• Pinewood

Beslut om vargfri kommun överklagas

AktuelltPublicerad: 2010-02-23 15:50

Beslutet i Nordanstig om att kommunen ska vara vargfri överklagas nu till förvaltningsrätten med hänvisning till att kommunen inte har rätt att fatta ett sådant beslut.

Det är bland annat Stefan Haglund, fp, som ställer sig bakom överklagandet. Han är själv kommunfullmäktigeledamot och reserverade sig mot beslutet, samt har tidigare uttalat sig kritiskt mot det kontroversiella beslutet.
Det huvudsakliga argumentet i överklagandet är att kommunen saknar behörighet för det beslut man tog. Dessutom kan beslutet uppfattas som att kommunen godtar "den utbredda tjuvjakt som förekommer på varg".

Ingen kompetens
Vidare hänvisas till en regeringsrättsdom mot Helsingborgs kommuns beslut om att utropa kommunen till en kärnvapenfri zon. Domstolen ansåg den gången att kommunen inte hade kompetens att fatta ett sådant beslut eftersom det stred mot riksdagsbeslut och EU-direktiv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Rösta aldrig på de som överklagar

2010-02-25 10:16

Det står varje kommun fritt att göra en översikt över de problem som kommunen står inför för att bättre kunna planera inför framtiden. Man kan här ta upp kostnader som ett utbrott av bandmask bland djur och människor medför, man kan ta upp vargen och andra rovdjurs inverkan på lokal matproduktion, turism och näringslivet i övrigt, man kan ta upp rovdjurens inverkan på folks möjligheter till ett givande friluftsliv och då även jakt, fiske och bärplockning. Jakt, fiske, bärplockning är i många fall ett näringsfång likaväl som skogsbruk.
Utifrån detta kan kommunen uttala en oro över kommunens möjlighet att bestrida dessa kostnader på egen hand och begära statligt stöd alternativt planera skattehöjningar.
Det finns naturligtvis många sätt att göra detta på, men det viktiga är att folk för upp ögonen för de hälsorisker och de ekonomiska konsekvenser statens rovdjurspolitik har för landets kommuner och dess invånare. Det lönar sig att göra detta i så uppseendeväckande former som möjligt, för kommunpolitikerna är mediedrevet påfrestande i närtid, men de kan räkna med folket belöning.
Det blir även väldigt uppenbart vilka organisationer som inte träder fram till lokalpolitikernas hjälp.

3. Väntat

2010-02-24 09:58

Det här visste politikerna om när man tog beslutet, det skulle aldrig stå sig i en juridisk process. Det viktiga är ju trots allt markeringen man gjort och den har ju uppenbart uppmärksammats.

2. Hmmm

2010-02-24 09:58

Själv tycker jag att efter regeringens uppdrag som de gett jägarorganisationerna att förankra vargflytten i brörda områden så säger dom ju bara rätt ut att inget krut behöver läggas på deras kommun...
Fler borde göra likadant för att underlätta för våra organisationer
att utföra uppdraget när det blir så dags...
För visst måste man väl i en demokrati få säga hur man vill ha det i alla fall kommunvis i frågan? Inte är det väl meningen att folk i berörda områden inför vargflytten skall övertalas, tvingas till att godkänna flyttarna?
I så fall får nog alliansen klargöra detta inför valet... och många röster lär de nog inte vinna på denna inställning. Kanske något för denne
folkpartist att tänka på...

1. Folkpartiet.

2010-02-23 22:21

Jag har flera gånger tidigare påpekat att folkpartiet är inte att lita på i frågan om rovdjuren, vem är det förresten? När fakta om vargen som sjukdomsspridare blir allmänt känt, dvs. även av politiker(!!!) blir det annat ljud i skällan. Även Moderaterna opponerade sig väl mot beslutet?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons