• Älgskadefondsföreningen

Attityder till rovdjur undersöks

AktuelltPublicerad: 2014-04-27 10:52

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför just nu en ny stor undersökning där människors attityd till rovdjur, jakt och fiske ska kartläggas.
Man vill också veta hur de stora rovdjurens existens påverkar friluftslivet, skriver Dalarnas Tidningar, DT.

– Vi gör en stor attitydundersökning vart femte år. Senast var därmed 2009. Undersökningen handlar om frågor kring jakt, natur och stora rovdjur. Det är saker som är viktiga för natur- och viltförvaltningen i Sverige. Utifrån undersökningarna kan en långsiktig strategi för hur olika intressen kan samverka i fjällänen och i län där det finns rovdjur utarbetas, säger Göran Ericsson, professor vid SLU i Umeå, till DT.

17 000 personer intervjuas
I undersökningen ingår 17 000 personer runt om i landet som får svara på forskarnas frågor. Även personer i Stockholm deltar i undersökningen, för att ge en bild av hur attityderna skiljer sig mellan stad och land.
Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Stockholm betalar för undersökningen tillsammans med SLU och Natuvårdsverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Likartade

2014-04-28 09:55

Jag förmodar att det i delar är likartat som förra gången då det måste gå att se förändringar i folks attityder, sedan har det kanske tillkommit frågor också.

3. Som man ställer frågan får man svar

2014-04-28 08:43

Skulle vara intressant att se frågorna innan man tar del av det resultatet.
Frågeställningen beror helt på vad man vill uppnå med undersökningen och vem man frågar. Eftersom rovdjur endast drabbar glesbygd borde man naturligtvis koncentrera alla frågor dit. Speciellt då till rovdjurslän. I annat fall kan ni slänga undersökningen direkt i papperskorgen.

2. Kryssfrågor

2014-04-27 21:18

17 000 personer - då är det nog kryssfrågor som behandlas i dator.

Men det behöver inte vara dåligt om man ställer rätt frågor och har lämpliga svarsalternativ, alternativ som både visar bred och nyanser.

1. Vid en sådan undersökning...

2014-04-27 15:13

...får man verkligen hoppas på att frågorna inte är vinklade att dom gynnar rovdjursvännerna utan att det finns utrymme att verkligen delge sin personliga åsikt och ingenting annat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons