• Älgskadefondsföreningen

Bildspel förklarar eftersöksbojkotten

AktuelltPublicerad: 2012-03-06 13:31

Jägargruppen från Svenljunga, som dragit igång eftersöksbojkotten av trafikskadat vilt, har tagit fram ett bildspel. Där förklaras varför de säger nej till eftersök i protest mot den förda vargpolitiken. Med hjälp av en rad bilder och korta informativa texter går gruppen punkt för punkt igenom den svenska vargpolitiken och dess konsekvenser.

Med staplar och diagram visar de på en del av de vanligaste felen och missförstånden som ofta dyker upp i massmedia och hos bevarandesidan.
Ett exempel är hur stor vargstammen är idag. Gång på gång används siffror på 200-210 vargar när det gäller dagens vargstam, trots att den verkliga siffran enligt forskarna är cirka 350 individer.
Vidare visar Svenljungagruppen med hjälp av staplar hur den kraftiga föryngringen kommer att få vargstammen att skjuta i höjden inom några år.

1 400 vargar om sju år
Med en vargstam på 350 individer och en ökningstakt på 16 procent innebär det att vi 2019 kommer att ha 1 400 vargar i landet. Om ökningstakten däremot landar på höga 40 procent kommer Sverige att ha 5 500 vargar om sju år.
På bevarandesidan hävdas att ”vildmarksturism” kan bli en stor inkomstkälla i de vargtäta länen. I bildspelet visas att kostnaderna för vargen vida överstiger eventuella intäkter från så kallad rovdjursturism. 

Jakten 1 500 gånger större än rovdjursturism
Räknat i pengar är dagens jaktnäring, som omsätter cirka tre miljarder kronor, 1 500 gånger större än rovdjursturismen.
Gruppen har också räknat på vad de sjunkande fastighetspriserna i varglänen kostar fastighetsägarna. Varje varg innebär då 47 miljoner kronor bara i sänkta fastighetsvärden.
Svenljungagruppen säger dock inte blankt nej till varg. Men de anser att regeringen ska hålla sig till riksdagsbeslutet från 2009 om max 210 vargar. Det antalet anser man kan vara hanterbart.

Ökade krav på nollvision
Fortsätter dagens politik med en ohämmad vargtillväxt kommer kraven på noll antal vargar att växa sig allt starkare på landsbygden i takt med att vargstammen ökar, skriver gruppen.
Enligt Kjell Lennartsson, en av initiativtagarna, har bildspelet tagits fram för att användas i diskussionerna med politiker och tjänstemän för att snabbt och enkelt kunna förklara vad dagens vargpolitik innebär.

Beslutsfattare med kunskapsluckor
För även bland politiker och tjänstemän finns ofta stora kunskapsluckor.
– När vi träffade representanter från Naturvårdsverket i förra veckan blev de mycket förvånade över hur stor och viktig jakten är som en grön näring. Jakten omsätter tre miljarder kronor per år, kommenterar Kjell Lennartsson.
Gruppen kommer så småningom att ta fram ett nytt bildspel som det ska bli möjligt att länka till för var och en.
Enligt Kjell Lennartsson fortsätter eftersöksbojkotten att sprida sig och fler hundklubbar har anslutit sig.

Hoppas på kortvarig bojkott
– Vi hoppas bojkotten ska bli så kortvarig som möjligt och att vi kan nå en överenskommelse på cirka 210 vargar som alla kan acceptera så skadade djur inte behöver lida, säger Kjell Lennartsson.

Fotnot: Bildspelet används än så länge för internt bruk vid till exempel uppvaktningar av beslutsfattare och Jakt & Jägare kan inte lägga ut filen för nedladdning av upphovsrättsskäl. Men Svenljungagruppen planerar att göra en ny version, som kan laddas ned av alla.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Fredde

2012-03-09 08:17

Samhället vill ha varg för att samhället inte förstår. Det behövs "bara" upplysning så förstår samhället. Jag har fullt förtroende för människorna i det här landet, att bara de får rätt information och tvingas tänka efter så fattar de det enda rätta beslutet.

Smygutsättning och felaktig information är bra för att vilseleda samhället. Men det håller på att vända nu, vargen går inte att smyga med hur länge som helst. Kämpa du för få vargar, men se till att ha hägn runt de marker där du skall ha dem. Och ta till ytan rejält, för biologerna nöjer sig inte med mindre än 1500 st och jordbruksverket kräver säkert en väl tilltagen yta/revir.

17. LÖFTEN OCH TOMMA ORD

2012-03-08 16:11

Avtalet gäller ej!
Med löften, svek och falsarier har vi blivit behandlade.
Förtroendet för våra myndigheter är förbrukat.
Det finns inget avtal längre.
Vargplågan har satt ribban.
Vi kan ej hysa detta rovdjur.
Folkstormen, i våra bygder, kommer att fulständigt explodera mot detta förtryck.
Det finns inga kompromisser.
Sveket mot vår landsbygd och dess befolkning är total.
VARGEN, HYBRIDERNA HÖR INTE HEMMA HÄR.

16. Nils Dacke

2012-03-08 09:09

Även om det blir fullt kaos med varg så blir det aldrig 0. Vi har de avtal vi har och samhället vill ju ha varg. Så valet är att kämpa för få vargar eller låta biologerna sätta nivån åt oss.

15. Vart har sunt förnuft tagit vägen?

2012-03-08 09:09

Hallå alla vargvänner, stanna upp och tänk efter ett tag.. Finns det lite sunt förnuft kvar i skallen? Vad bidrar vargen med egentligen? Det där om att vargen skulle vara en turistattraktion är ju skrattretande. Vet ni hur mycket pengar den svenska älgstammen ger och vilken enormt naturlig resurs det är? Nej visst, det är bättre vi åker och köper importerat genmodifierat belgien blue kött på hemköp istället.. Det är miljötänk det.
Alla pengar som läggs ned på vargen hade gjort mångdubbelt nytta i vård och skola istället för att som nu tvingas stänga ned dom lokala vårdcentralerna och skära ned på studiematerial. Den livslåga som brunnit hos mig och många fler vargdrabbade håller på att kvävas. Våra intressen och våran livsstil skiter ni i. Jägare/naturmänniskor och andra som bor på landsbygden börjar bli desperata på att ingen lyssnar på dom som lever i vargens omnejd. Gör en röstning för dom bor i vargreviren så får vi väll se resultatet. För vi har väl demokrati i landet va? Ni tycker att vi är egoistiska som inte vill ha varg, men ni då? Ni skiter i våra liv och våra åsikter.

14. KOHANDLA INTE!

2012-03-07 15:11

Låt det bli till total kollaps med vargpolitiken.
Endast vargens totala terror och kaos, i våra bygder, bidrar till en folkstorm, kraftig nog att få noll vargar i vårt land. MEN SLUTA ALDRIG SAKLIGT ARGUMENTER MOT EKOSOFISTERNA och våra styrande politiker.
Endast Vargen, med dess totala terror, är vår budbärare till EJ frilevande varg i Sverige.
VÅGA VÄGRA VARG, GE ALDRIG UPP!

13. INFORMATION del 2

2012-03-07 15:11

• 5 oktober. Sju vargar i byn Hälgnäs
• 8 oktober. 17 får vargdödas i byn Helgbo
• 13 november. Höna vargdödas på Skolvägen i Insjöns samhälle
• 13 november. En varg kring Vattberget och Insjövägen
• 6 december. Varg förföljer två kvinnor på häst.
• 1 januari. Fyra vargar söder om Åhls kyrka
• 14 januari. Två vargar på Boställsvägen i Insjöns samhälle
• 20 februari. En person med hund möter orädd varg i byn Sätra

NOLLTOLERANS UTAN UNDANTAG

12. Varg, euroasiatisk varg (Canis lupus lupus)

2012-03-07 15:10

Fakta om vargen.
Vargen är utan tvekan världens kraftfullaste hunddjur. Den lever i familjegrupper i större revir. Namnet ”Varg” betyder på gammal svenska ”dräpare” eller ”tjuv” och är ett så kallat noanamn. Det är namn som användes under vidskepliga tider då originalnamnet ”ulv” ansågs bringa olycka att uttala.
Andra noanamn på vargen är gråben, tasse eller den gråe. Även ordet ”Tassemarker” är ett noanamn för ”revir”. Nästan alla nordeuropeiska länder har haft samma ord för detta stora hunddjur; wolf, wulf m fl.
Under vissa tider var vargen upphov till populära förnamn ; Ulf för män, och Ylva för kvinnor. Idag förekommer det att barn helt enkelt döps till Varg – kanske vet inte föräldrarna betydelsen av det gamla öknamnet?

11. INFORMATION

2012-03-07 15:10

Stockholms Län 2011
Antal revir 1
Antal föryngringar 1
Antal vargar 8 (Siffran är lågt kalkulerad)
Total yta för vargrevir
800-1000 km2
Yta brukad av varg 12-15%

Om vi är överens om att det är de som bor utanför tätorter som främst drabbas av vad som följer i vargens spår så rör det sig om 87 570 människor i Stockholm Län.


Dalarnas Län 2011
Antal revir 17
Antal föryngringar 12
Antal vargar 122
Total yta för länet 28 193 km2
Total yta för vargrevir 12 000-15 000 km2
Yta brukad av varg 43-53%
Boende utanför tätort 55 610

10. ????

2012-03-07 09:07

Frågan är var dem 210 vargarna som tydligen alla kan acceptera ska vara någonstans, kanske i Svenljunga.

9. Att inte tordas dra egna slutsatser

2012-03-07 09:04

Kravet om max 210 (eller 150) är endast halvvägs, det vore mycket ärligare att vara tydlig och trogen sin uppfattning. Det är en omöjlighet att husera vilda vargar i mänsklig närhet. 0-visionen är den enda objektiva hållningen. Motsatsen, dvs. obegränsad tillväxt, är alternativet. Allt talar idag för maximal tillväxt, jaktens och glesbygdens död. Men det är inte mitt eller jägarnas ansvar!

8. Känns "sådär"

2012-03-07 09:04

Tanken är god, men att acceptera 210 vargar löser inte problemet. För det första, hur ska vi klara av att hålla stammen på just 210 individer? Och kanske det viktigaste, vem skall ha dom på sina marker? Jag kan inte kräva att andra ska hysa dom när jag själv inte vill ha dom. Det är bara att flytta runt problemet, så tyvärr, ett jättebra intiativ i övrigt men det faller på antalet.
Den ända lösningen är ingen frilevande varg i Sverige.
Gör om, gör rätt.

7. FELRÄKNING!

2012-03-07 09:04

Om sju år så får man ta till att se det från den rätta divide ringen
antalet nuvarande djur gånger tillväxt vart annat år så är vi uppe i ett antal av minst 2800-3200. År 2020.

6. Detta är ett steg...

2012-03-07 09:04

i rätt riktning, även om alla inte får " sina " ideologier tillgodosedda till 100%
Oavsett min egen åsikt tror jag det blir svårt med nollvision, vilket inte nödvändigtvis är ett måste.
Det räcker länge med att arbeta för en nollvision gällande drabbade av varg, te.x hysa en liten vargstam i Sarek, det är väl det som Nationalparker är till för ?
däremot utanför anvisat område är vargen fredlös, m a o inga som drabbas.
Sverige har förbundigt sig till EU med gällande art-habitat direktiv, men det gäller att läsa allt som det samma innebär, inte som nu enbart plocka russinen ur kakan.
I artikel 16 står det bl.a att rovdjur INTE får ha en negativ påverkan på männikors ekonomiska, kulturella och sociala näringar, EJ heller får de inskränka på människors rörelsefrihet och säkerhet.
Svensk rovdjursförvaltning följer alltså INTE EU:s art-habitat direktiv.
Naturligtvis ska en Landsbygdsminister vara medveten om vad EU direktiven betyder, fullt ut och inte som nu ge NVV fria händer att agera helt på eget bevåg.
En strikt tillämpning av artikel 16 tillammans med en miljökonsekvensutredning av vargförekommst skulle natuligtvis ställas som krav till herr Erlandsson.
Följaktligen ska även Regeringen se över HELA förvaltningen av rovdjur som idagsläget är starkt infiltrerat av minoritetsorg. av bevarande karaktär, vilka har kapitalt misslyckats med utförandet av Regeringsuppdraget.
Det är mycket som ska göras om och göras rätt, men som sagt var : detta ÄR ett steg i rätt riktning, vilket vi måste visa enighet om.

5. Jägare i vargbältet vakna.

2012-03-07 09:03

Risken är uppenbar nu! Att vi kommer att offras på sedvanligt sätt!
Vakna nu och hjälp till så det blir 100% bojkott i dessa län. Det är vi som är värst drabbade. Annars kommer dom att förhandla bort oss i denna fråga. (NOLLVISION) Har vi som är drabbade insett att det är enda lösningen.

4. Re.2

2012-03-06 16:11

Förmodligen så vill dom härbergera 210 vargar 50/100mil norr om deras egna marker,för då är dom av med `problemet´.Men vad vet jag som bara är en hunsad svensk.

3. Sanning är väl ...

2012-03-06 16:08

att vi under en lång rad av år har haft betydligt mer varg i skogarna än vad man trumpetat ut. Jag hörde av en bekant med viss insyn i datafilerna hos vargverkstaden att vi hade drygt 700 vargar och det är väl ungefär tre år sedan.
De 1400 som vår förträfflige reporter Leif Andersson refererar till är om vi skall lita på den statistik som finns tillgänglig på marknaden.
Jag skulle tro att vi, mellan skål och vägg, redan har de 1400 vargar vi skall ha om ett antal år. Gud bevare oss för hur det skall se ut om ett halvt decennium. Då har vi nog redan haft de första dödsfallet i kontakten mellan varg och människa.

2. Bra, men ändå inte

2012-03-06 15:28

Nu har Svenljungagruppen inte tänkt färdigt, utan missar mycket av vargfrågan. Vargfrågan är inte bara att minska risken för hundar vid löshundsjakt.
210 vargar innebär fortfarande smittrisk, oro för barn och djur, ökade kostnader för stängsling, konstlad förstärkning av stammen med genetiskt viktiga vargar osv.

1. Det är ju fel...

2012-03-06 14:17

...att det sitter folk, s.k. experter, som är ovetande om hur stor jakten är i verkligheten. Vad får det egentligen lära sig på mötena med landsbygdförödarna? Inte är det sanningen i alla fall. Det kanske är dags att börja vakna nu!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB