteringen kommenterades redan av Cerena Cinque i doktorsavhandlingen ”I vargens spår”, men utredningen sågades av länsstyrelserna av nån anledning.

Tjänstemän kan inte ställas till svars för inkompetens, jäv(l)ikt, osakligt och partiskt beslutande, så länge de har chefens förtroende (beroende?). Röta som börjar i toppen går fort nedåt.

9. I detta MÅSTE jägarorganisationerna agera

2012-02-14 08:37

har vi två jägarorganisationer så finns resurserna för begära in uppgifter från samtliga LST.
Den personal som hanterar bland annat rovdjursfrågor skall då få uppge för respektive LST om eventuella medelmskap i föreningar eller annan verksamhet som kan riskera jäv i beslut.
Allt enligt åberopad §7.
Sker inte översyn av ALLA LST är det ett JO/JK ärende.
Vi kan inte ha Länsstyrelser som bryter mot lagen, eller?

8. bra men för liten grupp....

2012-02-14 08:37

Det är bra. Men den här delegationen är för liten för att täcka hela området . dom som sitter i delegationen kan ej ha al kunskap om alla områden. stitter själv med i ett älgskötselområde. Och känner till vårat område . Hur ska dom i delegationen veta hur vi har det i vårat område när dom i delegationen inte vet hur det ser utt i vårat område. Varje område har olika förutsättningar. Detta kommer nog inte fungera på längre sikt. Det bodde vara en eller flera från varje älgskötelområde. För att då kan man nog få ett bättre beslutsunderlag. Men dom som ansluter sig till älgskötelområdet ska det vara frivligt . Annas behåll b.och e områden

7. Detta måste få konsekvenser för rovdjursromantiker.

2012-02-14 08:36

Som har infilterat tjänsterna på LST, som Classe B skriver. Uppsala län har som rovdjursansvarig tjänsteman, medlem i SRF och också fd. SRF länsansvarig, så nu är herr Månsson jävig efter detta prejudikat. Vi får se om man följer detta på alla länsstyrelser. Undra om M-rovdjursansvarig i regeringen, Bengt Anders Johansson är jävig, då han kommer från Jönköpings län, och är helt ovetande om vargens framfart i mellansverige, men vurmar för rovdjur men Not In My Back Yard i Jönsköping?

6. Super!!!

2012-02-14 08:36

Mycket bra beslut! :)

5. Då kanske...

2012-02-14 08:35

...man skulle tipsa lst Dalarna om det här....

4. Till 1, 2 och 3.

2012-02-14 08:35

Bra att det kontrolleras om man är jävig.Ingen ska dömas på förhand.

3. Äntligen anger LST.......

2012-02-13 14:12

sina kriterier för sin personal och deras uppdrag enligt § 7, mycket bra då partiskhet och jäv INTE är acceptabelt !!!

MYCKET BRA OCH EFTERLÄNGTAT !!!!!

Jag ser det som en självklarhet att utrensningarna inom de egna leden nu fortsätter, med ovanstående beslut som predjukat.

Vilket i klartext betyder att ALLA som verkar inom rovdjursförvaltningen på LST med medlemskap i någon av org / föreningar med bevarande av rovdjur på sin agenda OMEDELBART omplaceras och erbjuds andra tjänster där partiskhet och jävsituationer EJ kan uppstå !!!

Det ska bli mycket intressant att följa LST:s nya polycy, allt för att befrämja opartiskhet och tjänstemannaförtroende.

Alla LST arbetar med all säkerhet efter samma manual, så vi kan följa det " nya " LST där jäv härmed är tabubelagt !!

2. Kastar sten i glashus!

2012-02-13 14:12

Och hur står det egentligen till med Länsstyrelserna, deras personal, kopplingar när det gällar vargar? Man lär sig nåt nytt varje dag. Och förtroendet blir bara mindre och mindre.....

1. Konsekvens tack!

2012-02-13 14:12

Då får alla dessa vargvurmare som sitter på 2 stolar sparkas från beslutsfattande roller i vargcirkusen, eller?
Rätt skall vara rätt eller hur!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons