• Älgskadefondsföreningen

Björnåtel minst två kilometer från hus

AktuelltPublicerad: 2010-06-18 00:59

Under årets björnjakt blir det, som Jakt & Jägare tidigare rapporterat, även försök med åteljakt. Nu börjar en del av reglverket kring åteljakten klarna.

Försöket ska genomföras i Västerbotten och ske i samverkan mellan Jägareförbundet, Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Reglerna för hur jakten får gå till blir omfattande och är fortfarande under bearbetning, men en del grundläggande drag i regelverket är klara:
Åteln får inte placeras närmare bebodda hus än 2 kilometer, eller närmare än 200 meter från väg. Den får inte heller vara synligt från väg eller vandringsled.
Förutom dessa regler gäller att åteljägarna ska anmäla sitt intresse av att delta i försöket till Jägareförbundet i Västerbotten, ha jakträtt på området och ägarens tillåtelse att bedriva åteljakten – samt kunna ta på sig att vara ansvarig jaktledare.

Broblembjörnar eller inte
Meningen är att utröna om björnjakten blir säkrare med åtel, eller om den riskerar att skapa ”problembjörnar”. Det här har diskuterats i några år i en arbetsgrupp med representanter för jägare, björnforskning, länsstyrelser och Naturvårdsverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Dalle kan du förklara detta.

2010-06-25 11:03

Det är inte bara åtlar som lockar till sig björnar. Bikupor lockar också björnar. Underligt att det är bara jägarnas åtlar som diskuteras, när till exempel bikupor har samma lockelse för björnar.
Bikupor hanteras också av människor, varför ifrågasätts biodling inte på samma sätt som jägarnas åtlar. I båda fallen så hanteras det av människor.
Bikupor är i eller intill bebyggelse, och en åtel ska vara minst två kilometer från bebyggelse. Om åtling skapar orädda björnar varför gör inte bikupor det när dessa också hanteras av människor.
Är det möjligtvis ett jaktmotstånd, nu fick du nåt att fundera över Dalle…

3. Dårskap var ordet...

2010-06-21 23:39

Mata in björnar för att skjuta dom?
Jaga i skogen istället, med hund eller vakjakt.
Jaga där björnen naturligt befinner sig.
Det är just detta med åtel vi skall undvika om vi inte vill ha närgångna rovdjur.

2. Dårskap...

2010-06-18 15:00

Anmälan om åtel, var man har den till LST, följande kommer att hända. Dom förmedlar det vidare till sina springpojkar,- naturskyddsföreningen och rovdjursföreningen m.fl. Det låter vettigt med dom smygande i buskarna runt åteln. Med deras intelligensnivå kommer sabotages att utföras på åtlarna, till sist blir det en anmälan och utredning från polisen och ovanstående myndighet.

1. Jägareförbundet

2010-06-18 15:00

Har varit in på jägarförbundets hemsida i västerbotten men hittar inget om att söka tillstånd. Det verkar vara dålig uppdatering och tiden knapp

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons