• Jaktkryssningen

Anses jävig för att han är jägare

AktuelltPublicerad: 2012-02-13 13:05

En tjänsteman från länsstyrelsen i Jönköping anses jävig och har därför stoppats som jägarrepresentant i de nya älgförvaltningsområdena.
Mannen som var föreslagen att ingå i två älgförvaltningsgrupper är anställd av länsstyrelsen och arbetar i samma korridor som tjänstemännen som handlägger frågor kring älgförvaltningen.

Länsstyrelsen har nyligen bestämt vilka personer som ska ingå i älgförvaltningsgrupperna som är knutna till de åtta älgförvaltningsområden som bildats i länet.
I varje grupp finns tre representanter för jägarna och tre representanter för skogsägarsidan. Ordförande ska alltid utses från skogsägarsidan.
Den nu aktuella mannen, som är kretsordförande för Jägareförbundet och var utsedd som kandidat i ett två områden, område 1 och område 4.

Länsstytrelsen sätter stopp
I det senare området drog mannen tillbaka sin kandidatur för en tid sedan, men i område 1 har han funnits kvar enda tills länsstyrelsen nu satte stopp för hans medverkan.
Så här skriver länsstyrelsen i sitt beslut:
Enligt 7§ lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”
Därför anser länsstyrelsen att det inte är lämpligt att mannen ingår i älgförvaltningsgruppen, även om han i sin tjänst inte är direkt inblandad verksamheten kring älgförvaltningen.
Jägarorganisationerna får därför ta fram namnförslag på en ny kandidat till posten.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB