• Älgskadefondsföreningen

Även mindre marker ska ha rätt att fälla vuxen älg

AktuelltPublicerad: 2009-10-06 15:47

Jägarnas Riksförbund, JRF, accepterar inte Maria Norrfalks nya älgutredning och kräver att även marker som inte ingår i älgskötselområden får jaga vuxen älg. Det framgår av förbundets remissvar till regeringen.

JRF säger alltså nej till den nya älgutredningen.
Huvudorsaken är att den gör ett mycket stort intrång i de enskilda markägarnas förfoganderätt, samtidigt som det inte står i proportion till den ökade nyttan. 

Förbundet konstaterar också att det inte finns någon rättighet för markägare att få ansluta sig till ett älgskötselområde.
I remissyttrandet kräver JRF att utredningen kompletteras med en möjlighet för marker som står utanför älgskötselområden att ändå få skjuta så många vuxna älgar som arealen tillåter och i motsvarande omfattning som de omgivande älgskötselområdena.
– Med tanke på att ett älgskötselområde ska vara minst 5 000 hektar finns det en betydande risk att ganska stora områden kan hamna utanför och därmed mista rätten att få skjuta vuxna älgar, säger JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson.

Bättre jakt på stora marker
– Jag tror inte att incitamenten för att vilja vara med i älgskötselområden blir mindre med vårt förslag. Det är fortfarande stora fördelar för jägarna och markägarna att samverka över större områden. Inte minst kan man bedriva jakten bättre och effektivare.
JRF konstaterar att man förvisso bör eftersträva frivillig samverkan, men att det också finns flera skäl till varför gemensam jakt ibland är inte är lämpligt; av praktiska skäl, som arbetstider, men också på grund av personliga olikheter.

Oskyldiga straffas
Vidare påpekar JRF att enskilda markägare kan drabbas orimligt hårt om till exempel vissa jaktlag i ett älgskötselområde inte sköter rapporteringen och om det leder till att området avregistreras och blir ett kalvområde.
Däremot anser JRF att det övergripande förvaltningsområdets ställning – och sammansättningen av dess styrelse (med markägarmajoritet) – är logisk. Förbundet varnar dock för att enskilda ledamöter i älgförvaltningsstyrelsen blir dominerande om ledamöterna inte har tillräcklig kompetens.

Bör finnas en valprocess
Utnämningen av förvaltningsstyrelsen bör dessutom inte göras av länsstyrelsen. Det, menar JRF, är inte demokratiskt.
– Det borde finnas en valmöjlighet för inblandade parter, kanske någon form av nomineringssystem, säger Solveig Larsson.
Förslaget att tre av de fem ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska vara markägarrepresentanter ser Solveig mer som en ansvarsfråga än en maktfråga:
– Markägarna äger och har redan den formella makten över jakten. Däremot får de ett tydligare ansvar för jakten med utredningens förslag, säger hon.

Inga höjda avgifter
Övriga synpunkter från JRF är bland annat att man stödjer utredningens förslag om samernas älgjakt (slopad dubbelregistrering), att den föreslagna fällavgiften på älgkalv inte ökar jägarnas totala kostnaderna för fällavgifter, samt att fällavgifterna används till den lokala älgförvaltningen och inte går till den nationella viltvårdsfonden. JRF menar också att till exempel omregistrering av ett älgskötselområde ska vara avgiftsfri.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Demokrati är inget vansinne

2009-10-14 17:27

För älgstammen spelar det ingen roll var älgarna skjuts. Själv har jag aldrig jagat på b-licensmark men jag strider för att jakträtt hör ihop med ägarrätt och får inte villkoras. Den svaga känslan för demokrati i Sveriges riksdag har medfört bland annat dagens vargproblem. I en demokrati får aldrig majoriteten förtrycka en minoritet, detta har Sveriges riksdag ingen aning om, där tror man att en enkel majoritet i kammaren är demokrati.

25. nu visar sej vansinnet

2009-10-12 19:15

på min resa till yrket nu i morse så stod det 4 b licens bilar inom loppet av 2 km på skogsvägen...om var och en fäller en vuxen älg på totalt ca 85 ha tillsammans så är svensk älgstam illa ute...nu när älgstammen och framför allt tjurstammen återhämtat sej i trakterna med flera 4 taggare 9 taggare och en 11 taggare synliga.ingen äger älgen förrän den fallit,men att tänka 2 ggr innan skott eller förväga fredanden är på sin plats

24. Självinsikt

2009-10-10 20:55

Jag jagar själv på en liten mark (190ha inkl åker) som ingår i ett skötselområde. Vi i vårt jaktlag vet att vi inte föder en vuxen älg så vi skjuter inte vuxna älgar. Om småmarkerna försvinner så gör det att de stora lagen kan skjuta mer och därmed har störrre koll villka djur som kan fällas. Ta bort B-områderna NU! Länstyrelserna måste agera.

23. Avslut kommentarer älgfördelning.

2009-10-10 10:07

Som jag ser det kommer vi inte längre i denna debatt, själv är jag nu på väg för att jaga älg v:42 det blir inget mer skrivet för min del men jag kommer att följa kommentarerna. Till er som också ska jaga älg vill jag bara säga skjut efter markens bärighet och med förstånd för stammens framtid! Skitjakt på er! Mvh Jerker.

22. Älgfördelning.

2009-10-10 00:06

RFeyman du pratar om rättvisan som jag vill ha! Hur kan du tycka att man ska ha lika rätt att skjuta vuxna djur på b-licens 5 ha som på ett stort ÄSO eller A-område på några 1000 ha? Vinterstammen ska ligga på 7 älgar per 1000 ha alltså 1 älg på drygt 142 ha dina 5 ha räcker inte ens att föda en kalv. Men du tycker väl också att en knegare ska ha samma lön som en statsminister.

21. Om du går med i kommunistpartiet ...

2009-10-10 00:06

.... så får du åka utomlands och ha datja vid Svarta Havet. Ja, så lät det nog i Sovjet. Men demokrati kräver att äganderätt utövas utan krav på anslutning till någon förening. Och för älgstammen spelar det ingen roll om x antal älgar skjuts på enbart stora marker eller på stora och små marker.

20. Rättvis fördelning

2009-10-09 13:04

Om de små markägarna ansluter sig till älgjaktsområden eller jaktvårdsområden så får dom ju del av den älgtilldelning dom förtjänar och dessutom del av en större jaktlig gemenskap. Ni som envisas med att sitta på 5-6 ha och hoppas det skall komma en älgfamilj som ni kan meja ned och stoppa i frysboxen, ni har fel inställning. Ni har inte förstått att smarbete över större jaktområden gynnar oss alla, som är intresserade av jakt.

19. Blir det mera rättvist om de stora får allt och de små får ingenting?

2009-10-09 10:24

Det finns bara ett demokratiskt godtagbart sätt att tilldela älg: Staten bestämmer under vilken tid älg får jagas. Under denna tid får alla markägare jaga älg på sina marker. Detta är en lagbestämmelse och som sådan avgiftsfri. Givet dessa lika villkor så är det upp till markägare att samarbeta om jakten eller inte. Sedan bör det finnas en möjlighet att under ett antal månader få jaga älg på licens, tilldelningen skall då motsvara de senaste årens genomsnittliga avskjutning i området där licensmarken är belägen. För licensen skall man betala vad licensadministrationen kostar. Minskar landets älgstam så kortar man den generella jakttiden och minskar licenstilldelningarna proportionellt lika mycket, tvärtom vi oönskad ökning. Mer än så behöver inte staten lägga sig i tilldelningen av älg. För älgstammen kvittar det om älgarna skjuts på små eller stora marker. Med älgstammen kan man inte bedriva avel, en fungerande avel som skall ha någon verkan kräver att man har fullständigt kontroll på såväl kor som tjurars egenskaper, härstamning och nedärvingsförmåga av önskade egenskaper mm.

Likaväl som det finns bokskog på några ägor och tall på andra så är även älgen ojämnt fördelad. Detta får man acceptera och det är rent ut sagt hysteriskt att beklaga sig över att en del marker skjuter lika många älgar per hektar på två dagar som andra gör på 4 månader!

Vargen skapar den rättvisa som Jerker Grape vill ha, snart är det noll älgar kvar att skjuta för jägarna över stora områden och då blir det lika för stora som för små marker. Och skall man tro rovdjurskramarna så är vargen den bäste egenskapsförbättraren som finns. Varför vargen inte lyckades göra superälgar under de 8000 år den skötte aveln är dock en gåta.

18. Rättvis fördelning

2009-10-09 10:20

Anynym det är ju just det som är grejen, b-områden skjuter inte mer älg än a-områden osv. Detta följer länsstyrelserna noga och kan justera jakttiden efter hur många som fälls.
Som jag nämnde tidigare, är det en viss skillnad på att få en tilldelning av älg under 2-3mån än att få tilldening under 2 dagar.

17. Rättvis fördelning

2009-10-08 14:34

Jag förstår inte varför ni som äger mindre mark, skall ha mer av en gemensam resurs. Går ni in på grannens mark och hugger ned skog också?

16. Vuxen älg

2009-10-08 11:54

Vi är ett jaktlag på 20 jägare inom 8000 ha, av de som jagar är 13 arrendatorer och 7 är markägare. Allt som allt finns det 30 st markägare, dessa har i ett möte beslutat att om förvaltningsförslaget går igenom, inte ansluta markerna till något ÄSO. Markägarna vill alltså stå utanför av principiella skäl. Skulle vi då jaga kalv på kort tid? Inom vårt älgvårdsdistrikt fodras 1500 ha för en vuxen, alltså 15000 ha för att fälla 10 vuxna, det som rekommenderas av utredningen. Lösning?

15. Gicklas

2009-10-08 11:00

Nej, enda skälet är att de inte tjänar något på att han kommer med, 22 ha ger inte mer i tilldelning men ytterligare en att dela med. Enda konflikten är att de hade en förutfattad mening från start men det är utrett eftersom det inte rörde sig om köp utan arv.

14. Helt rätt, bara kalv på småmarker

2009-10-08 09:50

Äntligen har någon fattat vad det går ut på. Helt rätt att inte tillåta annat än kalv på småmarker. Grundprincipen borde vara att ingen annat än kalvjakt på områden som understiger 1000 ha.

13. Uffe Stridsberg

2009-10-08 09:06

finns det inga andra skäl?
tvist i privatliv, avverkningskonflikt etc?
vad har de 2 lagen runtomkring för version?

12. Jerker

2009-10-07 22:48

Min kompis har haft B-omr endast några år och hittills har han under dessa år tillåtits jakt i 4 dagar. Trots att tilldelningen är en valfri älg varje år så har han hittills inte lyckats fälla någon.

11. Älgjakt

2009-10-07 22:23

Martin, Gicklas och ni andra! Martin du skriver att om man inte skjuter älgkor så det skulle inte påverka nästa års produktion av kalvar men det behövs ju tjurar också, vad jag vet är inte älgkorna tvetåslade (läs hermafroditer).Gicklas vad beträffar din kompis så förstår jag inte att han nekas att ingå i ett älgskötselområde? Vad jag menar när jag skrev mitt första inlägg är att om man nu måste slå med storsläggan för att det finns minimalt med älg och man höjer hektaren kraftigt för att fälla vuxet djur då kan det inte ske på bekostnad av bara älgskötselområde A-licensmarker alla måste skära ner då kan för tusan hakar inte små markerna (B-licens) sittan och skjuta vuxet djur varje år det är ju inte svårt att mata in djur på sina marker. Vad jag menar är att man måste göra om hela älgtilldelnings förfarandet jag vill inte hindra någon att jaga skogens konung men det måste göras på ett riktigt sätt.
Jerker.

10. gicklas

2009-10-07 19:16

Hur ska min kompis på sina 22 ha göra. Han ligger mellan ett älgskötselområde och ett stort a-område men får inte vara med i något av dem. Anledningen är att de inte tjänar något på att han får vara med han har till och med blivit anklagad för att ha köpt marken (som han ärvt) för att komma åt jakt på större område, alltså noll koll.
Varför ska insnöade grannar kunna förneka honom jakt.

9. Jakttid

2009-10-07 17:28

Jerker och andra...
Man får skjuta ett valfritt djur. Detta ska även ske under en begränsad tid, som exempel får man i Västra Götaland bara jaga i två dagar.
Det är detta som gör att små markägare fortfarande har chansen att få skjuta en vuxen älg, men att den chansen är så liten så det i praktiken blir älglöst de flesta åren. Det är alltså inte med automatik lika med att alla b-områden skjuter en vuxen älg varje år!

B-områden kan t ex. aldrig skjuta en älgko, vilket gör att de inte påverkar nästkommande års produktion av nya älgkalvar. Hur många A-områden skjuter inte bort kor av misstag när skytten står på ett vägpass och bara har någon sekund att bestämma sig för att skjuta eller inte, för att sedan när skottet gått se kalvarna komma fram ur skogen.
Så chansen att en älg ska komma fram till de som sitter på 5ha under de 2 dagarna är av förståliga skäl liten. Detta visar även statistiken på.

Är ju inte så att vi har så stora problem med vår älgstam. Det höjs ju snarare röster att den är för stor, så vad problemet är egentligen är nog någon snedvriden avundsjuka eller kanske snarare missunnsamhet.

8. Älginkompetens hos länsstyrelser

2009-10-07 14:21

Hur kan man få fälla ett vuxet djur på b-licens på 5 ha när man nu på A-licens område enligt förslag i Skåne behöver ha 1 200 hektar för att fälla ett vuxet djur. Förlåt en vanlig jägare men jag förstår inte hur man resonerar!

7. bilden talar för sej själv

2009-10-07 12:59

så nöjd skulle hon aldrig se ut om hon suttit på 10 hektar..chans till nöjsam jakt fås på stora arealer..ingen kan släppa en hund på en liten mark..gå med i jaktlag och få chans att passa på kanske 20 olika pass per höst

6. Rätten att skjuta stor älg VS biologi!

2009-10-07 10:23

250 - 400 ha mark som producerar vinterbete är väl en lämplig nivå för att få skjuta en stor älg. Hur stort uttag som är lämpligt skiljer ju sig givetvis mellan olika typer av marker. Äganderätten bör inte blandas ihop men biologi.

5. Puff.

2009-10-07 08:47

Hur vet man vilken mark som föder en vuxen älg? Räcker det med 6 ha ungskog och 5 ha spannmålsodling?

4. 1789

2009-10-06 20:49

var nog inte vetenskapen om älgpopulationer vidare värst utvecklad. Föder marken ett vuxet djur kan man skjuta vuxet djur, annars inte.

3. Utredningen av Maria Norrfalk

2009-10-06 19:48

Svenska jägareförbundet har under en lång följd av år kämpat hårt för att få bort de mindre markägarna från älgjakten. Det är därför ett klart fall av jäv när en person som varit verksam i Svenska jägareförbundets styrelse får göra en utredning om älgjakten. Bara av denna anledning bör utredningen hamna i papperskorgen snarast.

2. Ojdå

2009-10-06 19:48

Att sitta o jaga Älg på 6-8ha och få en vuxen Älg i tilldelning Av Västmanland Länstyrelse, då bör kompitensen ifrågasettas av de som han om tilldelningen, även sk jägare??????som sitter på dessa småmarker bör ta en funderare på jaktetiken. KKH röstar för storaområden det skapar bara bra föresättningar att bedriva en bra viltvård o mycke bra jakt.

1. Håller med som markägare från Fagersta

2009-10-06 17:34

Jag håller med att även mindre markägare skall få fälla vuxen älg på sin mark, och om man förfar annorlunda i denna sak så strider det mot äganderätten till jakt som blev en lagstadgad rättighet för Sveriges bönder, som Sveriges ständer drev igenom med Konung Gustav den III den 31 februari 1789, underskrivet av kungen för vidare befordran till Sveriges ständer och taget i dåvarande riksdag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB