• Pinewood

Björnobs viktigt inför jaktbeslutet

AktuelltPublicerad: 2011-04-29 14:53

Nu bör skogsfolk och jägare börja rapportera björnhonor med ungar. Annars kan årets björntilldelning bli för liten. Naturvårdsverket kommer i maj månad att fastställa de regionala miniminivåerna för björn. Beslutsunderlaget är förslagen från länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer i björnlänen.

Enligt Ola Larsson på Naturvårdsverket kan det senare i maj bli full delegering till respektive länsstyrelse att fastställa kvoterna i de tre kommande årens jakter.
– Eftersom björnstammen i alla länen i de bägge förvaltningsområdena är större än de föreslagna miniminivåerna behöver Naturvårdsverket inte ange ett högsta antal djur som får fällas. Ett undantag är Värmlands län, där inga björnföryngringar ännu dokumenteras, säger Ola Larsson.
Därför är det nu viktigt att jägare och annat skogsfolk rapporterar in sina observationer av främst björnhonor med ungar. Då går det att få en någorlunda bild av hur stor björnstammen är i respektive län.
– Framför allt gäller detta om man vill att länsstyrelsen i Värmland ska kunna ta jaktbeslutet på björn i stället för Naturvårdsverket, kommenterar Ola Larsson på Naturvårdsverket.

Misstro främst i Dalarna
Men misstron mot hur olika länsstyrelser behandlar rovdjursobservationer är stor, speciellt i Dalarna.
– Intentionerna från Naturvårdsverket ser väl bra ut i sig. Men utifrån hur länsstyrelsen i Dalarna hanterar rovdjursfrågorna blir det väl tyvärr lika tokiga beslut som tidigare, kommenterar Gunnar Håkansson, vice ordförande för Daladistriktet i Jägarnas Riksförbund.
Han har under flera år varit ledamot i länsstyrelsens regionala rovdjursgrupp, vilket gett dåliga erfarenheter.
– Tidigare beslut visar att länsstyrelsen i Dalarna bara ser till sina personliga intressen när det gäller hanteringen rovdjursfrågor, säger Gunnar Håkansson.
Länets viltvårdsdelegation negligeras på samma sätt, anser han.
– Skall det bli någon rätsida inom länsstyrelsen i Dalarna måste de nuvarande ansvariga ställa sina platser till förfogande. Först då kan det bli objektiva bedömningar och beslut i enlighet med viltvårdsdelegationens bedömningar, fastslår Gunnar Håkansson.

34 björnobs i Rovdjursforum
– Jag har kollat upp i Rovdjursforum och det rapporterades in 25 observationer av björn med ungar under 2010. Till detta kommer även observationer som fältpersonalen gör samt polisiära fall, till exempel där en död björnhona kan konstateras vara lakterande. Totalt blir det 34 observationer, berättar Anki Alfréeden på länsstyrelsen i Dalarna.
Björnforskarna har märkt 10-15 honor 2010. Men de honorna och deras ungar finns inte med i statistiken med de 34 observationerna, enligt Anki Alfréeden.
Sven Brunnberg, verksamhetsledare på skandinaviska brunbjörnsprojektet, har en så länge ingen samordning med länsstyrelsens uppskattningar av björnstammen.
– Vi är mitt uppe i märkningen nu. Återkom i mitten på maj. Då kan jag ge en mer exakt siffra för i år. Vi rapporterar in reproduktionsdata en gång per år till Naturvårdsverket, förklarar Sven Brunnberg.

Här är dem som tar emot rapporter i Dalarnas län om rovdjursobservationer:
• Ole Opseth, Idre, 076-809 9917.
• John Halvarsson, Lima, 070-266 56 52.
• Sture Nordlund, Edsbyn, 070-202 22 48.
• Göran Jansson, Fredriksberg, 070-297 00 64.
• Hans-Olov Hansson, Orsa, 073-183 14 66.
• Lena Berg, Falun, 070-369 11 62.

I Värmlands län finns det i dagsläget inga säkra björnföryngringar. Det gör att björntilldelningen blev så låg som två björnar på licensen 2010. Här finns tre besiktningsmän på länsstyrelsen. De tar gärna tar emot björnobservationer av björnhonor med ungar. Eftersom Värmland är med i rovobs.se kan går det även att rapportera in observationer dit.

Inga kvalitetssäkrade spår
– Vi får en del tips om björnhonor med ungar men har hittills inte lyckats kvalitetssäkra några spår efter björnhonor med ungar, säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.
– Många gånger får vi höra att det var en björnhona där och där förra året när vi är ute i länet. Men jag skulle uppskatta om folk som ser björnhona med ungar ringer oss direkt. Då kan vi kvalitetssäkra den föryngringen, tillägger han.

Tre besiktningsmännen i Värmland tar emot rapporter om björnhonor med ungar, eller upptäckta björnspår:
• Norra Värmland: Per Larsson, 070-601 13 05.
• Västra Värmland: Lasse Larsson, 070-641 08 52.
• Östra Värmland: Urban Mossberg, 070-656 77 32.

– Vi åker hellre ut en gång för mycket än att vi missar att kunna dokumentera den första säkra björnföryngringen i Värmland, kommenterar Urban Mossberg, besiktningsman i Värmland.
– Här i Värmland hänger björnjakten på en skör tråd eftersom vi saknar dokumenterade björnföryngringar i länet, konstaterar han.

Hänvisar till rovobs.se
Länsstyrelsen i Gävleborg föredrar att allmänheten rapporterar in på Rovobs på webben till rovobs.se eller ringer 026-17 12 50.
– Vi har valt att satsa på rovobs.se och ringer upp dem som lämnat in intressanta observationer för att kunna kvalitetssäkra dem, säger Sara Hommen, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.
I Rovdjursforum är 21 observationer av hona med unge inlagda.
Sedan tillkommer de som rapporterats in på Rovobs eftersom dessa inte är inlagda i Rovdjursforum.
– Viktigt att notera är att det kan vara en och samma hona med ungar som rapporteras in av flera personer på rovobs. Vi har alltså inte gjort någon särskiljning för att reda ut vilka observationer som hör till vilken individ, kommenterar Sara Hommen.
Antalet observationer är alltså inte lika med antalet björnhonor med ungar.
– Det ger dock en indikation av var i länet vi har föryngrande honor, säger Sara Hommen.
I Gävleborgs län rapporterade allmänheten in 702 björnobservationer till rovobs.se 2010. Därav var 104 stycken björnungar.

Rovdjursforum hålls slutet
Rovdjursforum är ett nationellt system som är till hjälp för främst länsstyrelserna i deras arbete med att genomföra rovdjurspolitiken. Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten. De som har tillgång till Rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fältpersonal, handläggare av viltskador, besiktningsmän, Viltskadecenter och företrädare för kungsörnsgrupperna.
Däremot är rovobs.se en webbplats dit allmänheten har tillträde. Här kan man se var någonstans i respektive län det rapporterats in stora rovdjur. Dalarnas länsstyrelse har dock valt att inte ansluta sig till rovobs.se.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. ojojoj

2011-05-05 20:00

Tror inte det är sant för 10 år sen rapporterade vi 6 björnar då sa man att det bara fanns 10 björnar i hela Dalarna???? Vi såg alltså 6 björnar på 3000 ha. Tro aldrig att vi får skjuta mer. Bra att älgen försvinner då får sörmlänningar och skåningar njuta av rovdjuren. Tänk va svamp vi jägare kan plocka då!!!!

17. BeRgan

2011-05-03 08:44

miss? Jodå det kan du hoppas, precis som att alla obsar under föryngringsperioden kommer att bli synliga sedan... tyvärr vet jag att det förhåller sig annorlunda, i alla fall där jag bor.
Men du har rätt, det skiljer en hel del mellan länen...

16. Hjälp varandra!

2011-05-01 14:38

Det är den som rapporterar en observation till rovobs.se som själv avgör om observationen ska vara synlig för alla eller inte. Så funkar det i mitt län i alla fall. Registrera en obs så får du se själv. Vad beträffar att länsstyrelsen skulle ha gömt någon observation som kommit in på rovobs.se, har det vad jag vet (inte så mycket kanske), aldrig inträffat. Förutom nu under föryngringstiden, då döljs många observationer, men ska senare bli synliga igen. Här har Gävleborg helt oförståeligt valt att även dölja alla tidigare observationer för dessa arter, alltså även de som är gjorda före föryngringsperioden och tidigare varit synliga? Kanske en miss, borde påtalas. Men t ex Värmland har inte gjort det.
Eftersom allmänheten inte har tillträde till myndighetens rovdjursforum är det därför mycket bättre att rapportera till rovobs.se, så observationen blir synliggjord för alla. Ringer man enbart rovdjursnumret till länsstyrelsen och anmäler att t ex att en björn stryker runt hagarna, kommer inte informationen ut. Bäst göra bådadera, rovdjursnumret + rovobs.se.
Själv ser jag det som ett tillfälle för gemene man att se var rovdjuren håller till någonstans. Vet att en björndrabbad biodlare i höstas skulle ha vidtagit åtgärder om han bara haft kännedom om att det en tid gjorts flera observationer av björn i närheten. Han hade inte bott så länge på orten och hade inte det vanliga kontaktnätet. Hjälp varandra och rapportera i rovobs.se!

15. #14

2011-05-01 13:15

Historien återupprepas titta bara på hur snacket gick runt älgen det samma med björn och snart varg

14. Hur det kan bli

2011-05-01 10:44

Varför ska vi göra detta arbete åt NVV?? Vi här i Härjedalen rapporterar björnobs på älgobsen. Vi ansåg i många år att björnstammen var så my högra än vad LST angav. Men se det fick inget gehör alls. vi blev i vanlig ordning misstrodda. Hur kan då stammen vuxit till nästan 4 gånger mer än vad NVV ansåg att den var under ett antal år i början av 2000 talet??? Nu börjar det likna en panikåtgärd från myndigheterna. Nu skall stammen skjutas ner nåt enormt helt plötsligt!!! Men detta är ju bara ett resultat av en totalt misslyckad rovdjurspolitik. Nu skall vi jägare inrapportera björnobs, skjuta massor av björn. allt för att rädda ansiktet åt myndigheter som tidigare offentligt mer eller mindre dumförklarat oss. Nej jägare, ställ inte upp på detta. låt det kosta NVV, LST med flera rejäla summor för att få rätsida på deras egna misslyckande!

13. BeRgan

2011-05-01 10:43

?? Hur menar du då? Allt visas inte där utan bara vad länsstyrelserna anser allmänheten får veta om...
inte alls säkert att din björnhona med unge blir synlig för allmänheten,utan helt sonika göms undan i det egentliga rovdjursforumet som bara utvalda
inom rovdjursforskningen har tillgång till...inte ens alla
som är anlitade inom gebitet av
länsstyrelserna har tillgång till dessa uppgifter...
Har aldrig och kommer aldrig att rapportera en enda ynka obs dit så länge inte alla uppgifter görs synliga för de som betalar notan för det och hela rovdjurscirkusen ...nämligen allmänheten...

12. JRF och SJF måste då skapa förtroende gentemot NVV och Länstyrelserna.

2011-05-01 10:43

Som det är nu så skiter man fullkomligt i vad vi jägare ställer upp på, inventeringar, viltförfaltning, utfodring, eftersök mm. Se bara på lodjursavskjutningen, löjligt få, samma med varg, löjligt få, inför en ohämmand tillväxt. Jag tror, om jag ser verkligheten som jägare sedan 1965, Ni är köpta, mutade med bidrag, rätta till förtroendet. Jag ställer upp och redovisar och inventerar, men jag vill ha ett gott resultat av verkligheten. Börja med att se till att alla biologer och rovdjurskramare inte får alla tjänsterna på länsstyrelserna, för då går det illa med alla viltdelegationerna, biologerna ser till att dom har majoritet, andra stackare är novisa delegater, ovetande ja sägare, ett fåtal kämpar för landsbygden om vad som väntar i verkligheten, utarmning. Men landsbygdens folk är jantelagare och får skylla sig själva, vi kan aldrig enas, för då kan grannen få fördel. Tänkt ANTTI JANTELAG, jag är någon jag kan något, grannen är någon, vi vet något osv., då vinner vi framgång tillsammans.

11. Jaktbeslut

2011-04-30 16:35

Förstår att det är viktigt att dessa inventeringar görs av jägare, men det får då inte gå till som det har gjorts i vissa län att man helt struntar i det enerma jobb som folk lägger ned. Har själv råkat ut för detta så jag kommer alldrig mer att hjälpa till med en inventering

10. Chockerande inkompetens!

2011-04-30 16:34

Synobsbaserad avskjutning på älg är en knappt fungerande metod.
Att ens drömma om att det skulle överrensstämma med sanning när det gäller björn, ett vida "osynligare" vilt, borde få även den mest okunnige att ifrågasätta kompetensen hos berörda myndighet!

9. Rovobs = win/win

2011-04-30 16:34

Tycker inte man förlorar något på att skriva in på rovobs.se. Det fungerar ju också som en information till alla andra var rovdjuren håller till och en fingervisning hur många det rör sig om. Går man själv in på rovobs.se för att hämta information vad andra har rapporterat ska man inte själv vara sämre än att man kan skriva in om man råkat sett t ex en björnhona med ungar. Tänk på folket i grannskapet som kanske släpper ut småbarn på cykel på skogsvägen.

8. till terriern

2011-04-29 22:45

Femetta_dom får väl leta o rapportera bäst dom vill de som är intresserade.Myndigheten skiter iallafall om det är si eller så.Dom kommer ändå att sätta avskjutningen efter sitt eget tycke.

7. Hmmm

2011-04-29 22:44

tror NVV att deras förtroeendekapital är oändligt?

6. Samarbete och förtroende.

2011-04-29 22:44

För att nå ett bra resultat behövs samarbete och ömsesidigt förtroende.
Gå in på rovobs.se! Där kan man se vad länsstyrelser vill avslöja och tro på. T.ex. så är Dalarna inte alls med. Måste nog ljuga än mer då.
Gävleborg är ensidiga med text "OBS! Uppgifter om hotade arter är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därför döljs inrapporterade observationer av varg, lodjur och järv under föryngringsperioden 15 april – 31 augusti. Rapportera kan du dock göra ändå, rapporten blir då synliga igen efter den 31 augusti.".
I många län så har rävarna fått väldigt stora tassar.
Nä, för att få en sanning som passar så får dom själva ut å leta.
Nog med spel för galleriet.

5. Med tanke på..

2011-04-29 16:48

..hur mycket sista lodjursinventeringen var "värd" i NV:s ögon, där man struntade i den och tog den förra istället, så känns det fullständigt meningslöst att delta i några rovdjursinventeringar mer, åtminstonde tills det bytts ut folk på NV till riktiga och opartiska tjänstemän,och reglerna ändrats.
Reglerna för kvalitetssäkringen av spår är ju vansinnigt dumt utformade så man häpnar, en ren skrivbordsprodukt som krånglar till det så infernaliskt, så sanningen om hur många rovdjur som finns i markerna kommer aldrig fram, utan det blir några hittepå-siffror från NV som styr tilldelningen i alla fall, oavsett vad folket som verkligen rör sig i skogarna säger.
Nej, jag lägger ingen mer tid på nån inventering, så länge systemet för detta är som det är, då kan jag göra något vettigare med den tiden istället..

4. Jag har tillsvidare ...

2011-04-29 16:26

...rapporterat färdigt på rovobs. Visserligen gäller det lo och varg i örebro län , men sak samma. Vad spelar det för roll att man är flitig och rapporterar in , då tilldelningen ändå bara blir sämre för vart år?

3. Nej

2011-04-29 16:26

Detta är inget rimligt system att allmänheten skall lägga tid på att rapportera rovdjur som sedan skall "kvalitetssäkras" för att räknas. Detta innebär att antalet rovdjur bestäms i HEMLIGHET av ett fåtal tjänstemän som till övervägande delen är troende ekosofer. Jag rapporterar absolut inga rovdjur och jag anser att vi på landsbygden måste tydligt visa vår vilja och våga agera för vår sak. Det är ingen idé att deltaga i ett spel där motparten bestämmer reglerna och är enväldig domare. Allt samarbete med rovdjursmyndigheterna måste avbrytas fram tills den dag då vi får en lantbygdsvänlig rovdjurspolitik.
Samarbetspolitiken har pågått i 40 år och har endast gett oss snabbt ökande rovdjursstammar, förstörd jakt och dvärgbandmask. Vad har vi vunnit på detta?

2. Det är här det bestäms..

2011-04-29 15:22

vad som vi på landsbygden får dras med och lida för...Urklipp: Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten. De som har tillgång till Rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fältpersonal, handläggare av viltskador, besiktningsmän, Viltskadecenter och företrädare för kungsörnsgrupperna.
...Insyn och påverkan? Glöm det...Håll käften och se glad ut om din hund blir mördad...

1. Ja rapportera mera,

2011-04-29 15:22

inventera och gör forskarnas arbete så får ni precis som vid varg och loinventeringarna minimal tilldelning sedan...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB