• Allmogejakt

Även inavlad varg flyttas

AktuelltPublicerad: 2011-11-07 13:41

Snart kommer snön och då är det dags för finskryska vargtiken i Idre att få lift av människan igen. Men Naturvårdsverket avser också att flytta hennes partner, en inavlad skandinavisk varg. Frågan är om riksdagsbeslutet ger utrymme för det.
– Vi har inte för avsikt att fråga regering och riksdag, säger Helen Lindahl Vik, handläggare på Naturvårdsverket.

Den finskryska vargtiken började äta renar i Tossåsens sameby. Därför flyttades hon våren 2011, med bil, till Kilsbergen i Örebro. Hon vägrade stanna där och marscherade raskt rakt genom Sverige och in i Norge där hon gjorde en jättesväng. Till sist korsade hon landsgränsen igen och slog sig ned i renskötselområdet vid Idre sameby i norra Dalarna.
Där har hon nu bildat revir och slagit sig ihop med en inavlad skandinavisk varghanne.
Samerna i Idre har förtvivlat protesterat och krävt att vargtiken flyttas igen. Nu har de fått gehör, Naturvårdsverket har tagit beslut om flytt och inväntar djup snö, så att helikopterjakten och sövningen kan bli så skonsam som möjligt.

Flyttvargar ett fiasko
Hittills har samhällets flytt av vargar varit ett fiasko. Alla tre vargar som fått mänsklig lift, Skånevargen på 1980-talet, Dokkasbergsvargen och finskryskan, har alla vägrat att stanna i vargbältet, där samhället vill ha dem. Alla har omedelbart startat sina vandringar och sökt sig tillbaka mot platserna där de sövdes.
Skånevargen sköts i Halland och Dokkasbergsvargen när han vara bara någon mil från sövningsplatsen. Och så finskryskan som alltså vandrade norr ut igen, till renskötselområdet.
När riksdagen tog det historiska beslutet att tillåta flytt av vargar handlade alla argument om att det är genetiskt viktiga vargar som ska flyttas. 

Inget om flytt av inavlade vargar
Ingenstans nämns att även inavlade vargar ska flyttas.
Så här skrev miljöminister Andreas Carlgren i pressmeddelandet den 29 maj 2009:
”Vargens genetiska status och förutsättningarna för en livskraftig stam stärks. Högst 20 vargar som ökar den genetiska variationen införlivas i den svenska populationen under de närmaste fem åren. I första hand kommer åtgärder för att underlätta naturlig invandring av varg att vidtas. Vidare avser regeringen skapa förutsättningar för flytt av naturligt invandrade vargar till området söder om renskötselområdet. Slutligen kommer även vargar med östligt ursprung, opåverkade av inavel, föras in i landet.”
Ingenting om inavlade, skandinaviska vargar som flyttas, men det är ändå Naturvårdsverkets plan i dag.

Gör det för tikens skull
– Vi flyttar inte hanen för hans egen skulle, utan nu handlar det om att göra flytten så bra som möjligt för den genetiskt värdefulla vargen. Vi vill minska risken för att tiken vandrar tillbaka till renskötselområdet igen, säger Helen Lindahl Vik vid Naturvårdsverket.
Det finns ingen politisk instans på Naturvårdsverket som fattar besluten. Allt är produkten av tjänstemännens egna beslut.
Det här är en chansning. De svenska vargforskarna har inga forskningsresultat som visar hur vargar som flyttas i par uppträder.

Osäkert hur det slutar
– Det har gjorts några flyttar av två eller fler vargar i USA. Där har vargarna inte vandrat lika långt som ensamma vargar som släppts. Men jag är osäker på hur det kan sluta. Vi vet för lite, helt enkelt. Däremot kan jag väl misstänka att finskryskan kommer att vandra tillbaka om hon flyttas och hanen blir kvar i Idre, säger vargforskare Olof Liberg.
Vad tycker riksdagsledamöter om att Naturvårdsverket nu genomför vargpolitik som det inte finns något riksdagsbeslut på? Vi har frågat företrädare för de två största partikerna, moderaterna och socialdemokraterna. Moderaten Bengt-Anders Johansson har ingen kritik att rikta mot planerna.

”Har inga synpunkter”
–Jag har inga synpunkter utan utgår ifrån att Naturvårdsverket följer de beslut som riksdagen fattat, säger Bengt-Anders Johansson.
Socialdemokraterna är motståndare till inplantering av varg, eftersom de tror att det minskar acceptansen hos svenskarna.
– Flytt av vargar är inte lyckat, eftersom vi ser att de springer tillbaka igen. Det här är väl ett sätt att försöka förhindra det. Men jag kan inte se att det finns något förbud mot det. Det står i alla fall inte något sådant i besluten från riksdagen, säger socialdemokraten Helén Pettersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Otydligt

2011-11-09 08:50

I propositionen 2008/09:210, som antogs av riksdagen, står det på sid 11 "Målet för vargstammens utbredning i landet bör även i fortsättningen vara begränsad till områden utanför renskötselns åretruntmarker. Enstaka invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet under en period under förutsättning att de inte etablerar sig där och bildar revir"

Om man googlar på ex vis www.sametinget.se/2811 kan man på en karta se, att "åretruntmarkerna" bara är ung hälften av hela renskötselområdet.
Varför använder man begreppet "åretruntmarker" i skrivningen? Är det för att förvirra läsaren. Sannolikt förorsakar vargarna större skador vintertid för samerna, när de flesta renarna inte är i åretruntmarkerna. I vinterstammen ingår vidare utsorterade avelsdjur och då mest produktiva vajor (renkor).

Skillnaden mellan de två renskötselområdesbegreppen hade säkert ingen riksdagsman en blekaste aning om, när de tryckte på knappen. Som vanligt höll jag på att säga.

22. Nej, du hade fel Moilanen

2011-11-08 18:47

jag citerar fån din egen artikel "– Svaret är att enstaka föryngringar är tillåtna i renskötselns vinterbetesområden. Det ska fortsätta precis på samma sätt som enligt 2001 års proposition, tillägger Ruona Burman.
Hon pekar på att det måste vara så, eftersom regeringen i propositionen inte bad om riksdagens inställning i frågan om varg i renskötselområde. Det är alltså 2001 års politik som gäller." Om vi håller oss till saken så är det ju just om detta som det kan påstås "råda en bred politisk enighet om". Kan den förvirring i frågan som tydligen råder vara förklaringen till att tiken flyttades?

Svar direkt:
Var och en som läser vår lilla skrifväxling får avgöra vem som har fel, Objektiv. Kan du inte se att ledande tjänstemän och politiker säger nej till vargrevir i renskötselområdet, oavsett vilket beslut som togs 2001, så kan jag inte hjälpa dig mer.

Mikael Moilanen

21. Trodde du ja, Objektiv

2011-11-08 17:41

Jag har detaljstuderat just frågan om varg i renskötselområdet i mer än ett årtionde.
Ta och läs det här reportaget som jag gjorde förra hösten i Jakt & Jägare, så förstår du.
Visst, det finns politiska beslut, men de efterlevs inte i praktiken. Och de ansvariga medger också det.

http://www.jaktojagare.se/ska-varg-till-tas-bland-renar-2

20. Fel igen, Moilanen!

2011-11-08 15:34

I den av riksdagen (bred politisk enighet) antagna propositionen "Sammanhållen rovdjurspolitik", 2001. Sägs att "enstaka föryngringar av varg kan tillåtas utanför renskötselns året-runt-marker där de gör minst skada". Denna tik fångades ínom detta område och utan att ha visat sig skadlig.

19. Nja, Objektiv

2011-11-08 13:29

Det finns en bred politisk majoritet för att inte tillåta vargetableringar inom renskötselområdet. Det hade varit konstigt om länsstyrelsen och Naturvårdsverket inte ingripit och tagit bort henne därifrån.
Det absurda är att samhället i stället skjutsade henne till Mellansverige.

18. Faktum kvarstår

2011-11-08 13:24

Vargtiken återfanns v. Bräcke i slutet av februari. Därefter var hon "spårlöst" borta i 3 veckor. När hon återfanns följdes hon intensivt i väntan på DNA-analysen i en vecka, då hon inte sågs äta något. Det har mao inte dokumenterats vare sig dödande eller ätande av ren i Jämtland av denna tik. Varför flyttades hon? Kanske för att det fanns behov av att visa handlingskraft, eller vad tror du?

17. Svar till Objektiv

2011-11-08 11:15

Jag har talat med Magnus Kristoffersson, handläggare på Naturvårdsverket, om varför finskryskan flyttades från Tossåsens sameby i Jämtland. Kristoffersson säger att ett flertal renar dräptes i området, men där fanns spår efter två vargar.Vem som stod för dödandet vet man inte. I det läget valde samhället att ge henne lift till Örebro.

16. Denna varg kan inte vara värdefull...

2011-11-08 09:20

...det syns ju lång väg på färgerna att den har mycket hund i sig. Tror ni något museum någonstans i världen skulle acceptera att stoppa upp detta exemplar som en representant för Canis lupus lupus? Nej, inte jag heller men våra rovdjurfundamentalister i toppen på rovdjursförvaltningen anser dessa 2 senaste invandrade ”vargarna” (båda ser likadana ut) viktiga. Skärpning vill man bara skrika.

Det har flera gånger här på sidan visats länkar till Magnus Hagelstam och hans sammanfattning av denna politiks smutsiga byk. Nedanstående finns nu att läsa på facebook:

Angående ekosofi och rovdjursreligion. Så här skriver Magnus Hagelstam i förordet i sin bok om klimatförändringarna:
”Jag hade under två år undersökt vargskyddet och hade chockerats av att offentligt anställda forskare hade lyckats få vargen, ett av jordens allmännaste stora däggdjur, förklarad utrotningshotad och att de systematiskt hade förtigit och förnekat historiska fakta om dess skadegörelse och farlighet, hade trakasserat kritiker och vilselett beslutsfattare att utfärda strikta skyddsbestämmelser för vargar i bebodda trakter samt predikade regelrätt dyrkan av vargen bland barn och unga.
Det visade sig att vargens återinförande till Europas och USAs kulturbygder är resultatet av ett internationellt koordinerat projekt förberett av ett tjugotal offentligt anställda viltbiologer sedan 1973 och att dessa hade lobbat in vargskyddet i Bernavtalet, IUCNs program samt USAs och EUs lagstiftning.
En jurist i en intresseorgansiation kallade vargskyddet ”ett träsk av lögner”.” Slut urklipp.

Vi kan också studera vidare, gör det alla vetgiriga, i detta dokument och hitta skaparen av ekofascismen. Fascism i ordet därför att vissa blir lidande av politiken, och deras skador och lidande tillmäts ingen förståelse. Läs om Maurice Strong, människan som charmat hela världen och som även kan ses som Miljöpartiets skapare. All har de blivit totalt vilseförda, och det av en mycket lyckad värdeskapande kapitalist som spelat (hög ålder nu) i bakgrunden. Här finns mer och även länkar: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/

15. samhället

2011-11-08 08:56

"har alla vägrat att stanna i vargbältet, där samhället vill ha dem"
Vilket samhälle?? Stockholmare??

14. JO-anmälan, ja

2011-11-08 08:56

Kanske är dags att grundligt ta reda på hur allvarliga effekterna av denna så kallade "inavel" verkligen är? För det kan väl inte vara så att våra vargforskare och experter använder inavelsaspekten som en täckmantel för att ostört få fortsätta med sin "hobby"? Ivrigt påhejade av övriga naturromantiker och jaktterrorister, som ser sin chans att få begrava jakten och i synnerhet löshundsjakten i de hål som saknaden av insikten av konsekvenserna av detta har skapat i deras hjärnor?

13. Svar till rabatt

2011-11-08 08:55

Självklart så blir det "köp 1 så får du 2" i detta fall.
Jag kan inte se om bilden är ett montage men.. ser det inte ut som om vargen är i ett "rus" på bilden.. myndigheternas viktiga varg är drågberoende och gillar läget (se bild) Kanske polisflyg med flytt till stureplan vore det rätta i dagsläget? Kan inte Rickard göra lite fläter på den och sedan sjunga i kör ..Buffalo soilder in the hart of russia..?

12. Studieresa

2011-11-08 08:55

Vore det inte billigare för svenska staten att skicka de största vargälskarna på studieresa till Kanada. Men först måste de utbildas i skytte, eftersom man inte bör vistas i skogen utan skjutvapen. Under resan passar man på att intervjua befolkningen om hur intressant och lärorikt det är att ha varg och björn som nära grannar. Sen när man kommer hem gör man en utvärdering och ser om man vill satsa på att göra Sverige till ett mini Kanada.

11. Flytt kontra avlivning!!!!

2011-11-08 08:55

Kan någon på naturvårdsverket förklara för mig skillnaden mellan den genetiskt viktiga tiken i Idre som ska flyttas och den genetiskt viktiga Kynnavargen som ska skjutas.
Dags att sluta med eran lekstuga tycker jag.

10. Tyvärr, Göran N...

2011-11-07 19:16

...grupprabatt kan man bara få om det finns flera aktörer som konkurrerar med varandra. Det har vi inte i vargfrågan i dag i Sverige. Den är lika affärsmässigt flexibel som Sovjetkommunismen en gång var. Alla ska tycka lika och gör vi inte det så kan staten snart förbjuda vår åsikt.

9. Rabatt

2011-11-07 19:11

Förra vargflytten räknar man med kostade 670 000 kr st undrar om det blir grupprabatt denna gången.

8. Fel Moilainen!

2011-11-07 19:11

"Den finskryska vargtiken började äta renar i Tossåsens sameby. Därför flyttades hon våren 2011..."
skriver du, men sanningen är den att inget dödande eller ätande av ren dokumenterats för denna varg. Så varför flyttades hon då? Fundera på det du!

Svar:
Nytt påstående. Jag ska kolla det. Men jag misstänker att det vore svårt att ha henne inom samebyn betesmarker.

Mikael Moilanen

7. Kostnad för flytt en miljon!!!

2011-11-07 19:10

Kostnaden av en ryssvarg har uppgivits till 500 000kr per flytt. Flytten av denna 1000 kronors ryssvarg blir i och med den värdelösa innavlade ryssvargshanen en miljon.

Låt mig skjuta skiten så sparar samhället en miljon. Jag lovar att utföra det gratis och jag kommer att gräva ner skiten så ingen behöver ha något ont av dom mer. Ingen av naturmupparna kommer att hitta liken. Jag lovar.
J&J har mitt nummer så det är bara att ringa. Jag kommer direkt.

6. Klockrent Filip!

2011-11-07 18:38

Detta hyckleri som bara är till skada för samhället måste få ett slut. Tyvärr är det ju media som trummat ut lögnerna och det är också de som behövs för att återställa folks sunda förnuft i frågan. Genom att återigen genomföra en flytt så aktualiseras vargfrågan i media. Har svårt att se hur detta skulle kunna vara positivt för de romantiska hycklarna som inte kan visa på en enda positiv effekt av frilevande varg i Sverige.
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket kommer ofelbart tappa i trovärdighet och popularitet hos befolkningen.
Fler och fler blir medvetna om och inser att de blivit förda bakom ljuset av vargromantikerna och kommer att kräva att politikerna kallar en spade för en spade och ser till att värna befolkningen istället för icke utrotningshotade ryska inavlade vargar. Var så säker.

5. Blir det sant för att det upprepas i oändlighet?

2011-11-07 16:21

"den genetiskt värdefulla vargen", återigen denna lögn. Förklara gärna hur denna varg (en av hundratusen från ryssland) kan vara "värdefull". Jag förstår naturligtvis att hon är ytterst värdefull för "experternas" inkomster, men i verkligheten är hon ersättbar med i stort sett vilken som helst av ryssvargarna.
Vargarna i Sverige är en randförekomst av en jättestor och mycket frisk stam av ryssvargar som inte behöver någon hjälp från människan för att föröka och sprida sig. Vad som behövs (och praktiseras i Ryssland) är metoder för att BEGRÄNSA förökning och spridningen.
Sluta dalta med dessa desinformatörer och kalla denna varg för vad den är, en av hundratusental ryssvargar, vars värde är begränsad till skottpengen i Ryssland.

4. Inavlad varg

2011-11-07 15:11

Hannen är inavlad och tiken har troligen hundgener i sin genuppsättning.
Tänk om svenska folket fick reda på alla misstag och felbedömningar, som har gjorts i samband med ansträngningarna att återintroducera varg i de svenska landskapen. Då skulle det vara noll förståelse för "Projekt Varg".
Hur får man storstadspressen och TV att med litet grävande och undersökande journalistik visa hur erbarmligt dåligt den svenska rovdjurspolitiken skötts och skötes.
Det är med vargen i de svenska skogarna, som de nya kläderna var för kejsaren i sagan. Alla blundar för sanningen. Ingen törs säga något, som kan stöta konvenansen.
Hur kan det ha det blivit så?

3. Vargrevir

2011-11-07 14:49

Vet någon hur många revir som finns i Värmland, tror inte det, varför finns inte alla med på webben ????
Ni har totalt tappat kontrollen

2. Dax för en JO anmälan

2011-11-07 14:42

Är det inte på sin plats??

1. Sedan när...

2011-11-07 13:54

...började NVV att bry sig om riksdagsbeslut?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons