• Pinewood

B-licensjakt i Halland i skottlinjen

AktuelltPublicerad: 2008-05-21 11:28

Länsstyrelsen får mycket kritik från jägare om systemet med B-licensområden. Jägareförbundet Halland har skrivit ett brev till länsstyrelsen, där de kräver att lagen ses över för att få ordning på de mindre markägarnas älgjakt.

B-licenssystemet innebär att små markägare får fälla ett valfritt vuxet djur. Ofta begränsas älgjakten till ett par dagar. Markägaren med B-licens står utanför det organiserade samarbetet kring älgen. Jaktformen går inte ihop med de större älgskötselområdenas syn på jakten.
– Idag täcks länets älgmarker till cirka 68 procent av älgskötselområden. Områdena är till för att ta ansvar för älgstammens förvaltning, skriver Boo Å Wallén, ordförande i Jägareförbundet Halland.
B-licensområdena behöver inte följa de regler som satts för älgskötselområdena, vilket enligt Jägareförbundet i Halland skapar problem.

Bör gå med i älgskötselområdena
– Sammanhållningen och beslutskraften frestas hårt om markerna utanför har B-licenser, som medger fällandet av en vuxen älg, säger Boo Å Wallén till Hallandsposten.
Förbundet vill att länsstyrelsen ser över regler och lagstiftning för att lösa problemen. En lösning är att de mindre markägarna med B-licens går med i älgskötselområdena. Då får man också möjlighet till exempelvis kalvjakt eller annan jakt som respektive älgskötselområde beslutar om.

Får inte tillbaka B-licensen
Men det gäller att våga tro att det fungerar bra med det nya jaktsamarbetet i ett större sammanhang. Den som lämnat sin B-licens brukar inte få tillbaka B-licensjakten.
Ett 70-tal B-licensområden avregistrerades tidigare i år efter att länsstyrelsen tröttnat på slarvet med rapportering av älgjaktsresultaten.
Idag finns cirka 1 000 olika B-licensområden i Halland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Göran Nordander, utveckla!

2009-12-02 10:41

Jag läste kommentarerna här om b-licensen och såg att Nordander från Halland tyckte att de som har b-licens där missköter jakten,om man läser mellan raderna så var det HELA 90% som gjorde det tyckte han,de resterande 10% som INTE lyckades ....skötte sig ....hmmmmmmmmm !!

Jag tycker nog att Du får utveckla det med att de missköter jakten,vad har Du för belägg? Och i så fall om Du har belägg för det måste det isåfall inte ha varit problem att kunna åtgärda deras ''misskötsel'' på laglig väg.

Som Du också skrev: ''De fåtal som vill jaga som man alltid gjort under två dagar skjuter nästan ingenting och ställer inte till några problem. Men de andra som bara vill snylta''

Mjaaa....låter lite som avundsjuka hos Dig eftersom Du angriper de som HAR lyckats med sin jakt,och de som jagar som man alltid har gjort och skjuter ingenting STÄLLER INTE TILL MED NÅGRA PROBLEM,problem med vad!!? och för vem !? och som Du skrev : '' de andra vill bara snylta''.

Kan Du inte utveckla och specifisera det som Du anser som misskötsel och snyltning,och har Du ''kött'' på benen så kan Du som sagt komma åt dem på laglig väg,har Du inte det så gör Du som de flesta som anser att b-licens marker inte ska existera,de ANTAR att de måste missköta sig BARA för att de råkar fälla en älg på sin mark.

Jag har ett exempel: min mark omges av 400 hektar sammanhängande mark som löper ihop med ytterligare X antal hektar efter samgående med annan markägare,det är som jag ser det omöjligt att MISSLYCKAS skjuta en älg på de markerna för det är väldigt älgtätt i stort sett varje år. De passar första dagarna,när inte det går jagar de med hund,OCH, ändå lyckas de inte skjuta tilldelningen,även att det är många djur på markena.

De har lyckats att INTE fälla någon älg under 8-9 år nu,men jag däremot har lyckats nästan varje år.

Vad är felet,sitt sätt att jag på och uppföra sig i skogen ,eller är det b-licensaren som ''skrämt'' bort dem när han avlossade sitt skott de under de första dagarna, nääää, tror inte det eftersom jag själv har sett dagarna efter min jakt flertalet djur på grannens marker när jag passerat med bil till mina jaktmarker.

Är det inte så...att när man själv inte lyckas vill man gärna lägga skulden på andra?? det är ju lättare!

Nepp....Göran Nordlander...lite mer kött på benen bör Du ha INNAN Du ''skitar'' ner dina jaktgrannar

28. Gamla jägare.

2009-12-01 23:12

Först instämmer jag med vad R Feynman skrev om b-licensen;Det som i stället bekymrar Jägareförbundet är att en eller annan stor älg kan fällas på en B-licens när den enligt Jägareförbundet borde ha fällts på någon stor arrendemark. Dessa små enskilda jaktmarker är en ständig nagel i ögat på Jägareförbundet. Går det inte att förbjuda ett par dagars jakt så skall de in i älgskötselområdet i stället, så att arrendejägarna åtminstone får bestämma vad som skall skjutas på B-licensmarkerna.

Är det inte så att den egenskap som inte skall finnas hos jägare finns hos de flesta vad jag kan förstå,just det,AVUND! varför inte gratulera de som RÅKAR ha turen en gång i sitt jägarliv att kunna få skjuta en fin kviga,eller,en tio taggars tjur.

Snacket blir som vanligt att ''den marken föder inte en hare ens'' och där får de skjuta ett stort djur.

Har själv en mindre mark med b-licens och har inte direkt varit intresserad av älg jakten innan när jag var med i a-licenslag,det var för mycket småpåvar och viljor samt att när jobbet skulle göras innan och efter jakt så var påvarna och viljorna som bortblåsta.

Skaffade mig en egen mark enbart att jaga småvilt på,blev erbjuden att ta över älgjakten efter några år,jag tvekade,men sa sedan att jag kunde ta över den på''prov'' och se om det var något för mig.

Har nu skjutit älg nästan varje år på denna marken under de tio år jag jagat älg,mestadels kalv har skjutits men även en riktigt stor tjur som vad jag förstår inte var populärt i småländska ''socknen'' där jag jagar.

Att det satt en fin hornkrona på skallen var väl bara en bonus,för i första hand jagar jag för kött,det är som jag ser det grundtanken med jakten och allt det andra får man på köpet,skjuter man inget har man i alla fall fått upplevelsen av tre fina jaktdagar med spänning,fina vyer och frisk luft.

Jag brukar prata med äldre jägare på orten och de flesta säger likadant,att SLOPA den långa jakten som bedrivs nu och enbart ha tre eller max sju dagar,skjuta det som kommmer och låta dem vara ifred tills nästa år.

Frågan är .....vem ..vill hålla på att jaga så länge som det görs nu,och de gamla jägare jag har pratat med sa att älgstammen var mycket bättre förr när jakten inte var så lång .

Allting skall bli så stort,inom industri och jordbruk blir allt bara större,men nu börjar röster höras att ;kanske vore det bättre med mindre enheter ! och som jag ser det(och många med mig)så gäller det även med jakten att mindre ''enheter'' i längden blir bäst.

27. finns inget bättre

2009-07-25 22:36

B-licens är n av det bästa metoderna. menar jaga älg i fyra månader är väl lite fel menar om ni inte skjuter alla som ni jagar med hund i så många dagar så jagar ni ju dom ända. Dem är ju liv dem med inte kul och vara jagad så länge kanske. och hur kan en B-licens förstör en hel älgstam ?

26. Göran Nordander, varför förbannad?

2008-05-28 11:33

Om det är sant att B-licenserna står för största antalet skjutna älgar i ditt område vet jag inte, men jag tvivlar. Sett över större områden, och det är vad som betyder något, så skjuts en mycket liten del av alla älgar på B-licens. Vill man ha större älgar så måste man skjuta färre älgar och då är det jakten inom de områden där de flesta älgar i antal skjuts, som måste begränsa sin jakt.
Du äger inte jakträtten på andras mark och har därför ingen anledning att vara arg, enda förklaringen är att du är avundsjuk på B-licensmarkernas jägare. Och den man är avundsjuk på förtalar man ofta, avund är en dödssynd!
Dina tankar om att jägare inte kan se vilka djur som är fjolingar är typiskt översitterifasoner. Låt alla jaga lika många dagar och låt folk välja själva vilka djur de vill fälla, dock ko före kalv.
Av alla jaktmodeller som hittills provats så är älgskötselområde ett av de sämsta, det är vansinne att hålla på med älgjakt i 4-5 månader när B-licensmarkerna klarar av jakten bättre på 2 dagar!

25. Rickard Feynman!

2008-05-28 09:17

Du har helt rätt åsikt enligt min uppfattning. Alla borde självklart jaga samma antal dagar oavsett storlek på jaktområdet... Tänk vad enkelt allt skulle bli. Varför ska folk som (otroligt nog) kallar sig jägare springa runt och jaga kalv i februari? Det borde ju vara straffbart! Jag gillar även din jämförelse med bonden. Bonden skickar ju inte kalvarna till slakt...

24. ...och sedan mycket mer....

2008-05-28 09:17

Jag vet inte hur det går med älgjakten på Orust, men jag vet hur det går till i Halland och främst i Halmstad och Hylte Kommun. Det är kring detta som jag uttalar mig och inget annat.
I ett av "mina" älgskötselområden sköt vi i snitt en älg per 390 hektar under fem år. Samtidigt sköt alla jaktlag som jagar på B-licens inom och runt vårt älgskötselområde i snitt en älg per 190 hektar under samma period. I och med att det är en hyfsad stor areal som jagar på B-licens så påverkar denna rovjakt älgstammen ordentligt.
Jag är inte avundsjuk på B-licensmarker som skjuter mer älg per areal än vi i älgskötselområdena gör, jag är förbannad!
Av alla de B-områden som jag känner till står de som missköter sig för mer än 90 % av avskjutningen inom B-licensen. De är människor som vill utnyttja systemet. De fåtal som vill jaga som man alltid gjort under två dagar skjuter nästan ingenting och ställer inte till några problem. Men de andra som bara vill snylta.
Visst hade det varit bra om vi kunde skjuta fjolingar instället för kalvar men det faller tyvärr på vår okunskap som jägare. Det är mycket få jägare som kan skilja en fjolårskviga från en vuxen ko, tyvärr. Därför måste vi sträva efter att ha en hög kalvavskjutning för att få en bra balans i vår älgstam.

23. Tänk efter lite... och sen lite till

2008-05-27 17:15

På Orust fälldes 65 älgar varav 8 st på B-områden, hur kan man då hävda att B-områdena förstör älgstammen?
Det hela är nog bara avund därför att B-områdena fäller något mer älg per hektar på två dagar än vad älgskötselområdet lyckas med på flera månader.
Eftersom älgskötselområdena har så stora tilldelningar att de inte lyckas fälla alla under mer än 4 månaders jakt innebär ju att man i princip har fri jakt och det är det stora antalet älgar som fälls som gör att älgarnas medelålder sjunker.
Man får då små (=unga) älgar och jägarna pratar om “en sönderskjuten älgstam”, låter man en sådan “sönderskjuten älgstam” vara utan jakt några år så får man se att även dessa älgar växer upp och blir stora älgar.
I princip tycker jag att det enda acceptabla skälet att jaga älg är för att få kött, att hävda att troféjakt eller att jakt som sport eller för att skydda skogen är “finare” är som att hävda att catch- och release-fiske är “finare” än husbehovsfiske.
Om jägarna får bestämma själva så tror jag att de är så kloka att de minskar uttaget av kalv och ökar avskjutningen av fjolingar, jämför hur en bonde gör.
Med generell älgjakt kan man enkelt reglera uttaget genom att öka eller minska jakttiden med någon dag. Denna jakt är obyråkratisk, fri för jägarna och bäst för djuren. Lite tråkig för alla regelnissar som gärna vill sammanträda och reglera andras jakt.

22. Tänk efter lite....

2008-05-27 15:39

Det är absolut inte en lång jakttid som dödar några älgar utan kulor och krut.
Att b-licensen "bara" är två dagar hjälper inte när de lokalt skjuter betydligt mer än tillväxten. Att kompis jaga med tre b-licenser med en areal på totalt mindre än 150 hektar och skjuta i snitt 2 vuxna älgar är helt fel.
Att jaga från oktober till februari är inga problem så länge man inte skjuter föör mycket och fel djur.
Hur hög kalvavskjutning har man på b-licens? Det borde vara 50 % för samtliga jägare oavsett licens.
Vi måste samarbeta bättre och hjälpas åt oavsett vilket förbund man tillhör och inte bara tänka på den egna frysboxen.

21. Bullshit, DG

2008-05-27 13:25

Jag visade på ett exempel där b-licenser skjutit söder hela den lokala älgstammen. Detta på 2-4 dagar om året, om jag inte mins fel. Om du lägger manken till och tar reda på lite mer om Orust och dess älgförvaltning så inser du snart vem som är grundlurad.
Ta nu tillfället i akt och lär er lite om samarbete över gränser, vargen knackar på dörren och skall också ha sin beskärda del inom en snar framtid i Halland.

20. Engelska djävulen... (devil)

2008-05-27 11:53

Du är tyvärr en av dem som blivit grundlurade. Tänk efter lite själv. Vilket tror du skadar stammen mest, att jaga i två dagar eller att jaga i 150 dagar och springa runt i skogen efter den sista kalven i februari? Gå inte på Jägareförbundets så kallade statistik, tänk själva.

19. Feynman och DG

2008-05-27 11:04

Feynman, Du har svar under "Ny utredning om älgförvaltningen" låt oss fortsätta där.
Och DG svaret är ja. Orust, Sveriges tredje största ö är ett levande bevis för detta. Älgstammen sköts mer eller mindre i sank där av nästan enbart b-licenser. Nu känner jag bara några få därifrån som berättat om detta men jag ber dig ta kontakt med kretsen där för mera information. Ett samarbete över gränser är ett måste för en bra älgförvaltning. Men visst, stå på er om b-licenserna och uppfinn hjulet än gång till.

18. Trams

2008-05-27 08:44

Skulle två dagars jakt utgöra ett hot mot älgstammen? Nu får ni skärpa er gubbar! Tänk efter lite... Om ni tror på detta måste ni ha blivit grundlurade. Lögn, förbannad lögn och statistik.

17. Varför göra det enkelt när man kan göra det komplicerat?

2008-05-26 10:29

B-licensmarkerna jagar i två dagar och älgskötselområdena jagar i 4-5 månader! Eftersom man inte skjuter fullt (50-70 procent är vanligt) så har älgskötselområdena i praktiken fri jakt. Det är detta och inte B-licensmarkerna som gör att vi får låg medelålder på skjutna älgar. Älgstammens gener påverkar ni inte i vilket fall som helst, det är dumt och naivt att tro att man kan få bättre eller sämre arvsanlag hos älgstammen genom olika jaktmetoder. Därför bör man välja den enklaste och mest rättvisa metoden: generell jakt i 1-2 veckor efter behov.

16. Hallå!

2008-05-24 22:56

Jag tänker inte lägga mig i hur ni sköter eran älgstam men ett förslag. Vet inte om ni hört talas om Orustmodellen? Jag kan den inte så bra men lite huvuddrag bara. Jag tror det startade med en söderskjuten och svag älgstam på Orust. Hur som helst, några få som senare blev betydligt fler slog sig ihop och bildade eget a-område eller älgskötselområde då markerna var små och delade i flera olika skiften.
På så sätt tog man själv också kontrollen över avskjutningen på de marker som anslöt sig och tidigare var b-områden. Vad jag tror så är de flesta idag anslutna till området och området har ”egen” tilldelning efter uppsatta regler och för markägarna och jägarna har det resulterat i längre älgjakt än de två tre dagar som en b-licens tidigare innebar.
Jakten bedrivs som avlysningsjakt och man måste ringa in skjuten älg inom två timmar eller liknande, man måste också kolla vad som återstår på tilldelningen, på morgonen och på eftermiddagen. Låt oss säga att de gemensamt får en tilldelning på 10 stora och 10 kalv.
Jag tror då även de delar upp de stora på t.ex. 5 tjurar och 5 kvigor, kanske sparar någon ”reserv älg” också för eventuella överskjutningar. Först jagar de på de stora, tjur eller kviga, en månads tid kanske.
Jakten sker enskilt eller tillsammans med ”grannen”. Det kan ta allt mellan några dagar och en månad innan licensen blir fylld. Sedan har de då kvar kalvjakten med start en månad senare då endast kalv är tillåten.
De har säkert ett helt regelsystem runt detta men vad jag vet så får det bara fällas en älg per ansluten mark. Summan av kardemumman har blivit att de fått upp både ålder och storlek på älgstammen under kontrollerade former.
B-licenser är ur älg förvaltnings synpunkt inget bra, en slags slumpgenerator beroende på väder och vind och något spara rätt djur existerar inte… Inte heller lätt för älgen att ”undkomma” då de flesta pass är besatta under några dagar på hösten.
Kan detta vara något att tänka på i områden med många b-licenser?
Naturligtvis så finns det en del som valt att stå utanför samarbetet men vad jag hört blir de allt färre och många älgar klarar sig också de där dagarna då b-licensen gäller, de flesta älgar på Orust tror jag numera skjuts under mera ”kontrollerade” former och längre jakttid för jägarna. Men som sagt, bara ett förslag, ni får lösa det hur ni vill.

15. Det är få...

2008-05-24 22:55

...viltarter där vi skjuter bort så mycket som den årliga reproduktionen, UFFE ,och ibland mer... Endast hos älgen mig veterligt och förhoppningsvis snart även hos vargen då.

14. Tyskterriern

2008-05-23 17:22

Då kan du kanske förklara hur i princip all annan jakt kan bedrivas som allmän jakt. Oberoende av markens storlek.

13. Urban...

2008-05-23 14:55

...ett B-område i kanten av skogen på 71 ha (snittet i Kallins siffror) är ett precis lika dumt jaktområde att tillåta ett valfritt djur på då den inte håller ens i närheten av fasta älgar.
De med små marker måste nå'n gång komma till insikt att älgjakt handlar om något helt annat än att alla har "rätt" till en älg (läs kött) bara för att dom tycker det är gott eller till att betala en del av fantasisumman för arrendet.
I grund och botten är älgjakt, precis som all jakt, att ta av ett överskott och ett så stort överskott av älg att vi har råd att tillåta
dessa B-, E-, och oreggade områden har vi inte längre i Sverige.

12. Älgförvaltning

2008-05-22 13:25

Slopa B-områdena. Rättigheter (jakträtt) förutsätter skyldigheter. I detta fall samarbete. Det fungerar inte som det är idag. Ingen ska fråntas jakträtt, den blir ju istället förändrad när området uppgår i ett större.

11. Svar till "tyskterrier"

2008-05-22 13:25

U.Kallin har rätt, biotopen är viktig. Det finns ingen B-licens som enbart utgörs av en åkerruta i ett enormt öppet åkerlandskap där det inte fins någon älg. Dessa åkerarealer ingår i större sammanhang för större tilldelning av älg som skjuts på älgproduktiv mark, ofta långt därifrån.

10. Tyskterriern

2008-05-22 11:14

Som jag skrev, med statistik kan man bevisa det mesta. Huvudpoängen var att man lokalt måste hitta en passande samverkan istället för att kasta skit på varandra.
Vad gäller biotopen skrev jag att det inte är någon säkerhet att stora marker har stor älgstam. Jag skrev heller inte att stora A och Ä skjuter sönder stammen, jag skrev att de har störst påverkan.
Vad gäller avskjutningen av kalv fällde A 20,6% (34 st), B 16,5% (19 st), E 100% (23 st) och Ä 47,4% (142 st) av tilldelade djur.

9. Som kuriosa Kallin...

2008-05-22 11:14

...kan nämnas att "tilldelningen" i nämnda B-områden blir 14 älgar/1000 ha, vilket skulle motsvara en vinterstam av 31/1000 ha. Detta förutsätter biotoper i toppklass det.
Så krasst skulle man här kunna hävda att det är tack vare B-områdena vi har någon älg alls,för skulle dom likt ÄO-områdena skjuta nästintill fullt så vore stammen ett minne blott...

8. Det är jägarnas fel inte b-licensen!

2008-05-22 09:49

Jag jagar själv i Halland inom två olika älgskötselområden. Jag är medlem i Svenska Jägareförbundet sedan länge och snart medlem i Jägarnas Riksförbund.
Det är viktigt att betona att det är inte själva B-licensen som det är fel på utan de jägare som skjuter för mycket älg på sina jaktmarker. Tyvärr finns det många inom Svenska Jägareförbundet som jagar på B-licens och som skjuter för många älgar.
Inom Halmstad och Hylte kommun finns det tyvärr många jägare som missköter sig och skjuter för många älgar på sina B-områden. Och detta skapar problem för de jägare som tar ansvar och vill bygga upp vår gemensamma älgstam.
Under två år jagade vi enbart kalv på ett älgskötselområde på ca 14 000 hektar och under första året så sköt omkringliggande B-områden 12-15 vuxna älgar på små B-områden. Det skapar inga positiva signaler.
Tyvärr är det också så att det inte är äldre gentlemän som jagar på B-områden utan ofta yngre män som vill utnyttja systemet. Det jagar tillsammans på flera B-områden, allt för att få skjuta så många älgar som möjligt på minsta möjliga areal. Detta händer på flera platser inom våra områden.
Visst finns det några få jägare som sköter sig och som vill jaga själv under två dagar och som sällan skjuter någon älg. Dessa jägare skapar inga problem men det är alla de andra som utnyttjar systemet som är roten till det onda.
Det är tillsammans oavsett förbundstillhörighet som vi kan skapa en livskraftig älgstam. Avskjutningen ska givetvis vara produktionsanpassad och det håller nästan alla med om.
I ett älgskötselområdet som jag är med i har vi tagit fram en avlysningsjakt för mindre jaktlag som ger alla chansen att får skjuta en vuxen älg. Detta gynnar älgen och jägarna. Vi önskar att fler B-områden ansöker att få vara med i vår gemenskap och att vi arbetar med ett gemensamt mål.

7. Detta är en...

2008-05-22 09:25

...av få frågor där jag inte har samma syn som JRF alls.
Dessutom lämnar U.Kallins räkneexempel mycket övrigt att önska.
Vid en beräknad avskjutning på 30 procent,vilket är vanligast, så motsvarar hans 4,28/1000 ha en vinterstam på 9,52 st inte 8,56 som han hävdar (9,52x1,5=14,28 14,28x0,3=4,28)
Hans 1,4 älgar motsvarar på samma sätt 3,12 st i vinterstam ,inte 2,79...
Konstigt att inte avskjutningen i de olika områdena på samma sätt omgörs till älgar/1000 ha, vilket skulle ge A-område 1,77/1000 ha B-område 1,56/1000 ha, E-område 1,67/1000 ha och ÄO-område 1,21/1000 ha
Då skall man även komma ihåg att i A- och ÄO -områdena skjuts både kalv och vuxna medan endast kalv skjuts på E vilket tillsammans med kalvar på oreggade marker kan kompensera den otroligt korkade regel att på B-områden tillåta ett valfritt djur från 5 ha litet "jaktområde”, vilket oftast blir vuxet djur.
Summan av kontentan borde här visa att om alla olika områden låg på samma avskjutning som ÄO-områdena så kanske älgstammen hade större chans att klara sig...?
Ändå hävdar Kallin att dessa är en av två stora bovar att älgstammen skjuts sönder? Konstig logik måste jag säga U.Kallin, själv får jag känslan att ju större och mer samarbete desto bättre,
och är nog mer benägen att hålla med "Färgelanda" än att luras av Kallins statestik,som han själv tillstår går att vända till den man behagars fördel...
Kallin avslutar sturskt med orden:
"Och stor areal innebär inte med säkerhet en stor älgstam, det hänger mer på biotopen."
Menar och tror han verkligen att de 1 039 B-områdena han talar om, som i snitt består av 71 ha per område, har så mycket bättre biotoper än ÄO-områdena då?

6. Svar till "Jägarnas femte kolonn"

2008-05-21 17:14

För några år sedan tog jag in namnen på alla B-licensinnehavare i vårt län och kontrollerade med Jägarnas Riksförbunds medlemsförteckning. Jag vill minnas att runt 3-4 procent av dem som stod skrivna för en B-licens var medlemmar i Jägarnas Riksförbund. Det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda i Halland.
De flesta är troligtvis medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Snacka om att skjuta sig i foten. Vakna B-licensinnehavare i Halland. Ert eget förbund vill lagstifta så att ni skall fråntas er jakträtt.

5. Alltid B-licensernas fel

2008-05-21 17:13

Börjar med att tacka Urban för ett bra inlägg.
Det bästa för älgstammen är att lokalt hitta en samverkan där alla kan delta.
Har tittat på Hallands länsstyrelses statistik för 2006 och kan konstatera följande.
På en totalareal av cirka 458 000 hektar jagades älg på 1 425 olika områden. Cirka 12 procent (172 st) på A-licens, cirka 73 procent (1 039 st) på B-licens, cirka 13 procent (186 st) på E-licens och cirka 2 procent (28 st) inom skötselområden.
Arealfördelningen var cirka 20 procent (93 000 hektar) på A-licens, cirka 16 procent (73 800 hektar) på B-licens, cirka 3 procent (13 800 ha) på E-licens och cirka 61 procent (277 100 hektar) inom skötselområden.
Av totalavskjutningen svarade A-licens för cirka 26 procent (165 st), B-licens för cirka 18 procent (115 st), E-licens för cirka 4 procent (23 st) och skötselområden för cirka 53 procent (336 st).
Alltså är det de 73 procent områden som jagar på 16 procent av arealen och fäller 18 procent av älgarna som skulle sabotera samverkan och förhindra en vettig förvaltning. Jag tror inte det.
Som kuriosa kan jag nämna att tilldelningen -06 var 4,28 älgar/1000 ha (1 959 st), vilket med en 50 procentig tillväxt skulle motsvara en vinterstam om 8,56 älgar/1000 ha.
Avskjutningen -06 var 1,40 älgar/1000 ha (639 st) vilket med en 50 procentig tillväxt skulle motsvara en vinterstam om 2,79 älgar/1000 ha.
A-licenserna fällde 66 procent (165 av 249 st ) av tilldelningen, B-licenserna 11 procent (115 av 1 036 st), E-licenserna 13 procent (23 av 180 st) och skötselområdena 68 procent (336 av 494 st). Statistiskt faktum är att B-licenserna tog stort ansvar för älgstammen att avstå 89 procent av tilldelningen.
Med statistik kan man som bekant bevisa det mesta, men faktum är att det är en fördel att känna situationen och starta diskussioner och samverkan utifrån detta.
Ytterligare ett faktum är att det är A-licenser och skötselområden som fäller flest älgar och därmed har den stor påverkan på älgstammen. Och stor areal innebär inte med säkerhet en stor älgstam, det hänger mer på biotopen.

4. Finns ingen älgförvaltning

2008-05-21 17:07

Den som kan ge sakliga belägg för att det på Sverigebasis förekommer en älgförvaltning, kan lugnt drömma vidare.
Så länge som Jägareförbundet och länsstyrelsen tillåter avskjutningar inom älgskötselområden, där över 80 procent utgör vuxna djur, har A och B-licenser en gott tidsperspektiv framför sig.
Innan staten vågar inse att endast ett älgförvaltningsområde på 50 000-60 000 hektar, med objektiv ,selektiv och restriktiv avskjutning, fjärran från frysbox och troféjägare, kommer stammen som den nu ser ut ALDRIG att ha en chans till återhämtning. Och vi är alla medskyldiga till detta.
Tar man dessutom och lägger till de stora rovdjurens uttag, så är gränsen för "crash" redan nådd – men vem bryr sig bland de ansvariga?
Att man på nio hektar B-licensområde kan fälla valfritt djur under hösten är lika patetiskt galet som de älgskötselområden som just överlägger om varför kalvavskjutningen gick åt skogen ifjol.
Total avsaknad av ansvar och planering är svaret.

3. Avregistrera...

2008-05-21 13:58

...dessa 1 000 med. De som bryr sig om stammen går med i älgskötselområdet. De som inte gör det skall inte skjuta någon älg alls.

2. Morot är bättre än piska

2008-05-21 13:57

Skötselområdena borde börja med att undersöka hur många medlemmar i skötselområdena det är som har en eller flera B-licenser i olika namn vid sidan om sin huvudanslutning till skötselområdet, och ansluta dessa.
Därefter måste alla komma till tals om en gemensam strategi för hela länet.
När vi i vårt län beslutade att höja stammens medelålder för att öka reproduktionen och därmed skapa utrymme för större avskjutning deltog nästan alla.
När skötselområdena klargjorde att de inte skulle fälla några vuxna älgar blev det sociala trycket så stort att bara ett fåtal A-, och B-licenser utnyttjade sin jakträtt. Alla ville vara med och "skörda" när vi återställt älgstammen. Folk skämdes att då "äta av utsädet" genom att fälla de djur som grannen sparat.
Det är inte en framkomlig väg att hoppas på ändring av jaktlagstiftningen. Börja i stället med att söka samråd med alla berörda parter. Skötselområdena måste samtidigt göra det attraktivt för licensområden att söka sig dit.
Om alla smålicensers arealer läggs i en pott för avlysningsjakt blir det ofta så stora enheter att det medger både längre och trevligare jakt för alla före detta licensinnehavare.

1. Jägarnas femte kolonn

2008-05-21 13:57

Det är omöjligt att tro på Jägareförbundets snack om att några B-områden i Halland kan utgöra något problem för älgjakten. När det gäller rovdjuren går Jägareförbundet i NV:s koppel och gör därför inget som kan stöta ekologisterna på NV.
Det som i stället bekymrar Jägareförbundet är att en eller annan stor älg kan fällas på en B-licens när den enligt Jägareförbundet borde ha fällts på någon stor arrendemark. Dessa små enskilda jaktmarker är en ständig nagel i ögat på Jägareförbundet. Går det inte att förbjuda ett par dagars jakt så skall de in i älgskötselområdet i stället, så att arrendejägarna åtminstone får bestämma vad som skall skjutas på B-licensmarkerna.
Skall man tro Jägareförbundet så är det stora mängder älgar som fälls på dessa små marker under ett par dagars jakt och enligt Jägareförbundet verkar detta vara ett mycket större problem än vad de stora rovdjuren är.
I södra Sverige arbetar Jägareförbundet mycket ihärdigt för att små jordbruk inte skall ha rätt att freda sig från horder av vildsvin som kommer in från närliggande gods där marken är utarrenderad. Jägareförbundet har blivit jägarnas femte kolonn.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons