• Pinewood

Betesskador oroar i Jönköpings län

AktuelltPublicerad: 2015-07-02 09:27

I Jönköpings län är betesskadorna större än man trott, visar en ny rapport från skogsstyrelsen. Markägare vill att fler rådjur och älgar ska skjutas.

Det har hållits ett möte mellan jägare, markägare och skogsstyrelsen i Värnamo, där markägare uttryckte ett krav på att jägarna måste skjuta fler rådjur och älgar eftersom de orsakar betesskador på skogen.
– Kortsiktigt måste antalet älgar och rådjur minskas. Men det måste också planteras mer tall, sammanfattar markägaren Torbjörn Egerhag för SR P4 Jönköping.

Mycket ungskog efter stormarna
Det har planterats stora ytor med ny skog efter stormarna Gudrun och Per. Där har rådjur och älgar betat och skogen visar stora skador.
Enligt skogsstyrelsens nya rapport är fyra av fem träd skadade.
– Vi vet att Sverige är en skogsnation där mycket av vår välfärd kommer just från skogen. Tar vi inte hand om skogen nu, så kommer vi få se längre fram i att vi faktiskt får mindre välstånd, säger skogsägaren Torbjörn Egerhag till radion.

En balans behövs
Gunnar Lindblad, ordförande för Jägareförbundet Jönköping, tycker att man borde hitta en lösning på problemet som fungerar för både jägare och markägare.
– Förinta alla älgarna tror jag är fel, utan vi måste komma ner på en nivå som är bra för betesbalansen, och en hög kvalité på älgstammen, säger Gunnar Lindblad till radion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. NR 7

2015-07-07 10:29

Kan du förklara varför kvalitèn försämrats på alla trädslag? Ja en del har tom försvunnit. Eller varför inte ge goda nettoresultat på minskade viltstammar?

7. Kalle Barr

2015-07-06 20:09

Nä Kalle,
Du har fel! Du har dessutom 100 procent fel!
Visst syns betesskador i betade tallbestånd efter 25 år! Krokiga rotstockar, sprötkvist, lyror mm sänker rotnettot kraftigt i förstagallringen eftersom klentimmerandelen minimeras. Kapaciteten för skördarföraren sjunker om ett bra jobb skall utföras och till högre avverknngskostnad.
Jag vågar inte tänka på vad som händer med centrumutbytet senare i timmerskogen och sågverk. Halva trädets värde finns i rotstocken. Betesskador kostar pengar i många led och år framåt i tiden.

6. Martin..

2015-07-04 17:38

En mycket välformulerad och helt saklig kommentar. Det är precis som Du skriver! Gudrun ställde till med mycket elände men i följderna kommer att i de stora planteringarna måste slyet hållas efter. Det är lätt att skylla på älg och rådjur när inte plantorna går som de ska. I rätt skötta planteringar kommer de skador man nu talar om, inte att märkas överhuvud taget om 25 år.

5. Ut och jaga rådjur...!

2015-07-04 17:36

Om rådjursstammen måste reduceras så är det bara att jaga som fastighetsägare eller se till, att det jagas rådjur. Fastighetsägaren har ju jakträtten! Varför klaga?
Svårare är det med älgavskjutningen, där fastighetsägaren står ansvarig för skadorna medan länsstyrelsen i praktiken fortfarande bestämmer hur stora skador och produktionsförluster fastighetsägaren skall få och naturligtvis ingen ersättning för skadan. Det är tydligt att den reglerade älgjakten har inskränkt äganderätten för fastighetsägaren... Rättsvidrigt.... ? Javisst!

4. Naturlig minskning

2015-07-04 17:36

varför inte inse att mer rovdjur minskar på dom tydligen skadliga klövdjuren som äter upp skogsägarens skog.
Så fler vargar/ björnar och Lo ser själva till att reducera stammen av dessa så skadliga djur....

3. Tänk i andra banor!

2015-07-03 09:35

Jag läste i Skogs Land att 90% av alla satta tallplantor aldrig blir färdiga träd utan de ersätts av naturligt föryngrade plantor. Huruvida detta stämmer över hela landet eller över alla biotoper skall jag låta vara osagt, förmodligen inte. Däremot är jag övertygad om att använda samma typ av skogsskötsel över hela landet oavsett biotop inte kommer att fungera i längden. Som det är idag jagar man att skogen skall bli så produktiv som möjligt, men det talas tyst om kvalitén.
Sverige kan inte mäta sig med övriga Europa i att få snabbväxande skog, däremot kan vi få fram skog av bra kvalitet som ger virke av högsta kvalitet. Om det tar 60 eller 80 år i södra Sverige och 80 eller 100 i Norra har mindre betydelse, det blir ändå 1 eller 2 generationer senare som kan ta del av det.
Jag reste genom Småland förra veckan och slogs också av hyggena efter Gudrun, jag reagerade mest på vilka djungler de flesta bestod av. Med den andelen löv som fullständigt tryckte ner planterade granar (och några enstaka tallar) har jag svårt att se att viltet utgör det största problemet. Får lövet växa fritt i ytterligare några år finns det inga barrträd kvar i dessa planteringar.
Ytterligare en sak som slog mig var att på bägge sidor av ett hygge (djungel) planterad med gran stod det ung tallskog, förmodligen planterad på 70 talet, och växte som aldrig förr. Dessa borde ha varit som mest utsatta under både älg och rådjursexplosionen men växte raka och fina utan synliga skador.
Visst måste det vara balans mellan andelen vilt och tillgången på mat, men att i alla lägen bara peka på ökad avskjutning som skogsbolagen och skogsstyrelsen gör är att blunda för verkligheten. Trädslag planterad i felaktig biotop och skötsel ej lokalt anpassad kommer aldrig att ge virke av hög kvalité som är en av Sveriges största exporttillgångar. Pappersmassa får man fram på Eucalyptys odlingar i en hastighet som Sverige aldrig kommer att kunna jämföra sig med.

2. Och samtidigt...

2015-07-02 16:13

...propagerar man för att det går att ta ut 10-15% mer råvara ur skogen än vad som görs idag, då tillväxten är 15% mer än det som avverkas. Kan ju knappast bero på att djurlivet förstör skogen. Och om det är några betesskador öht går ju inte att få fram under vår livstid, utan det är bara gissningar, baserade på dagens skador, vilka man inte vet om det i slutänden blir någon kostnad av. Att sedan viltstammarna inte skall vara för sttora, utan hållas på en vettig nivå för att hålla dem friska och välmående, det är ju en annan sak.

1. Fixa foder??

2015-07-02 16:12

Det finn många nerlagda åkrar och betesmarker i hela Småland. Att bryta upp dessa och så ut förslagsvis korn eller havre med en inblandning av klöver är ett ganska enkelt och billigt sätt att utfodra viltet. Detta sparar ju på det mindre attraktiva vinterfodret. Ett annat sätt att flytta fokus från "barrplanteringarna".
Ett annat är att plantera salix på några gamla åkerlappar. När en sådan plantering etablerats och sågas ner med jämna mellanrum produceras här mycket begärligt foder till låg kostnad.
Men det är ju klart att det var ju inte det som var tänkt med avgiften som jägarna betalar för rätten att jaga.
Gnälla går bra men att aktivera sig och investera några tusenlappar är jättesvårt.
Tänk om någon kommer att ha trevligt och att det finns vilt i markerna.
Hemska tanke.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere