• Allmogejakt

Både JRF och SJF i Dalarna säger nej till inflyttade vargar

AktuelltPublicerad: 2010-01-29 16:04

Jägarnas Riksförbund och Jägarförbundet i Dalarna är helt överens.
– Absolut nej till inplantering av varg, säger både JRF-basen Malte Sandström och SJF-ordföranden Thomas Björklund.
Samtidigt flaggar Jägareförbundet centralt för en hårdare hållning i vargfrågan än som tidigare framkommit.
– De områden där inplanterade vargar väljer att etablera sig ska inte vara fredade från jakt mer än en föryngring, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

JRF-Dalarna är ett av de distrikt inom förbundet som antagit nollvision i vargfrågan. Att Malte Sandström säger nej till inplantering av varg, är med andra ord väntat.
Mer uppseendeväckande är att också Jägareförbundets ordförande i Dalarna säger nej till inplantering av varg i länet.
­– Jägareförbundet säger definitivt nej till inplantering. Det räcker med naturlig invandring, säger Thomas Björklund till SVT:s regionala nyhetsprogram Gävle-Dala.

Vargbeskedet i Rapport-sändning
Inslaget bedömdes som så intressant att det klipptes in i ett inslag om vargomflyttningen i Sveriges största nyhetsprogram i TV, Rapport, på torsdagskvällen.
Redan sex minuter in i sändningen spreds Björklunds uttalande till TV-sofforna runt om i Sverige.
När Jakt & Jägare når Thomas Björklund håller han fast vid sin inställning, men försöker också lindra uttalandet något.
– Jägareförbundet i Dalarna säger nej till inplantering, men det är överenskommelsen centralt om flyttning av varg som gäller, säger Thomas Björklund.

Välkomnar utspelet
Malte Sandström välkomnar Björklunds utspel.
– Det är bra att Jägareförbundet kommer över på vår sida i debatten. Vi måste sätta ned foten. Vi är trots allt jägarorganisationer och med vargläget i Dalarna är jakten förstörd för oss. Vi kan ju inte vara en djurpark för hela Sverige, säger Malte Sandström.
Då är frågan hur många vargar det kan komma att planteras in i Dalarna, om regeringens planer blir verklighet. Vargforskaren Olof Liberg hänvisar till att det hänger på hur det går för vargarna som flyttas.

Finns plats för varg i Dalarna
– I sydöstra delen av Dalarna finns stora ytor som inte har någon varg. Där finns det plats. Det finns också andra områden mellan reviren i övriga delar av länet. Om det räcker med att vi flyttar sju-åtta vargar och de etablerar sig och får valpar, kan det hända att vi inte behöver sätta ut varg i Dalarna och Värmland. Men om det krävs flytt av 20 vargar kan vi bli tvungna att släppa vargar även där, säger Olof Liberg.
Han poängterar dock, än en gång, att de inplanterade vargarna knappast kommer att stanna där de återfår friheten efter sövning och transport. Internationell forskning visar att de kan förflytta sig tiotals mil innan de slår ned bopålarna i ett revir.

Ingen intern kritik mot länsbasen
Företrädare för Svenska Jägareförbundet har vid åtskilliga tillfällen kritiserat Jägarnas Riksförbund för att distrikten tillåts driva frågor som inte har förankring på riksplanet. Men främste företrädaren för Svenska Jägarförbundets rovdjurspolitik, ordföranden i Jägarförbundets rovdjursråd, Torbjörn Lövbom, riktar idag ingen kritik mot SJF-basen i Dalarna och hans uttalande.
– Man kan givetvis ha olika uppfattningar i den här frågan. Nu kom det inte fram i TV-inslaget, att Thomas Björklund också säger att den nationella överenskommelsen om vargflytt gäller, säger Lövbom.

Vill inte ha ”heliga vargar”
Han avslöjar att Jägareförbundet har flera frågor som man avser att driva när arbetet med detaljerna i flyttningsprojektet ska formuleras.
– Vi vill inte ha några heliga vargar. Om en inplanterad varg börjar ställa till elände ska den kunna skyddsjagas precis som vilken annan varg som helst, säger Torbjörn Lövbom.
Förbundet kommer också att begära kompensationsåtgärder för de områden där inplanterade vargar etablerar sig. Där bör det släppas till mer vargjakt än i andra områden.

Området ska inte fredas
– Vi motsätter oss också att områden med flyttad varg fredas från jakt i åratal. Redan när första generationens valpar är födda ska reviret återigen ingå i jakten, säger Lövbom.
Hur många vargar har Dalarna då? Malte Sandströms uppskattning är 100 stycken
– Men man vet inte vad man ska tro egentligen. Det kommer ständigt nya bud och samtidigt vet vi att det finns föryngringar som inte är noterade. Det är mygel och båg hela tiden i den här frågan, säger Malte Sandström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

72. Inte helt korkad DMV.

2010-02-02 23:23

Men du är ett strålande exempel på en produkt av rovdjurspropagandan. Utan den, som pågått i flera decennier, hade ingen skrivit som du gör.

71. Tack själv DMV

2010-02-02 21:08

Det är alltid lika roande att
läsa när ni skriver hur mycket ni bryr er om naturen och hur
övertygade ni själva är om att det enda saliggörande för svensk natur och dess invånare är att prata,prata och prata om hur bra vargen är.Inte ett handtag gör de flesta av er för att verkligen visa att naturen med ALLA djur räknas och ibland behöver hjälp.
Den biten får vi jägare,de äkta naturvårdarna,oftast sköta helt själva...

70. Slutord till Dansar med Vargar

2010-02-02 21:07

Du för inte en debatt. Du upprepar med en papegojas envishet samma mantra.
Jag har bett dig redovisa EN undersökning om vargens ekologiska betydelse i kulturbygd. Om du inte klarar det så föreslår jag din tystnad permanentas.

69. Avslutande inlägg

2010-02-02 13:36

Runt om i Europas kulturbygder lever vargar och människor sida vid sida. Konflikter förekommer hela tiden, men också en ökad förståelse för vargen som naturlig del i ekosystemet. Detta har lett till att vargen ökat i antal i de flesta länder där den förekommer, samt återkoloniserat gamla jaktmarker.

Varför ... jo för att allt fler människor inser att det finns ett samband mellan vårt sätt att betrakta och behandla naturen och den katastrofala miljösituation som råder på vår planet. Vargen har för allt fler blivit en symbol i denna kamp för ett alternativt förhållningssätt till naturen, ett förhållningssätt som också vänder sig mot, klimatkatastrofen, skogsskövligen, städernas utarmning av miljön, den industriella djurhållningens behandling av djur osv.

Som tur är finns det alltså människor som orkar lyfta blicken. Om alla hade haft er inställning så hade Lejon, Tigrar, Leoparder, Vargar och allt annat som "stör" varit utraderade för länge sedan. Ni kanske skiter i det .... men jag (och det flesta andra) anser att vi inte har rätt lämna över en utarmad värld till våra barn och barnbarn.

När pratar om bristen på vetenskapliga belägg och avsaknaden av kunskap så är det i det närmaste skrattretande. En förkrossande majoritet av all biologisk forskning är fullkomligt enig om att vargen och övriga stora rovdjur fyller en central roll i naturen. Det vet ni också ...

Ni pratar om människor på glesbygden som om de är en homogen grupp. Det är de inte. Där såväl som i städerna har folk olika åsikter. De ni i första hand - egentligen - pratar om är löshundsjägare.

Att 250-300 vargar skulle ödelägga landsbygden är ju ett helt absurt argument. Landsbygden har helt andra problem som är mer angelägna att ta tag i. ... ödelägga ... vilket ord. På Haiti kan man prata om ödeläggelse ...

... och det är även intressant att notera det förakt som ni visar alla de grupper som av olika skäl engagerar sig i natur och miljö.

ca 260 000 människor löser jaktkort i Sverige. Visst ... det är många .... men bara en bråkdel av alla som vistas i och älskar naturen. Många som löser jaktkort kommer också från storstäderna och en stor grupp jägare befinner sig bara skog och mark under någon vecka per år, d v s under älgjakten.

Men den inställning ni uppvisar så lär inte antalet jägare öka, d v s ni lär inte locka nya ungdomar med en förändrat syn på naturen till er organisation i framtiden. Med tanke på de värderingar och och den insikt som allt fler ungdomar har i en globaliserad värld där miljö och bevarandefrågorna blir allt viktigare så riskerar nöjesjakten snarare att bli ännu mer ifrågasatt. Men .... förmodligen så skiter ni i det också...

Nu vet jag att många jägare är av en helt annan åsikt än vad som framkommer på detta forum ... men de är ju som vanligt tysta och snälla.

Ja ... vi kommer säkert inte längre. Ni tycker jag är helt korkad, naiv och elak ... och jag tycker att ni saknar respekt för övriga legitima intressen ...

Tack i alla fall, för den här gången, för en intressant debatt.

Hälsningar ... Dansar med vargar

68. Dansar med vargar!

2010-02-02 09:27

Jo, det går helt klart att utläsa av dina kommentarer att du har en avvikande inställning till vargförekomst! Och det finns helt säkert en majoritet för vargförekomst där man aldrig kommer att få se ett vargspår. Detta beror inte på att vargen är oumbärlig som du tycks tro utan på att det finns en massa, antingen felinformerade, elaka eller totalt ointresserade människor som fallit för varglobbyns utopiska argument. Det finns även en grupp människor som är totalt likgiltiga till frågan.
Argumenten i din uppräkning 16:29 är vid det här laget totalt utslitna, urvattnade och fullständigt genomskinliga och verkar mest desperata. Allt du ser runt omkring dig är skapat av människohand och skall våra kulturbygder ödeläggas av varg får nog argumenten uppvisa en annan dignitet.
Och nej, vi har inte glömt WWF, NSF, FB, RF, OF, man hör ideligen talas om dom men ingen har sett dom, däremot är dom alla hjärtligt välkomna ut i naturen. Och det vore verkligen på tiden att dessa grupperingar skaffade sig en verklig bild av verkligheten. För övrigt hindrar inte avsaknad av varg i våra kulturbygder dessa människor att njuta av vår natur. Det är dessutom tveksamt om avsaknad av varg i våra kulturbygder menligt påverkar dessa människors hälsa och välbefinnande. Däremot finns det vetenskapliga belägg för motsatsen, när människor ser sina och generationers livsverk gå i stöpet, när människor känner otrygghet i sin vardag, när ingen lyssnar och vill ta problemen med rovdjur på allvar uppstår ohälsa.
Till sist, det är du som försöker sälja in vargen! Det är du som talar för varan! Det är du som skall hitta balansen och föreslå hur kompromissen skall utformas! Tills du har åstadkommit detta är ”balans och kompromiss” endast tomma ord på ett papper.

67. Hambostinta

2010-02-02 09:26

det är ni kramare som så gärna i avundsjukan vill framställa oss jägare som machotyper...
Få människor är lika ödmjuka inför naturen och det vilda som vi jägare...

66. Till Daltar med vargar

2010-02-02 09:26

Den övervägande skillnaden är att MAJORITETEN = ornitologer,medlemmar i Friluftsfrämjandet ,Fältbiologer(trodde själv att just fältbiologerna var lite mer verklighetsförankrade), WWF, Rovdjursföreningen m.fl,- är gäster - turister på våra marker.Själva bevarar ni ju inte någon genetisk mångfald i era bostadsområden,inga ursprungliga skogar,inga ursprungliga våtmarker el.dyl.Allt är exploaterat.Och det värsta av allt :Ni ser inget fel i att ni själva exploaterar natur.Det är nåt sorts "allmänt intresse".Samma som när ni själva har ihjäl tusentals oskyldiga djur för att bli hamburgare, köttbullar och biff åt er stadsbor(och tätortsbor). Ni har inte "lustmördat, inte nöjes-haft ihjäl oskyldiga djur-När ni har ihjäl djur- Då är det ju av angeläget allmänt intresse." - Ingen tror på er längre!!

65. Upprepad lögn ej =sanning

2010-02-01 22:26

Du som Dansar med vargar.
Kan du berätta vad vargen fyller för funktion i odlingsbygden? Påskynda avfolkningen?
Den småskaliga djurhållningen och fäbodens skogsbete är basen i vår biologiska mångfald. Vargen är ett stort hinder för denna verksamhet. Men du kanske räknar de av vargen spridda sjukdomarna som biologisk mångfald.
Visserligen kostar vargarna samhället en million eller två per varg och år men ur samhällsekonomisk synvinkel kanske det är begränsat. Men den fårbonde som får halva eller mer av sin besättning dödad och lemlästad av varg betraktar inte skadan som begränsad.
Vad gäller ditt påstående om folkhälsa undrar jag var du får detta ifrån. Men läs gärna www.rovdyr.org/arkiv/Menneske-rovvilt-2.doc
Och framför allt. Vi människor har rätt att leva det liv som våra förfäder lagt grunden till. Ett tryggt liv utan rovdjur.

Under mina dagliga promenader i skogen under tiden mina ben klarade det mötte jag på vintern skidåkare och snöskotrar under sensommaren en och annan bärplockare. På senare tid mest av östligt ursprung. Kategorierna som du nämner har jag aldrig mött i skogen.

64. Den dansante..

2010-02-01 22:26

Eftersom vi råkar vara på en sida som tillhör en Jägarorganisation är det inte så konstigt att det framförs synpunkter från jägare. Här kommer visserligen alla grupper till tals - till skilnad från div. grönmuppsidor som censureras.
De grupper du räknar upp berörs inte negativt av tillvaron av ett vargrevir. För någon varg kommer dom inte att få se. Fåglarna flyger framför ornitologer, fisken nappar, Friluftsfrämjandet lufsar fram vid vägkanten mm.
Men löshundsjakt är omöjlig att bedriva på tex. älg. Där har du en påtaglig negativ inverkan... 300.000 jägare löser jaktkort - till detta kommer anhöriga (ungdomar) som ofta följer med i skogen.
Snacka inte om vilka som är i majoritet I SKOGEN - hur många WWF- och SRF-sympatisörer tex. är ute i riktiga vildmarken. De flesta betalar en årsavgift för att freda sitt "samvete". Jag räknar nämligen inte skogsdungarna runt storstäderna för "the real stuff" när det gäller natur. Där finns inga rovdjur.
Vi jägare hemför också 12 000 ton kravodlat kött till folkhushållet.
Vad bidrar de övriga organisationerna med - förutom lite fisk!
Avslutningsvis vill jag påstå att du inte har visat speciellt stort intresse för "dialog".
Tuggar mest på med diverse förprogrammerade fraser vars innebörd du inte tycks känna till.

63. Dansaren

2010-02-01 22:25

Fritidsfiskarna (ca 2 miljoner)är den enskilt största gruppen i Sverige. De flesta jägarna tillhör denna kategori. För varje jägare som fiskar tillkommer ca 3 st familjemedlemmar som också fiskar vilket betyder att hälften av fritidsfisakrna är jägare med familjer. Övriga organisationer du räknar upp är som regel anslutna medlemmar till Naturskyddsföreningen undantaget Friluftsfrämjandet. Naturskyddsföreningen har enligt Mikael Karlssons uttalande i TV "hundratusentals" medlemmar. Jag tror att en rättvisare siffra är ca 100 000 vilket inkluderar alla dubbelanslutningar (ornitolger, fältbiologer mfl knyttegrupper) och familjemedlemmar vilka naturskyddsföreningen gärna registrar och framhåller i alla sammanhang. Skillnaden är att naturskyddsföreningens medlemmar till övervägande del är små barn och omyndiga personer. I stort sett varje jägare är myndig och röstberättigad.

För övrigt gick det inte fram att alla dina anförda argument är nonsens och direkt felaktiga, förutom vargens vara för din och sin egen skull. Var bara lugn, vi har tekniken för att tillfredställa dina behov.Utplacerade projektorer och högtalaranläggning gör det möjligt för dig att både höra vargyl och se vargar i hologramfrom.

62. Bjärven och Stövarjägarn!

2010-02-01 22:25

Bra skrivet! Är det inte underligt att man aldrig hör från de områden som älskar varg att man erbjuder sig att ha några etableringar? Precis som man aldrig hör Carlgren säga att "Ni i storstäderna och på godsen i Sörmland - får litet tid att vänja er med den ökande förekomsten av råttor, kaniner och vildsvin, de har kommit för att stanna".
Däremot kan man ju tillägga -" passar det inte så får ni väl flytta!"
Det är ju ett argument som vi glesbygdsbor ofta får höra från "bevarandesidan" (vilket jäkla ord) när det gäller rovdjuren.


61. Stövarjägare

2010-02-01 17:28

Som du kanske förstår så ha vi helt olika åsikt. Jag och den övervägande majoriteten av alla människor, på landsbygden såväl som i landet övrigt, är av en annan åsikt.

De flesta inser alltså att:
• Vargen fyller en viktig funktion.
• Vargen bidrar till biologisk mångfald.
• Vargens skadeverkningar är mycket begränsade.
• Att en natur där de stora rovdjuren tillåts finnas är gynnsam ur ett folkhälsoperspektiv.
Och framför allt: vargen har rätt att finnas för sin egen skull.

Du verkar ha glömt att majoriteten av alla människor som vistas i naturen inte är jägare. De är medlemmar i WWF, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Rovdjursföreningen, Ornitologiska föreningen, Sportfiskarna, Friluftsfrämjandet, med mera och bidrar i lika hög grad när de investerar i sina fritidsintresse. Naturen har en lika stor betydelse för dessa gruppers hälsa och välbefinnande.
Skillnaden mellan dig och mig är emellertid att jag också förstår jaktens ekonomiska och sociala betydelse, d v s. jag inser att alla måste kompromissa och hitta balanserade lösningar. För dig verkar det dock bara finnas ett enda legitimt intresse ... och det är jakten. Med den inställningen kommer vi aldrig att kunna få till stånd en vettig dialog. Men du vill uppenbarligen inte ha en dialog ... du vill bara få tyst på alla som inte delar din åsikt.

60. Dansar...

2010-02-01 14:45

Apropå ditt senaste inlägg... Vilka legitima intressen menar du finns som vi måste ta hänsyn till? Vartenda argument som bevarandesidanför fram har visat sig ohållbart förutom argumentet att vargen ska finnas för sin egen och din skull, kosta vad det kosta vill. Vargen fyller ingen ekologisk funktion som inte människan kan upprötthålla. Vargen bidrar inte tillökad biologisk mångfald. Vargens skadeverkningar är enorma och kostnaderna svåröverskådliga. Jaktens värde upphör inte vid frysboxens innehåll, till det kommer samhällsnyttan av alla arbetstillfällen jakten genererar och inkomster till staten i form av skatteintäkter för allt jägarna investerar i sitt fritidsintresse. Den mest svårmätbara effekten av jakt är den folkhälsoaspekt som ska vägas in. Naturen och vistelse i naturen har en gynnsam effekt på folkhälsan och reduserar samhällets kostnader för sjuktal och rehabilitering. Effekten av vargens närvaro är den motsatta.

59. Kramare och nollvisionärer förenen eder!

2010-02-01 14:44

Nu är jag så j-a less på vargjaktsdebatten att jag slutligen måste presentera den perfekta lösningen.
Att Dalarna med fler län inte behöver fler vargar behöver man inga studieskulder för att räkna ut. Vargar behövs främst där anhängarna bor, dvs kring storstäderna.
Om vi förenar våra krafter och flyttar vargarna dit så kommer ju alla att bli lyckliga: Nära till vargarna för entusiasterna och media kan få riktigt fina närbilder och möjligheter att skriva om att nu har mamma Varg får fyra jättegulliga ungar. Tänk vilka möjligheter som öppnar sig utan att behöva resa så långt utanför centrum!
Politikerna kan slå sig för bröstet och säga: Se, vi har vargar och alla som berörs av vargarna är nöjda! De som inte vill ha vargar slipper, det är ju kanon!
Om vi tar oss samman och istället för att skälla på varandra i detta forum, visar varandra lite god vilja så blir det här jättebra!
Hur svårt kan det va´?

58. Dansar med vargar 2010-02-01 12:22

2010-02-01 13:49

Nej det är precis det som är problemet, insikt om andras problem! Varför tror du att det är en sådan hetsig debatt från oss som är drabbade av varg? Just för att vargen skapar så stora problem för oss! De svar man får från bevarandesidan är, du får väl flytta eller byta jobb/intresse då! Vad är det för ett samhälle som skickar sådana signaler? Inte ett modernt samhälle som ser till sina medborgares bästa i alla fall! Titta på resten av samhället, råttor ska bort, kaniner får inte finnas i städer osv. Vad är det som gör dessa djur mindre värda än vargen? Inse att Sverige som land inte har de ytor och den livsstil som krävs för att hysa varg! Lika litet som råttor och kaniner hör hemma i storstäder med de problem de skapar där, lika litet hör vargar hemma på landsbygden med de problem de skapar där. Fråga de boende i Sörsjön hur imponerade de är av att ha varg inne i byn! Läs deras skrivelse till kommunpolitikerna, 93% av de boende stod bakom den skrivelsen! De vill ta bort hela reviret. Nollvisionen är den enda riktiga! Rösta rätt till hösten och vi får fri jakt på varg!

57. Inställning...

2010-02-01 13:18

Ni är helt fantastiska.Inte ett enda försök att förstå att det finns andra legitima intressen än ert eget.

... det är väl ingen mening att ens försöka få till stånd ett samtal...och som sagt ... vill man inte förstå andra så vill man inte.

....och på tal om Disneyfiering av naturen. Titta på senaste artikelrubriken i denna tidning...

... "Middagen snart serverad Bambi".

En sådan rubrik känns ungefär lika "macho" som att "pyssla i blomlådan" ... eller vad säger du Big Bad Wolf.56. Myten om vargens mervärde för biologisk mångfald

2010-02-01 13:17

Bevarandesidan hävdar med dårars envishet att resterna efter vargens slagna bytesdjur är en förutsättning för ökad biologisk mångfald. Då glömmer dom, eller saknar kunskap om, att många älgar och rådjur dör under det svåraste tiden på året,mars-april, när fettreserverna är slut, skaren hård och födan otillräcklig. Troligtvis dog fler älgar och rådjur i vargbältet innan vargens återuppdykande. Idag tar vargen många av dessa djur och lämnar ynkliga rester till övriga djur som lever på as. Kanhända i så stor utsträckning att vargen faktiskt bidrar till minskad mångfald även för dessa arter.

Glöm heller inte de taffliga skotten som jägarna avlossat och som i praktiken ökar på mängden fallvailt med några få promille.

55. Hans-Ove

2010-02-01 13:16

Bara den lilla tripp Galventiken gjorde in i Norge kostade Norge
2 miljoner enligt dom själva,så
de rena problemvargarna kostar nog mer än nån tror...

54. Capreolus!

2010-02-01 13:16

Märks att du inte varit långt från dikeskanten! DU har inte sett vad en vargflock lämnar efter sig vid en död älg! Lite hårstrån, och sjuhelsikes massa vargskit. Allt annat är uppätet.
Smaklig måltid!

53. Kostnad

2010-02-01 09:27

Ja vargens verkliga kostnad har ingen hittills vågat avslöja. Men den är enorm var så säker, Problemvargarna kostar från 1 miljon och uppåt per varg. Forskningen får mångmiljonbelopp polisens kostnader redovisas heller aldrig.Men en redovisning av vad jakten omsatte i dom vargdrabbade områdena innan vargen kom vore intressant. Och dansa med vargar, du kan knappast ha nån koll på hur klövviltstammarna ser ut i Norra värmland Dalarna Härjedalen mm när du säger att dom är för stora!! Då kan jag tala om för dig att du avslöjar dig själv med en stor okunskap. Jämför inte oss med Mälardalen och söderut. Den skillnaden är så enorm så det begriper du inte, Där nere finns det utrymme vad gäller mat, men tror ändå inte att dom vill ha varg trots det. Enligt artikeln som Tyskterrier hänvisar till så är den gjord av Sveriges största klentimmersågverk. Och där framkommer helt andra siffror än vad den köpta organisationen skogsstyrelsen redovisar. Nämligen 80 öre per hektar och år utslaget på sveriges yta. Ca 29 miljoner årligen. Älgskador på¨skogen är alltså bra mycket mindre i pengar än dom kostnader som vargen åsamkar samhället!!

52. Jaha Carpen!

2010-01-31 23:45

Så de stackar djuren svalt tidigare när - enligt dig - inga älgar dog överhuvud taget i naturen förrän den gode vargen kom och ordnade mat åt bl.a skalbaggarna!OJ! Snacka om Disneyfiering!! De förhatliga jägarna tog väl tex hem allt man tagit ur skjutna älgar under älgjakten i plastpåsar och kastade det i sopnedkastet.. Men man tog också med sig 12000 ton prima ekologiskt odlat kött till det Svenska hushållet.
Hur sedan än frågan hade formulerats i Fulufjällsreviret så hade svaret blivit detsamma. Löjligt av dig att försöka neka till utfallet av undersökningen - "hur frågan ställdes".Hur tror du att dina argument skulle stå sig vid en träff i Nornäs bystuga? Du kunde ju formulera frågorna själv.
Sen kommer naturligtvis ditt påstående om att "folk är rädda för jägare", vilket visar exakt vad du egentligen är ute efter. Nä du Carpen -du är och förblir en fanatiker och flummare med ett tänk som saknar förankring i verkligheten.
Pyssla i blomlådan och sätt på en naturfilm på TV´n!

51. Capreolus

2010-01-31 23:44

Skulle man inte kunna tänka sig att vi jägare lämnar vargskropparna i skogen i stället för till SVA när vi skjutit dom,då gör ju vargen fortfarande samma nytta för de djur du nämner och vi jägare blir också gladare med färre vargar...vi spar in transporten till SVA och kostnaderna för obduktion med...
Alla blir nöjdare!! Eller...?

50. Lönlöst.

2010-01-31 23:44

Att över huvud taget diskutera med folk som Capreolus och Pernilla är som att dunka huvudet i väggen. Det hjälper inte och gör bara ont, och är dessutom bortkastad tid. Dom lever i ett rus av Disneyvisioner. Lika som när rådjuret etablerade sig i Sverige och var "heligt". Tills dom började beta i deras tulpanland. Lika med bävern och canadagåsen. Då skall dom skjutas bort! Samma sak blir det med vargen om ett antal år. Att lägga ner miljarder av skattekronor för att på sikt gynna hackspettar, mesar och möss tycker jag låter lika sjukt som statusen på skribenterna verkar vara. Naivt av vuxna människor att tro att "allt blir så bra om naturen får sköta sig själv". Nej, det måste finnas en strävan från dessa drömmare att förbjuda all jakt i Sverige. Förmodligen också en enorm avundsjuka på vårt älgkött och den livsstil som vi jägare har. Vargen används bara som ett slagträd i denna strävan. Lika klart som "Amen" i kyrkan.

49. Big Bad Wolf

2010-01-31 17:47

Varg som dödat älg ger mat åt rovfåglar som havs- och kungsörn samt duvhök, vidare nötskrika, hackspettar, mesar, gärdsmyg. Smådäggdjur som hermelin, småvessla, möss gynnas. Ja, listan kan göras lång. Vore det i sameland skulle de hotade arterna fjällräv och järv gynnas. En lägre fauna (skalbaggar som dödgrävare m fl) lever på ruttna djurrester.
Även om få får se varg, betyder deras närvaro i skogen en spänning och ökad dimension på vistlserna i naturen.
Hur ställdes frågan till de 98% i fulufjällsreviret? Ibland får man svar som man frågar.
jag vistas också i vargrevir och träffar många människor som bor i dessa. Jag känner inte igen den bild ni jägare ger på här.
Sen vill jag med eftertryck betona att jag mött landsbygdsbor som är rädda för jägare. De vågar helt enkelt inte träda fram med sin positivism för varg.
Istället för att använda uttryck som "Disneynaivitet och flumm" skulle jag med glädje emotse Din eftertänksamhet, respekt och förståelse för att det finns människor som inte är jägare och som vill ha ett inflytande på den svenska naturen och dess biologiska mångfald. Naturintresset har under hela min livstid givit mig livskvalitét, glädje, sorg och förtvivlan, kunskap, respekt och upplevelser. Jag har sett vargspår och hört vargar yla. Det lever man gott på ett tag, i vår stressade värld.
Så till det artikeln handlar om. Jag tycker jägarna gör rätt som inte deltager i inplanteringsprojektet. Varje fall många av er som ger uttryck på denna spalt. Då projektet handlar om att värna vargen.

48. Capreolus

2010-01-31 17:47

Trots att din,tillsammans med en minoritetsgrupp, värld är en sagovärld så skall jag försöka förklara...
Att vargen är en viktigare/riktigare toppredator än människan har redan av forskare
avvisats som nonsens...
Den skapar överlevnadsmöjligheter för andra djur?? Och hur överlevde dom djuren under tiden vargen var borta då?
Att den skapar bättre balans än människan är också förkastat av
många forskare...
Jakthunden tillhör människan och människan är en precis lika naturlig del av vår fauna som vargen...
Vargen ger livskvalitet? För en del kanske,men den förstör livskvaliteten för de som tvingas leva inpå den...
Återstår då att den ger många människor glädje, respekt och upplevelser.Den är ett ståtligt och vackert djur....Många kan ju diskuteras...

Så minuslistan:
A. Den kostar ofantliga summor pengar för samhället när pengar inte ens finns till skola eller omsorg.
B. Den hotar jägarnas jaktbara vilt,och ett betydande förråd av närproducerad miljövänlg mat går till spillo.
C. Den hotar landsbygden och produktionen av ännu mer närproducerad mat.
D. Den hotar löshundsjakten och vad som anses som människans bäste vän,hunden.
E. Den hotar samerna och rennäringen,en folkgrupp som Sverige förbundit sig att "skydda"
F. Den splittrar människor i
stad och landsbygd
och den gäckar till hets, hatpropaganda, osämja, hot och
skapar en osanningsenlig journalistkår.
G.De flesta tycker att det blir olustigt och inte längre avkopplande att vistas i skog och mark.

Jadu Capreolus...

Man skall vara bra blåögd för att tycka att "den är värt det"....

47. Capreolus o biologisk enfald

2010-01-31 17:46

Visst har jag läst Boitanis bok. Men jag hittar ingen undersökning på vargens påvekan på svensk kulturbygd däri. Du kände ju till massvis. Kan du skicka uppgifter på någon av dem.
Under tiden kan du studera
http://www.naptek.se/dokument/Skogsbete.pdf

46. Carpen!

2010-01-31 12:22

Vilka överlevnadsmöjligheter för andra djur i skogen tillför vargen, som inte funnits tidigare?
För bl.a klövvilt har däremot överlevnadsmöjligheterna drastiskt minskat!!
"Den ger många människor glädje,respekt och upplevelser"
Vilka tror du har möjlighet att se varg? Jo ev. de som bor mitt i vargreviren.
Tror du de uppfattar närgångna vargar som "glädjande" och som en "upplevelse". Fråga de 98% av boende i Fulufjällsreviret som ville ha bort vargen
Ditt tänk står för Disneynaivitet och flumm!

45. Larsson ...

2010-01-31 12:22

... det var inte jag som uteslöt Stockholmstrakten. Det var ju din kompis hunden.

Jag själv tror stenhårt på Stockholmtrakten. Bor för övrigt inte där ... men ändå...

... men ärligt talat ... jag förstod givetvis att frågan var retorisk. Men det är helt ok ...

Och tyskterrier ... visst finns det delade meningar även inom skogsbruket ... precis som det finns här på detta forum ... äger man ett sågverk och älskar jakt så ser man verkligheten på ett sätt ... äger man skog och saknar brinnande intresse för jakten så ser man på världen på ett annat sätt.

Det handlar som sagt inte om ekologi utan om personliga intressen för de flesta ... eller hur. Hatar man vargen så hittar man alltid en bandmask att skylla på om argumenten tryter...

... för mig symboliserar vargen - precis som
Capreolus skriver - en natur i balans och ett hopp om att världen trots allt går att rädda. För dig - tyskterrier - så verkan den betyda det rakt motsatta. Jag kan förstå att den frustration som du och andra känner inför de problem som uppstår i anslutning till löshundsjakten. Synd att inte du någon gång kunde förstå "den andra sidan". Men det är kanske att hoppas på för mycket.44. Apropå Gotland

2010-01-31 12:21

Har det någonsin funnits varg där?

43. Äntligen!

2010-01-31 00:10

Nu finns det stöd för flyttning av varg till Småland, Sörmland, delar av Skåne från vargdansaren. Varför utesluter du Stockholmstrakten? Bor du kanske där och tycker de kommer för nära din "gård"? Men ett är säkert kan du, vilket jag näppeligen tror, påverka en flytt av vargar från Värmland, Dalarna och Gästrikland ner till de trakter du nämner så löser du väldigt många problem för oss som har dom inpå oss. Med stöd från dina meningsfränder, Pernilla, RMM, TE m.fl kanske ni lyckas!
Tack på förhand!

42. Dansar med vargar !

2010-01-31 00:09

Att det finns folk på Öland vet jag men det finns det i Värmland o Dalarna också !
Frågan är om det finns mat och husrum för vargen bland folk i övriga landet eller om det bara är vissa delar av landet som ska fungera som djurpark åt övriga folket ??

41. JRF & SJF

2010-01-31 00:09

borde fråga sina respektive medlemmar om do vill överhuvudtaget ha varg i värmland jag vill inte ha det...så jag undrar vad SJF hycklar om gör som i Dalarna säg nej till vargen nu får det vara nog

40. Tyskterrier

2010-01-31 00:09

Jag kan berätta för dig vad vargen har för roll. I MIN och många andras värld.
Det är ganska enkelt.

Den är viktigare toppredator än den tvåbenta jägaren. Den är ett mera naturligt inslag i vår fauna än jakthunden. Den skapar överlevnadsmöjligheter för andra djur i skogen. Den ger många människor glädje, respekt och upplevelser. Den ger ett hopp om att vi har en natur i balans. Den är ett ståtligt och vackert djur.
Vargen ger livskvalitét.

Och så till det du helst inte vill höra; Vargen har företräde till älg, rådjur etc, (dess föda). Du kan väl inte behöva jaga för brödfödan.

Vargens roll i DIN värld:

A. Den retar gallfeber på dig och dina gelikar.
B. Den hotar jägarnas jaktbara vilt.
C. Den hotar hela landsbygden.
D. Den hotar löshundsjakten.
E. Den hotar samerna och rennäringen.
F. Den splittrar jägarkåren.
G. Den gäckar till hets, hatpropaganda, osämja, hot, ...


39. hambostinta

2010-01-31 00:08

Första "idiotförklaringen" kommer här...
det råder delade meningar om hur älgen påverkar det färdiga timret,och det är väl det som räknas...
http://www.lantbruk.com/intervju-med-sagverksagare-vackte-ont-blod/2010-01-18

38. Anders

2010-01-31 00:07

Ja Anders, jag med flera är mer insatt i vargen, björnen, älgen, lejonet, elefantens beteende etc, än våra sk förfäder! Vilket jag också trodde du var...vi lever ju trots allt på 2000-talet, iaf jag och de flesta människor i världen!

37. Anders

2010-01-31 00:07

... Ja förhoppningsvis är både du och jag något mer insatta än våra förfäder. Vi har ju båda två förhoppningsvis slutat bränna häxor, slå barn, fängsla homosexuella och tro att afrikaner är mindre intelligenta.

De flesta har också börjat inse sambanden i naturen... så visst ... lite klokare än våra förfäder hoppas jag att vi är.

36. Calle

2010-01-31 00:07

... varför inte börja med att läsa boken:

Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation
(ed) L. David Mech och Luigi Boitani

Inte för att jag tror att det hjälper, men där finns svaren på de frågor du ställer.

Till er andra ... som jag sa ... vill man inte hitta lösningar så vill man inte. Frågan har inte med ekologi och biologisk nytta att göra. Det handlar om vilja, inställning och skilda intressen.

35. Pernilla Hedblom, Vargdansarn!!!!

2010-01-30 17:24

Varför engagerar ni er inte lika mycket inte för mårdhunden? Ni borde ju egentligen tycka ännu mer synd om dom. Mårdhunden har ju precis samma viktiga unika egenskaper som vargen, dvs bärare av rabies och dvärgbandmask. Den ställer dessutom inte till skador som vargarna gör när dom massakrerar hela fårbesättningar kanske upp till 30 får fast dom egentligen blir mätta av ett får. Dessutom finns det ju mycket färre av dom i Sverige än antal vargar. Så en gång föe alla lägg ner erat ömkande för vargen. Varför tror ni våra förfäder gjorde allt för att utrota vargen? Men det är klart ni två verkar ju vara mer insatta än våra förfäder.


34. Dansar med vargar

2010-01-30 17:23

Bara ett par småsaker.
Kan du nämna någon studie som belyser rovdjurens påverkan i en kulturbygd liknande vår?
Vi har redan två toppredatorer, människan oräknad. Vad händer om vi sätter till en tredje? Behövs den?
Lösning på jakten säger du. Jag har just påpekat att med björn, varg och lo blir det bara toppfågeljakten på tupp som blir kvar.
Jag ser ingen lösning. Kan du nämna någon som fyller minimala krav?

33. Hunden ...

2010-01-30 17:23

Vargetableringar i Småland med mera ...Ja ... vad tror du själv? Jag misstänker att frågan är retorisk ... vill du ha ett seriöst svar eller ett ironiskt?

Jag gör ett försök att vara seriös:

Småland, Sörmland och delar av Skåne är säkert mycket lämpliga för varg. Gotland förutsätter ju inplantering och det vi gillar vi ju inte ... eller hur. Öland är nog lite för litet och lite för mycket folk ... eller vad säger du själv?

32. Ha,ha,ha

2010-01-30 17:22

Pernilla kan inte redogöra för vad vargen har för roll,annars kan ni vara säkra på att hon skrivit det "på näsan" på Magnum...

31. Dansa med Pernilla istället!

2010-01-30 17:22

Dåligt! Du- den dansante- lutar dig forfarande bakom div "forskning" som i svävande ordalag talar om bl.a "gen och artnivå" nästan i microbiologiska termer. Du bergiper nog inte själv vad de fina orden innebär konkret. Jag saknar fortfarande ett tydligt svar på min fråga. Inte om någon mygga som äter på ett kadaver blir lyckligare för att det var just en varg som dödat älgen och att det var på precis den pälsen den hittade en kompis och flög lyckliga ut den bioekologiska svären . Glöm inte att människan fortfarande är toppredatorn.
Sedan skriver du att "viltet har lika litet skuld till traffikolyckorna som vargen har i relation till löshundsjakten". Bilisterna söker inte upp klövvilt för att avsiktligt köra på dem (man är ouppmärksam) MEN vargen söker upp den drivande hunden för att döda den! Och Pernilla -kom nu inte med ditt återkommande mantra att hunden söker upp vargen..
Pernilla har som vanligt inte ens i frågan om vargens betydelse i alla ekosystem något s.k "vetenskapligt" att krypa bakom i , utan kommer med sedvanligt dravel med jägarhat. Byt hobby själv -för du gör bara bort dig med din tangentbordshobby..

30. stabila ekosystem

2010-01-30 17:21

Stabila ekosystem finns inte, har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Alla ekosystem är dynamiska med ständiga förändringar. Biologisk mångfald definieras som rik art och individ förekomst. Vargen bidrar inte till ökat individantal, tvärtom, vargen bidrar till minskat antal djur i de populationer som utgör vargens bytesdjur. Möjligen ökar antalet mesar och rävar.

29. Vargdansarn och Pernilla ?

2010-01-30 14:13

Vad tycker ni om att låta vargen etablera sej i Småland, Sörmland, Skåne, Öland och Gotland ?

28. Viltskador, ekologi och empati

2010-01-30 14:13

Hamilton ... jag kan bara citera forskningen:

.".. en hög biologisk mångfald på såväl gen- som artnivå leder till stabilare ekosystem som är tåligare och bättre klarar av miljöförändringar. Buffrings- och anpassningsförmågan hos de ekologiska nätverken ökar med ökad biologisk variation och topprovdjuren har en avgörande roll att fylla för att upprätthålla sådan variation"

Hamilton ... jag skulle kunna skriva en lång lista som motiverar förekomsten av toppredetatorer i ett ekosystem ... men det hjälper ju inte. Du vet ju lika bra som jag att en balans mellan stora rovdjur, mellanstora rovdjur och bytesdjur gynnar den biologiska mångfalden även på växt och insektsnivå. Det finns tusentals studier som visar detta. Men du kommer trots det att tycka att jag och alla andra har fel.

Exemplet från Yellestone borde ju räcka för att övertyga den mest skeptiske ... men jag vet att det tjänar inget till att försöka.

Larsson och KGH ...Viltet har lika lite skuld till trafikolyckorna som vargen har i relation till löshundsjakten. Poängen är att klövviltstammen är för stor. Du säger "sänk hastigheten" ... jag säger "håll hunden kopplad".

Beträffande skogsskador ... ja ...15-20% av tallbestånden är älgskadade. Flera upprörda röster hörs i exempelvis tidningen "skogsland" där man ifrågasätter det riktiga i att staten och de stora skogsägarna ska fortsätta betala jägarnas fritidsnöje" (se Land/Skogsland nr 26 28 aug 2009)

Och till sist KGH ... min empati omfattar även folk som "drabbas". Jag säger det nu och jag har sagt det tidigare ... jag har stor förståelse för att människor är oroliga för sina tamdjur ... här hemma såväl som i Afrika och Asien. Jag har har också stor förståelse för att en jägare blir förtvivlad och förbannad när hans hund skadas eller dödas av en varg. Jag har också stor förståelse för att jakten är en viktig sysselsättning som inte bara ger kött utan också mening och livskvalitet.

Till skillnad från er så tror jag emellertid att vi kan hitta lösningar som gör att vi både kan slå vakt om en rik natur där de stora rovdjuren, åtminstone delvis, får spela en roll i naturen, och samtidigt bedriva jakt.

Förebyggande åtgärder och skyddsjakt samt förändrade jaktformer är lösningen. Det handlar om att vilja och våga se en bit bortom det egna intresset. Överallt runt om i världen blir människor medvetna om den utarmning av ekosystemen som pågått och fortfarande pågår. Detta har lett förändringar som i många fall är mycket glädjande. Varför skall vi här i Sverige inte delta i denna förändringsprocess?

Men ... ni kommer givetvis att kasta er över mig direkt och idiotförklara hela resonemanget... men det bjuder jag på.

27. Dansar med vargar

2010-01-30 14:12

Steppar som vanlig för att undvika sanna fakta. De enda ekologiska undersökning av varg i kulturbygd som jag känner till är några resultat från Norge och Finland. De visar att den biologiska mångfalden minskar när vargen kommer in.
Och experimentet Yellowstone är inte färdigt. Påverkan på hjortstammen har blivit mycket större än förutsett. Mindre hjortdjur och vildfår som bara fanns i små mängder är mer eller mindre borta.
Inverkan av vargens naturliga sjukdomar, av vilka vissa har stor negativ betydelse för människan, börjar nu framträda.
När maten börjar sina kanske vargarna börjar granska sin danspartner.

26. Stövarj...

2010-01-30 14:12

Stövarjägaren, har du inget bättre argument?
Jag skäms inte över mina åsikter.
Jag är stolt, stolt för att jag vill att jakt utförs etiskt och korrekt och att allt levande oavsett ras, kultur, läggning, religon, art etc har lika värde! Jag gör allt jag kan för att hålla mig till regler och verk. Gör du?

25. Magnum

2010-01-30 14:12

Vargens roll i det ekologiska-systemet, näringskedjan.
Jag tycker inte jag skall behöva svara på den frågan. Du som kallar dig viltvårdare, SKALL veta det.
Annars, vågar jag nog påstå, att du bör se dig om efter ett annat fritidsintresse!
Vapen är ingen leksak och som det står i jägar"boken" alla djur har lika värde.

24. dansar med vargar

2010-01-30 14:11

Har du inte tänkt på att älgen äter hälst löv sly jag äger endel skog när vargen kom och älgen blev färre så ökade mitt konto för röjning.
Nu bor jag i de norra delen av varg bältet och är inte lika drabbad som dalarna värmland men det pratas som det finns varg i hela sverige.Så varför inte flytta varg ner till sthlm göteborg

23. Dansar med vargar

2010-01-30 11:12

Sluta tjata om viltolyckorna. För sista gången: DET ÄR INTE VILTET SOM ORSAKAR OLYCKORNA! DET ÄR OUPPMÄRKSAMMA BILISTER SOM HÅLLER ALLDELES FÖR HÖG HASTIGHET OCH BRISTER I UPPMÄRKSMHETEN OM VAD SOM RÖR SIG PÅ OCH KRING VÄGEN.
Sänkt hastighet räddar liv. Jag vet, jag har varit med på olycksplatser och undsatt personer som drabbats både av viltolyckor och "vanliga" olyckor.

22. Till den dansante!

2010-01-30 11:11

Jaha nu är vi där igen.Mantrat "Vargen har en nyckelfunktion i alla ekosystem".
Ingen har hittills kunnat ge mig en förklaring på vad det innebär!Nu är det upp till bevis från din sida.
Jag väntar på svaret!

21. 0-version varg

2010-01-30 11:11

Att Dalarna säger 0-version varg är helt förståeligt, de har ju ett mångårigt facit att tillgå.
Jag är helt övertygad om att en majoritet i jägarkåren med flera intresse grupper i Västerbotten och Norrbotten stöder denna inställning. Tyvärr finns det Qwisslingar inom medlemsorganisationerna som går bakom ryggen på sina medlemmars åsikter. Vad de tror sig ska vinna på denna form av förräderi, är kanske när allt kommer omkring inte så svårt att förstå. Vad tror Ni?

20. Tveeggat uttal

2010-01-30 11:11

av Thorbjörn Lövbom, faktum är att både Glöersen och Lövbom samtidigt klargjort i Svensk Jakt att målsättningen är två vargföryngringar i varje län, dessutom godkänner de inflyttning av varg. När har dessa herrar förankrat SJF målsättning hos sina medlemmar. Mig veterligen är ingen enkätundersökning hos SJF medlemskår genomförd som stöder detta beslut. Herrarna Lövbom och Glöersen har tillsammans med förbundsstyrelsen tagit detta beslut över huvudena på sin medlemskår. Frågan om medlemskap i SJF blir alltmer aktuell. Återigen, jakträtten är inte förbundet med medlemskap i SJF.
Dessutom kan vi nog utläsa av Olof Libergs uttalande att man vill kringå beslutet om ingen förekomst av varg i renbetesland. Enl. publicerat uttalande säger Lidberg att "märkta vargar i norra Sverige ska flyttas söderut, -då får vi se OM DE ÅTERVÄNDER". Är detta återigen ett lömskt förfarande att etablera varg i renbeteslanden i Norra Sverige? Ett kvlificerad antagande är att dessa vargar blir heliga vargar som inte får omfattas av ngn form av jakt.
Det lär ju inte vara svårt att i dag köpa ett 20-tal vargar i Baltikum och släppa ut i Norra Sverige. "Ingen rök utan eld"- säger ett gammalt vedertaget ordspråk!

19. Till dansa med vargarna

2010-01-30 11:09

Menar du att det är älgarnas ansvar, när du kör på dom? Jag har fått lära mig att det är bilföraren som har ansvaret. Hur har du kunnat friskriva dig? Det är nog bara att köra lugnare!
Du visar även god empati med skogs- och markägare, när du igen tar upp betesskador. Ser sällan i dessa forum att markägarna besvärar sig anmärkningsvärt. Det kan vara så att dom balanserar kostnader för betesskador och inkomst från jakt och vilt. Hur är det med din empati för djurägare som blivit drabbade?
Att det behövs dugliga hundar för eftersök tycks du inte ha föstått. Än mindre hur man tränar och får fram sådana hundar.
Med ditt resonemang så är det bara att du ställer bilen!

18. BRA Malte!

2010-01-30 11:09

Stå på dig i dina uttalanden och ageranden. Vi som jagar hare stöder dig till 110%.

17. Pernilla.

2010-01-30 11:09

Jag tycker det är du som borde skämmas som är delaktig i denna varghysteri. När vi inte hade varg i landet var allt lugnt och fridfullt i skogen. Du är en stor del av problemet. Tänk på det innan du uttalar dig.

16. 210 varg

2010-01-30 11:06

Regeringen har sagt 210 vargar i sverige kan vara ok men inte 210 i
dalarna.Jag är så less på detta hån mot våra förfäder.Vi har skjutit 10st
vargar.skandalössssssssssssst.det fins ingen acepstans kvar i dalarna
Storstad glesbyggd eller hos mig.

15. Pernilla

2010-01-30 01:07

precis lika mycket värt som kravet att vargetableringen i början skulle förankras hos befolkningen innan den skedde...

14. Per Garthon vill ha varg!

2010-01-30 01:07

Bara att släppa vargar på hans marker. Han kommer att bli jätteglad precis som hans jaktkamrater!

13. Till Magnum, Johansson och ni andra

2010-01-30 01:06

Vad kostar vargen? Ja ... bara en bråkdel av vad de onaturligt stora klövviltstammarna kostar i betesskador, trafikolyckor, viltstängsel med mera. Närmare 30 000 viltolyckor, varav 6 med dödlig utgång 2009, kostar också pengar och lidande.

Vad bidrar vargen med? Ja ... bortsett från dess rätt att finnas enbart för sin egen skull, så visar alla seriösa studier att vargen och andra toppredetatorer har en nyckelfunktion i alla ekosystem. Detta vet alla som är det minsta intresserade av dessa frågor.

Jag misstänker emellertid att dessa argument inte går hem i detta forum. Här handlar det ju inte om i vilken utsträckning vargen är nyttig eller eller inte, utan om de problem som uppstår, i första hand vid löshundsjakt. Det är ju inte en ekologisk fråga utanen fråga om i vilken utsträckning jägarna är beredda att dela med sig och i vissa fall förändra metoderna för jakt.

12. Solklart Hamilton

2010-01-30 01:06

Det som är solklart är att Liberg och de andra inom NVV vet att Stockholmarna inte har susning om vad det innebär att ha varg på bakgården. Släpp loss några vargar på Djurgården eller Järvafältet och de 81% för skulle snabbt bli 90% mot.

11. Framsteg

2010-01-30 01:06

Bra gubbar. Dags att driva denna fråga under gemensam sak. Låt er inte påverkas av de centrala inställningen , de som inte kännt av rådande rovdjurspolitik saknar ödmjukheten o insikten. Fortsätt på denna väg , stå upp för landsbygden!

10. Solklart!

2010-01-29 20:19

I alla oppinionsundersökningar framstår ju ett område som i särklass positivt till varg. Stockholm! 81%!
Finns ju ingen anledning att försöka påtvinga mindre intresserade områden att ta hand om etableringen av nya vargar!
Norr om Stockholm -Djurgården - Södermanland (med fina välvårdade gods och gårdar med blandad skog och åkermark)är ju självskrivna! T.o.m Skåne har ju sina i mediadebatterna klara förespråkare.
Jag kan inte begripa att det är nå´t att fundera på??

9. Pernilla!

2010-01-29 20:10

Ibland, när det passar, kryper du fram under stenen!
Jag har frågat dig: "Vad tillför vargen en ökad ekologiska mångfald?” Flera gånger!
Med dina egna ord, PINSAMT, att du inte kan svara!
Varför?

8. Pernilla

2010-01-29 20:09

som vanligt tar du fejl. Ingon har pråtat/avtalt at vargar skulle implanteras i Dalarna ellor Varmland, endast i din fantasi, och den har vi hur langt rækker.

7. KOSTNAD

2010-01-29 20:09

Det vill ingen tala om, Pernilla o kompani tycker att vargen är mer värd än sjukvården o skola o arbete.

6. kostnad

2010-01-29 19:24

är det ingen som kan tala om hur mycket det kostar med dessa rovdjur år

5. En sak är i alla fall solklar

2010-01-29 19:23

Riksdagens politiker har inte omtanke om människor som sin första prioritet. Då hade inte en varg fått sätta sin tass i bebyggda trakter.
För en gångs skull verkar båda förbundens representanter eniga. Forsätt med det så kan det osannolika hända att ni väcker en riksdagsman eller kvinna.

4. Pinsamt!!

2010-01-29 19:23

Tycker ni inte att det är pinsamt, med era uttalanden?
Jag skulle verkligen skämmas.
Den här punkten, var/är ett krav.

3. Sedär

2010-01-29 19:23

Till och med SJF,s ordförande i Dalarna tycker att JRF,s
vargpolitik är bättre än den styrelsen i SJF driver...
Är dock inte det minsta förvånad.

2. Bra

2010-01-29 17:32

Det är bra att det är någon som vågar säga ifrån på allvar. Hoppas JRF o SJF Värmland tar efter. Ska det in nya vargar i Sverige så får det bli runt Stockholm o hela södra Sverige för vi i Värmland och Dalarna ska inte ha mera av detta fullkomligt värdelösa djur som enbart ställer till elände och kostar mångfaldiga miljoner per år som vi kunde lägga på sjukvård o äldrevård istället. Kan inte förstå hur i h-vete politikerna tänker.

1. Medlemmsantal = majoritet

2010-01-29 17:31

Med dom uttalanden som gjorts från respektive förbund, förvånar det inte mig att jägare som vill kunna fortsätta jaga, byter förbund. Tar sedan regeringen hänsyn till respektive förbunds medlemsantal och låter det avgöra så väger förmodligen jägarförbundets röst tyngre.
När sedan medlemsantalet i detta förbund minskat i varglänet, är det enkelt att hänvlsa till ett lågt medlemsantal där och därför säga att det är en minoritet som får ta flera vargar.
F-n skall ta den som har en egen uppfattning och säger emot storebror.
Tomas och Malte, lyssna till länets medlemmar och stå på er.
Det finns bra områden runt Öster Malma!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB