• Pinewood

Antalet rovdjur kan minskas

AktuelltPublicerad: 2010-10-18 12:56

Regeringen höjer rovdjursersättningarna med bara fyra miljoner kronor. Sametinget hade begärt en ökning på 20 miljoner. Beslutet förklaras av regeringen med att man i stället ska kunna minska antalet rovdjur.

Den nya rovdjursförvaltningen gör ett större regionalt inflytande över hur mycket rovdjur som ska finnas, bland annat i renskötselområdet. Det kan leda till en minskad rovdjursstam, menar Magnus Kindbom, statssekreterare på landsbygdsdepartementet.

– Ja, det finns ju ett större utrymme att lokalt påverka hur mycket rovdjur som ska finnas och där det då finns problem att man kan hantera det i större utsträckning lokalt, säger han till SR Sameradion.
Magnus Kindbom hänvisar till rovdjurspropositionen som säger att både björnstammen och antalet lodjur kan minskas.

Hälften av renkalvarna borta
Jijnjevaerie sameby i Jämtland har drabbats hårt av rovdjur. En rapport som samebyn och länsstyrelsen gjort visar att hälften av årets renkalvar försvunnit under sommaren.
Marianne Persson är ordförande i samebyn och hon tycker att det är bra att regeringen bara ökar ersättningarna med fyra miljoner. Det tolkar hon som en signal att det måste bli färre rovdjur. Hon ser positivt på beskedet.
– Ja,det är ju det här vi har försökt tala om för regeringen och Naturvårdsverket de sista åren. Vi kan inte leva med det rovdjurstryck vi har idag, och de har tydligen tagit intryck av det, rovdjursstammarna ska minska, säger Marianne Persson till SR Sameradion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Anders Åberg,Naturfotograf

2010-10-19 21:51

Jag tror det med allmogejakten mer var riktat mot mig.
Allmogejakten släpptes fri i södra Sverige.Skogslänen,Norrland och Finland(som på den tiden hörde till Sverige)har alltid haft fri jakt.Läs på.
Att rådjur,grävling,älg mm. efter rovdjursstammarnas kollaps på 1860-talet återigen kunde börja att sakta spridas över landet berodde till största delen på frånvaron av de överstora rovdjurstammar vi haft tidigare.Plus vissa andra omständigheter;att betestrycket i skogen minskade,att skogsbruket började producera stora ytor av bete osv.
Konstigt är iallafall att älgstammen,rådjursstammen,grävlingsstammen,mm.efter rovdjurens kollaps ökade, trots att vi jagat med ungefär samma metoder hela tiden???

18. Anders Hermansson

2010-10-19 16:58

Håller med, men varför gå till de stora sjöarna i Canada/USA. Varför inte titta på vår egen svenska jakthistoria, där älg, rådjur, bäver, grävling mm. nästan utrotades under 1800-talet,under de sk."Rovdjursplågeåren"
I Jägarförbundets propaganda skylldes allt på allmogejakten. När bönderna i Skåne och Västergötland återfick rätten att jaga på egen mark av Gustaf III 1789 började ett omåttligt skjutande av uppdämd jaktiver. Därför utrotades nästan älg, rådjur och bäver i norra Sverige( som aldrig haft Regaliejakt-Privilegiejakt)
Att rovdjursstammarna tiotalet år senare kraschade (på 1860-talet) berodde naturligtvis på allmogens barbariska jaktmetoder och vidskepliga rovdjurshat.
Att rovdjuren -liksom på Isle Royale - själva till största delen utrotade sina bytesdjur, och senare själva försvinner för att maten är slut, är nog något som är tabu att säga idag. Tyvärr.

17. Anders i Vargland

2010-10-19 12:52

Nej, jag tycker ditt inlägg var utmärkt och ville bara bekräfta det genom att lägga till lite om utvecklingen i USA. Vad beträffar fotografen så är han nog en hyvens kar men det tar alltid sisådär 20 inlägg innan man lyckas få honom att inse sina fel och släpa honom till viss insikt, sedan glömmer han det till nästa gång. Det ids jag inte hålla på med. Fotografen uttrycker nog sin ärliga åsikt men vad beträffar vissa andra insändare så är det min åsikt att man skall inte mata trollen annat än i undantagsfall.
Låt oss ta lärdom av staterna och i tid utrota frilevande varg.

16. Anders Hermansson?

2010-10-19 11:53

Var inte det senaste inlägget Du gjort (no 15) menat till Anders Åberg och inte till mig???

15. Anders i Vargland

2010-10-19 11:08

Det STORA djurförsöket pågår för närvarande i västra USA, i staterna Wyoming, Oregon, Idaho, Montana och Washington. Här pågår ett djurplågeri utan motstycke och staterna Utah, Nevada och Kalifornien står på tur. Detta sedan varg inplanterades i Yellowstone med löftet om att det skulle bli högst 200 (ett bekant löfte?) vargar och det inom nationalparken.
Även i Minnesota och Wisconsin pågår likande hemskheter. Nu sprider varg död, parasiter och sjukdomar över nämnda stater med ökande hastighet, i medicinska tidningar duggar hydatidfallbeskrivningarna tätt. Året 1967 beslöt man att använda sig av “den naturliga balansen” (döpt till ”Nature Knows Best”, “Natural Regulation”, “Balance-of-Nature” och andra totalt lögnaktiga benämningar på en icke-existerande balans) för att reglera viltstammarna i Yellowstone.
I en rapport 2003 med titeln “Yellowstone After Wolves” av Douglas Smith, Rolph Peterson och Douglas Houston erkänner författarna att vad som angavs innan utsättningen av varg visade sig sedan vara fel. Jaktlicenserna i området på hindar och kalvar har minskat från nära 3000 per år till 100. Älgstammen har krympt hela tiden och frågan är om de kommer att överleva.
Man angav då (1967) att fodertillgången skulle begränsa både den centrala och den nordliga stammen av hjort (elk). Vad som hände var att från 1967 ökade antalet hjortar stadigt år från år trots befarad foderbrist. Men 1996 inplanterades varg i Yellowstone och från 1996 fram till 2008 minskade den centrala stammen av hjort med 73% så att endast 200 hjortar fanns kvar. Den centrala stammen av hjort lever helt inom parkområdet och ingen jakt förekommer. Varg har nu spridit sig till omgivande stater och även den norra hjortstammen minskar sedan kraftigt. Trots att biologerna påstod att de utsläppta vargarna var avmaskade och fria från parasiter så sprider nu varg dvärgbandmask, rabies, abortvirus och annat i ovannämnda stater.

Även om det skulle vara möjligt att få en och annan fattig ekologist till Sverige för att lyssna på vargbjäff så kan en sådan turism aldrig ens betala frimärkskostnaden för de skador skadedjuret varg åstadkommer.

14. kerstin fredin

2010-10-19 10:26

enda sättet att tjäna pengar på dessa monster är att flå dom och göra vantar av skinnen

13. Hermansson

2010-10-19 09:52

Kan du inte sluta med dina löjliga överdrifter.
Att jämföra Sverige med en ö där sannolikt både vargar och älgar är hårt inavlade och av det dra slutsatsen att vargen måste utrotas här, är inte seriöst.
Det är välkänt att isolerade öar utvecklar speciella ekosystem och inte utan vidare kan jämföras med fastlandet.

Den vettiga slutsatsen av Isle Royale blir väl ungefär samma som här hemma, om man hade reglerat vargstammen med jakt och kanske tillfört några nya individer då och då, både älgar och vargar, så hade det nog funkat alldeles utmärkt.

Sedan är din beskrivning av "ekologisterna" som någon slags människoföraktande hemlig arme som vill avfolka hela länder enbart löjlig.
Dom som kämpar för att bevara naturen mot exploatering har naturligtvis inte alltid rätt, men den kampen är viktig och antagligen helt avgörande för jordens framtid.
Jägarna har nog i dom flesta fall god anledning att istället stödja det arbetet.

Din beskrivning av vad som hände i Sverige när allmogejakten släpptes fri känns inte heller trovärdig för fem öre, allting talar istället för att det just var allmogejakten som drev viltet mot avgrundens rand.

12. Mats Johansson

2010-10-19 09:10

Anledningen till att noga följa vad som händer i Amerika är att där är det mesta väl dokumenterat. Det finns knappt något som talar för att sanningen är Svenska Jägareförbundets historieberättelse om de jakttokiga bönderna som orsak till att stammarna av nyttigt villebråd minskade kraftigt. Det finns mycket som talar emot, tusentals av stora rovdjur i de näringsfattiga storskogarna skulle ha mat, tamdjur betade i skogsmark, bönderna hade knappast tid, vapen och andra möjligheter att jaga i stor omfattning mm. SJF lär ut adelns historieversion, inget annat. Isle Royale eller Minong – indianernas förlovade blåbärsland - är nu förstört för lång tid. Förhoppningen är att vargarna dör ut fortast möjligt, sedan tar det lång tid innan även dvärgbandmasken och andra vargbunda parasiter och sjukdomar har försvunnit och ön återigen kan bli vad den var fram till dess att biologerna satte tänderna i den strax innan andra världskriget. Men det finns liknande exempel runt om i Amerika, på ön Unimak fanns tidigare karibouflockar om tusentals djur, nu är de nära utrotning på grund av varg och björn. För människorna på ön som huvudsakligen bor i False Pass var jakten på ren viktig, nu förekommer ingen jakt på de fåtal renar som finns kvar. Staten Alaska för en utdragen strid mot ekologisterna i federala Fish & Game (ung. USAs naturvårdsverk), insikten börjar klarna om att dessa ekologister gärna vill avfolka stora delar av amerikanska landsbygden för att ge plats för sina ”nyckelarter”: Varg, björn, bergslejon mm. Vi måste ha fullständigt klart för oss att här som i USA är det inte omsorgen om naturen som är drivkraften. Detta är en strid om land med religiösa och ideologiska förtecken. Bit för bit tillskansar sig den ekologistiska rörelsen land genom reservatbildningar, genom att försvåra för lokalbefolkningen så att de flyttar osv. Bara i Afrika anges dessa ”conservation refugees” uppgå till närmare 20 miljoner människor. Bakom siffrorna om att 29400 hektar betesmarker och slåtteräng togs ur bruk 2009-2010 ligger många tragedier där människor tvingas överge sin gård och söka arbete och nytt hem i städerna. Detta är en strid som pågår i nästan världens alla länder.

I USA växer medvetenheten om vad som är på väg att hända, men de ligger 20 år före oss i kriget med ekologisterna. Fler och fler delstater tar upp striden men i federala Fish & Game härskar ekologisterna oinskränkt än så länge. Vi måste vända utvecklingen här INNAN det går lika långt som i USA. Många av oss slår detta ifrån sig och tänker att så farligt är det inte, vi kan nog fixa jakten och rovdjuren genom lokala delegationer mm. Men tyvärr, vi kommer alla att bli förskräckta, det som händer är värre än och går fortare än vad de alla flesta, kanske till och med alla, av oss tror.

11. Kerstin F

2010-10-19 09:06

Du kan vara fullständigt övertygad av att vargen är ett mycket stort problem för landsbygden, kom inte med något snack att man kan tjäna pengar på rovdjuren, är bekant med flera entreprenörer som arbetar med naturturism, dom har då ingen som helst efterfrågan på rovdjurssafari på varg, det är älg turisterna vill se, och vargen gör vad den kan för att minska älgstammen. Ni lansbygdsutrotare vet inte vad Ni pratar om, och enligt SLU undersökningen vet jägare och dom som lever i närheten av varg mest om vargen, och, naturligtvis är det därför vargen är mest illa omtyckt i de kretsarna för vi har med egna ögon ser vilket obehaglig granne vi fått på halsen.Klaga Klaga säjer Du och inga konstruktiva lösningar på problemen? Det finns bara en lösning som med framgång tidigare skett, bort med vargen, då slutade alla de problem som Du kan läsa om varje dag i denna tidning.

10. 20 mille

2010-10-19 01:29

Kan samerna begära 20 mille i ersättning så kan väl Gävleborgslän och övriga drabbade begära 200???? Rätta mig om jag har fel med där samerna håller till, tillåter dom väl inga vargar!!!!

9. Hermansson!

2010-10-19 01:29

Nu tycker jag allt att du ska visa att du har belägg för dina påståenden om Isle Royale – t ex genom att ge lite länkar eller referenser på annat sätt!
Kan du t ex tala om hur älgarna kom dit i början på 1900-talet?
Jag får mer och mer en känsla av att du försöker dig på att fabulera eftersom du – precis som jag själv – vet att ytterst få här i trådarna anstränger sig att själva försöker ta reda på fakta!
Kom igen nu! Berätta hur älgarna kom till ön! Var det genom människors försorg, eller genom att de själva vandrade över isen!
Frågan är också hur ön smittats med dvärgbandmask om nu de ursprungliga vargarna inte förde med sig smittan.
Vad som är fastlagt är att smittan av parvovirus – som nära nog utrotade vargarna – fördes in av människor via deras hundar. Var det samma sak med dvärgbandmasken? (Om den nu finns där som du säger)
Om du verkligen är intresserad av att landsbygden lever upp, ta då tillfället i akt och tjäna pengar på det som finns i området – bl a rovdjuren. Att förneka den potentialen att tjäna pengar och ge arbetstillfällen är klart avslöjande!
KLAGA, KLAGA, KLAG, MEN GE INGA KONSTUKTIVA IDÉER PÅ HUR PROBLEMEN KAN LÖSAS! Problemen på landsbygden är arbetstillfällen och skatteunderlag – INTE vargen!

8. Varg hit och varg dit

2010-10-19 01:28

Det är väl inte vargarna som är det stora problemet på renbetesmarkerna.
Det skall tydligen av vissa skyllas allt på vargen bara för att man inte ser längre än sin egen näsa.
Det finns problem med andra rovdjur också på sina håll ifall ni missat det!

7. Mycket snack av stadssekreteraren, men lite verkstad!

2010-10-19 01:27

Börja med att styra vilddelagationerna så att man börja lyssna på människorna på lokal nivå, i stället för att LST handplockar sin ja-majoritet. Moderate delegaten i Uppland, lossas vara M, men är medlem i SRF och sa då ja till ohämmat lodjurstillväxt. Forskarnas 210 vargar är i verkligheten idag säkert 400 om man ser på alla attacker i hela landet mot djur, 210 räcker inte till allt detta elände. Herr Stadsekreterare se nu till att kommande varg- o lojakt tilldelas minst 190 vargar och 500 lodjur, att avliva. Då börjar jag tro på vad du snackar om i artikeln.

6. Vändpunkten..

2010-10-19 01:27

Det har nu kommit till den punkten jag trott skulle komma för eller senare. Maxnivån för antalet rovdjur vi har råd med är väldigt nära. De som trott att vi ska ha rovdjursstammar i hela sverige och i mycket större numerär än i dag är människor som inte lever i verkligheten. För varken man vill eller inte handlar allt om pengar, och sverige har inte hur mycket pengar som helst. Att tro som vissa här på forumet gör, att Sverige skulle betala för en vargstam på 2000 djur spridda över hela landet, är ett tecken på att man är mentalt handikappad. Det har varit en modefluga med rovdjur (och då speciellt vargen) som vi som lever och verkar på landet fått betala för. Tack och lov kommer alltid verkligheten ifatt, och det är det som håller på att hända nu. Jobbiga tider väntar för rovdjursfanatikerna....

5. Anders Hermansson

2010-10-19 01:26

Håller med,men varför gå till de stora sjöarna i Canada/USA.Varför inte titta på vår egen svenska jakthistoria,där älg,rådjur,bäver,grävling mm. nästan utrotades under 1800-talet,under de sk."Rovdjursplågeåren"
I Jägarförbundets propaganda skylldes allt på allmogejakten.När bönderna i Skåne och Västergötland återfick rätten att jaga på egen mark av Gustaf III,1789-började ett omåttligt skjutande av uppdämd jaktiver-därför utrotades nästan älg,rådjur och bäver i norra Sverige(som aldrig haft Regaliejakt-Privilegiejakt)
Att rovdjursstammarna tiotalet år senare kraschade (på 1860-talet),berodde naturligtvis på allmogens barbariska jaktmetoder och vidskepliga rovdjurshat.
Att rovdjuren-liksom på Isle Royale-själva till största delen utrotade sina bytesdjur,och senare själva försvinner för att maten är slut,är nog något som är tabu att säga idag.Tyvärr.

4. Anders Åberg nr2

2010-10-19 01:25

Nån gång ibland sådär,så är du
verkligen väldigt förnuftig...
Och en sak är dock helt klar,vi jägare i mellansverige är INTE beredda att ta en tyngre börda för att samerna skall få det bättre...aldrig i livet!!

3. Anders Åberg

2010-10-18 16:17

Håller med dig i det du säger. Men personligen är jag rädd för att vissa tjänstemän låter egenintresset styra och påverka viltvårdsdelegationerna i en riktning som inte gynnar samerna och klövviltsbeståndet. Dom verkar redan idag på vissa LST ha en än mer restriktiv inställning till bland annat skyddsjakt än vad som tidigare gällde.

2. Rätt

2010-10-18 15:45

Mer lokalt anpassade rovdjursstammar är säkert rätt väg att gå, men då krävs det ju att folk åsikter verkligen tas på allvar också, plus att man även väger in faktorer som situationen i vilda klövdjursstammar.

1. Isle Royale och hur biologer förstörde ett ekosystem

2010-10-18 15:44

Den av biologer skapade katastrofen Isle Royale är intressant på många sätt. I slutet på 40-talet släpptes djurparksvargar på ön, sedan påstod tre vargar, varav en var hona, ha invandrat spontant. Trots att de sedan lagligen släpptes djurparksvargar på ön så uppger biologerna att den självinvandrade honan är anmoder till samtliga vargar på ön. Känns det igen? I Sverige sker ungefär samma sak fast tjugo år senare.
Enligt arkeologer och historiker så har människor bott på ön i åtminstone 4000 år och indianerna kallade ön för Minoga – ung. det goda landet med blåbär. Saker och ting har dock förändrats kraftigt sedan biologerna lyckades inplantera sin ”nyckelart” vargen på ön samt kasta ut alla bofasta människor i syfte att göra ön till en avbild av biologernas dröm om en ”ursprunglig natur” i balans. Alla mellanstora däggdjur, som prärievarg, hjortar etc. har utrotas eller reducerats i antal till nära utrotning. Den enda art av dessa däggdjur som har klarat sig någorlunda är floduttern. Älgarna har smittats av dvärgbandmask och andra parasiter samt skadats i samband med vargangrepp vilket gjort dem mottagliga för andra sjukdomar och parasiter, till exempel fästing. Detta har i sin tur försvagat älgarna och gjort det svårare för dem att överleva vintrarna. Älgarnas försvagade tillstånd har dessutom gjort dem till lätta byten för vargarna som vintertid har dödat stor del av älgarna vilket i sin tur har lett till svält och död bland vargarna. Dessa våldsamma populationssvängningar har inneburit stora påfrestningar för både varg- och älgstammen på ön. För närvarande är det få som tror att vargarna överlever på ön, älgarna tros ha en bättre chans men även för dem är läget osäkert.
Sverige ligger ca tjugo år efter i processen, inte att undra på att biologer ligger på för att vi skall göra ständiga insättningar av ryssvarg i Sverige.
Durward Allen, en av dessa apostlar för ”naturens balans” sade: ”The wolf manages his livestock as any husbandman must manage to survive. He is inspector of the herd, liberator of the weak, and guardian of the range.” Det var även denna Allen som lyckades få många att tro på lögnen om att vargar tar ”defekta” bytesdjur, till exempel sjuka, skadade, missbildade osv. I detta forum ser man ständigt troende som yttrar sig och ännu inte fattat att detta är dumheter. Men de förförda troende finns även överallt inom svenska myndigheter och ämbetsverk, inom SJF, inom skogsindustri mm. Alla tror de att sätter man ut stora rovdjur i naturen då uppnår naturen en ”balans”.
Tag de pengar staten satsar på att lära landsbygden leva med varg på att i stället lära sina egna biologer och andra anställda att i naturen existerar ingen balans. Detta kan i förlängningen leda till att landsbygden äntligen kan bli av med de stora skadedjuren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons