• Pinewood

Bilder på vargdödade hundar är bilder av verkligheten

AktuelltPublicerad: 2009-09-25 21:13

Hans Lindeberg, chefredaktör vid Östersunds-Posten, försvarar tidningens publicering av bilder på vargdödade hundar.

Enligt Lindeberg har tidningen fått många frågor om varför bilderna på de söndertrasade hundkropparna över huvud taget publiceras. Därför går han ut i den egna tidningen med en förklaring:
– Om vi inte gjorde det skulle vi avstå från att skildra verkligheten. Det vore ett svek mot våra läsare och sajtbesökare. Utan bilderna skulle vi ha väldigt mycket svårare att förstå och sätta in nyheterna i sitt sammanhang, förklarar Lindeberg och tillägger:
– Att publicera bilder på en dödad hund betyder inte att ÖP tar ställning i rovdjursfrågan. Istället följer vi en grundläggande princip i medias nyhetsrapportering; att så tydligt det går berätta vad som hänt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

87. Mormor

2009-10-04 23:07

Du pratar om anpassning hela tiden, då tycker jag att ni 08 kan ta och riva flera betonggetton och göra om stora delar av Stockholm till ett enda stort grönområde och sen tar ni och flytta ner all varg dit så är allt frid och fröjd.
Så då kan ju ni anpassa er då i låt säga 20 år framåt, som Dalarna, Värmland mfl.län har fått gjort.
Det kan väl vara skönt och rättvist om de får avlastning av alla problem som sagt i 20 år framöver!!
Sen kan alla forskare och vargkramare göra en utvärdering hur deras liv blev.

86. Jag bara frågar?

2009-10-03 23:52

Vad har Roslagsmormor med jämtland att göra? Jag kan också kalla mig roslagsmormor, då mitt barbarn är 1,5 år. Men jag bryr mig om nårområdet där vi bor!

85. Kalle…..

2009-10-02 19:01

….i min värld ingår också människan i naturen. Hon är en del av den, precis som allt annat levande och dött. Det verkar också som det finns mycket annat du och jag faktiskt är överens om. Att återgå till de lokalproducerade och även att värna om det småskaliga, ingår helt klart i ”min värld” också. Men där ingår även att sluta konsumera för konsumerandets egen skull.

Det är nog mer vägen dit vi har olika syn på. Du skriver: ” Så här tror jag: Det är människan som återigen i framtiden måste anpassa det du kallar natur, i den riktning vi önskar,….”.
Jag tror lösningen är den motsatta, för det är just att vi hela tiden försöker anpassa naturen till oss, som försatt oss i den situation vi har idag – eller hur! Kikar man på de djur som faktiskt överlevt en mängd katastrofer under miljontals år, så är det arter som själva haft förmågan till anpassning – något annat fungerar uppenarligen inte.

Vi måste alltså försöka anpassa oss själva till den natur som trots allt bara har ändliga resurser för oss att tillgå. Vi kanske måste avstå från en hel del bekvämligheter som på inget sätt är livsavgörande och istället fokusera på sådant vi måste ha för att överleva, men hela tiden vara noga med att aldrig ta ut mer än vad vår jord klarar av att producera under lång, lång tid framöver.

I det här sammanhanget är vargen för mig bara en symbol. Klarar vi inte ens att anpassa oss efter de minimalt ändrade förutsättningar som vargen medför – ja då lär vi få väldigt svårt med de förändringar som med all säkerhet kommer i framtiden.

Det här gäller både förespråkare och motståndare till varg. Någon oreglerad vargstam ser jag inte att vi kan ha, och inte heller att vargen ska få vare den som helt på egen hand sköter den ekologiska rollen bland viltet. Vi människor är en del av helheten, och vi måste också ta vår del av ansvaret, men då på kanske mer ödmjukt, och mer långsiktigt ansvarskännande sätt än hittills.

84. Kalle

2009-10-02 14:28

Såg att du hann posta ett nytt inlägg medan jag skrev, men jag postar detta i alla fall :-)

Den allmänna synen på frilevande djur är väl att de huserar fritt i naturen, otämjda och utan större begränsningar i form av stängsel, men som i vissa fall (vargen) inte kan tillåtas var som helst och hur som helst. Älgen anses ju som du säger vara frilevande trots att vi stängslar längs utsatta vägar. Man kan ju förstås fråga sig om det är ett självändamål att just vargen ska vara helt ostängslad.
Ja, vilka alternativ finns?
Eftersom jag inte själv jagar är jag tyvärr inte rätt person att komma med konkreta förslag. Är bättre på mer filosofiska diskussioner om etik och djursyn. Men jag gör ett försök till en mindre utläggning, med risk för att provocera :-)
För den som accepterar att vargen har en plats i vår natur (accepterar demokratiskt tagna beslut) öppnas dörrar som nollvisionärerna missar, nämligen långsiktig planering som involverar varg. Den som är bergfast övertygad om att någonting inte går har svårare att hitta lösningar. Visst, det är lätt för mig att säga, men det är trots allt en väletablerad åsikt bland entreprenörer och uppfinnare.
Ska man spåna på långsiktiga möjligheter att komma till rätta med vargdödade hundar så har vi exempelvis möjligheten att använda (alt. avla fram) hundraser som bättre står emot vargen. Andra lösningar kan vara att använda skyddsvästar och att satsa på att utveckla bättre teknik inom vargpejling, mm. Vi kan troligtvis bli bättre på att hålla reda på vargantalet, vilket kan skapa en bättre acceptans för vargen.
Finns säkert fler förslag. Sammantaget så tror jag att det går att bli bättre på att anpassa löshundsjakten så att den bättre står emot vargangrepp. Eftersom det här är en samhällsfråga så hoppas jag att dem som vill satsa på produktutveckling och skyddssystem får stöd och bidrag. Jag tror dock inte det går att hitta en lösning som inte innebär någon form av förändring i jaktkulturen, men har inte jakten förändrats och anpassats många gånger i historien?

83. För mig...

2009-10-02 13:46

...och i min värld ingår människan i naturen, var ingår vi annars?
Att vår art har blivit överstor beror på att vi haft en oerhörd framgång, och det har och har haft sitt pris. Du kan inte tvinga på människorna det du kallar natur, det är på tok på alla plan.
Naturen är var den är, titta ut genom fönstret, där har du din natur som den ser ut just nu.
Om vi ska förändra vår värld så ska man enligt mig börja i en annan ända. Just nu, finns det för många människor, vi är den första art som måste begränsa sig själv för att överleva. Hur går vi då tillväga, ska vi släppa det miljörörelsen kallar natur fri, bara sådär, så får de människor som står i vägen offras?
Är det en framkomlig väg?
Är det en sådan värld vi vill ha? Just nu, behöver vi enligt mig klimatsmarta åtgärder i första rummet, allt som kan begränsa den temperaturhöjning som människan troligen är ansvarig för. Viltkött, lokalproducerat vindkraft osv. Sedan måste världen inse att vi kan inte bli fler människor. Där är lösningen till nästan allt. Det är märkligt tyst kring detta.
Kinas framgångar som land är bl.a. den barnbegränsning man införde. Det var också tokigt iofs eftersom det inte var ett demokratiskt taget beslut. Men det finns ingenting som kan rädda det du kallar för natur bättre och mer varaktigt än just detta. Vargen är som art inte speciellt klimatsmart, den äter upp den mat vi behöver tills den dan, vi inte är så många.
Så här tror jag: Det är människan som återigen i framtiden måste anpassa det du kallar natur, i den riktning vi önskar, när vi tillåter vargen göra det den gör, så är det för att vi tillåter det, det går inte att lägga utanför människan, så om vi offrar företeelser som finns, jakt o djurhållning, så gör vi precis detsamma, vi påverkar vår värld.
Vi ingår i den natur du nämner, nu och för alltid. Det finns inget abstrakt som heter naturen och står för allt gott, naturligt och ursprungligt. Vi är där nu, det är vår sak att värna humanismen, bry oss om varandra, ordna den värld vi lever i på det sätt vi finner bäst, och det kanske är så att vi ska ha varg överallt, men det kan vi göra först när människor inte blir drabbade, annars går vi emot vår egen natur, och vilka blir vi då? Ska vi krossa varandra för att få vår vilja igenom? Den världen vill inte jag leva i.

82. Kalle!

2009-10-02 12:34

Du har inte funderat i banorna, att det kanske är dags för människan att försöka anpassa sig till de förutsättningar som naturen ger oss, och inte tvärt om – dvs anpassa naturen till människan?
För några år sedan så passerade mänskligheten gränsen när vår konsumtion vida överstiger det jorden förmår producera. Vi lever så att säga över våra tillgångar, och nallar hela tiden på kapitalet, istället för att bara utnyttja räntan. Så länge allt bygger på att vi konsumerar mer och mer, så lär det inte heller bli bättre.

81. JL

2009-10-02 11:59

Jag förstår din tvekan och håller med om de flesta tankarna, det finns deifinitvt andra djur som är mer illa ute och skulle behöva avsevärt mer omsorg än de får, både däggdjur, kräldjur och insekter.
Men jag kom att tänka på en sak, definitionen frilevande, när är man det? Är det någon människa eller djur som är det? Gränser finns överallt, och ingen kan gå vart som helst längre. Ta viltstängslen, städer, vägar osv. Inte minst populationer som lever på öar omgärdade av vatten. Men ok ett staket oavsett hur mycket yta som finns innanför är begränsande. Men i ordet frilevande ser jag vidder, jag ser opåverkad natur.
Tack för svaret, tänkvärt, men jag skickar med en liten oroskänsla, vad är alternativet? En fortsatt konflikt utan slut, en konflikt mellan landsbygd och stad, en kamp där främlingsfientliga partier skaffar sig makt i denna konflikt. Där landsbygden inte kan eller vill producera den goda mat som är klimatsmart och nyttig. Jag försöker se en lösning bortom denna konflikt, jag är säker på att det inte går att fortsätta som det gör nu, det tar hus i h-e, som min gamla granne brukar säga.

80. Varghägn

2009-10-01 15:40

Kalle, jag har inte funderat så mycket på hägn, men spontant så ser jag inte att det skulle bli en bra lösning, utifall de inte verkligen är gigantiska. Skulle man göra hägn för vargindividernas skull så kan jag tycka att det finns bättre satsningar att göra i fråga om djur.
Gör man det för artbevarandets skull så tycker jag att det känns långsökt med tanke på att det finns andra arter som löper betydligt större risk att försvinna.
Gör man det för upplevelsevärdet eller någon form av ideologiskt värde så tror jag att det värdet går förlorat om vargen inte längre är frilevande.
Jag tror inte att man heller kan använda det som en tillfällig lösning i väntan på bättre idéer. Jag tvivlar på att folk skulle acceptera att vargar släpps fria utifall de skulle ha levt i hägn i ett antal år. Mer synpunkter på varghägn kan jag inte komma på just nu tyvärr.

79. JL,

2009-10-01 12:32

tack själv, ja, vi har utan tvivel många liknande synpunkter. Du tillhör den skara rovdjursvänner som har en bra förankring i vad som händer, och jag är säker på att du också har förmågan att förstå sorgen hos jägare och djurhållare, rädslan att förlora det man håller kärt, sina djur eller sin livsstil.
Jaktintresset går på djupet, jägare är nog de mest hängivna människor jag vet, ibland går det till överdrift, men en sak är klar och det är att det är en skola att lära sig om hur naturen fungerar och vad som är viktigt, en närmast exempelös sammanhållning finns bland dem som jagar tillsammans.
Det finns något ursprungligt i jakten som få andra intressen kan mäta sig med. Man är beredd att lägga sin röst på det parti som bevarar den jakt de älskar så högt, utan att blinka, man struntar i ideologier och annat politiskt. Kan du förstå hängivenheten?
I denna hängivenhet uppstår en del uttalanden som är "overkill" minst sagt, och det handlar om att trycka till den "andra sidan". Det handlar väldigt lite om extremism, det är känslor som väller fram, omöjliga att stoppa. Alla har heller inte talets gåva, det låter klumpigt, men jag lovar dig, det är rekordeliga karlar/kvinnor de allra, allra flesta. Så det där med vargtagna hundar på bild blir för mycket, de ser sin egen jaktkamrat där blodig och söndersliten. Men visst, det är så det ser ut, och jag tycker nog att det inte är fel att visa det, jag tycker också att det är rätt att visa dessa vansinniga slakttransporter som går över kontinenter, det är också rätt att visa pärlband med upp o ner hängda kycklingar som skållas halvt levande, det är ju så det går till. Så om man visar verkligheten som den är har jag inget emot det. Problemet uppstår om man inte har kompetens att bedöma allvaret eller förstår skillnader, man blir vegetarian för att man är djurvän, det är helt ok, men de grunder på vilka man gjort sitt val förändrar ingenting, man dövar bara sitt eget samvete.
Bättre är att kämpa för värdig och varm djurhållning, visa på goda exempel, ge utryck för sin ståndpunkt så ofta man kan, så småningom kommer en förändring. Så jag tror på goda krafters samverkan. Marknaden gör valet.
Ja, du har helt rätt i det där med "hobbyvetenskapsmän", man letar siffror o statestik som stöttar ens egen åsikt, det är procent hit o procent dit, se bara anonym här nedan som hittar ett tankefel i mitt inlägg, jag visste om det när jag skrev o anade att någon kanske hoppar på det. Man kan alltid hitta fel i en argumentation, men till vilken glädje. För att tvåla till någon? För att höja sig själv? Ibland tar känslorna över och man vill få rätt, fattar ni inte? Jag har RÄTT. Du vet, man väljer att inte läsa och förstå, man plockar ut och anfaller. Det är ok det också, men det förändrar ingenting. Det blir mer som en sport. Jag gör så själv ibland. Där är vi alla lika goda kålsupare, ibland tar känslorna över, det är en av anledningarna till att vi är människor.
Jag ska passa på att ställa dig en fråga, eftersom jag vet att jag får ett genomtänkt svar, hur ser du på gigantiska hägn?
För vargen. Är det så viktigt att den här konflikten blommar och föder misstänksamhet, vore det inte bättre att man den vägen såg till att vargens existens tryggades och kanske om ett antal år man kan finna en lösning på hur det skulle fungera med frilevande varg, nu gör vi tvärtom, man tvingar på landsbygden lösningar som i våra ögon ter sig hopplöst meningslösa.
I min värld förbereder man en förändring, ser till att det finns alternativ, och så genomför man den, och går det åt pipsvängen jag då ser man till att det finns en reträttväg. Vargfrågan kommer aldrig att bli en winwin lösning, som det är nu, just nu är det snarare looseloose, ingen vinner, rovdjursförespråkarna vinner inte, inte landsbygden, och absolut inte vargen, för faktum är att för varje fårhage som drabbas, för varje hund som tas, så får varghatarna ytterliggare minst en anhängare till. Så den lösning som skulle gynna alla är verkligen gigantiska hägn på 10-15 tusen hektar, tills det finns andra alternativ.
Tack för en trevlig konversation.

78. Bra, Kalle!

2009-10-01 11:02

Tack för bra synpunkter! Jag tror vi är överens om mycket, och har åtminstone viss förståelse för det vi inte tycker lika om. Det du beskriver om det naturliga livet på landsbygden känner jag igen från min egen uppväxt. Jag har också vuxit upp med viltkött, mjölk från släktens gård och kor som betar.
Dem som upplevt detta vill gärna behålla den bilden på näthinnan även när man beställer en Calzone i den lokala pizzerian, eller när man köper en förpackning oxjärpar i halvfabrikat från Findus.
Att idyllen inte går att överföra till det mesta som presenteras för oss i mathyllorna är lätt att förtränga. Du verkar dock vara mer insiktsfull.
Vår syn på djur är olika beroende på vad det handlar om, och därför tycker jag att diskussioner om vargen och dess offer emellanåt mår bra av att sättas i relation till övrig djursyn.
Åtminstone så länge man diskuterar utifrån djuretik och vargens sätt att döda. Att vargen påverkar landsbygdens förutsättningar förstår även jag. Jag är också emot att rovdjurspopulationerna släpps utom kontroll. Det jag vanligtvis brukar reagera på är kategoriska och slentrianmässiga påståenden om vargen, rovdjursvänner, vegetarianer, politiker, Stockholmare, etc, där man förstärker fördomar (det gäller i andra riktningen också).
En annan sak som jag brukar reagera på är hobbyvetenskapsmän som bygger argument baserat på godtyckligt utvalda fakta. Endast de fakta som stödjer ens ståndpunkt letas upp, allt annat sållas bort som lögner.
På Internet kan man alltid finna stöd för sina åsikter, men ofta blir det ett dribblande med fakta som inte liknar någonting. Det sättet att bygga argument och sanningar anser jag liknar det som finns hos extremister.
När dessa sprider sina sanningar och dessutom får applåder för dem från personer som nöjer sig med att slutsatsen är det ”rätta” (typ: bort med vargen, eller: jägare är blodtörstiga) så blir det inte bra. Angående bilderna på vargdödade hundar så är inte folk sena med att skriva inlägg om hur vargkramarna nu blir desperata över att sanningen kommer fram.
Men jag kan inte minnas att jag läst några inlägg som visar den desperationen (kanske finns det sådana också). Själv blir jag inte ett dugg desperat av att bilderna visas. Jag har sett dem förr, och tror att många andra har gjort det också. Det är bra att de visas. Men som jag sa tidigare så är de bilderna småpotatis i jämförelse med så mycket annat som vi är delaktiga i och ansvariga för när det gäller djur, men som inte visas. Så därför är jag inte lika benägen att ansluta mig till hyllningskören till ÖP, som slår sig för bröstet och ar sanningssägare. Men det tror jag framgick av mitt förra inlägg. Nåväl… det här kan man diskutera i evigheter :-)

77. Anonym 2009-10-01 9.17

2009-10-01 10:36

Hvad tænker du på?. Har du overhovedet ingon empati, met dom drappade? Har intet forhold till kjøtt, anndet end hvad som finns i kylldisken? I Sverige levar manga manniskor stadig av och i naturen, och har et totalt naturligt forhold til uppvækst av djur til slagt,til jakt m.v. Vet du hvordan en ko skal malkes? Vet du hur en kalv skal fodres.? Tydeligvis inte. Detta djur som du forsøker romantisera,vargen, er en mørdermaskin, som intet bra bringer met sej, slet inte mangfoldighet i naturen, men der kommer du vel inte?

76. Öhh Anonym ?

2009-10-01 10:35

Fel i tänket?
Ja, kanske det, men du är uppenbarligen så främmande för andra argument än dina egna så du är förlorad för verkligheten.
Det är inget onaturligt i att vargen äter hundar och får. Det är ju det vi allá säger, och det är det som är problemet. Dramatiken uppstår därför att de dör i onödan PGA den rovdjurspolitik vi har i dag som gläder några få och är en sorg för andra. Jag kan nog inte få dig att förstå skillnaden, eftersom du just är en av dem som gläds, och dessutom saknar erfarenhet och empati för dem som blir drabbade.
Men du föredrar säkert djurfabrikerna.

75. Kalle

2009-10-01 10:13

Det er et mycket bra indlæg. Fullt støtte.
M.v.h.
Knud

74. Hur är det då Kalle att det går fel i tänket...

2009-10-01 10:13

...på så många jägare, när de tycker att det är onaturligt och dramatiskt att vargen dödar lösspringande jakthundar och grannens får?
Är det så att de fleste saknar koppling till det vilda?
"Ja, tyvärr måste de ju slaktas till slut, för att vi tycker om kött, men om man är uppväxt med liv o död, så ser man ingen dramatik kring detta."

73. Bra JL,

2009-09-30 23:07

....jag misstänkte att det var så du menade, och då är jag med i ditt resonemang, överallt där människor och djur lider finns det plats för förändring. Animalieindustrin är en katastrof på de flesta håll, ingen tvekan om det. Det är en av anledningarna till att jag så varmt vill framhålla att vi till varje pris måste verka för att vi får behålla all småskalig djurhållning som bara är möjligt. Visst finns det människor som även i småskaligheten inte sköter sina djur, men det tror jag mest är olyckliga människor som själva skulle behöva omsorg på något sätt. Glada trygga människor som trivs ger lika glada och trygga djur. Själv skulle jag aldrig komma på tanken att köpa kött som jag misstänker är producerat i djurfabriker, och jag skulle önska att fler kunde göra det valet. Vi får så mycket på köpet om vi kunde gynna småskaligheten på landsbygden, kanske inte äta kött varje dag, men när vi gör det, då äter vi med gott samvete, för de djur som offras för vår skull har haft ett bra liv, de har fått äta under bar himmel, de håller landskapet öppet, de har också en psykologisk betydelse, gå ut i kohagen och sätt dig en sommardag, lyssna till tugget, känn djurens tillfredsställelse, eller kanske man kan kalla det lycka, så får man en närkontakt som är fantastisk. Ja, tyvärr måste de ju slaktas till slut, för att vi tycker om kött, men om man är uppväxt med liv o död, så ser man ingen dramatik kring detta. Man säger adjö till sina älskade djur och livet går vidare. Tyvärr har de flesta människorna som bor i städer inte längre någon koppling till landsbygden, mormor och morfar bor inte på landet, som det var för min generation, då fanns ingen dramatik kring att äta kött. Det har uppstått märkliga uppfattningar vad djur är och deras värde kontra människor, en är t.ex. att vargen betyder mer än människor därför de var här först, en massa liknande konstiga argument som uppstår när man har ett för långt avstånd till verkligheten, den verklighet som man har åsikter om och vill påverka, trots att ens beslut påverkar andra människor, och djur också för den delen. Allt blir en märklig soppa av argument som ingen av oss härute känner igen. Så uppstår ett avstånd som är svårt eller omöjligt att överbrygga. Förstår inte ni oss, förstår inte vi er.
Vårt land är på väg att delas, tyvärr. Jakten är så självklar för de flesta landsbygdsbor så den ifrågasätts liksom inte, även om den också naturligtvis ska granskas, men det lidande som sker pga skadeskjutningar och annat är promillen jämfört med det som sker i djurfabrikerna, men inte desto mindre beklagansvärt. Det bästa kött som går att äta finns i våra skogar, utveckla detta så att fler får äta av det, lyckliga djur=bra kött. Så detta är varför jag är en stenhård motståndare till att släppa rovdjurspopulationerna utan kontroll, framförallt vargen, för om sanningen ska fram, det går aldrig att stängsla in all betesmark med rovdjursstaket i hela Sverige, det är inte ekonomiskt försvarbart, det är heller inte förankrat i verkligheten, förfulande, begränsande. Det priset vill ingen betala. Det närproducerade köttet blir dyrare och får ännu svårare att konkurrera. Vi får heller inte låta de öppna markerna förbuskas, eller planteras igen, det vore ett fruktansvärt svek mot både gångna o kommande generationer.
Visst, vi kunde börja att bara äta gurka allesammans och känna att vi är snälla mot alla djur, men det är ett fabricerat sätt att se på djuren, om vargen dödar och äter en älg eller om vi gör det spelar ingen roll för älgen. Men vi tar tillvara en fantastisk naturens gåva. I bästa fall kan det bidra till att minska behovet av djurfabriker.
Ja, det blev en lång utläggning, allt för att försöka förklara hela mitt och mångas ställningstagande, vargen har tyvärr inte plats där människor bor och verkar, man kan till o med se den som en miljöbov, om mitt resonemang är sant. Det är inte vargens fel, den gör vad den måste, döda och äta, i princip allt som kommer i dess väg, en fulländad predator, men vi människor har tagit dess plats. Vi vill inte ha vargen här.
Skickar med en ryggdunkning, du verkar ändå finnas någonstans i mitten :-)

72. Jaha,

2009-09-30 19:49

det var så han/hon menade, om människor lider menar du, spelar ingen roll, ok, då är jag med.
Idioter finns det inom alla verksamheter och företeelser, empatilösa och vårdslösa. En del är vårdslösa med bössan och det är för dj....ligt. Det finns inget försvar att vara det, och det behövs inte. Alla djur är värda den respekt som alla varelser borde förtjäna, de har sin plats. Även vargen. Men också mössen, hur många förgiftar inte mössen hemma vid huset, så dom dör en smärtsam död av törst. Eller avgör storleken vem som har ont? Eller är det bara djur med päls? En del är vårdslösa med orden, det är också för dj...ligt. Eftersök görs nog numera i de allra flesta fall, det ställs idag mycket högre krav på jägarkollektivet, och det är inte jakthatarnas förtjänst, vi gallrar ut själva de som inte håller måttet, kan vara ett tips även till vargvännerna.
Huruvida djurhållarna fuskar med bidragen, vet jag inte, men så värst många hundangrepp på får känner jag inte till, och då har jag själv haft får i 20 år. Men som sagt det finns människor överallt som ser sin chans att i det här fallet tjäna pengar. Andra skriker väldigt högt för att bli hörda, skaffa sig status, att känna makt. Jag kan inte se att det ena är värre än det andra.
Ja, du RMM, det händer saker i det fördolda, det gör ju det, tyvärr. Jag skulle önska att allt behandlades med insyn. Hur var det med vargarna som dök upp från ingenstans? Var det något som hände i det fördolda? Ja, det tror vi. Så du ser, vem vet vad som händer när det inte redovisas, statistik på inplanterade vargar t.ex.
Det blir mycket tugg om allt möjligt här på trådarna, mycket blir ovesäntligt när argumenten far fram o tillbaks. Hur många får som blir dödade av hundar är ett sådant. Det spelar liksom ingen roll, vargen tar får, den tar hundar, den skrämmer folk. Det är fakta, och är våra argument, du eller någon annan av er kan inte ändra på det, så varför framhärda. Vi vill inte ha varg där vi bor.

71. Kalle och Roslagsmormor

2009-09-30 19:15

Intressant diskussion. När det gäller hyckleriet som vi pratat om så hade jag främst animalieindustrin i åtanke eftersom det är enklare att jämföra hur vi behandlar ett djur med hur vi behandlar ett annat, eller hur vi ser på ett djurs lidande i relation till ett annat, men givetvis går det även att vidga diskussionen till att omfatta allt det lidande som människor utsätts för. Jag får dagligen ta del av animalieindustrins grymheter, oerhörda bilder och filmklipp av grovt djurplågeri som är satt i system. Oftast i utlandet, men förvånansvärt ofta gäller det även Sverige. Med dagens globala handel är det förresten sak samma var det sker, vi är likväl delaktiga i det ändå. När nu ÖP skryter med att de visar ”verkligheten”, samtidigt som de påstår att de inte tar ställning i vargfrågan anser jag att det är nonsens. En tidningsredaktion tar alltid ställning med vilka bilder man publicerar och vilka ämnen man tar upp. De kan välja att visa upp olika verkligheter, men väljer den som passar målgruppen/läsarna. Påhejade av många upprörda vargmotståndare ska vi nu titta på de där blodiga hundarna med tarmarna hängandes utanför, och verkligen SE sanningen. I relation till det jag ser på annat håll så ser jag här djur som åtminstone fått leva ett bra liv fram till döden kommer. Traumat sitter snarare hos djurägaren, men enligt många är det djurplågeriet vi ska se. Vi är alla ansvariga för att båda sakerna inträffar (vargdödade hundar och plågeri inom animalieindustrin). Därav hyckleriet och därav min uppmuntrande kommentar till Roslagsmormors inlägg.

Angående ryggdunkar så har även du Kalle fått positiv feedback från mig efter ett långt och uttömmande inlägg tidigare. Jag tycker att man kan ge positiv respons för bra och tänkvärda synpunkter, oavsett om man anser sig tillhöra den ena eller andra sidan. Ofta är det dessutom mer komplicerat än att tillhöra ena eller andra sidan och man får roller beroende på vem man pratar med. Jag kan avslöja att jag på annat forum är den som i viss mån försvarar vargmotståndet, jakten och framförallt det arbete som läggs ner i fråga om eftersök, detta trots (…eller på grund av) att jag är inbiten djurvän och engagerar mig i djurrättsliga frågor. Betyder det då att man själv hoppar mellan åsikter? Nja, snarare att man bemöts av vitt skilda ståndpunkter i olika sammanhang. Efter mina kommentarer på det här forumet är det kanske svårt att tro, men jag har argumenterat in absurdum för värdet av att behålla och uppskatta den kunskap och det engagemang som finns i jägarkretsar. Jag läser olika tidningar, besöker olika forum som på ett eller annat sätt berör djuretik, och detta är ett sådant forum. Eftersom du Kalle inte ser någon logik i att ”vargvänner” besöker jaktforum så kan jag meddela att det inte behöver vara mer komplicerat än att dessa forum i allra högsta grad berör djur och natur och ett det skapas intressanta diskussioner.

70. Statistik o lögn

2009-09-30 18:11

Jo du mormor, i dom flesta fall som det händer så ersätter hundägaren det. Är sällan det händer. Ärlig.

69. Kalle!

2009-09-30 17:31

Jag undrar om inte JL med ”stängda dörrar” menade t ex oegentligheter under jakten som t ex att inte göra ordentliga eftersök efter påskjutna djur, men kanske också det lidande tamdjur som får och höns utsätts för p g a lössläppta hundar.

För dessa saker finns ingen statistik, men alla jägare vet att det förekommer. Tamdjursägare får ingen ersättning ifrån staten om hundar varit förövare, och det är nog ganska sällan fårägare har försäkrat sina djur för den typen av händelser. Allt sker alltså ”i det fördolda”.

68. JL

2009-09-30 14:19

Hej, förresten.....ok, jag köper ditt resonemang, beträffande hyckleriet. Som du säger så sitter mängder av människor inlåsta för sina åsikters skull, både av vänster och högerregimer. Jag har inga aggresioner mot oliktänkande, tvärtom, jag anser det befriande när man har en annan infallsvinkel än den som är allmängiltig, men....det finns gränser. När avståndet blir så tydligt som när det gäller rovdjurspolitiken, mellan de som bestämmer och de som får bära bördan, då blir det för mycket. När partier som säger sig stå på den lilla människans sida nu har valt att sitta i knät på myndigheterna och skogsbolagen, då är det allvarligt. Rebellerna har blivit ett med etablissemanget. Man må vara hur oliktänkande som helst, man får önska vargen tillbaka hur mycket som helst, men när man blundar för det vi härute i skogen kallar verklighet, då går det inte längre att se mellan fingrarna. Som du säger så finns det människor som lider, svälter och misshandlas för sina åsikter, vi kan bara ana de mänskliga tragedier som utspelas bakom lyckta dörrar. Jag tycker så här: Låt oss hjälpas åt att rycka upp de där dörrarna istället, låt oss se till att människorna över hela vår värld får ett bättre liv, låt oss få till en barnbegränsning så att inte jordens resurser förtärs i den takt som sker nu. Det där är frågor som skulle göra skillnad, på sikt även för vargen. Isbjörnarna dränks snart i Arktis, och här i ankdammen ska vi omhulda en vargstam som förmodligen inte kommit hit för egen maskin. Kan du se motsättningen? Kan du se skillnaden?
Jag vet inte om du anar vilket elände det är för de som får sina hundar dödade av vargen, jag har ingen aning om ifall du kan förstå hur hopplösheten sprider sig ut i varenda ven. Om man tar ett beslut att återinföra vargen fullt ut, då måste det väl vara rimligt att de som blir drabbade får komma till tals. Eller?
I annat fall är det inte långt till de där stängda dörrarna du pratar om.....och du, du får dunka vem du vill i ryggen det är helt ok, det var bara en stilla undran varför vargvännerna möts på ett jägarforum, det är onekeligen tämligen långsökt, eller?

67. Roland

2009-09-30 13:33

Även om jag inte ser mig själv som ”vargkramare” så kan jag försöka ge mitt svar på din liknelse:
Det första fallet är för uppenbart för att diskutera. I det andra fallet kan man förstås inte skuldbelägga vargen på samma sätt som man kan skuldbelägga pedofilen i exempel 1. Ska man skuldbelägga någon så återstår jägaren och staten. Om vi har mer varg i Sverige än vad som är beslutat är det lätt att se skuld där. Ligger man på en nivå som är demokratiskt förankrad så kan man jämföra det med andra situationer där riskerna är accepterade av majoriteten. Eftersom de flesta i Sverige varken vill eller kan ta bort alla risker i vår omgivning och leva i en helt skyddad värld så är det i många sammanhang svårt att hitta någon som har ensam skuld. Närmare än så kan jag inte gå när det gäller din fråga om skuld. Vad tycker du själv?

66. Kalle!

2009-09-30 13:26

Du verkar ha mycket aggressioner mot oliktänkande. Problemet här är att vargens sätt att döda sina offer utmålas som den grövsta formen av lidande som någon levande varelse kan utsättas för. Detta kan sannerligen diskuteras. Gör lite omvärldsspaning i djurens underbara värld så inser du också det. Röster höjs för att vargoffren ska visas upp som de ser ut, blodiga och med tarmarna hängande, medan annat systematiskt lidande sker bakom låsta dörrar med mycket liten möjlighet till insyn. Där anser jag att det finns ett hyckleri. Tycker inte du det? Det var åtminstone så jag tolkade RMs inlägg. Att jag höll med RM i denna reflektion är väl inte konstigare än allt annat ryggdunkande som förekommer här?

65. Öhh, RMM

2009-09-30 10:44

"Om några ska ha ”rätt” att kritisera rovdjuren för deras sätt att döda, så är det ENBART de vegetarianer, som inte ens använder saker tillverkade av delar från varelser från djurriket. Alla vi andra bör nog knipa igen truten för att inte riskera att bli betraktade som hycklare."
Du, RMM det där var ett statement som säger det mesta om vargvännerna, och om man slår upp "militanta veganer" På Wikipedia eller nåt, så borde svaret bli ungefär så. De använder inte ens något som kommer från djurriket? Ok, det betyder att de som inte kör bil eller har körkort är de enda som har rätt att uttala sig om trafikolyckor? Eller de som inte röstar är de enda som får uttala sig om politik? Ja, jag säger då det.
Född i farstun var det ja.
Ja, mina vänner, jägare och landsbygdsbor, vem har snott vargvännernas sandlåda? När de börjar klia varandras ryggar här på ett jägarforum, då är det illa. På de olika trådarna här vimlar det av Puffar, mormödrar, och andra vargvänner. Jag bara har en stillsam liten undran, varför då? Försöker de omvända jägarkåren till att utrota sig själv? Begå harakiri? Vem försöker de övertyga, vad är syftet? Desinformation, så splittring? Ja, jag är ledsen, men förstår faktiskt ingenting, men helt klart har dom ingen egen sandlåda, eller så är den sönder.
Så kanske vi ska starta en insamling: Sandlåda till rovdjurens vänner.
Varför blir man upprörd över bilder av döda jakthundar? vad är problemet? I Östersund och jämtland är detta med vargdödade hundar en nyhet, vänta bara, vargvänner, med tiden blir det inga bilder, när det sker dagligen, då har det inget nyhetsvärde längre.

64. 2009-09-27 14:31

2009-09-30 09:22

Kan jag få ett svar av er vargkramare på min liknelse?
2009-09-27 14:31

63. Tack ÖP

2009-09-30 09:22

Äntligen en tidning som vågar visa det som en väldigt stor del av sveriges invånare vet, att vargen är ett rovdjur som sliter det mesta i sin väg i stycken, men som allmänheten (dit jag för övrigt räknar RMM eftersom hon definerar "allmänheten" som, jag citerar "För allmänheten, som inte har någon större kunskap om jakten") tror är ett mysigt inslag i naturen. Nä, bort med vargen för en levande landsbygd med öppna landskap, vilket annars är ett minne blott.

62. Roslagsmormor

2009-09-30 09:21

Skulle vara intressant att veta vilka du likställer dig själv och andra fundamentalistiska vargkramare med... jag menar ni saknar ju all empati och förståelse för andra människor än er själva...

61. Alldeles säkert

2009-09-30 09:21

Mormor så attackerar också vargen 10-15 får när den
går in i en fårhage bara för att överleva...
Visst sker det skadeskjutningar mormor, dock inte mig veterligt i den omfattning du och dina gelikar gör gällande.
Som vanligt har ni svårt för sanningen...
Kastar ett skott efter räven utan att ens se efter blod...var det inte jakt det var talan om? Vad har detta med jakt att göra??
Slutligen så är det i dag omöjligt på sina ställen att utöva jakt med full säkerhet för hunden,det har du och dina liktänkande sett till, därmed är ni även skyldiga till att hundhållningen är på väg att flyttas femtio år tillbaka i tiden med hundar som i stor utsträckning inte kommer att få bli familjemedlemmar fullt ut som i dag utan enbart kommer att hållas för jakt i hundgårdar då de förmodligen inte kommer att bli så gamla i alla fall.
Starkt jobbat, knallkorkar!

60. Mormor, det var ju just det...

2009-09-30 09:20

...som mitt inlägg gäller "sakfakta" om dina inlägg här. Eller var jag inte tydlig nog. Citatet var kopierat från ditt eget inlägg lite längre ner på sidan. Tror, har för mig, kanske någon annan etc etc.
Och som ett litet svar på din fråga ang artikeln så tycker jag att det är helt rätt att visa bilder på rovdödade djur vare sig det är hund eller andra tamdjur" Det är den bistra verkligheten som vi på landsbygden lever i.

59. Roslagsmormor

2009-09-30 09:18

Troede egontlig du var sluttat met løgn och gissningar, men dit indlæg som JL roser, skrickar til h....te.
Dom jagarare som du hævder løsnar skjut på ræv och rådjur på for långt hold, eller siger dom har bommat, finns dom i dit jaktlag?. Om de gør har du forhåbentlig påpeget alvoret, och er kommet met dina , efter din vurdering eftersøkshunda, eller er det blot gissningar, at sådan foregår det. Du er kanske inte i et jaktlag? Du har kanske ingon eftersøkshund? Om der fandtes nogonting bra i dej, skulle du jo påpege en sådan "fiktiv" situation, och gøre nogon ting ved det.
Met hensyn till at slippa hund, i hvad du benævner som vargrevir, kan jeg kun sige, at det er en kulturarv,livsstil och der snart inte finns områder i Sverige, hur vargen inte poppar upp.
Och du siger at vargen attakerar sit bytte for at overleva? LØGN!!. Finns inte mer bytedjur, er det derfor vargen attackerar hunde,får m.v.? Er det der handte met en endaste,1 varg, på under 14 dage slog ihjel mer en 30 får, "lekede "met en ko och kalv, var det for at overleva? Eller var det blot et bevis på vilkon mordermaskin det er?
Eller var der kanske mer end en varg, selvom Lensstyrelsen endast pråtar om en varg. Den er frygtelig hunrig,hva?
At knipa i truten kan du jo inte, er du dermet en hycklare?. Ej heller kan jag, men jag føler inte jag er hycklare, jag och mina vennor er blandt dom drappade.
For allmenheten skriver du, at dom nu pludselig tror bilderne er rattvisande met døda hunda. Har du bildar av skadskjutna djur, som du gerna vil visa, du kommer jo så mycket rundt. Kan du vise nogon?Bilder av tamdjur har været vist flera gange, men endnu engang brillierer du met din avslutning, inte sallan jakthunda. Hur fa.. har du det fra. Om alla jakthunda er like så veluppdragne som dina labrador, om du har nogon, er det jo inte jakthunde som angriber tamdjur. Dom jakthundar jag kjender till er mycket vellupdragne och i hand, så kan ske det er endnu en av dina gissningar, eller er det nogot du har upplevat i dit jaktlag, eller blandt dina jaktvennor? Om det er, da skift dom ut!

58. En fråga?

2009-09-30 09:17

Får mormor skriva vad som helst? En del gör ni censur på. Hon är ju kränkande mot jägare.

Redaktionell kommentar:
Vi gör etiska och rättsliga bedömningar av kommentarer oavsett vem som skriver.
Anders Ljung, ansvarig utgivare

57. Tack JL

2009-09-29 20:07

Militanta veganer jämställer jag f ö med de mest rabiata rovdjursmotståndarna.

56. AKAR

2009-09-29 19:44

I fallet med stövaren som vargdödades i Gräsmark, så medger jägaren själv att:

”Det här är en dubbelmoral jag måste leva med. När jag går ut på jakt är jag fullt medveten om att det inte är helt säkert att jag har hunden med mig hem.”

Heder åt denne jägare som förstår att inte bara skylla på vargen och myndigheterna, utan inser att han själv har en del i skulden.

http://www.nwt.se/sunne/article591627.ece

Du kanske ska ifrågasätta det också?

När det gäller skadskjutningar, så kan det hända även den mest ansvarsfulle jägaren – det förnekar jag absolut inte. Själv har jag klarat mig, men det beror säkerligen också på att jag BARA ägnar mig åt vaktjakt, och aldrig tar med bössan om det är jakt med drivande hund. Däremot har min äldsta labbe fått tjänstgöra som eftersökshund vid några enstaka tillfällen, och allt har slutat bra.

Jag har inte heller själv varit med om misslyckade eftersök på hagelskjutna rådjur (faktiskt inga sådana eftersök alls, och inga påstådda bomskott), men däremot finns exempel på när det kulskjutna rådjuret haft gamla skottskador och hagel i sig.

Många tycks tro att man bommat när djuret sticker iväg, och man inte hittar blodspår. Så är det i stort sett aldrig! Har du siktat på djuret 25-30 meter bort, så har det med all säkerhet ett antal hagel i kroppen, men dessa behöver inte vara dödande, men väl plågsamma för djuret.

Du kan gå in på jägarsigten Min Jakt, där skrivs ett och annat som kan få en att häpna, och måste vara mumma för jaktmotståndare att läsa.

Till sist: Jag påstår INTE att hela jägarkåren missköter jakten! De flesta är mycket ansvarsfulla och ser det som självklart att göra ordentliga eftersök efter allt vilt som skjutits på, men inte fallit på platsen. Tyvärr finns det rötägg, och det är dom som syns. Det finns också dom som uppenbarligen bara tror på det de själva sett och upplevt – en farlig inställning att inte också ta lärdom av andras erfarenhet.

55. Roslagsmormor

2009-09-29 18:24

Skönt att se att inte alla här sätter likhetstecken mellan vegetarianer och militanta veganer. Bra skrivet!

54. Mormor?

2009-09-29 17:58

Jag tror ta mig tusan på att du själv (eftersom du påstår dig vara jägare) har varit med om allt detta som du säger om skadeskjutningar. Har du själv HÅLLIT I BÖSSAN så det är därför du skriar om hela svenska jägarkåren missköter sig i sin jakt, för de gör enligt dig som du tydligen själv har gjort. Som jag sagt tidigare nu räcker detta ämne för mig kontra dig Mormor du för inte rätt dialog och bara tror eller misstänker allt och inget. Du kan i detta läge anklaga de som släppt sina hundar, trots att dessa måste ha en otrolig ånger och saknad efter sin fyrbenta vän. Som jag påpekade för Säcken när han påstod sig kunna åka till Jämtland och jaga för där fanns inga vargar, de dyker upp på de mäst otänkbara ställen nu i dagsläget. Vad beror det på Mormor, inte att det är 200 vargar i vårat land utan siffran kommer upp en bit över 5-600 då är vi något så nära faktum, därav alla hundöverfall från VARGEN! Så de personer som du kallar för jägare som påstår att de bommat på rådjur och inte gör något eftersök jag har inte varit med om detta eller ens hört det, den ansvarige för jakten om man inte jagar själv vilket jag får en förnimmelse av att du gör, för med alla dina förvrägningar och antydan till att veta bäst skulle du inte platsa i mitt jaktlag!

53. Drabbad fårägare!

2009-09-29 17:14

När kommer ”sakfakta” från dig kring det artikeln handlar om?

52. Ni verkar ta mig tusan vara födda igår!

2009-09-29 17:14

Frågan är om inte AKAR, T-terrier m fl är födda i farstun också!
Det finns fler både större och mindre tidningar som visat bilder på vargdödade hundar under åren, så vad svamlar ni om!
Tror du T-terrier och AKAR att det är sagor att en mängd djur blir skadskjutna och får gå med svåra lidanden tills döden kommer som en befriare? Kan du förneka att det finns jägare som ”kastar ett skott efter räven”, och inte ens går och tittar om det finns några blodspår? Kan du förneka att det finns jägare som säger att dom bommat rådjuret då de sköt mot det på 20-30 meters håll?
Ja, vargen dödar inte alltid sina byten snabbt. Ja, djuren kan ibland komma undan, men svårt skadade. Ja, vargen dödar ibland hundar, men varför i jisse namn släpper man en stövare i ett vargrevir, som nu senast i Gräsmark? Då har man knappast hundens säkerhet i åtanke, utan bara sitt ego som till varje pris måste få jaga. Vargen attackerar sina byten för att själv överleva, däri ligger det en stor skillnad jämfört med svenska jägare. Skador och lidande för bytesdjuren förorsakar dom båda!
Om några ska ha ”rätt” att kritisera rovdjuren för deras sätt att döda, så är det ENBART de vegetarianer, som inte ens använder saker tillverkade av delar från varelser från djurriket. Alla vi andra bör nog knipa igen truten för att inte riskera att bli betraktade som hycklare.
För allmänheten, som inte har någon större kunskap om jakten, men får sig förevisade halvt uppätna hundar – blir bilden mer rättvisande om det OCKSÅ ges information om, och visas bilder på skadskjutna djur som dött av sina skador, eller bilder på tamdjur som blivit dödade/skadade av lösspringande hundar – inte sällan jakthundar.

51. Roslagsmormor är du djupt troende?

2009-09-29 16:53

Många äro dina kommentarer om att du (tror dig eller har för dig m.m m.m)
Hittade bara här ett citat (Jag tror mig ha läst någonstans, att ungefär 15% av de påskjutna djuren går undan så långt att eftersökshund måste användas. (Kanske någon annan har den korrekta siffran?). Att det är ett problem, har även uppmärksammats av åtminstone ett av jägareförbunden.)
När kommer sakfakta om dina djupa trostankar?

50. Sanningen...

2009-09-29 15:49

...är inte vacker inte ful – den bara är.

49. Mormor?

2009-09-29 13:37

Som vanligt svarar du i eget och det du svarar är ju för tusingen det jag skrev om, att allmänheten ska få innblick vad vargen ställer till med. Läste att två hundar hade blivit dödade igen. Den ena är det bild på hoppas att någon av de större tidningarna visar den bild på finnstövaren.
Oron jag nämnde är att Mormor ska bli överbevisad om hur vi har det med hennes kära vargar. Och ändock inte fatta vart det hela leder till utan hela tiden komma med egna utsagor och spekulationer. När det gäller allmänheten har jag och övriga jägare inte något att dölja. Men en sak håller jag med dig i och det är de rötägg som inte ser skillnad på älg, ponnyhäst men tack och lov de är endast ett fåtal, det jaktliga har vi inget att dölja för någon ej heller för som du säger allmänheten!

48. Specificera dig mormor...

2009-09-29 13:37

...vad är det för sagor du lyssnat till och tror vi alla är livrädda att allmänheten skall få reda på om jakten??

47. A.K.A.R vad är det för oro du talar om?

2009-09-29 12:49

Är det inte snarare så att du och andra lika enögda personer är livrädda för att allmänheten ska få upp ögonen för hur det verkligen förhåller sig i skogarna bland rovdjur, hundar och jägare?

Det osmakliga i mina ögon är när bara en bit av verkligenheten förevisas, medan man förnekar, och gör allt för att dölja andra delar av exakt samma verklighet.

Låt svenska folket få inblick i alla delar – MEN var då också beredda på att jakten kan komma att ifrågasättas.

46. Mormor!

2009-09-28 23:58

Förstår att oron sprider sig hos dig, hoppas nu att några storstads tidningar tar och sammlar mod och även de visar kurage för att åskådlig göra hur vi har det, där vargen härjar denna mördarmaskin som du klemar med. Kan du verkligen tycka det är osmakligt hur farför? Detta är våran vardag som du mfl försöker att bagelisera bort, det är på tiden att hela Svenska Folket får en innblick i vargens härgningar och hur den lämnar sia offer, hundar som boskap lemlästade och uppfläkta, ingen vacker syn Mormor, du mfl kanske spar på era expert kommentarer efter en halft uppäten hundjaktkompis och bilden på denna, ingen vacker syn ska ni veta, men kanske nödvändig för att den stora folkskaran ska få upp ögonen vad vi drabbade får utstå?

45. Ulf Stridsberg och Mark Twain

2009-09-28 23:58

har ett gemensamt nämligen: Vit lögn, förbannad lögn och statistik! Att hänvisa till andras bristfälliga analys gör i Ulfs fall att det hela landar på mer av förbannad lögn (statistik är svårt och statiskt säkerställda skillnader ännu svårare att förstå sig på så de inblandade källorna måhända vara ursäktade). Givet länken innehållande ren data kan bara konstateras att över tiden så är trenden för vargdödade hunder i ökande medan trenden för trafikdödade och vådaskjutna hundar är i minskande. Att dölja denna trend är inget annat än förbannad lögn. Men, som vanligt för rovdjursvännerna så helgar ändamålet medlen.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakten och landsbygden!

PS Om redaktionen vill så kan jag skicka trenddiagrammen. DS

44. Sanningen

2009-09-28 23:57

svider ibland, eller hur ni kramare? En endaste tidning har visat bilder på sanningen och ni går upp i falsett och vet inte hur ni skall stoppa det....bollen är i rullning,RMM,Tobbe.E med flera, håll i er, helt klart kommer mer,senast i kväll visades i TV resterna av en vargtagen hund...sakta men säkert kommer folk att få upp ögonen för hur timida och ofarliga era kramdjur verkligen är...
Jodå,nu trivs jag verkligen åt era bakslag!!

43. Anonym 2009-09-27 14:24

2009-09-28 23:56

Det är farten och stressen hos föraren som dödar och inte älgen! Ta ett djupt andetag och lätta på gasen du med, så ska du se att du hinner se älgen och bromsa. Annars så är du oansvarig och kanske inte ens bör ha ett körkort!

Det är den enkla sanningen.

Det enda älgar har med vargar och debatten att göra är som mat åt den senare!

42. Galen!!???

2009-09-28 23:56

Signaturen Lokungen tycks se mina inlägg på tråden som tecken på att jag "blev galen" och rubricerar mig som "överstepräst" och från sin skyddade anonymitet kallar han sina meningsmotståndare för talibaner. En grupp människor som förknippas med våd och förtryck och som ligger i blodigt krig med sin omvärd. Det är sådana avarter av inlägg och påhopp jag ifrågasatt här på forumet. Skall man i skydd av en anonymitet kunna ta ära och heder av folk utan att ens som person behöva stå för sina åsikter. Tillför det någonting till debatten? Eller är det här forumet till bara till för de som i kör sjunger rovdjurshatets toner? Ska vi andra, som t.ex. jag själv som redaktör Törnström påpekade läser Jakt & Jägare, vara måltavla för personligt nedsättande omdömen för att vi inte delar nollvargvisionerna? Vad säger redaktören? Är det här nivån du/ni vill ha på ert forum?
Jag har personligen verkligen ambitionen att hålla en seriös och saklig ton i och blir besviken om jag uppfattas som det anonyma signaturen Lokungen beskriver.
Dessutom skriver jag, till skillnad från Lokungen, mina inlägg och jag framför mina åsikter som jag står för och jag identifierar mig.

41. Öm tå

2009-09-28 16:56

Det här verkar ta skruv på vargtallibanerna. Till och med översteprästen Stridsberg blev galen. Det är första gången mig veterligt som en dagstidning publicerar bilder på hur det ser ut på den svenska landsbygden i dag. Då har vi fortfarande inte fått någon mänsklig tragedi där varg är inblandad ÄN. Just ÖP måste tallibanerna ha missat när dom tog kontrollen över svenska media.
Stor heder åt ÖP som vågar sticka ut. Det gamla ordspråket lever. Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen, tänk på det, ni på redaktionerna. Vad gäller RMM så finns det ett par frågor från Feynman på en annan tråd som du har obesvarade. Lägg energin på det i stället.

40. Verkligheten närmar sig

2009-09-28 15:29

Tål ni inte att se sönderslitna lemlästade djur så ska ni inte förespråka varg heller för det här är bara början, fyll tidningar och nyhetsprogram på tv med bilder på vad vargarna ställer till med så folk får upp ögonen och ser vilka trevliga djur det är egentligen som vi fått hit

39. Verkligt eller inte

2009-09-28 09:28

En tidning gör ständiga urval av bildmaterial, så att skildra verkligheten kan man tycka sig göra på många sätt. För min del är det inget konstigt att visa lemlästade hundar. Däremot vet jag massor av områden som involverar djurlidande, där ÖP knappast skulle välja de hemskaste bilderna. Verkligt eller inte; tidningen gör ett statement med bilderna. Inte heller det ser jag något problem i, men det gör jag i deras kommentar om att de inte tar ställning när det gäller vilka bilder de publicerar.

38. Vargeländet...

2009-09-27 23:21

Vi jägare är dom enda som kan bedöma vad vargen kan orsaka.
Fortsätt att visa vad detta rovdjur kan åstadkomma.
Har just snackat med en Dansk...han tyckte att alla vilda djur skulle vara fridlysta,och att vi bara skulle äta av sk.odlade djur ex.danska grisar.....!

37. Det behövs mera bilder från verkligheten!

2009-09-27 23:21

Anledningen till varför vargkramarna är emot att publicera bilder på vargrivna hundar och får handlar enbart om att allmänheten inte skall få se vad vargen ställer till med.

36. Löjlig Anonym!

2009-09-27 20:09

Vart vill du komma med ditt "antiälgpropaganda" Allan?
Att Älgar inte är potentiella mördarmaskiner som vargar är, tror jag att alla (dom flesta) utom du, förstår! Om älgarna skulle börja anfalla bilar för att skada eller döda föraren så skulle man kunna beskylla dem för att olyckor sker, men i verkligheten så är bilisten ansvarig och ingen annan!
Dessutom så kommer troligen antalet viltolyckor med klövvilt snarare att öka i takt med att rovdjursstammarna växer än att de skulle minska som du tycks tro Allan. Annars skulle väl antalet olyckor ha minskat drastiskt de senaste åren i te.x Värmland, Dalarna och Gävleborg eller hur?

35. Bilder av Vargdödade hundar

2009-09-27 20:09

Tycker att det är dags för dom stora kvälls tidningarna att få bilder av lämlestade hundar. Har bara sett t.e.x Expressen och Aftonbladet visa bilder på vargar när dom dyker upp i närheten av storstaden. Det är ju där dom flesta vargkramarna bor. Jag undrar när Rovdjursföreningen släpper till sin sida för allmänheten så vi jägare kan gå in där och skriva massa skit som ni gör på jaktsidorna.

34. Är det inte dags....

2009-09-27 20:08

att sluta tjata om att älgolyckorna, med skador eller dödlig utgång orsakas av älgarna? SÄNK FARTEN, KÖR MED FÖRSTÅND. Bättre komma hem lite senare än inte alls! Det är inte, jag upprepar, älgen eller nåt annat djur som orsakar olyckan utan du som kör!

33. ?

2009-09-27 15:37

Många missar poängen. Vi jägare vi absolut minska viltolyckorna samt rovdjurs beteende att riva sönder hundar.. Är man djurvän som vi jägare så är det viktigt med fakta. Vi får se hur fettma, rökning, snusning gör mot kroppen men inte vad statens djur gör mot oss som lever för jaga! Dax att vakna sverige vi måste inse fakta och sluta diskutera och fördröja saker som sker..se finland bara

32. En liknelse!

2009-09-27 15:36

Om en förälder inte har uppsikt över sitt barn i låt oss säga en lekpark i bostadsområdet och barnet blir bortrövad och utsatt av ett övergrepp av en pedofil.
Är det då föräldrarnas fel?
Jag menar dom kan ju inte veta att det finns en pedofil i området där de bor.

När en jägare går ut på sina marker och jagar med löshund och ska jaga och han eller hon är inte medveten om att det finns varg inom området.
och hunden blir vargdödad.
Är det då hundägarens fel när detta händer?

Ni vargkramare förklara nu vems är felet i bägge fallen!

31. Per H och Ulf Kallin

2009-09-27 15:36

" Men det är väl så de resonerar, människan har heller inget värde kontra vargen! Är det en riktig tolkning av er argumentation?"

Nej. Tolkningen är att såna som DU är några f......... hycklare när ni vill ha en stor och jaktbar älgstam TROTS att en sådan resulterar i att 12-15 människor dödas och hundratals skadas svårt varje år i viltolyckor, samtidig som ni hycklare ni är, vill begränsa vargstammen till ett minimum enbart på grund av några få vargdödade jakthundar och den olust varg orsaker de som släpper sina hundar lösa i skogen!

Per H. ser jag något löst ligga på vägen som kan orsaka andra bilister skada, stannar jag självklart bilen och avlägsnar detta, det av ren omtanke med mina medmänniskor.
Hur är det med din omtanke Per H med de människor som kommer att mista någon nära och kära under den kommande året i någon viltolycka med dina kära älgar, rådjur och vildsvin?
Kommer du att "avlägsna" så många individer (prioritera produktiva hondjur) under kommande tid att risken för att några av dessa ska skada eller döda någon annan människa när de uppehåller sig på vägen, successivt kommer att minska, eller siktar du på status quo, att hålla skadenivån på samma förbannade höga nivå som hitintills så att DU och alla andra jägare kan få njuta av LIVSKVALITETEN med älgjakt?

Ulf Kallin: Skador av det vilda förebygger man genom rovdjursstängsel och viltstängsel,
genom att skjuta ner populationen om stammarna är så stora att de klarar en decimering, (jägarnas standardlösning på alla problem med alla andra arter än älg, rådjur och klövvilt)
genom att se sig för och köra försiktigt i områden med mycket klövvilt alternativt vare försiktig med att släppa ut hundar vind för våg i vargrevir.
Sedan så får man inte glömma att merparten av jakthundarna dödas av helt andra orsaker i förbindelse med jakt än vargangrepp och att merparten av de människor som dödas i trafiken dödas av helt andra orsaker än av vilt.

Nationella viltolycksrådet ja du skämtar väl:o)
Var det inte Serena Cinque som skrev att de olika representanter i såna råd som dessa, ofta inte företräder de olika organisationers åsikter, men som oftast kör den egna privata agendan?
Hur många av de som sitter där har inte JAKT som hobby? Vi såg ju hur man vid en viltolyckskampanj 2006 tillsammans med polisen, att informatörerna från SES-gruppen eller vem det nu var, delade ut ANTIVARGPROPAGANDA till bilisterna!!!

Här kommer det lite ANTIÄLGPROPAGANDA, en "dödslista" som den vargobs håller sig med, men månge gånga värre för här är det människor och inte djur det är fråga om!
http://www.vargreviret.com/klovvilt.htm

30. Statistik och variabler!

2009-09-27 15:33

Om man ökar antalet vargar till 100.000, låser in alla tamdjur i djurstallar och aldrig släpper ut en hund utanför rovdjurssäkra stängsel. Då får man noll rivna tamdjur med ett väldigt högt antal vargar. Så rent statistiskt sett skulle det vara helt perfekt, eller?

Vad sedan anbelangar livskvaliteten så är det en helt annan sak! Men den är väl helt oväsentlig?

Kan det vara så att antalet hundar som släpps i skogen har minskat drastiskt, och därmed ändrat variablerna i materialet, därav det minskade antalet vargrivna hundar med ett ökat antal vargar?

29. Uffe!

2009-09-27 15:33

Jag håller med dig till fullo att många gläds åt att hundolyckorna minskar. Men det är inte för att vargstammen ökar okontrollerbart så att jaktutövning ej kan genomföras annat än på egen risk.

28. Per H

2009-09-27 15:32

Du skriver: ”Respekten för det personliga lidandet hos de som har förlorat nära och kära med att visa bilder på dem, döda och lemlästade, i dagspressen verkar inte finnas.”

Meningen jag citerar, gäller bilder på människor som dödats/skadats i viltolyckor – men med tanke på att hundarna numera betraktas som just kära och omhuldade familjemedlemmar, så skulle meningen passa utmärkt även när det gäller jakthundar – eller hur?

Du ska veta att det finns människor som förlorat sina hundar till vargen, och som av exakt samma anledning som citatet antyder, INTE vill ha sin döda vän förevisad i pressen.

Man kan undra vad det är för skillnad på dom, och de som t o m kontaktar pressen för att få sin ”familjemedlem” förevigad som blodiga trasiga rester.

27. Syndrom av olika slag..

2009-09-27 15:32

Min tolkning av varför man publicerar bilder på vargrivna hundar, får etc handlar om "syndromen" tycka synd om mig, hata varg, nej till varg.

26. Till sign Per H och sign Jösse

2009-09-27 12:03

Du Per tycks läst mitt inlägg men inte förstått. Det var inte min tolkning av Agriastatistiken jag refererade och tidigare har refererat i flera artiklar, senast Djurskyddet länk:http://www.djurskyddet.se/media/15492/djurskyddet_1-09.pdf .
Det är två ledande företrädare för jägarorganisationerna som svarar för tolkningen av statistiken och i artikeln har du olycksstatistik för de senaste tio åren.

Signaturen Jösse undrar vad det är för glädje med att hundolyckor minskar när man jagar mindre med lös hund i vissa områden där det finns varg.
Ja, man har ju som jägare att väga det egna personliga jaktnöjet mot de olycksrisker och det personliga ansvaret man har för sin hund oavsett om det är vargområde eller inte. Jag tror faktiskt att många hundägare, jägare och andra, gläds åt att färre hundar skadas och dödas i olyckor.

25. Hermelinen!

2009-09-27 12:02

Jag tycker absolut att man kan visa bilder på vargdödade djur, t ex hundar och får. MEN eftersom det ytterst sällan visas bilder på djur som blivit dödade/skadade av hundar eller påskjutna av jägare för att långt efter hittas döda i skogen – så blir det en helt förvriden bild av verkligheten. Har man inte några som helst kunskaper om jakt, ja då har man inte en chans att få en objektiv bild av problemet i sin helhet.

De otäcka bilderna på en vargdödad hund, har bara ett enda syfte – och det är att vädja till människors känslor. Vill man lösa problem, då MÅSTE man lägga känslorna åt sidan, och använda helt andra verktyg.

Fakta kring verkligheten kan vara ett verktyg, och då ska ”ALLT upp på bordet”, för att folk i gemen ska kunna bilda sig en uppfattning, men även för att de mer extrema förespråkarna/motståndarna till rovdjur ska tvingas inse fakta som båda grupperna kanske blundat för.

Det din vän sade, angående att bomma med hagel är en absolut sanning som alltför många tycks omedvetna om, när man läser på diverse jakt-siter. Det är sådant vissa jaktmotståndare plockar upp, och missar det faktum att de flesta jägare ändå är mycket ansvarskännande, och gör allt de kan för att minimera risken att skadskjuta ett djur. Lite självkritik från bägge håll, skulle inte skada.

Du nämner jakt med t ex tax, en kortbent hund där drevdjuret ofta stannar för att lyssna, plocka litet i blåbärsriset, och efter en stund GÅR vidare när drevet kommer för nära. Själv tycker jag faktiskt mycket om den formen av jakt med hund. Tyvärr används allt oftare helt andra hundar, där drevdjuret kommer rusande i full panik framför jägaren.

Till sist: Det förekommer helt klart att vargarna inte omedelbart lyckas fälla och döda ett djur, och att det får gå mer eller mindre svårt skadat, innan det självdör, eller blir utsatt för en ny attack av vargarna. Jag tycker nog man kan se även detta som ett ”misstag”, för även vargarna tjänar på att ge sig på djur de så snart som möjligt kan fälla och äta av. Här måste vi också inse att empati inte är någon självklar känsla för levande varelser. I vissa fall skulle t o m känslan av empati vara ett hinder för en arts överlevnad.

Hoppas få dina kommentarer på detta Hermelinen. Du tillhör de få i trådarna här som jag har verkligen respekt för, och som jag gärna lyssnar till, för att försöka lära mig mer.

24. Kommentar till anonym 8.30

2009-09-27 11:06

Märkligt att vargförespråkarna och eller jakthatarna
tycker så illa om djur som inte råkar vara rovdjur
att dom blir arga över en bild på en tjäder.Inser ni inte
att både rovdjuren och allätare som vi människor
behöver bytesdjur för att överleva?? Själv är jag ingen
vargmotståndare och har ingen aning om vi borde ha 0,
10,50 eller200 vargar i landet,men ska vi ha varg
så måste vi naturligtvis förvalta dom med jakt! Sen är
det ju märkligt att "rovdjursvännerna"inte bryr sej om
fjällräven som till skillnad från vargen verkligen är hotad som art. ps jag skulle ha varit ute och jagat fågel idag
men det blåser för mycket.

23. Löjligt.

2009-09-27 11:06

Det är löjligt att tycka att man inte ska visa bilder på en vargdödad hund! Det är en nyhet, som dessutom går att illustrera med bilder! Det känns snarare som att vargextremisterna är rädda för att opinionen skulle svänga! Varför det? De är ju så övertygade om att majoriteten av befolkningen vill ha varg!

Att använda argumentet med att man ska visa bilder från den senaste älgolyckan med skadade och dödade människor, det visar bara vilket värde de sätter på människor! Noll. Respekten för det personliga lidandet hos de som har förlorat nära och kära med att visa bilder på dem, döda och lemlästade, i dagspressen verkar inte finnas. Men det är väl så de resonerar, människan har heller inget värde kontra vargen! Är det en riktig tolkning av er argumentation?

Statistik, Uffe S, kan användas på många sätt! Din tolkning av statistiken är en ren tankevurpa. Tänk en efter en stund till vad det kan bero på och återkom i ämnet, så ska vi se om du kan använda statistik till att dra en slutsats eller inte!

22. Tydligt svar!

2009-09-27 11:05

Vad är det som är så glädjande med att att hundolyckor minskar i vargtäta områden. Jo. Att jägarna inte törs släppa sina hundar, utan dom skall bara vara till glädje för ägaren hemma och under motion i koppel.
Därmed anser jag att svaret är att löshundsjakten skall bort, och att dom som skulle släppa ändå verkligen får skylla sig själv. Var det verkligen nödvändigt att återinplantera denna skit för att radera ut landsbygden.
Det är en mycket bedrövlig rovdjurspolitik som förs i Sverige. Kan någon förresten svara på varför motionsspår har börjat växa igen i vargtäta områden?

21. Ett tydligt statistikt faktum. Fler vargar har givit färre olycksdrabbade hundar.

2009-09-27 01:37

"Dessutom är det sällan en sådan händelse polisanmäls eller inspekteras av länsstyrelsen, eller ens blir en försäkringsfråga, och av den anledningen är det ytterst sällan olyckan kommer till tidningens kännedom. Det är i regel bara vid rättsliga efterspel som sådana händelser blir nyheter – samt i statistiska sammanhang", skriver Dan Törnström.
Absolut sant! Och det betyder att trots att det i försäkringsbolaget Agrias statistik visar sig att vådaskott vållar fler offer än vargarna, så finns där ett mörkertal när det gäller skottskador. Skador av rovdjur rapporteras däremot noggrant eftersom där finns pengar att hämta från staten och man vill visa illa tilltygade hundar som ett opinionsverktyg i propagandan mot rovdjur.
Att hundar skadas vid jakt av kulrikoschetter är ett beklagligt faktum och troligtvis den vanliga olycksbilden vilket Törnström antyder. Men det har förekommit att man skjuter hundar i tron att det är rävar. Alltså, man vet inte vad man skjuter på. Sen gör man upp i godo utan att vare sig polis eller försäkringsbolag blir inblandade och blir då heller inte ett underlag till statistiska sammanställningar, precis som Törnström påpekar och han vet.


"Uffe lille", inleder en anonym debattör sitt inlägg i en nedvärderande ton och säger att jag kommit fram till att fler vargar ger ett säkrare liv för hundarna. Ja så ser det statistisk sett ut, men det är inte jag som kommit fram till detta, det är bara att läsa Agria-statistiken och både förre ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Conny Sandström och Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen såg ett samband. Nämligen att debatten om rovdjursfaran (läs varg) har skapat en större allmän riskmedvetenhet hos löshundjägarna och man är mer nogrann när man värderar riskerna innan man släpper sin fyrbente jaktkompis lös, vilket har givit färre jakthundolyckor i trafiken. Man kan naturligtvis hävda, och förmodligen med rätta i vargområden, att man jagar mindre med lös hund. Men just detta ger då färre lemlästade eller dödade hundar i trafikolyckor och då mindre lidande för hundarna. Jag tror att de båda jägarföreträdarna dragit rätt slutsatser och att det är ett glädjande resultat för den som bryr sig om hundarna. Det borde den anonyme debattören ta till sig där han sitter och ropar i garderoben (Anders Ekholms träffande beskrivning på anonyma debattörer).

För övrigt vill jag påstå att detta forum skulle tjäna på en mer respektfull ton debattörer emellan. Men det kanske kräver att man bara tillåts avge inlägg om man meddelar sin identitet. Alltså stå för det man uttrycker. Då blir det inte så många av de vanligaste debattörerna kvar förståss, men andra kan ju komma till. Vad säger du Törnström?

Svar.
Frågan om hur högt till tak vi ska ha på detta debattforum är under ständig diskussion. Men då rör det sig snarare om hur hårda och omdömesgilla vi som granskar inläggen ska vara. Det är mycket möjligt att vi kan bli bättre.
Man kan tänka sig att sortera hårdare bland "respektlösa" inlägg, ställa krav på kortare inlägg, att debatten håller sig till ämnet och så vidare. Det är inte otänkbart att vi i framtiden ändrar policy på en del punkter.
När det gäller anonymitet har vi i likhet med andra debattforum och dagstidningar bedömt att den möjligheten måste få finnas. Däremot kan man diskutera om vi ska införa samma krav som i dagstidningsvärlden, nämligen att redaktionen ska känna till vem debattören är. Något beslut om detta är inte fattat. Det finns också en del tekniska och praktiska frågor att lösa.

Den övriga diskussionen om mörkertal och annat lämnar jag därhän. Jag har ju, som ni alla vet, förmånen att själv få tycka och spekulera i en återkommande krönika.
Som ni givetvis är välkomna att kommentera.
Dan Törnström

20. Håller med Mormor, men..

2009-09-26 20:09

Det är skit att det fortfarande finns jägare som inte gör eftersök på exempelvis rävar. Jag provade på räven, men den såg kry ut när den sprang i väg, hör man ibland på jaktradion.
En erfaren, och empatisk, jägare som jag haft förmånen att jaga tillsammans med, utryckte det mycket tydligt vid ett tillfälle. En gäst hade skjutit på en räv med hagelbössa. Gästen ville åka hem när såten var färdigjagad. Räven då? frågade jaktledaren. Nä, det var helbom, försäkrade gästen. När vi sedan inspekterade skottplatsen, visade det sig att han skjutit på 35 meters avstånd på en vinterpälsad räv.
- Du ska ha en otrolig tur om du missar med hagel på det avståndet. Det är närmast orealistiskt, sade min erfarne vän direkt till skytten.
Det slutade förrövrigt med ett lyckat eftersök på ett djur som annars skulle ha lidit svårt fram till sin död.
Min uppfattning är att jägare som struntar i eftersök inte har i skogen att göra.
Men nu kändes det lite som om Mormor argumenterar för att tidningarna inte ska visa bilder på vargdödade djur. Varför då? Om vi nu ska ha stora och potenta rovdjur lösgående måste väl också det svenska folket få en klar bild av hur det djuret lever. Det går inte att komma ifrån att älgar som vargarna tar ibland kan leva i dagar efter den första attacken. Det går heller inte att komma ifrån att vissa vargar verkar ha specialiserat sig på att döda jakthundar.
Visst, det är så vargar fungerar och det ska visas i tidningarna. Eftersom jag är jägare mår jag genuint illa när hör talas om djurs lidande. Själva grejen med mänskligt jakt, med exempelvis tax, är att djuret ska komma lugnt och ostött och få en kula eller hagelsvärm i sig som dödar i steget.
Att det sedan sker misstag, trots att förutsättningarna är rätt och jägaren gör rätt, måste vi tyvärr lära oss att leva med. Vi är bara människor, även vi jägare.
Men naturligtvis ska jaktpressen också granska rötäggen som slarvar.

19. väldigt bra gjort!

2009-09-26 20:06

fy fan va rätt! glad för de som vågar visa sanningen som ingen vill se!

18. Jag vet inte om det vore så lämpligt Taxjägare.

2009-09-26 19:42

Då måste ju alla dödade/skadade tamdjur, där hund (inklusive jakthundar) varit förövaren, också tas med, för att inte tala om alla skadskjutna djur som inte alltid hittas efter långa eftersök.

Hur är det med alla fåglar, rävar och rådjur man tror sig ha bommat med ett hagelskott? Det händer lite då att ett kulskjutet rådjur, ändå har gamla hagel i sig – och man kan ju fråga sig hur det har mått efter att det blev påskjutet. Hur många går föresten ett ordentligt eftersök efter den påskjutna räven?

Jag tror mig ha läst någonstans, att ungefär 15% av de påskjutna djuren går undan så långt att eftersökshund måste användas. (Kanske någon annan har den korrekta siffran?). Att det är ett problem, har även uppmärksammats av åtminstone ett av jägareförbunden.

Nä, att som jägare beklaga sig över hur vargen skadar/dödar sina byten, är definitivt att kasta sten i glashus.

17. Anonym m.fl.

2009-09-26 19:41

www.viltolycka.se är en intressant hemsida som bl.a. innehåller viltolycksstatistik. Nationella viltolycksrådet är en samverkan där myndigheter, statliga verk och intresseorganisationer arbetar för att, genom praktiska åtgärder och information till allmänheten, minska viltolyckorna.
Tyvärr verkar detta inte vara av något större intresse för de s.k. bevarandeorganisationerna.

16. Uffe Lille.

2009-09-26 15:04

Du sitter på din kammare, du räknar på att ju fler vargarna blir ju säkrare går hundarna. Var det inte så? Borde inte vargrivna hundar vara ett minne blott? Enligt dina teorier? Lotsas inte att du bryr dig om en jakthund Ulf. Vi vet vart du och dina jakthatare står någonstans. Varför visas inte dessa vargskadade älgar som går på skogen. Mer bilder på sönderslitna får , älgar med tarmar utanför, så att allmänheten får den sanna bilden av dessa dåliga jägare, som vargen verkligen är.

15. Bilder av verkligheten

2009-09-26 12:56

Att som ÖP hävda att man inte tar ställning (med bildvalen) är som sagt märkligt. Skulle de inte publicerat bilderna av söndertrasade hundkroppar skulle det enligt chefredaktören vara ett svek mot läsarna. Jag kan köpa det och har inga problem med bilderna, men det kan ju samtidigt vara idé att passa på att fundera på hur selektiv man är i sin djursyn. Tyvärr ingår inte förhållandena i animalieindustrin (bland annat) i den verklighet som tidningarna vill visa. Det skulle ge perspektiv till både vargen och jakten, men det är inte vad läsarna vill ha.

14. Vänta nu lite,

2009-09-26 12:55

tjäder och älgar är ni i principen ALLTID intresserade av men när dessa är orsak till att människor skadas, invalidiseras och dödas så är det inte längre intressant, det är väl det som har varit jojs linje tills nu?
Att viltolyckor också är intressanta som ni skriver, det var ju en nyhet för min del!

I alla fall har jag missad rapporteringen om till ex. den VILTOLYCKA med älg som var för några veckor sedan norr om Örebro med en död farmor och 7? skadade barn!
Eller är det bara en bagatell i jämförelse med en vargdödad jycke?

Svar
När vi – som alltså är en jakttidning i den händelse någon missat det – försöker skriva om jakt och jägares vardag är inte en en enskild trafikolycka speciellt högt prioriterad. Om jägare får sina hundar vargrivna och inte kan jaga med löshundar är det däremot jaktnyheter som i högsta grad påverkar jägares vardag. Även en liftande tjäder har sina poänger för den som har humor, även om just det kan tyckas vara en bagatell. Det medges.
Dan Törnström

13. Obalanserade frosserier i tragik

2009-09-26 12:50

Det är naturligtvis tragiskt för berörda när en hund förolyckas, oavsett hur och det mest traumatiska måste vara när man som jägare av olyckligt misstag eller ren klantighet skjuter sin egen jaktkamrat och familjemedlem, eller för all del någon bekants fyrfota vän. Mest traumatiskt därför att man i sin ångest bara har sig själv att förebrå och inte kan rikta sin vrede och hat mot någon annan varelse. Olyckor som händer oftare än att hundar blir vargdödade - jo, faktiskt! Också det en verklighet för Östersundspostens chefredaktör att referera om han har ambitionen. Hur många har sett bilder på sådana skottoffer eller läst i media om sådana händelser? Vad säger journalisten och tillika webredaktören Törnström? Hur intressant är det för en journalist och jaktkrönikör att skriva om den verkligheten i jaktverksamheten? Om inte annat så som varnagel och som förebyggande.

Svar
När en hund blir skjuten av misstag – vilket inträffar när det skjuts flera hundra tusen jaktskott årligen där hundar befinner sig nära målet – är det säkerligen just som du säger Uffe. De inblandade förebrår sig själva. Vi hanterar en sådan händelse ungefär som dagspressen hanterar självmord.
Dessutom är det sällan en sådan händelse polisanmäls eller inspekteras av länsstyrelsen, eller ens blir en försäkringsfråga, och av den anledningen är det ytterst sällan olyckan kommer till tidningens kännedom. Det är i regel bara vid rättsliga efterspel som sådana händelser blir nyheter – samt i statistiska sammanhang.
Säkerhetsdiskussionen är inte obekant, speciellt inte för jägare, och återspeglas också frekvent i tidningen, liksom i jägarexamen och på jaktmöten. För en jaktkrönikör som mig - som jag antar att du syftar på – är det ett återkommande tema, vilket du, Ulf, naturligtvis sett eftersom du läser tidningen.
Dan Törnström

12. -JL!

2009-09-26 09:48

Hoppas dom visar upp allt industri producerat kött! Då inser nog folk att jakten är human och viltköttet är av yttersta kvalitet!

11. Blodiga bilder

2009-09-26 09:47

visas ofta från platser där det ligger eller har legat en död människa. Har aldrig hört att tidningarna dragit sig för att publicera bilder på bilvrak eller annat där människor avlidit.
Att inte kunna visa ett dött djur ter sig lite märkligt.

10. Hycklare!

2009-09-26 09:47

Vill ni även ha en mer detaljrik beskrivning i Östersundsposten av alla dessa viltolyckor med söndertrasade människokroppar i nerblodade bilvrak?

Kommer Jakt & Jägare även i fortsättningen att rapportera om viltolyckor med skadade och dödade människor, såsom de så så duktigt rapporterar om allt annat som har med våra jaktbara viltarter att göra, såsom en död älg som hotar vattenkraftverk eller tjäder som liftar med SAS!!!

Svar:
Nej, Jakt & Jägare är som bekant en jakttidning, i huvudsak, och vi rör oss i den sfären när det gäller vår nyhetsrapportering. Tjädrar och älgar är vi i princip alltid intresserade av. Viltolyckor är också intressant, men trafikolyckor i största allmänhet, nej.
Rekationen

9. CM

2009-09-26 09:36

Jag håller med om att många har en disneyfierad bild av djur. Det är synd. Men är det lika självklart för dig att visa upp verkligheten i fråga om övrigt djurliv eller vår industriella djurhållning? Eller är det bara vargens framfart som ska visas upp som den verkligen ser ut?

8. Nja, Östersunds Posten.

2009-09-26 09:36

Media gör hela tiden avvägningar när det gäller hur osmakliga bilder som de ska publicera. Tror inte att Östersunds Posten vill visa sanningen i alla sammanhang, exempelvis blodiga krigsbilder, tuppkycklingar som mals ner levande eller live-tv med halal-slakt. Att säga att man inte tar ställning med det man väljer att visa är inte sant.

7. Ahhh "nötknäpparen"

2009-09-26 09:36

Det vore ganska smarrigt med bilder på överkörda ekorrar också. Både verkliga med teckning och de utan täckning. Tror ÖP träffade en öm tå hos Piffs kompis och vapendragare. Bara att vänja sig nu nötknäpparen, det är så här det ser ut i den riktiga världen.

6. Söndertrasade?

2009-09-26 09:35

Klart och tydligt håller jag med Hans det är väl inget att dölja, har man mist en vän, ja jag säger en vän för de som betraktar sin hund på annat sätt är av icke denna nåd att ha ett husdjur, de har en mänskliplig tro ett minne av ca 150 ord samt deras tycke och smak. Förstå vad någon som blir av med sin hund och under sådana tillfällen som att varg tagit den. De senaste Varg rapporterna som är ofentliga är att under 61-62 skjöts det 11 vargar. Till nuet var och en som är drabbade så vet vi att vargfloran är mångfaldigt mer en vad forskare och förstigpåare tror. Må de ämbete som behandlar detta så kännsliga fråga behandla den efter de fortlöpande misstro till varg frågan vilket har från alla delar av landet, att frammstå missnöjet mot narg. Den tillhör inte den naturliga Faunan i Sveriges land.

5. Mormor?

2009-09-26 00:19

Vad säger du om om du får se dessa bilder du som påstår att du värnar om att ha en balans med dina kram djur vargen. För min del säger jag bara fy F---an. Mormor hur kan du debatera om denna djuriska maskin dödare, bort med den.

4. Självklart

2009-09-26 00:19

Självklart skall verkligheten koma fram! Läste en kommentar i ÖP att han eller hon inte tyckte om att det fanns bilder på vargdödade hundar i tidningen, då hans/hennes barnbarn fick mardrömmar. Därför kan man fråga sig att hon/han hellre vill att barnbarnet skall växa upp i en luddig värld utan verklighetsförankring med en allt för disneyfierad syn på vargar och rådjur? Detta måste ändå vara toppen av idioti.

3. Puff

2009-09-26 00:19

En hund som blir påkörd av en bil brukar inte vara avskalad in på ryggmärgen. Oftast kan du inte ens se skadorna. Det är alltså en betydande psykologisk skillnad mellan att pocka upp en trafikdödad hund eller samla ihop resterna av en stövare i en 2 liters plastpåse viket jag har sett.

2. alla vet

2009-09-26 00:19

att det finns bilar på vägarna men det är många som inte har en aning om hur mycket rovdjur/vargar det finns i skogarna. Därför är det faktiskt viktigt att visa den verkligheten. Så att man inte fortsätter låta folk leva i ovisshet eller i föreställning om att vargar bara är snälla och söta som i Disneyfilmer utan kanske förstår att dom är rovdjur som av en anledning hade skottpeng på sig för inte alltför länge sedan. Det är väl det som är skillnaden.

1. Lite

2009-09-25 22:02

smaskiga bilder på trafikdödade hundar skulle ju också fylla ut sidorna. Eller katter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB