• Älgskadefondsföreningen

APU-poliser försöker stoppa granskning

AktuelltPublicerad: 2011-07-02 17:13

Hot om stämning, försök till påtryckningar från polischef och beskyllningar om att försvara tjuvjakt. Det har aktiva och före detta poliser framfört sedan Jakt & Jägare publicerade en artikel om APU, där markägare och jägare i Rialareviret fick ge sin syn på APU:s verksamhet för att stoppa illegal jakt och skydda vargarna utanför Norrtälje.

Jakt & Jägare kan nu avslöja att polismyndighetens chefsjurist noga påpekat för APU-poliserna att deras ”bisyssla” i APU inte ens får riskera att minska allmänhetens förtroende för polisen.

Efter den första artikeln och det förtydligande, som senare publicerades, har Conny Andersson, tidigare polis och numera ”tracker” och coordinator för APU, skrivit följande till Jakt & Jägare:
”Vi är många i nätverket APU, flera tusen och vi ser allvarlig på hur tidningen tar så tydligt parti för illegal jakt… Du får fram till fredagen 1 juli, kl 1200 att be om ursäkt och skriva en tydlig dementi. Sedan kör vi rättslig på detta.”
Till saken hör att Jakt & Jägare aldrig tagit parti för illegal jakt.

Upprörd kriminalinspektör i APU
I samma veva fick Jakt & Jägare ett telefonsamtal från en person som presenterade sig som kriminalinspektör Tomas Karlson. Han var mycket upprörd över att tidningen lät markägare och jägare som inte gillade APU fick komma till tals.
”Dom ljuger”, var den stående kommentaren om jägarna och markägare i Rialareviret.
Inspektör Karlson hävdade med bestämdhet att det förekom tjuvjakt i området och han ansåg att Conny Andersson skulle ha skadestånd eftersom hans företag hade skadats av publiceringen.
Det faktum att Jakt & Jägare aldrig nämnt företaget hade ingen betydelse.

”Bisysslan” godkänd
Tomas Karlson berättade också att poliserna som ingår i APU fått ”bisysslan” godkänt från länspolismästaren i Stockholms län.
Jakt & Jägare beslöt därför att kontrollera detta och begärde ut handlingarn i ärendet som är daterade 2011-06-22.
Det framkom då att Tomas Karlson uppmanats av polischefen i Norrtälje att ”anmäla och få prövat” om hans medlemskap i APU kunde betraktas som godkänd bisyssla.
Förutom Tomas Karlson är det ytterligare sju poliser i Norrtälje som fått sitt medlemskap i APU prövat.
Av handlingarna framgår att Tomas Karlson hävdar att APU är en ideell verksamhet.
”I det stora hela skiljer sig inte engagemanget i APU mot ett engagemang i Amnesty, Naturskyddsföreningen, BRIS eller liknande”, skriver han.

”Jämförbara med Naturskyddsföreningen”
Det är detta som Jan Nyrén, chefsjurist vid polismyndigheten i Stockholms län, tagit fasta på:
”Enligt din egen redovisning är bisysslan att jämföra med ett medlemskap i Naturskyddsföreningen och så länge kraven i 7§ LOA (Lagen om offentlig anställning reds. anm.) tillämpas korrekt menar polismyndigheten att bisysslan är ideell och förenlig med 7§ LOA.
Tomas Karlson framställer alltså APU som jämförbar med Naturskyddsföreningen, BRIS eller Amnesty.
Han skriver vidare att medlemmarnas yrken ”..spänner ifrån riksdagsmän till diversearbetare. Det finns sålunda ingen koppling mellan medlemskap och yrkesval.”
Men för den som läser APU-gruppens hemsida växer dock en annan bild fram. Det är inte bilden av naturvänner och riksdagsmän med gummistövlar på fötterna och fågelboken i handen.

Militärer och poliser som är ”specialister”
Istället finns en ”coordinator” i toppen och därunder ”specialister” och ”informatörer”.
”Specialister: utbildade och lämpliga för uppdrag mm. De har utbildningar som tracking, polis, militär, väktar/skydd, underrättelse, spaning, foto, mm. De är samtränade och motiverade”, framgår det av gruppens webbsida.
Det rör sig alltså inte om yrkesgrupper som vanligen förknippas med djur och natur som biologer, ornitologer, zoologer eller etologer eller kanske till och med jägare.
I skrivelsen från polismyndighetens chefsjurist Jan Nyrén till polisen Tomas Karlson går juristen på en hel sida igenom lagstiftningen om vad en polis inte får göra. 
Bland annat skriver chefsjuristen:
”Aktiviteter som har direkt anknytning till polisverksamhet- t.ex. sådana som innehåller inslag av bevakning och/eller civil olydnad är självklart -enligt bl.a. 7§ LOA- inte tillåten för dig som offentligt anställd polisman.”

APU-patruller i skogen
I en artikel i Norrtelje Tidning, som APU lagt ut på sin hemsida, står det följande att läsa:
”Det är tre bilar som patrullerar reviret när NT är med. Vi glider genom ett soligt vintervitt landskap. Så fort någon ser något intressant stannar vi till och följer spåret in i skogen. Det behöver inte vara spår av varg, ibland kan spåren av ett flyende rådjur locka gruppen att följa efter, ibland däcken av en fyrhjuling.”
Chefsjurist Jan Nyrén skriver i beslutet att: ”Inte i något sammanhang får utövandet av bisysslan leda till att myndighetens anseende skadas eller att förtroendet för din egen eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet rubbas.”

Förtroendet för polisen får inte skadas
Enligt Jan Nyrén är det till och med så noga att det inte ens behöver vara konstaterat att allmänhetens förtroende för polisen minskats.
”Det räcker med att det finns en risk, men denna risk ska bedömas från fall till fall”, kommenterar Jan Nyrén.
Hur är det då med förtroendet för polisen i Rialareviret?
Torbjörn Jansson är jägare och bor i området.
– Jag har aldrig haft problem med polisen tidigare. Tvärt om. Jag har haft mycket att göra med dem i och med att jag hjälpt till en hel del med eftersök. Men sedan APU-killarna börja fara runt här har jag inte mycket förtroende för polisen, säger han.
Jonas Hällström är en annan jägare och boende i området.
– Jag har inte haft några problem men jag har barn i samma klass som en av dom där men vi pratar aldrig varg. Men jag har heller aldrig stuckit ut hakan på några debattsidor, så hemma hos mig har det varit lugnt, säger Jonas Hällström.

”De bryter mot varenda regel”
Carl-Johan Andersson är markägare på Beatebergs säteri.
När han får veta vad polisens chefsjurist skriver om ”förtroendeskadliga bisysslor” säger han:
– Så vitt jag förstår har de brutit mot varenda regel. Jag litar inte på Norrtäljepolisen numera. När jag ringde polisen för att få hjälp att få bort en karavan med vargaktivister blev jag bortkopplad i telefonen. Jag vet ju inte om det var en tillfällighet eller om det var medvetet.
– Men de senaste tre veckorna har det varit lugnt sedan jag körde bort en bil med fyra personer i. Två av dem påstod att de var poliser, berättar Carl-Johan Andersson.
När Jakt & Jägare frågar kriminalinspektör Tomas Karlson om varför han lämnat en bild till polisen i sin ansökan om bisyssla, medan det ges en helt annan bild på organisationens hemsida, så vill han inte hålla med om det.
– Vad som står på APU:s hemsidan svarar inte jag för. Jag svarar bara för vad jag har skrivit. Att folk ställer upp på våra grundläggande etiska värderingar.

• Men tror du att exempelvis BRIS eller Amnesty skulle skriva som APU? Att de har ”Specialister: utbildade och lämpliga för uppdrag mm. De har utbildningar som tracking, polis, militär, väktar/skydd, underrättelse, spaning, foto, mm. De är samtränade och motiverade.”

– Jag vet inte vad de skulle svara, men varför skulle de inte skriva som vi? svarar han.
En stund efter samtalet ringer Tomas Karlson upp igen och vill framföra följande:
– Jag vill inte delta i det här. Det blir bara ett krig mellan två sidor som ökar polariseringen och allting får orimliga proportioner, kommenterar han.

Här är den andra artikeln om APU:
”APU förföljer inte folk”


Här är den första artikeln om APU:
”Vargpoliser” i Riala avhysta av polis

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Fel Mats

2011-07-06 08:02

Allmänheten har rätt att färdas på de enskilda vägar som uppbär statligt stöd. Kraven för statligt stöd är bla att det skall vara en sträcka på minst 1000m till fastighet som bebos permanent.
Allt finns att läsa på www.trafikverket.se.

27. Dieselpower

2011-07-06 07:16

Allmänheten har väl ingen rätt att åka på privata vägar, även om dom skulle ha fått nåt litet statsbidrag.Det är en urban myt.Allmänheten har bara rätt att åka på vägar som är allmänna-allmänna vägar,d.v.s. vägar där allmänheten bekostar drift och underhåll,via skattsedeln,vägtrafikskatt mm. mm.

26. Håll er till fakta

2011-07-04 19:43

Varför skulle man sträcka ut en hjälpande hand till en sådan organisation som APU?

En organisation som försöker stoppa en granskning där de som drabbats av av dom fått berätta vad dom tycker om APU, en organisation som tydligen försöker agera som någon typ av ordningsmänn på annans mark och leker exerter på ett barnsligt sätt, markägare och jägare håller utmärkt ordning på sina egna marker utan hjälp av dessa vilseledda typer,självklart ska man ta avstånd från APU och fortsätta att granska deras verksamhet.

25. NR 17..

2011-07-04 19:42

all heder till dig som skriver under en så respektabel synonym, jag är precis som du emot olaglig verksamhet,typ tjuvjakt.Den åsikten delar vi med 99,9% av den Svenska jägarkåren,så hur kan det då förekomma i "vida omfattning" ?? jo pga grupperingar/organisationers enorma vilja att generellt svartmåla alla med jaktintresse, enbart för att framhäva sig själv och sina egna målsättningar.Tjuvjaktsteorin bygger helt på jaktmotståndares antagande och okunnskap och saknar helt bevisande grund,visst kan det finnas misstankar, med fram till de döms är de helt sonika oskyldiga. Jägare och markägare saknar därmed behov av frivilliga org. typ APU som vars agenda är fylld av jakthat och misstänkligheter mot jägare. Vid misstanke om brott, finns en väl fungerande rättsapparat med Polis, utredningar, försvarare och åklagare.Det är skämmande att se utvecklingen i Riala med medborgargarden och APU:s verksamhet ifrågasätts nu kraftigt.

24. håll er till fakta

2011-07-04 12:18

Du skriver att man ska samarbeta med en sån grupp som APU på grund av att tjuvjaktsmisstankar är vida utspridda, dom som spridit misstankarna om tjuvjakt är ju APU, snacka om att skita i det blå skåpet...

23. Spärra av

2011-07-04 12:17

Markägare, börja med att spärra av alla vägar som man inte har statsbidrag för, se till att det inte finns möjlighet att parkera, vid sidan av vägen på de vägar som folk har rätt att köra på. Lägga ut stenbumlingar eller gräva djupa diken, är en effektiv metod. Synd om folk som vill ut och promenera eller plocka bär, visst, men vad skall man göra?
Det är ett effektivt sätta att stoppa tjuvar, skräpdumpare, APU och annat löst folk.

22. Till APU

2011-07-04 06:15

Polisen skall vara neutral i alla lägen och i sina åsikter, även så på fritiden. Är en polis inte det så brister förtroendet hos allmänheten. Polisen är bunden av och har undertecknat tystnadspliktsavtal som omfattar en bred juridik och som också gäller dygnet runt av årets alla dagar. På sin fritid får poliser inte bete sig illa eller uppsendeväckande. De bör definitivt inte umgås i hel eller halvkriminella organisationer. Inte heller bör de engagera sig i suspekta föreningar eller organisationer som myndigheter inte känner till konsekvenserna eller avsikterna med. Poliser skall enbart ängna sig åt att utföra uppgifter på uppdrag åt sin arbetsgivare polisstyrelsen. Annars får de inte kalla sig för poliser. Det klingar illa när poliser beter sig illa på fritiden och när poliser utgår ifrån "att människor är kriminella". Det klingar också väldigt illa när poliser inte respekterar hemfridzonen och även nöter på privata vägar som underhålls av ägaren. Vi markägare reagerar direkt när vi hör främmande biljud på ägorna. Det finns människor som stjäl julgranar, ved, gör inbrott i ängslador, stjäl djur, eller ännu värre begår tidelag mot djuren. Att ständigt bli störd av utomstående kan vara lika påfrestande som att oroa sig för vargattacker mot betande tamdjur. En del av tryggheten och lugnet på landsbygden hänger på tystnaden.

21. Granska fler

2011-07-03 21:19

Fortsätt gärna i samma stil och granska Rovdjursföreningen, Djurskyddet SNF osv. Dom behöver ut i offentligheten.

20. apu= maniska personer som ser lagbrott i varje jägare!

2011-07-03 20:49

Tack för att ni skriver fritt och inte är rädd för apu och deras smutsiga byk. De är ju helt otroligt vad vår poliskår håller varandra om ryggen! De bryter ju mot samtliga punkter , de som är poliser och medlemmar i apu. Skulle inte vilja ha något med dessa personer att göra. Läser man deras hemsida , låter det som en grupp legosoldater! Skrämmande, fanns det en jägargrupp som gjorde en hemsida med samma text så hade det blivit ett j-la liv från moder justitsia .. Lagen är inte lika för alla!

19. Tack för att ni är rakryggade!

2011-07-03 18:04

Äntligen en rakryggad reporter som skriver sanningen om dessa illbattingar! Tack Jakt & Jägare.

18. Alhem på spåret?

2011-07-03 18:04

Det verkar ju faktiskt som om Sven-Erik Alhem var något på spåret när han ville begränsa polisers rätt att utreda jaktbrott. Helt klart verkar det ju vara att Norrtälje-polisen inte under några omständigheter borde ha någonting med frågor runt djurskydd och jakt att göra.

17. Se APU som en tillgång i stället för att fördöma..

2011-07-03 18:04

Eftersom jägarkåren och markägarna med alla medel motsätter sig tjuvjakt, vad jag förstått, så skulle det gagna kåren att välkomna APU i stället för att fördöma dem.

Det bästa vore om jägarkåren och markägarna hjälpte APU på alla tänkbara sätt, för på så sätt kan jägarkåren/markägarna frias från de tjuvjaktsmisstankar som nu är vida utspridda i samhället.

Har man inget att dölja sträcker man gärna ut en hjälpande hand för det bästa till alla parter.

16. SRF

2011-07-03 18:04

Konstigt att flera av Svenska rovdjurföreningen medlemmar sitter och försvara apu på deras forum .Att apu gör bra saker, och låter apumedlemmar göra reklam om sig på ett skamligt sätt.

15. OJ OJ

2011-07-03 18:02

Nu sitter apuaktivister på olika forum ,och försöker förklara bort hela artikeln.Dom är inte män att kunna stå för sina gärningar.Det tråkiga är att dom är Poliser ,då borde man ha civilkurage att stå för vad man gör och säger.Ynkligt!!!

14. JO?

2011-07-03 18:01

Undrar om det inte är dags att JO tittar på det här.
Jag är ingen varghatare, men jag påstår att förtroendet för N-täljepolisen minskat från inte helt bra till sämre i allmänhetens ögon.
Poliser får givetvis syssla med vad som helst från knyppling till vargspaning på sin fritid.
Vad gäller APU:s verksamhet förefaller det mig som om enskilda polismän inte har en klar rågång mellan myndighetsutövning och fritidssysselsättning;detta efter att ha granskat div hemsidor.

Det är en fråga för JO att granska.

13. moment 22 redan i deras organisationsinfo

2011-07-03 18:00

man fotar gärna själv tydligen men går hårt åt åtelkameror som sitter stilla på ett ställe,tror för all del att de inte hittar nåt att fota direkt utom möjligen varandra

12. al-Quaida ..

2011-07-03 17:57

”coordinator”, ”specialister”, ”informatörer”. "samtränade och motiverade”.
Undrar om dom har Usama bin Ladin eller möjligen Kemiske Ali som idol?
Inser dom inte själva hur pinsamma dom är?

11. Just ja !

2011-07-03 17:57

Jag skulle ju även säga till J&J att stå på er i detta !
Det är inte ni på tidningen som är ute på svag is om man säger så, och det är bra att det här smutsiga byket kommer upp i dager.

10. Så här går det,

2011-07-03 17:56

När sållningen misslyckas vid uttagningen till polisskolan.
Nej avskeda dessa individer omedelbart innan dom hittar på fler tokigheter.
För det kan väl inte vara bra reklam för sveska poliskåren med dessa pajaser irrande i skogarna.

9. Skrattretande APU!

2011-07-03 17:56

Förvuxna grabbar som leker privatspanare i skogen. Det är skrattretande!
Men det blir mindre roande när det är samma personer som ska utreda riktiga brott och inte påhittade dito. Tyvärr har vettet försvunnit och ersatts med... jag vet inte vad. Men det är beklämmande, och att allmänhetens förtroende för polisen i området minskat är en självklarhet.

8. Här försvarar de sig med näbbar och klor.

2011-07-03 17:56

http://www.facebook.com/Rovdjuren

7. Jag trodde inte

2011-07-03 17:45

att sådana här människor fick röra sig fritt i samhället,istället visar det sig att det är lagens väktare. Ja vad fan säger man. Påföljden måste bli inre tjänst om dom får arbeta kvar som poliser Om man är så korkad att man ringer upp en tidning för att sätta press på redaktionen att be om ursäkt och dementera en artikel,då ska man ha sparken. Inte minst om han presenterar sig som polis

6. Man behöver...

2011-07-02 21:36

...inte läsa många rader på deras hemsida förrän man inser att det är en rejäl ankartross som ska igenom nålsögat. Conny och hans anhang lär behöva ett rejält "Lycka till". Men inte från mig...:-/

5. Detta stinker rejält !

2011-07-02 21:33

Att någon ringer upp en tidnings redaktion och presenterar sig som polis, och kräver att tidningen skall dementera och be om ursäkt för en artikel om en "förening" som denne polis är med i, är ju mer än övermaga, det måste absolut vara tjänstefel.
Varför drog han in sin yrkestitel när det handlar om en fritidssysselsättning, om det inte var för att "skrämma" den han pratade med, så att polisen i fråga fick sin vilja fram ?
Och polisens kommentar om att tidningen försvarar tjuvjakt bevisar bara att antingen är man med APU, eller också är man emot dem...känns detta svart&vita tänk seriöst ?
Inte ett dugg !
Klart som f.n att det här skadar polisens anseende rejält !
Vem sjutton kan tro något annat ?
Det är dags för RPS att sätta stopp för de här nu snarast, för är det sådana här pajasar vi ska ha inom poliskåren, då kan dom lika gärna lägga ner verksamheten.

4. Hahahaha

2011-07-02 21:32

jag brister ut i skratt!! Jag har sedan länge förstått att vargkramarsidans argument skulle spricka. I allmänhet rättfärdigheten av att hålla vargstam i bebyggelse när de mänskliga generna vet att det inte går och i synnerhet APU, Stockholm, Roslagen (bl a). Bra att sanningen kommer fram och att allt utreds (hoppas jag). Mitt förtroende för poliskåren? Ja, det kan ni tänka er själva

3. Lustig profil på dessa polismän

2011-07-02 21:32

Skall vara i Stockholms län där man accepterar den typen av poliser.
Stor risk för mobbning inom kåren om dessa var verksamma i riktig glesbygd. Visst har man sett en och annan polisbil på skogen, men då innan älgjakten i helt andra och trevligare syften.
PS Ni kanske tog dok.filmen "vargkriget" på allvar och vill vara nån slags tuff motpol, skillnaden är att ni finns på riktigt, men det gör inte "vargkrigarna".

2. Med denna rättsordning sjunker Sverige i dyn!

2011-07-02 18:28

Jag har synat APU-s hemsida, http://apu-roslagen.se/default.asp?sida=organisationen , och sökt efter denna s.k. ideella förenings stadgar, men hittar inga. Så min direkta fråga till Jan Nyrén, chefsjurist vid polismyndigheten i Stockholms län, blir följande: Räcker det med att f.d. poliser och tjänstemän inom kåren framför en muntlig redogörelse för att slippa vidare utredning? Kontrolleras deras utsago över huvud taget, köper ni era kollegors version rätt av? Anser Jan Nyrén, chefsjurist vid polismyndigheten i Stockholms län, att det inte ens är nödvändigt att syna föreningens stadgar?

1. Kan någon fullt ut...

2011-07-02 18:28

...i alla lägen lita på en poliskår med så många poliser med i en så tvivelaktig organisation som APU ?
Tror svaret säger sig självt, dessa poliser skadar utan något som helst tvivel allmänhetens förtroende...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons