• Älgskadefondsföreningen

Avstår från älgjakt i vargmarker

AktuelltPublicerad: 2015-09-14 09:32

I en krönika i Expressen skriver Tommy Hammarström att han inte kommer att skjuta älg i år.

Tommy Hammarström, fristående kolumnist, skriver i en ledare i Expressen att han inte tänker fälla några älgar i år.
Han jagar i Värmland och anser att vargar och jakt tillsammans gör att älgstammen hotar att försvinna.
I det jaktlag han själv jagar i har man anpassat avskjutningen. Förra året valde de att låta hondjur gå och fällde bara två tjurar och inga kalvar. I år kommer jaktlaget att göra likadant.
”Fast jag menar nog att vi hellre borde införa ett moratorium och inte jaga alls under några år. Då får stammen en chans att återhämta sig – om vi håller koll på vargen förstås. Själv tänker jag i varje fall avstå från årets älgjakt”, skriver Tommy Hammarström.

Vill du läsa hela ledaren? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. HUR LÄNGE SKA VI MATA VARGEN?

2015-09-17 14:49

SÖDER OM KRISTINEHAMN VILL JÄGAREFÖRBUNDET ATT ÄLGJAKTEN SKA STÄLLAS IN! FÖR ATT DET SKA BLI MAT TILL VARGEN. GRATTIS

7. # Stövarjägarn

2015-09-16 15:50

Håller helt med dig på detta men spara de största tjurarna och korna. De är nog bäst rustade att försvara sig och kanske de kan förpassa någon eller några av dessa odjur till bättre jaktmarker dvs. de sälla. Och sen kanske deras gener gör att kommande generationer kan försvara sig bättre. Men lika viktigt är att folk på landsbygden tar sig en rejäl funderare över hur vi vill att vår framtid ska se ut. Är vi nöjda som det är i dag ? Ok, då kan vi sitta med armarna i kors och se på när allt det som våra förfäder slitit häcken av sig för att uppnå raderas till ett minne. Men om vi inte är nöjda med att bli överkörda av makten då måste vi själva se till att ändra på utvecklingen som idag går med rasande fart. Ta tex. en ordentlig funderare på nästa val. För är det något som politiker begriper så är det röster i valet vart fjärde år.

6. Skjut hela älgtilldelningen!

2015-09-16 08:28

Det bästa sättet att minimera förekomst av varg i markerna är att hålla älstammen nere, ju färre älgar i marken dess färre vargar. En ganska enkel ekvation som även den okunnige borde förstå.

5. #2 - Godsägaren, satsa på vargjakt!

2015-09-15 09:05

Hej godsägare, jag tycker du låter som ett visst jägarförbund. Men att spara älgkor och kalvar har du inte mycket för i den framtid, som inte bara planeras för oss, utan som förverkligas i raskt takt; det praktiska arbetet med att rewilda landsbygden är väl finansierat och bedrivs med stor iver, och är framgångsrikt. Alla sorters små och stora rovdjur ökar snabbt. Vargstammen inte bara ökar ohämmat, den kommer fortsätta öka helt utom mänsklig kontroll (eller tror någon Fridolin börjar jaga varg?); har Godsägare viltrika marker nu så betyder det bara att markerna är särskilt attraktiva för ett vargpar att bilda nytt revir i. Efter det är godset inte viltrikt särskilt länge. Det brukar ta ca. tre år för att rådjuren näst intill skall försvinna. Har du kronhjort så brukar vargen fixa även dem på tre år - kronhjort är favoritföda för varg så det kan gå fortare. Dovhjortar är bara en munsbit. Har Godsägare mycket älg kan det ta något längre tid. Har Godsägare problem med vildsvin så fixar vargen problemen redan under första året efter att ett revir är etablerat. Även skoghöns, gäss, bäver, grävlingar, räv och annat vilt beskattas hårt i ett vargrevir - änder och sälar kan tänkas klara sig hyfsat. Men jag tycker "Godsägare" skall satsa på rovdjursjakt, särskilt vargjakt - tillgången lär bli god. Att tillstånden att skjuta uteblir, och att få jägare vill betala för att skjuta skabbiga vargar under hot om lagens stränga straff, kan bli svårigheter om godsägaren vill ha lönsamhet i jakten. Det troliga slutet blir att godsägaren tvingas sälja sitt gods billigt till Rewilding Europe. Men alla som tycker det är "mäktigt" att få se varg kommer att få leva ett mäktigt liv.

4. Tråkigt...

2015-09-14 20:37

...att Tommy Hammarström inte förmår att problematisera varför Sverige ska ha isolerade vargar i den södra landsändan.

3. Flera alternativ

2015-09-14 19:17

Naturligtvis är det riktigt som Tommy säger. Men man skall vara medveten om att då gör man precis som vargfanatikerna vill att jägarna skall göra. Vargen skall öka i antal och reglera älgstammen och jägarna skall låsa in sina vapen för gott.

2. Vi måste spara älgarna för återväxten!

2015-09-14 17:58

Självfallet behövs det ett stopp för älgjakten i vissa områden som under många år har beskattats alldeles för hårt på älg (områden som idag heller inte har några vargar som tar älgen).
Själv håller jag på och bygger upp viltstammen ytterligare på mina marker, trots att de idag är mycket viltrika.
Jag tycker personligen att det är viktigt att vara förutseende och tänka på jakten för framtiden och inte bara för stunden.

1. Älgen som försvinner

2015-09-14 13:16

Håller helt och hållet med Tommy Hammarström. På många marker i Sveriges land
börjar älgen att minska mer och mer, inte bara för vargen men avskjutningen är
alldeles för hög på vissa orter och jakttiden för lång på älg. Ska vi ha en bra älgstam bör hondjuren sparas redan nu för att få en kommande bra älgstam framgent.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere