• Allmogejakt

Betesskador på skog ökar igen

AktuelltPublicerad: 2016-07-07 10:06

Skogsskador orsakade av älg och andra hjortdjur ökar nu åter efter ett par år med lägre skador. Det visar Skogsstyrelsens analys av den skadeinventering som skogsbruket nyligen genomfört i norra Sveriges ungskogar.

– Sammantaget har nära 9 procent av tallstammarna betats i vintras. Med sådana nivåer på viltskadorna kommer alldeles för många unga tallar att till slut få en viltskada, eftersom älgarna hinner återkomma till samma ungskogar under flera år, säger Bo Leijon, Skogsstyrelsens skog-viltsamordnare i norra Sverige.

”Gamla mönster går igen”
I år har cirka 2 100 ungskogar i norra Sverige inventerats enligt Skogsstyrelsens älgbetes-inventering (Äbin). Hela Norrbottens och Västerbottens län utom fjällen har inventerats samt delar av Västernorrlands och Jämtlands län. I första hand registreras skador på tall och gran. Skadorna är på många håll större än de två närmast föregående åren, samtidigt som variationen är mycket stor mellan olika älgförvaltningsområden.
– Gamla mönster går igen, säger Bo Leijon. Vi har varnat för att skadorna med nuvarande älgstam skulle kunna skjuta i höjden så fort det kommer en vinter med lite mera snö. Samtidigt ser vi att viltförvaltningen på vissa håll börjat ta betesskadorna på större allvar och genom avskjutning försöker närma sig en bättre balans mellan skogen och viltet.

Varierande skadenivåer
I Norrbottens län har redan tidigare hårt skadade områden åter drabbats. Särskilt Kiruna, Boden och Överkalix sticker ut med mycket svåra skador medan till exempel Piteåområdet är ganska förskonat.
I Västerbotten är tendensen att kustlandets ungskogar klarar sig bäst. Där skadades 5–7 procent av ungtallarna i vintras medan ett inlandsområde som Lycksele-Storuman uppvisar närmast katastrofala 15 procent skadade ungtallar. I Örnsköldsviksområdet har skadorna ökat oväntat mycket till nära 15 procent.
I Jämtlands län inventerades tre älgförvaltningsområden. I Härjedalen och Strömsund-Sollefteå var betesskadorna måttliga. Östersund-Sundsvall är däremot ett problemområde med färska skador på mer än var tionde tall.
– Vi vill återigen understryka hur viktigt det är att älgförvaltningen använder sig av resultaten. Alla, såväl markägare som jägare, har både ett ansvar för och ett långsiktigt intresse av en skog med god virkesproduktion med varierande trädslag, en bibehållen biologisk mångfald och som är rik på älg och annat vilt, säger Skogsstyrelsens viltspecialist Christer Kalén.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Egen sanning!

2016-07-09 20:29

I bifogad länk finns en artikel som understryker min tes.
http://svenskjakt.se/viltvard/viltvardstips/algen-ar-min-basta-van/

2. Samma visa!

2016-07-07 13:55

Har varit på samrådsmöten och lyssnat på deras mantran. Deras förklaring till att det var lite betesskador för 2 år sedan berodde på att föregående hösts stormar som gjorde att älgarna kom åt tall-kronorna, Holmens representant höll med. Jag frågade då varför de inte hade rekommendation på att tallkronor vid avverkningar skall läggas separat vid sidan av skotarvägarna som älgmat, det är betydligt större mängder än vad som blåste ner. Nej men se det fanns inget sådant samband...
Hemmavid har de gjort större avverkningar för 10 år sedan, i år fick de göra en första lövröjning, ett måste då inga älgar finns som betar lövslyet. Efter röjning står det kvar tallar glesare än det skall vara efter en 1: a gallring, med en sådan planttäthet spelar %:en större roll än om man planterar rätt antal plantor. Enligt deras beräkningar har Norra Västerbottens kustland mindre än 2% betesskador, de säger att det är knappt 8 älgar/1000 ha i vinterstam (tvivlar) men det skall finnas max 5 älgar/1000 ha. Om man inte har problem vid 8 älgar, varför skall det då sänkas till 5? Inte heller detta kunde de ge någon bra förklaring på utan 5 älgar/1000 ha skulle det vara...

1. Betskador på skog!!!

2016-07-07 11:33

Det vore på sin plats att denne sk viltspecialist på skogsstyrelsen visade på vilket sätt det går att ha en rik viltstam och därtill ha en acceptabel nivå ha en varierande skogsproduktion!!??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB