• Älgskadefondsföreningen

Besvikelse över nya regler för skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2011-12-16 11:15

– Vi är mycket besvikna efter att ha tagit del av regeringens beslut gällande förebyggande skyddsjakt. Av tidigare löften och försök till nytänk i förvaltningen av varg finns inte ens en tummetott kvar. Det säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF).

I augusti lovade regeringen att ge utökad skyddsjakt på varg när licensjakten på varg slopades. Men förändringarna i jaktförordningen som nu beslutats av regeringen ger inget i praktiken.
– Även om länsstyrelsen får teoretiskt större utrymme att besluta om skyddsjakt på rovdjur är fokus fortsatt på rovdjurens vällevnad och bevarandestatus. Lokalt boende som berörs och drabbas omnämns överhuvudtaget inte, kommenterar Solveig Larsson.
Hon menar att länsstyrelsernas möjlighet att bevilja skyddsjakt utan att någon ansökan kommit in, och med avsikt att förhindra allvarlig skada, endast har marginell nytta och är närmast att se som en klapp på huvudet.

Har avstyrkt även efter attacker
– Tjänstemännen på länsstyrelserna har ju avstyrkt merparten av alla skyddsjaktsansökningar även efter att allvarliga skador konstaterats, konstaterar JRF-basen.
Att besluten flyttas närmare människorna som berörs genom att länsstyrelserna får fatta fler beslut är positivt, anser hon. Men frågan är hur tjänstemännen på länsstyrelserna kommer att tolka reglerna.
– Då det inte finns någon ledning för hur man ska se på vargfrågan finns risk för olika tolkningar vid olika länsstyrelser, vilket inte är rättssäkert, säger Solveig Larsson.
Enligt Anna-Sara Söderström, rättssakkunnig på Landsbygdsdepartementet är man från regeringens sida medveten om att de olika länsstyrelserna kan ha olika uppfattningar.

Ska informera handläggare
– Därför ska Naturvårdsverket ha en informationsinsats för länsstyrelsernas tjänstemän i samband med att de nya bestämmelserna träder i kraft, säger Anna-Sara Söderström.
Från JRF:s sida var förhoppningen att regeringen skulle ta beslut om generell skyddsjakt på rovdjur som uppträder i närhet av människans boningar. Dessutom borde det finnas ett omedelbart ikraftträdande av generell skyddsjakt vid rovdjursangrepp på tamdjur.
JRF vill också ha skyddsjakt för att minska vargstammen i regioner som bär en oacceptabel stor del av rovdjurspopulationen.
En annan viktig punkt för JRF är att de som med stöd av paragraf 28 utövar skyddsjakt på eget initiativ, för att skydda tamdjur vid rovdjursangrepp, inte ska få sina vapen beslagtagna under polisutredningen.

Nu är det upp till länsstyrelserna
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert vid Svenska Jägareförbundet, konstaterar att även länsstyrelserna nu kommer att få möjlighet att besluta om skyddsjakt i förebyggande syfte.
– Nu är det upp till de enskilda länsstyrelserna att visa att den regionala förvaltningen fungerar. Det finns inget hinder för att skjuta ett antal vargar i de olika länen, säger Glöersen.
Han efterlyser att Naturvårdsverket sätter en ram där det anges hur många individer som får skjutas totalt i riket.
– Och ramen måste vara rimlig med tanke på att vargstammen ökat med 100 individer i år. Skjuts det inte tillräckligt med varg kommer stammen att bestå av 400 individer nästa vinter, konstaterar Glöersen.
Då återstår det fortfarande 50 till den nivå som rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund föreslagit som miniminivå för gynnsam bevarandestatus.
– Men den slutsatsen, 450 vargar i Sverige, är en persons åsikt, kommenterar Gunnar Glöersen.

LRF försiktigt positiva
Böndernas LRF är försiktigt positiva till regeringsbeslutet och kallar det ”ett steg framåt.”
– Det är bra att det blir tydligare att myndigheterna får besluta om skyddsjakt på eget initiativ. Och framförallt att det får ske för att förebygga skada, det vill säga att beslut kan tas innan skada skett, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. 99% uppgiven

2011-12-18 21:26

Finns inget jägarförbund i världen som kan stoppa pågående vargexplosion, att ens försöka påverka kan kanske tom göra mer skada än nytta. Glöm inte att det är tredje statsmakten tillsammans med naturvårdsverket som styr till 100% i frågan, och dessa är kraftigt överrepresenterade av jakthatare (MP).

För egen del är jakten så förstörd, så jag bryr mig inte om det är 2000 vargar, men det finns andra intressen som skulle bry sig.

Låt dessa intresse organisationer ta över rodret. Självklart skall vi delta, men inte på roderplatsen.

23. Naiva så det förslår!

2011-12-18 20:41

Är alla här inne så naiva och tror att om JRF säger så här gör vi och då blir det så! Då svänger riksdag och regering och allt blir som JRF vill. Dags att vakna upp till verkligheten och inse att det är endast genom att jaktorganisationer och övriga intressenter i frågan gör gemensam sak gällande vargen. Lägg övriga sakfrågor åt sidan om vi skall nå framgång och gör gemensam sak annars kommer det hända absolut INGENTING! Alla bara jublar åt dårskapen och inbördes strider mellan de som egentligen vill åt samma håll! På egen hand viftar de ju bort enskilda organisationer gång på gång och här har ni ju beviset på hur det har gått!

22. Stockholmaren #19

2011-12-18 00:33

Tragiskt nog har du så rätt,så rätt...

21. komunalt

2011-12-17 20:03

lägg ut besluten komunalt, det är enda vägen för att kunna sätta lite tryck på våra så kallade folkvalda.med herr landshövding Skogö i spettsen i västmanland så vet vi hur resultatet blir....nada

20. Inte äns en tummetott,enligt Solveig !

2011-12-17 20:02

Men vad tänker Solveig och JRF göra åt problemet?
Problemet blir tyvärr inte mindre för att man från förbundet försöker tiga ihjäl sakfrågan. Det hjälper inte oss på landsbygden med några korta inlagor i fackpressen, vargproblemen måste redovisas för den breda allmänheten, till alla som inte läser jakttidningar,ATL och Land.
Solveig, vi är många som har satt vår tillit til Dig, nu är det upp till bevis !

19. Det är en ren utopi....

2011-12-17 11:43

...att tro att de tjänstemän som hittills varit extremt restriktiva med att medge skyddsjakt helt plötsligt ska ändra sig och till och med på eget initiativ föreslå detta.
Detta kommer inte att ske. Tjänstemannastyret och myndighetsmissbruket kommer att fortsätta i oförminskad skala och vargproblemet kommer bara bli större.
Problemet har ENDAST att göra med tjänstemännens vargdyrkan. Om inte dessa personer med egenintresse av att öka vargstammen fråntas möjligheten att ta besluten kommer ingen förbättring att ske.
Tror tyvärr att det enda sättet att minska vargstammen är på illegal väg som det ser ut idag, och det är ingen som vill detta. Men det finns nog en gräns för vad människor kan acceptera utan att göra revolution. Nåja framtiden får väl utvisa hur det blir med den saken.

18. Köp ett får

2011-12-17 10:50

Min tolkning är att detta öppnar för jakt på varg i samebyar och när vargen går hårt åt får. Just samer kan kanske få skyddsjakt när varg observeras i renmarker. Lagen öppnar också upp för att förhindra spridning söderut. Ur jaktsynpunkt tror jag inte det ger något då man inte nämner hundar som skyddsvärda.

17. Överkörda!

2011-12-17 10:44

Men ingen kan väl vara förvånad? Ska vi vara mesiga svenskar eller är det inte dags att visa lite rebelltag!

16. Besvikna på vad? Förbunden har ju inte gjort ett handtag

2011-12-17 09:26

För det första är det överdrivet gnälligt att slå ned på något som är det första steget i positiv riktning på åratal. Jag tycker t o m att det är bättre än licensjakten. Det här öppnar för diskussioner om eliminering av hela vargrevir, precis som i våra östra grannländer.
För det andra kan väl knappast jägarförbunden sitta och vara besvikna. De har ju inte gjort någonting överhuvudtaget för sina medlemmar i den här frågan. Stoppar man in noll får man ut noll.
Helt otroligt att topparna överhuvudtaget yttrar sig. Vad de borde säga är att "Phuh, vilken tur att det hände något trots att vi varit så passiva."

15. Jag är så besviken

2011-12-17 09:26

Fråga: Vilka vargar är farliga?
Svar: Alla
http://www.youtube.com/watch?v=mGXWy3htXgQ
Undrar om någon funderat på var maten ska komma ifrån i framtiden?

14. Stöder Claes och Kennet

2011-12-17 09:26

Mitt fulla stöd till dessa båda.

13. Dags för förändring!

2011-12-17 09:26

Vi måste se till att göra våra röster hörda. Naturdemokraterna samlar just nu in namn för att kunna bilda ett riksdagsparti med en enda fråga på agendan, 0-vision för varg i Sverige. Besök hemsidan och bidra till att Din röst blir hörd. www.naturdemokraterna.se

12. Inte så lätt

2011-12-16 16:21

att göra gemensam sak med SJF när de uttalar sig följande: Urklippt ur Svensk jakt:
Så här tycker SJF.
”Ett steg i rätt riktning”
Och så tycker LRF.
LRF: den nya skyddsjakten ett steg framåt
JRF är ju "något" mindre än dessa båda organisationer! Tror inte de är intresserade av ett samarbete med "lillebror"! Bättre att vi jobbar vidare själva med vår uppfattning. Vi vinner nog i längden på detta.

11. Bra men??

2011-12-16 16:21

Det är väl jötte bra att JRF och SJF inte tycker att det räcker men de vorde jobbas mer på att få ut budskapet blan vanliga människor. Vi som läser här är jägare, varhatare eller vargälskare. Ska den här debatten få betydelse måste den synas för gemene man som inte läser här eller i bloggen på jägareförbundets hemsida. Jag tycker att man i båda organisationerna måste jobba betydligt hårdare för att få ut sanningen i större medier. Det här räcker inte vi kan sitta här och gnabbas från två läger i flera år utan att människor som idag inte är berörda inte ens märker av att debatten finns!

10. Mycket tryck i JRFs Styrelse..

2011-12-16 16:21

.. samt handling skulle det sannolikt bli med Mikael Moilanen som förbundsordförande! Han är väldigt duktig.
Det måste nu göras något förbundsstyrelsens handlingsförlamning.

9. Skyddsjakten

2011-12-16 15:17

Detta är ytterligare ett bevis på att vi djurägare inte har något gott att vänta från den sittande makteliten. Nu måste det till en kraftsamling från de organisationer som har sin verksamheter på landsbygden. Regeringen har än en gång visat ett totalt förakt för oss. Vi måste sluta att slicka myndighetsändor och själva bestämma vilken utveckling som vi vill ha. Vi har inget gott att vänta från varken Ek eller Erlandsson. Undrar vad de har för makt i sina departement?? Åter igen , skall vi ha någon djurhållning och jakt mera så måste vargen bort. Och det måste våra förbund av olika slag förstå.

8. Naturvårdsverket följer inte direktivet.

2011-12-16 14:26

NVV's utredning följer inte anvisningarna i EU's art- och habitatdirektiv och ej heller anvisningarna i CBD-konventionen som bl.a. Sverige anslutit sig till. Där framgår att vid åtgärder enligt direktivet ska ekonomiska, sociala, kulturella och lokala särdrag beaktas. Ingen sådan utredning finns i NVV's förslag till nya regler för skyddsjakt. Endast den del av regelverket som berör i vilket läge skyddsjakt tillåts har tagits med. Hela den del som berör VARFÖR skyddsjakt är ett lämpligt sätt att skydda andra arter, den biologiska mångfalden, fäbodbruket, utrotningshotade tamdjur, ekonomiska intressen m.m. har ej utretts. Och eftersom det ej har utretts kan det ej heller beaktas på rätt sätt så som Art- och habitatdirektivet föreskriver. Nätverket "vi som vill ha våra tamdjur kvar" har därför lämnat in en JO-anmälan och begärt en utredning huruvida NVV's utredning följer verkets åligganden eller ej i förhållande till de direktiv och konventioner som Sverige är bundet av.

7. Om nu

2011-12-16 14:25

JRF är och har varit så besvikna på den rovdjurspolitik som bedrivits på slutet varför i herrens namn har man då bara suttit med käften stängd??
Se till att tala klarspråk, och det högt, så herrar ministrar hör ordentligt vad våra jägareförbund och dess medlemmar egentligen tycker, det håller inte att som ordförande månad efter månad bara skriva en artikel i sin egen tidning vad man anser...

6. Nollvision

2011-12-16 12:56

Det måste arbetas hårt för en Nollvision vad gäller angrepp av varg på husdjur och tamdjur i Sverige.

5. Framåt

2011-12-16 12:56

Sammanfattningen är att i fjol stod vi vid avgrundens rand men nu har vi tagit ett stort steg framåt.

4. Tycker det var bra..

2011-12-16 12:56

uttalat av Solveig och att det är fortsatt fokus på bevarandestatus m.m det stämmer väldigt bra.
Tyvärr ser vi fortfarande inte något politisk vändning för landsbygdens utsatta situation utan allt kretsar runt detta med livskraftiga stammar av rovdjur.
I dagsläget verkar det som om vi skall rädda samtliga nordiska länders vargstam och även en del av den ryska. Vi behöver få en politik som sätter människan på landsbygden före och dit är det nog en bra bit till. Varken SJF eller JRF kan göra så mycket när motståndet är så kompakt som just nu. Ett tag trodde jag att vår nya miljöministern skulle ta tag i frågan men det verkar mer och mer som att hon saknar det kurage som behövs. Det är nog lättare att följa minsta motståndets lag.

3. Jag tar för givet....

2011-12-16 12:55

att JRF och SJF går samman med andra org med samma åsikt om " skyddsjaktsförslaget " och gör en gemensam protstskrivelse till Regeringen. Detta är INTE vad deras medlemmar kan acceptera, så Solveig och Torsten stå nu upp och företräd era medlemmar, NI HAR JU FÖR GUDS SKULL VÅRT STÖD.

2. Sluta dalta

2011-12-16 11:43

Förespråk nollvision av vargen i hela Sverige. Det finns många hållbara argument för detta!
Varför är ni så rädda? Ni borde företräda löshundsjakten, men ni sviker oss med att acceptera vargen närvaro!

1. Det räcker inte Solveig, och förbundsstyrelsen.

2011-12-16 11:43

Det duger föga att i ord beskriva det vi alla vet sedan länge. Här behövs tydligare besked och handlingar. Pressmeddelanden om att JRF inte accepterar uppenbara lögner från Landsbygds- och Miljödepartementet och begäran om juridiska prövningar troligen till EU. Ska svenska regeringen tillåtas skymfa stora delar av sin befolkning? Tillåter EU spridning av dvärgbandmaskarna, och det utan skyddsplaner? Vi tolererar inte denna överkörning och utsläpp av det värsta större skadedjuret i våra omgivningar, vi vill inte bli sjuka och få våra näringar och intressen beskärda. Kräv åtgärder av regeringen NU.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere