• Pinewood

Befarar tjänstemannastyre i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2010-05-12 15:41

På måndag den 17 maj ska Dalarnas viltförvaltningsdelegation ha sitt första möte. Men flera av representanterna i delegationen upplever att länsstyrelsens tjänstemän har svårt att släppa makten över bestämmandet och vill ge liten insyn i frågorna.

En av dem är Jonny Jones, c-politiker från Rättvik, som sitter på ett politiskt mandat i delegationen.
– Det blir en riktig holmgång om både nivåer på björn och hur älgförvaltningen ska hanteras, konstaterar han inför mötet.
– Jag hoppas, och vi är flera som arbetar för, att vi ska få ett verkligt inflytande på de här frågorna. Tyvärr försöker tjänstemännen att hålla de verkliga besluten så nära tjänstemannaorganisationen det går, tillägger Jonny Jones.

Vill ha större björnjakt
Som delegationen ser ut finns ändå ett visst hopp, anser han.
– En avsevärt högre avskjutning på björn och en något modestare avskjutning på älg är vad jag jobbar för. De andra rovdjursfrågorna kommer att behandlas mer under hösten, kommenterar Jonny Jones.
Många jägare i länet sätter ett stort hopp till viltförvaltningsdelegationen i och med att Dalarna har en av landets starkaste rovdjursstammar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Marcus

2010-05-18 20:19

ja det er skrammande at en person som Torbjørn E, kan sitta i VFD,men det får vi stoppa snabbt, han er så trångsynat,okunnig på natur och vil endast ha mycket rovdjur for vilkot som helst pris. Han taber/forlorar kampen.

4. Marcus

2010-05-18 20:19

Ja, jag tror det är mycket viktigt för VFD att alla som sitter där åtnjuter respekt för integritet och kunskap. En VFD med ledamöter som Torbjörn Eriksson kommer aldrig att uppnå auktoritet i jägarnas ögon. Och det är hos jägarna VFD måste åtnjuta respekt, även om åsikterna i sig går isär. Ledamöter som ertappas med offentliga lögner borde vara uteslutna från början, likaså ledamöter som bekänner sig till extrema trosinriktningar, till exempel ekosofi. Då anser man ju att människan skall jaga och jagas på djurens villkor. Sådant hör inte hemma i en VFD.

3. Stå på er

2010-05-17 15:19

och se till att det blir vettiga beslut utifrån vilt och framtida jakt.

2. Anders Hermansson

2010-05-17 08:49

Det är skrämmande att en sån uppenbar jakthatare som Torbjörn E representerar ett VFD. Efter ha läst hans inlägg, framgår det mellan raderna att vilt beskattningen skall skötas av rovdjuren och inte jägarna. Att han desutom är direkt okunnig betr. jakt och far med osanningar kors och tvärs gör det för mig omöjligt att acceptera honom i ett VFD. I detta fall skall jag försöka göra någonting åt saken.

1. Inte bara tjänstemannaproblem

2010-05-15 09:44

Dalarna är ju ökänt för att ha många extrema rovdjurkramare bland tjänstemännen. Det är ett stort problem, men tjänstemännen skall naturligtvis fråntas all beslutsrätt när det gäller tilldelning. Men jag tror att även sättet att välja politiker kommer att visa sig vara problematiskt. I grannlänet, Örebro, har uppenbarligen Torbjörn Eriksson, mp, valts in i VFD. I detta forum, i tråden ”Inget straff för omärkt fälla”, uppmanar Torbjörn Eriksson mig att hålla mig till sanningen om jag vill behålla min trovärdighet. Vad Torbjörn Eriksson avser är att han inte gillar att jag skriver så här: ”Jakt med fälla är en av våra äldsta jaktmetoder och Rovdjursföreningen skall inte få möjlighet att störa eller förstöra fällfångst, därför skall fällor vara anonyma”. Detta är en åsikt snarare än ett påstående, men Torbjörn svarar så här: ”Rovdjursföreningens medlemmar har aldrig rört några fällor. Du måste försöka hålla dig till sanningen om du ska vara trovärdig.” Men jag kan visa till Rovdjursföreningens hemsida http://www.rovdjur.se/objfiles/1/Fallorenplagafo_564842363.pdf där det klart framgår att en Olav Trostén, Rovdjursföreningen, uppsökt en fälla i Örebro län, öppnat den, fotograferat den etc. samt försökt polisanmäla den. Dessutom är det känt att Jimmy Magnusson, Rovdjursföreningen, begärt ut uppgifter på fällors placering. Det är således uppenbart att Torbjörn Eriksson känt till detta, trots detta anklagar han mig falskeligen för att ljuga i syfte att dölja att det är han som ljuger. Detta är förskolenivå, en normalt hederlig människa hade i detta läge bett om ursäkt, men vad gör Eriksson? Han tiger, men kommer under tiden med utfall mot andra insändare i detta forum. Skall vi få många av Torbjörn Erikssons kaliber i VFD runtom i landet så lär det bli stora problem. Man kan inte ha politiker som finner lögnen så naturlig att man inte ens förklarar sig eller ber om ursäkt när man blir ertappad. Jag tror att det är typiskt att Torbjörn Eriksson är miljöpartist. Om inte Torbjörn Eriksson själv har tillräckligt omdöme så bör andra se till så att han lämnar VFD omgående.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB