• Pinewood

Björn dödade sovande man i en gränd

AktuelltPublicerad: 2008-08-15 09:38

I staden Brasov i Rumänien hittade en man som rastade sin hund en sargad manskropp. Fyndet gjordes bara cirka en halv kilometer från stadskärnan. Offret sov på en bänk i en gränd när björnen tog honom.

– En björn hade släpat mannen ungefär fem-sex meter mot skogen och försökte gräva ner kroppen. Men det lyckades inte så björnen övergav kroppen, berättar Flavius Barbulescu, chef för den lokala djurskyddsmyndigheten, i rumänsk TV.
Den rättsmedicinska undersökningen visade att mannen dödats av björnen.
Det händer då och då att björn siktas på Brasovs gator. Staden har 300 000 invånare och ligger i centrala Rumänien, i bergsområdet Karpaterna, som hyser ungefär hälften av alla europeiska björnar.

Tar sig in i byggnader
I björnarnas jakt på föda välter de ofta soptunnor och tar sig in i byggnader. Att möten med björnarna får dödlig utgång är däremot relativt ovanligt.
– Tre personer har dödats av björn under de senaste fem åren, berättar Christina Lapis, chef för ett björncenter utanför Brasov.
Christina Lapis menar att det är möjligt att mannen i Brasov redan var död när björnen råkade på honom, trots att undersökningen visat att björnen dödat mannen.

Sov på en bänk i gränden
Mannen uppges ha sovit på en bänk i en gränd när björnen tog honom.
– Det är ovanligt att björnar bara attackerar människor så där, säger Christina Lapis.
Förra året dödades den 31-åriga amerikanskan Kathryn Evans, som var ute på vandring med sex vänner i bergen ungefär fyra mil söder om staden Brasov.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Utmärkt jämförelse, Kenneth!

2008-08-29 09:23

I Alaska, närmare bestämt i Anchorage spatserar vackra älgtjurar med stora kronor runt på gatorna, tillsammans med svartbjörn. grizzly och varg. Skulle tro att vi lättare hittar älgar med kapitalhorn i alla de länder du räknar upp, än i dagens Sverige. Troligen beroende på att jakt på älg (mänsklig påverkan) inte är lika vanligt förekommande där som här.

Du påstår att: ”Köttkvaliteten och tjurarnas ålder och hornuppsättning beror på stammens storlek och jakttryck”. Det blir ju lite förvirrande – hur kommer köttkvalitén in i samband med hornuppsättning, stammens storlek och jakttryck??? Att åldersfördelningen, dvs en stor/liten andel äldre tjurar i en grupp, beror på jakttrycket kan däremot ha sin sanning.

Hornuppsättningen beror på tjurarnas ålder och inget annat! Alltför länge har det tillåtits att tillämpa troféjakt, dvs de gamla stora tjurarna har skjutits i större utsträckning än yngre s k pinntjurar.

Sedan får du gärna utveckla din tes om att rovdjuren försämrar båda (?) faktorerna. Är det köttkvalitén och hornen, eller vad är det du menar?

Vad gäller björnen, och livsfaran att röra sig där den finns – så får det stå för dig. Jag har inga problem att röra mig i björnrika trakter som t ex Jämtland, så länge jag ser till att nallarna kan höra att jag är i faggorna. Chansen för ett möte med björn nu på 2000-talet är nog lika liten som det var på 1900-talet, under förutsättning att du låter björnen få en möjlighet att höra att du är i närheten.

23. Artikeln handlar om björn som dödat människa!

2008-08-27 14:09

Roslagsmormor tror vargen ger bättre älgstam, det gör inte jag. Det är bara att jämföra med f.d. Sovjetunionen, USA och Kanada.
I Norrland värdesätter vi unga djur pga. köttkvaliteten och tjurarnas ålder och hornuppsättning beror på stammens storlek och jakttrycket. Rovdjuren försämrar båda faktorerna. Det innebär livsfara att röra sig där björnar finns. Den risken var försumbar under förra seklet.

22. Men min bäste Calle, tänk nu efter!

2008-08-26 17:21

Älgen kan leva i 20-25 år!!! Varför skulle vi då bara ha extremt unga djur i stammarna, i alla fall när det gäller tjurar. Den naturliga fördelningen borde vara en helt annan. Sverige har nog i särklass den tätaste älgstammen i världen, men samtidigt tycks vi ha den sämsta kvalitén på denna våra skogars konung. Vem ska beskyllas för detta??

Visst, jag tror dig när du har hört en jägare säga: ”Vem tackar mig för att jag sparar djur till vargföda”, men nu är det ju också så att vargen ganska sällan ger sig på fullt utvuxna och starka tjurar. Utsagan är lika idiotisk som den jag har hört vid många tillfällen: Skjuter inte jag den så kommer någon i grannlaget att göra det”. I båda dessa utsagor finns i grunden en rädsla för att någon annan ska få det man själv kan ta just då, och DET är enormt kortsiktig bedömning, som tyvärr verkar bli vanligare och vanligar.

21. Därför att jag inte ser några älgar, Roslagsmormor.

2008-08-26 10:43

Hur stor del av tjurarna tror du är kapitala? Under senaste årets jakt såg jag EN tjur. Fredad mellantjur. Det fanns en tid när man skulle undvika att skjuta kor. Vakna upp till dagens avskjutningsregler. Det pågår ingen riktad jakt mot stortjurar. Däremot är licensen på sina håll större än stammen. Däremot har jag hört jägare säga: Vem tackar mig för att jag sparar djur till vargföda.

20. ETT jaktlag Calle?

2008-08-25 18:48

Nu får du allt dra upp huvudet ur sanden! Inte ens du själv har sett tjurar med ordentliga horn på länge, vad är din förklaring till detta? Vad är f ö din förklaring till att kalvarna numera är så små på hösten?
Visst, många jaktlag sätter upp mål, men när de inte kunnat skjuta tillräckligt (?) så blir jaktledaren desperat och säger, ”skjut det ni ser”, och så blir det hela en ond cirkel. Det finns säkert en förklaring till detta också, bl a de mycket höga arrendeavgifterna på vissa håll. Här tycker jag jägarna kan göra något radikalt, som t ex att sätta ett ordentligt bötesbelopp för alla som skjuter kapitala djur, och dessutom ska hornen tillfalla jaktlaget som då kan sälja det och använda pengarna som del i jaktarrendet (med undantag för den jägare som sköt).

Själv önskade jag uttrycket kapitalhorn borde ges dess rätta benämning, dvs kapitalhorn när det sitter kvar på sin ägare, men ”förlusthorn” när det sitter på en vägg. Detsamma anser jag gäller rådjuren.

19. Enstaka fall är inte norm, Roslagsmormor

2008-08-25 15:30

Tittar man på vad som händer i ETT jaktlag kan man komma till viket resultat som helst. Avskjutningsregler är som Skogsvårdsstyrelsens rekommendationer, de är heliga tills de ändras. Som någon uttryckt det "Varför göra det enkelt när det kan göras så härligt komplicerat".
Men varför du tror att vargens härjningar bland kalvar och fjolingar ska leda till en bättre älgstam är mig förborgat. Bättre för vem? En älgstam som tilllåter både varg och jakt är för stor för skogsägarna.
Hur många kapitala tjurar ser du varje år? Jag har sett två under en 15-årsperiod varav den ena hänger på väggen (hornet alltså). Går du ut för att skjuta kapitala tjurar kommer du nästan alltid tomhänt hem. De flesta lag går efter regeln, 50% kalv, 25% kor och 25% tjur. Max en kapital tjur per jaktlag är också vanligt. Men har man en tilldelning på ett halvt dussin eller mindre djur är det svårt att följa reglerna till punkt och pricka.

18. Kanske inte så exemplarisk, Calle

2008-08-22 13:14

Får jag lov att visa på ett exempel hur det kan gå när vissa jägarna själva får sköta valet av de älgar som ska skjutas, dvs gamla tjurar med stora kronor, väldigt få kor/kvigor och färre kalvar än vuxna.

http://www.ljusnan.se/article.jsp?article=20031

Här har det ingenting med rovdjur eller skogsbolag att göra, men likväl livsviktig för en kvalitativt bra älgstam.
Tittar man på förslagen, så kan jag inte låta bli att tänka – med det blir ju mer och mer likt den fördelning man kan se över rovdjurens uttag, dvs de tar mest kalv.
Slutstatsen bör kunna bli: Rovdjuren ser till att vi får en kvalitativt bättre älgstam – eller hur Calle!
Nu har vi förklaringen till varför vi bara har unga pinntjurar i skogen häromkring Problemet vi har är uppenbarligen självförvållat av oss jägare. (Fast den kunskapen är ju inte direkt ny). Nu får vi börja ta efter vargarnas sätt att förvalta stammarna med älg.

17. Ny generation

2008-08-22 08:09

Gårdagens generation jägare satsade på att maximera utbytet av vilt vilket betydde ett hårt tryck på rovdjur. Äldre generationer hade i viss utsträckning samma inställning som rovdjuren, ät (eller skjut) till sista kräket är slut. Men det finns faktiskt ett balansläge mellan utrotning och masspopulationer. Det klarar vi idag om förespråkarna för den "naturliga" balansen inser att det är rena nojan i en av människan brukad natur.

16. Till Calle

2008-08-21 14:55

Svara på min fråga.
Är det samma jägare som en gång jagade varg, lodjur, utter, bäver, kungsörn, björn, duvhök, med mera, nära utrotningens brant, som skall sköta balansen?

15. Seleborg

2008-08-21 10:59

Jag kan inte för allt i världen förstå resonemanget om att man hellre skjuter ner älgstammen än blir av med arrendet. Står man för sin åsikt om att man vill ha en större älgstam så bör man väl handla därefter och inte fortsätta skjuta bort älgarna samtidigt som man sparkar smågrus och gnäller på för stora tilldelningar.
Man kan låta bli att skjuta, men VARJE GÅNG man tar upp detta så får man höra att "men då kommer ju någon annan att skjuta älgarna, så det är lika bra att göra det själv". Man baxnar! Var är logiken och det egna ansvaret?

14. Sveriges viltvård har varit exemplarisk

2008-08-21 08:55

För 15 år sedan hade vi kanske världens finaste klövviltstammar. Därefter har rovdjurspolitiken och de stora skogsbolagen tillsammans och var för sig arbetat för att förstöra dess stammar. Hur bedriver man viltvård när skogsbolagen hotar att säga upp jaktarrendet om inte tillräckligt antal djur skjuts och varg och björn går bärsärkagång bland ungdjuren? De horn du ser på väggarna, Roslagsmormor, är nog från den tid jägarna fick sköta älgstammarna. När utfallet i ett område är nere på 2-4 djur hur gör du ett klokt urval? Skillnad när vi hade 15-20 djur.

13. Ejnert

2008-08-20 08:40

Är det mer propagandasnack när man framför information om sådant som verkligen har hänt, än när man kommer med rena påståenden och skräckscenarior för framtiden – som det inte finns minsta fog för?

Jag har själv inget emot jakt på björn! MEN jag tycker man i första hand ska rikta in sig just på björnar som befinner sig i riskzonen för att kunna ställa till problem för människor. Att jägare som går ut på björnjakt är mycket väl förberedda – kanske främst mentalt – tror jag också skulle medföra betydligt färre felskjutningar. Att man i vissa jaktlag numera ställer krav på ett genomfört ”Björnpass”, tycker jag också visar på att man känner ansvar, både för jaktdeltagarna och för andra människor i bygden.

12. Vem är det som ljuger egentligen, Calle?

2008-08-19 17:40

Är det inte just vi jägare som har möjlighet att påverka stammarna av älg och rådjur till STÖRSTA delen, men misslyckas, oftast för att vi skjuter fel djur, eller för många.
Min sambo var igår kväll ute och tittade efter bock. Han berättade att han sett en helt fantastiskt stor bock vars horn var av toppkvalité. Vi diskuterade just om inte dessa välutvecklade bockar borde sparas, och att man riktade in sig på de som var mindre och med sämre hornstatus.
Tyvärr kom vi fram till att – om vi värnar om bocken här, så är risken ändå mycket stor att den blir skjuten av någon i grannlagen. Tidigare år har det inför älgjakten försökts med koförbud, och förbud att skjuta tjurar med ett visst antal taggar – men håller något av jaktlagen på detta, så är det alltid något annat jaktlag som struntar i det.
Jag har själv i stort sett bara sett pinntjurar i skogarna häromkring, men i många hem kan man se vackra kronor ståta på väggarna. Ska väl tillägga att jaktmarkerna här är ganska små, så det är många viljor som ska jämkas samman – och det är inte lätt!

Det är enkelt att enbart skylla rovdjuren för minskade stammar av älg och rådjur, men vem ska vi skylla på i områden utan vare sig varg eller lo?

Som kuriosa kan jag väl nämna Estland igen. De har en mycket stark stam med rådjur, men de beter sig lite annorlunda där än här, och går ofta i flockar på med ett 10-tal djur. Dessutom beräknas det finnas ca 700 lodjur – dvs ca hälften av vår svenska stam – men då på en yta som är mycket, mycket mindre. Nu har de kanske inte lika många jägare där(?), men då ser det ju ut som om balansen klaras av ändå.

Klarade den kraft vi kallar naturen av att under miljontals år se till att växter och djur – inklusive oss människor – kunde utvecklas till de arter och individer vi är idag, så lär nog de krafterna finnas kvar, även långt efter att människans saga är all på vår jord.

11. Till skinsbegarn

2008-08-19 09:57

Nej, men samma krafter som bekämpar allt ifrån borelia, mässling, TBC, AIDS, råttor, husbock, duvor, alger, kvickrot, springmask och polio.

10. Hördu Roslagsmormor

2008-08-19 09:16

Skippa propagandasnacket, ja det lossades förra året flera skott mot björn än tidigare år, detta är jägaren inte stolta över var så säker. Men tack och lov var det inte alla björnar som blev påskjutna, som fick så mycket som en rispa i skinnet. Så sluta trumpeta ut att det var många skadeskjutna björnar förra året. En bevisad skadeskjutning är illa nog, men att som du, likt en skvallertidningsjournalist frossa i obekräftade uppgifter har för mig, sagt allt om dig som människa.

9. Till Calle

2008-08-19 09:15

Är det samma jägare som en gång jagade varg, lodjur, utter, bäver, kungsörn, björn, duvhök,med mera, nära utrotningens brant, som skall sköta balansen?

8. Ljug inte Roslagsmormor

2008-08-18 11:42

Ansvaret för viltstammarna har tagits ifrån jägarna. Se vad som hänt med vår fina rådjursstam och vad som fläckvis händer med den ännu unikare älgstammen. Sätt en undre gräns för hur mycket rovdjur som ska finnas i länet och låt sedan jägarna sköta det hela i balans med övrigt vilt. För varken naturen eller Naturvårdsverket är kapabla att handskas med detta.

7. En MYCKET hypotetisk fråga, Anna

2008-08-18 09:13

Det har gjorts liknande försök förut – i Dalarna har jag för mig – men eftersom det finns jägare som tycker det är fel att ”tredje djur” kommer i kläm (gällde eftersök den gången) så rann det ut i sanden. Heder till de jägare som inte lät t ex rådjuren lida i onödan, utan hade tålamod att vänta på den demokratiska processen. (ligger nytt förslag på ersättning för eftersök på vilt).

Förvaltning av viltstammarna är ju annars något som anförtrotts jägarna, och förvaltning av björn är just att I FÖRSTA HAND skjuta bort de individer som har – eller ligger nära till – att ställa till bekymmer, dvs de som uppehåller sig nära bebyggelse. Inte som förra året – skadskjuta allt för många och därmed utsätta människor för än större fara.

6. Vilken god idé

2008-08-17 17:14

Tänk vad vi jägare har svårt för att fatta, att folk som somnar utomhus får lätt stämpeln uteliggare och som inte ses särskilt hedrande för ett samhälle. Det visar nämligen att samhället misslyckat någonstans i näringskedjan. Men om rovdjur vill ha vänligheten att hjälpa myndigheterna med denna sanering, det kallar jag uträkning, heja staten kör hårt.

5. Till Lokungen

2008-08-17 17:12

Du har inte förstått mitt inlägg. Det var en sarkasm på myndigheternas representanters uttalanden. Läs sista meningen så förstår du.
I övrigt håller jag till 100 % med om det sista du skrev.
Norrbottens-Kuriren igen: Uttalande av Lars Ohlsson:
– All björnjakt är skyddsjakt och ska ta bort problembjörnarna, jakten är till för det. Men tyvärr är det inte problembjörnarna som fälls utan de som råkar bli skjutna, säger han.
Han menar också att det även är jägarnas ansvar att skjuta bort de björnar som finns närmast bebyggelsen.
Undrar om jägarkåren kunde hålla ihop och lägga bössorna på hyllan. Vad skulle ske då?

4. Men snälla Anna

2008-08-15 16:26

Det har ju bara gått 3 personer de senaste 5 åren i Brasov. Lägg till dom 2 som har dödats i Sverge de sista 100 åren enligt Lars Ohlsson och dom var ju de enda han kände till överhuvud taget, så är väl inte det så farligt.
Det är väl inte så fasligt långt till Finland ens från Luleå. Där strök det ju med en joggare för 4 år sedan men det kan vi hoppa över.
Tänk positivt och var lite entusiastisk i stället och gläds över att det finns björn så nära en stor stad som Luleå.
Vad det anbelangar Jokkmokk och deras icke existerande problem så har väl dom tröttnat på Lars Ohlsson för många år sedan och sköter det där själva. Om jag inte är helt fel ute var det väl dom två experter som besökte ert möte som överklagade tilldelningen av björn i Norrbotten och ville sänka tilldelningen.
För övrigt är det ganska enkelt att kasta skit på jägarkåren. Så fort det spårar ur med rovdjursstammarna är dom för få så tjyvskjuter vi bort dom och är dom för närgångna så har vi skjutit fel djur. Dom förnekar sig inte.

3. EXPERTUTLÅTANDE AV MYNDIGHETSPERSONER

2008-08-15 13:20

I bygdegården i Rutvik 10 km från Luleås stadshus, samlades ett drygt 30-tal bybor för att lyssna på länsstyrelsens björnexperter, Lena Bondestad och Lars Ohlsson. De två upprepar det alla visste, människan är inte mat för björnen som snarare är rädd för oss.
Även vi vid kusten måste lära oss leva med björn, den är här för att stanna, säger Lars Ohlsson, länsstyrelsen.
Det är ganska fantastiskt, i en stad av Luleås storlek behöver man bara lämna stadskärnan så är man i björnmarker. Det är inte många platser i världen där man har det så, säger Lars Ohlsson entusiastiskt.
Undertecknad rekommenderar ett besök i staden Brasov i Rumänien. Där är inte heller deras björnar farliga för människor, men en man blev dödad en halv kilometer från stadskärnan.

2. Typiskt

2008-08-15 13:04

Chefen för rovdjurscentret ifrågasätter obducentens rapport. Lika svårt i Rumänien som här att erkänna att rovdjur kan vara farliga.
För övrigt är väl Rumäniens björnar samma art som våra. Jag håller med Bjärven. Någon gång i livet måste mannen ha jagat något. Sånt känner björnar på sig.

1. Vad konstigt?

2008-08-15 10:22

Dw här tre björndödade måste ha löst statligt jaktkort, någon annan förklaring kan inte finnas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB