• Pinewood

Både vuxna och valpar ska råda bot på inaveln

AktuelltPublicerad: 2010-12-02 21:49

Det blir sannolikt en mix av åtgärder för att få nytt blod i vargstammen – från att låta svenska vargtikar adoptera valpar till att flytta vuxna vargar från Finland. Men det bästa på lång sikt är naturlig invandring, anser Naturvårdsverket, som vill utreda möjligheten att skapa rörliga ”korridorer” för vargarna.

Naturvårdsverket har, tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, tittat på en mängd möjliga metoder att handgripligen ge den svenska vargstammen en injektion med nya gener. Rapporten offentliggjordes 1 december vid en presskonferens i Stockholm och huvudinriktningarna som föreslås är:
* Införsel av vuxna vargar från Finland eller Norge.
* Utsättning av valpar från vilda vargar som hålls i djurpark.
* Utsättning av valpar från dagens djursparksvargar.
* Flytt av redan invandrad vuxen varg.

Inga vargar från Ryssland
De tre myndigheterna är inte förtjusta i att hämta vargar längre bort, till exempel från Ryssland. Det skulle bli tidsödande och dyrt, samt innebära långa transporter och ökade risker för bandmask och rabies. I Baltikum, för att ta ett annat exempel, finns dessutom risken att hundgener finns i vargpopulationen.
För att kontrollera smittoriskerna skulle det behövas karantän och långa vistelser i hägn, något som ställer till både djurskyddsbekymmer och reser en del etiska frågeställningar.
Möjligen kan man fånga en rysk varg, placera den permanent i en djurpark och använda den som avelsdjur. Det är eventuellt också möjligt att ta sperma från ryska vargar och inseminera svenska djurparksvargar, men erfarenheterna av detta är begränsade och det kräver att djuren sövs upprepade gånger.
Att bege sig längre österut än till Finland för att hämta vargar verkar alltså inte speciellt troligt.

Naturlig karantän
Finska, norska och invandrade svenska vargar, däremot, kan hanteras på ett annat sätt.
När en varg med lämpliga gener upptäcks fångas den in, avmaskas, GPS-märks och hålls under uppsikt under ett halvår för upptäcka eventuella smittor – en sorts naturlig karantän alltså. Sedan fångas den in igen och flyttas ned till Mellansverige.
Faktum är att den rutinen skulle stärka det svenska smittskyddet.
– Ja, det kan man säga. Hittills har man inte haft någon smittokontroll av naturligt invandrade vargar, konstaterar Helene Lindahl Vik, naturvårdshandläggare på Naturvårdsverket.

Djurparksvargar eller vildfångade vargar?
Det är också möjligt att få vilda vargtikar att adoptera vargvalpar. Enklast är att plocka valpar från befintliga djurparksvargar. Ett mer sofistikerat sätt är att fånga en vild varg, placera den i djurpark och använda valparna efter den.

Varför inte engagera de svenska djurparker på allvar och låta dem bygga upp en valpproduktion med nya – eventuellt vildfångade – avelsdjur?
– Jag tror inte någon tänkt sig en så omfattande verksamhet, eftersom de här åtgärderna är tillfälliga. Både regeringen och Naturvårdsverket har uttalat att man på lång sikt eftersträvar naturlig invandring, säger Lindahl Vik.

Vuxna vargar ger mest för pengarna
Naturvårdsverket har också gjort en grov uppskattning vad de olika metoderna kostar, samt vad man får för pengarna. Att exempelvis sätta ut valpar är inte mycket dyrare än de andra insatserna – men risken att misslyckas är betydligt större.
Den årliga kostnaden per varg bedöms vara följande:
* Utsättning av vuxna vargar från Finland eller Norge: 770 000 kronor (50 procents chans att lyckas).
* Utsättning av valpar från vildfångat föräldradjur: 980 000 kronor (25 procents chans att lyckas).
* Utsättning av valpar från dagens djursparksvargar: 670 000 kronor (25 procents chans att lyckas)
* Flytt av redan invandrad varg: 670 000 kronor (50 procents chans att lyckas).

Kombination av metoder
Mest för pengarna verkar man alltså få genom att flytta vuxna vargar från Norge, Finland eller norra Sverige. Men miljöminister Andreas Carlgren underströk vid presskonferensen i Stockholm:
– Det troliga är det blir frågan om en kombination av åtgärder.
Carlgren påpekade också att inplanteringar egentligen inte är något som regeringen vill genomföra. Däremot är det nödvändigt om man ska följa internationella åtaganden och samtidigt kunna kontrollera vargstammen.
– Frysningen av vargstammen och vargjakten hänger intimt samman med att vi vidtar åtgärder mot inaveln i vargstammen. Det är två sidor av samma sak, sa miljöministern.

Rörliga korridorer
Naturvårdsverkets rapport pekar på att den långsiktiga lösningen på genproblematiken är att låta naturligt invandrade vargar för egen maskin vandra ned till vargområdena i Mellansverige. Frågan är hur det ska till, eftersom rennäringen drabbas.
Myndigheterna vill utreda den saken vidare – bland annat titta på möjligheten att skapa en fredad zon runt vargen och låta den följa med vargens vandring. Miljöministern inskärpte dock att det inte finns några planer på att slopa det skydd mot varg som rennäringen omfattas av i dag.
Närmast ska miljöministern samla de inblandade remissinstanserna och diskutera utredningsresultatet. Under nästa år kommer ett regeringsbeslut och det är först därefter inplanteringsplanerna kan bli verklighet.

Het kandidat i norr
Under presskonferensen noterades att det fanns en invandrad varg med östligt ursprung i norra Sverige, som mycket väl kan vara en het kandidat för att flyttas söderut. Det finns egentligen inga juridiska hinder för detta, men det blir knappast aktuellt förrän långt in på nästa år.
– Jag tror alla vill avvakta regerings beslut först. Dessutom vet vi ännu inte om den vargen är smittfri, vilket tar ett halvår att konstatera. Och det finns i dag ingen färdig plats att släppa ut den på, konstaterar Lindahl Vik, som tillägger:
– Helst bör man inte släppa ut en flyttad varg när tamdjuren går på bete. Hösten är en bättre tid att släppa ut nya vargar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Nu har väl Carlgren målat in sig i ett hörn.

2010-12-03 23:53

För mindre än ett år sedan blev länsstyrelsen brandskattad på såväl rovdjursgruppen som viltvårdsnämnden, två tidigare nämnder som arbetade med lösningar av problemdjur som anföll tamboskap och husdjur. Förklaringen var att den nya grupp skulle ersätta dessa båda skulle ges större makt för att bistå rovdjursdrabbade djurägare med att få snabbare hjälp med slika problem främst rörande varg.
Den nya och som det sades effektivare grupp kom att heta viltvårdsdelegationen och som skulle avlasta myndigheterna för snabbare hantering av dom återkommande rovdjursattacker som främst vargen svarar för.
Denna nya grupp skulle bestå av handplockade "proffstyckare" som hade insikt i framtida kommande problem av närgångna rovdjur, personerna var handplockade ur flera intresseorganisationer i samhället. Ordförande skulle förbehållas länens landshövdingar som i egenskap av ordförande hade utslagsrösten, så var tanken och gruppen skulle givetvis i första hand hjälpa sitt läns invånare med kortare utredningstider och därmed besluta om åtrgärd för en snabb lösning av uppkommande problem med vargen främst.
Okej gruppen skulle givetvis följa riksdagens beslut i frågan, men även informera Natirvårdsverket om en situation blivit ohållbarför för dom boende boende inom respektive län som framförallt livnär sig på djuruppfödning. Detta har givetvis inte skett. Men däremot en fadäs som nu kom att bli det mest platta fall som ja skådat, är när Miljöministern Andreas Carlgren ger forskare i uppdrag att leta rätt på län för ytterligare utsättning av flera vargar för påstått nytt blod som sägs behövs.
Nu är det denna nya gruppens skyldighet att informera om länets inställning till den tilltänkta flytten och även informera Carlgren att det inte finns plats i just det tilltänkta länet och givetvis motivera detta med övertygelse.
Vilket givetvis inte skett och som ett ytterligare totalfiasko detta med att flytta ner bestämmande på lokal nivå, delger Herr Carlgren att länsstyrelsens grupp inte har rätt att yttra sig i frågan om den kommande vargflytten. Jag tror nu att Herr Carlgren skitit i det blå skåpet när han nu sysslar med grövsta sortens ministerstyre i sin iver att näpsa oss lokalt boende, är inte detta straffbart så säg.
Och som grädde på moset vad händer om dom markägare på tänkbara platser säger nej tack, vad händer då,skall dessa marker tvångsförvaltas av regeringen, intressant på min ära.
Slutligen har basen för vargforskningen O. Liberg varit i farten igen med orden, jag förstår inte folks upprördhet över dessa beslut, givetvis gör han inte det för då hade vi aldrig i nuläget haft dessa problem om Herr Liberg förstått folks upprördhet.

9. Vad vargen kostar

2010-12-03 22:44

Länsstyrelserna har beräknat sina kostnader för vargutsättning i olika scenarier och lämnat in kalkylerna till Naturvårdsverket. Det uppdraget ingick i remissen om vargflytt. Det finns de som nämner siffran fyra miljader per år som kostnad för rovdjur i Sverige (alla djurslagen, inte bara varg)

8. Internationella åtaganden

2010-12-03 22:00

Vi har ett åtagande att behålla samma antal vargar som vid EU-inträdet.
Vi har också ett åtagande att skydda våra traditionella näringar och lantbruksraser. Artikel 8J.
Genom att låta vargstammen öka över vad som fanns vid inträdet till EU omöjliggör vi förmågan att klara 8J.
Påpekas bör för somliga att vi även skrivit under konventionen om barnarbete så vi kan inte skicka ut våra grundskoleelever att vakta fäbodsdjuren.

7. Vad en varg kostar

2010-12-03 20:22

Det uppges belopp på vad en importerad vuxen kostar, vad en importerad valp kostar mm.

Jag undrar om importen är så mycket dyrare än en i svensk natur född inavlad varg. Hur stor är prisskillnaden import kontra inhemsk?

Var någonstans finns redovisat hur man kommit fram till respektive belopp?

Jag skulle gärna ta del av hur man räknat. Någon måste ju kunna redovisa detta!

6. Internationella åtaganden?

2010-12-03 15:37

Vår miljöminister säger att det är nödvändigt med inplantering av varg för att vi skall leva upp till internationella åtaganden.
Det han och alla andra medborgare i detta land då måste fråga sig är om vargens vara eller inte vara i Sverige är ett internationellt åtagande av sådan dignitet att Sveriges regering och folkvalda riksdag ska offra stora medborgargruppers möjligheter att leva ett tryggt och bra liv på den svenska landsbygden.
Är detta internationella åtagande av sådan dignitet att konungariket Sveriges regering och folkvalda riksdag ska offra möjligheterna att bevara urgamla, för Sverige unika intressen och kulturer?
Är frågan om en vargstam i Sverige av sådan internationell dignitet att det rättfärdigar att Sveriges regering och folkvalda riksdag gör sig skyldig till denna totala "överkörning" av berörda befolkningsgrupper?

Sanningen är ju, och det kan väl knappast ha undgått varken miljöministern eller de folkvalda i Sveriges riksdag, att det är få människor i de områden där vargen finns, som vill ha dem där! Där är det få människor som är beredda att offra sin livskvalit för något internationellt åtagande!

För att få rätt perspektiv på detta internationella åtagande ska man komma ihåg att det inte finns någon annan art av stora rovdjur i världen som finns i så stort antal och som är spridd över så stora ytor av vår jord som vargen.
Man måste stilla undra vilken betydelse för det internationella samfundet som ett par hundra vargar i Sverige skulle ha?

Internationella åtaganden för att bevara världsfreden och att hjälpa människor i nöd går ju att försvara och förstå men ett internationellt åtagande för att sprida världens mest spridda stora rovdjur, dessutom mot berörd befolknings uttryckliga vilja.
Nej tyvärr miljöministern, det är något som inte går ihop sig, som flickan sa!

5. Staten förnedrar människor...

2010-12-03 11:55

...genom att tala om för gamla och sjuka människor att en varg är värd mer pengar än en människa i Sverige.
Det fattas pengar överallt inom äldrevården och sjukvården.
Samtidigt som Staten betalar flera mijoner kronor för en enda varg.
Och 100-tals miljoner i olika vargprojekt.
Det är förnedrande för gamla och sjuka som drabbas och får lida av hur Staten prioriterar våra gemensamma resurser, av att allmänna skattemedel går till lek med vargar istället för till sjukvård och äldreomsorg.

4. A-licens.

2010-12-03 11:52

I samma ögonblick som Anders Bjärvall blev chef över rovdjuren på Naturvårdsverket.

3. Vargar

2010-12-03 10:51

När blev vargen och rovdjuren mer värda än människan.

2. Galenskapen blir bara större och

2010-12-03 07:41

större, vilken lekstuga vargen är för ett visst klientel.
Ingen brist på pengar inte, där sitter det inte fast inte.
Jag skulle skämmas som människa om jag satt och kastade pengar i sjön på de sättet och dessutom med skattemedel, nä fy f*n på ren svenska, vad sysslar ni med? Har ni ingen skam i kroppen?
Ni som beslutar om dessa vansinnigheter, har ni inte gjort en konsekvensanalys över detta vansinniga projekt?
Har ni inte tagit lärdom av vad Ryssarna har forskat om vargens existens, och med allt vad som innebär med alla problem som uppkommer med frilevande vargar som får härja fritt, där ni fullkomligt ger f*n i vad folk tycker (de som bor där vargen ställer till problem).
Ni kör över landsbygdsbefolkningen och sparkar undan benen på alla som är drabbad.
Ni pumpar in miljontals med pengar på vargen år efter år, det finns inga begränsningar tydligen får det kosta hur mycket som hellst.
Tycker ni att det är prio 1 på detta spektakel?

Det ska sparas in pengar på snart allting, de sjuka, arbetslösa, vården, skolan och omsorgen. Det finns ca 15-20.000 hemlösa stackare i detta land som inte har ett eget hem.
Var finns det pengar till dem någonstans?
Man undrar vad som fattas er alla politiker som har tillstyrkt denna idioti med denna rovdjurspolitik som nu pågår.
Det är ett systemfel modell större som pågår.
Men ingen verkar använda insidan på huvudet och sätta stopp för detta?
När ska ni politiker och myndigheter redovisa kostnaderna för rovdjuren per/år vad detta dårskap kostar oss alla skattebetalare.
Sedan är det er förba''''e skyldighet att redovisa "rätt" antal vargar som finns just nu.
Ni ska inte tillåta att nåt s.k mattesnille ska sitta bakom ett skrivbord och gissa sig till det antal som passar er så bra (ni myndigheter mörkar rätt antal).
Det förstår vilken som hellst att det är lika nu med vargen som det var med björnstammen).
Eftersom ni har så mycket pengar till detta projekt, då sätter ni omgående till pengar och beger ut i naturen och inventerar alla vargar så den rätta siffran kommer fram.
För nu är det snö i stort sätt hela Sverige så det kan väl inte vara så svårt.

1. Herregud

2010-12-02 23:04

vilken cirkus - och vilka pengar! För att stärka något som ingen vill ha inpå knutarna......

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons