• Allmogejakt

Björnrivne Johnny Smedberg nekas skadestånd

AktuelltPublicerad: 2008-11-25 15:01

Johnny Smedberg blev riven av en björn den 26 mars i år, då han arbetade med röjning i skogen. För detta ansökte han hos länsstyrelsen om skadestånd på 300 000 kronor. Länsstyrelsen ersätter honom med 9 000 kronor för utlägg som han gjort. Men för att få ersättning för inkomstbortfall måste han bevisa sina förluster med bland annat läkarintyg. Länsstyrelsens avslag går inte heller att överklaga.

– Hur ska jag kunna redovisa det? Hur bevisar man hur mycket man förlorat och hur mycket mer jag skulle ha kunnat göra på mitt gårdsslakteri, säger Johnny Smedberg till Dala-Demokraten.
Johnny Smedberg anser att staten och myndigheterna måste ta sitt ansvar för rovdjursstammen. Det är de som bestämt att stammarna ska vara så stora.

”Blir fler fall”
– Det kommer att bli fler fall liknande mitt och andra den senaste tiden. Jägaren vars hund gick och skällde vid ett ide i förra veckan kunde lika gärna ha varit en privatperson, säger Johnny Smedberg till Dala-Demokraten.
Erik Bergqvist på Skogselit är Smedbergs arbetsgivare. Han har ännu inte drivit frågan vidare.
– Nej, det här är lite av ett nytt fenomen och vad jag förstår gjordes ingen riktig platsundersökning av polisen eftersom inte heller de visste att de skulle göra det ute i skogen, säger Erik Bergqvist till Dala-Demokraten.
Bergqvist menar att fallet kan komma att bli praxis och det därför är viktigt att allt nu görs rätt.

Arbetsgivaren anmälde
Mattias Högberg på Skogs & Träfacket var fackligt skyddsombud när Johnny Smedberg råkade ut för björnolyckan. Han berättar att arbetsgivaren lämnade in en anmälan vid olyckstillfället.
– Vi har stött på Mats Ekengren på arbetsmiljöverket, men jag förstår inte varför de inte reagerar, säger Mattias Högberg till Dala-Demokraten.
Från fackförbundets sida verkar intresset svalt för att driva en process mot staten, enligt Högberg.
Både Mats Ekengren och Mattias Högberg menar att det finns ett stort mörkertal när det gäller olyckor med rovdjur. Olyckor sker nog oftare än vad arbetsmiljöverket får veta.

”Staten måste ta ansvar”
– Och nu när rovdjursstammen ökar så blir det här ett problem, säger Mats Ekengren till Dala-Demokraten.
Han håller med Johnny Smedbergs åsikt om att staten måste ta sitt ansvar för de höga rovdjursstammarna. Som arbetsmiljöverk kan de inte göra så mycket.
– Nej, vi har diskuterat en del lösningar. Som att man måste ha kontakt med de på orten som vet var det finns rovdjur, säger Mats Ekengren till Dala-Demokraten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Fy F-N x10!

2008-12-01 09:56

Med sitt agerande anser jag att staten uppgivit sin vanliga rätt att bli åtlydd, och att bli tagen på allvar. Björn är statens vilt, och får endast jagas på vissa speciella villkor. Med detta föjer ju statens ansvar för de
skador björnarna kan åstadkomma.
Om inte Johnny Smedberg får krävd ersättning, kommer åtminstone jag att upphöra att erkänna statens myndighet.

11. En 08:s åsikt

2008-12-01 09:56

Vi 08:or får alltid bära hundhuvudet för all skit som politikerna hittar på. Faktum är att vi har haft björn i Stockholm vid ett flertal tillfällen. Bland annat i Salem och på Mälaröarna ute hos kungen. Vi har haft varg på gatorna på Kungsholmen. Varg har också blivit påkörd i Bromma. De beslutsfattande politikerna är nästan alla inflyttade till Stockholm från landsorten. Att de inte har förståelse eller att byråkrater använder en regelbok istället för hjärna kan vi stockholmare inte rå får mer än vad övriga medborgare kan.
I sakfrågan är det klart att han ska ha ett väl tilltaget skadestånd. Skjut mer varg och lo, rådjuren har ju också rätt att leva.

10. Svenska Rovdjursföreningens åsikt?

2008-11-28 11:33

Saxar detta bland kommentarer till händelsen i Dala-Demokraten.
"Johnny borde betala i stället, eftersom han har fått sitt livs upplevelse som han kan skryta med så länge han lever. Det är patetiskt att ens komma på idéen att kräva pengar av staten för något som dessutom inträffade på hans egen mark. Skaffa dig lite naturvett i stället, grabbhalva! Varg-Larsen 2008-11-26 12:59:16"
Varg-Larsen är sannolikt någon av Rovdjursföreningens mest militanta medlemmar i Dalarna. Visst förespråkar jag dialog men är det möjligt med någon som yttrar sig på detta sett i en händelse som på ett hår hade slutat dödligt.

9. Fy f-n

2008-11-28 10:32

Hoppas allt går bra med dej. Du ska veta att vi tänker på dej och hoppas du kommer tillbaka i skogen för är det något vi behöver så är det mer röjda ungskogar, så vi klarar å få landet på fötter igen. Alla kan ju inte vara tjänstemän i Stockholm.

8. Reflektion

2008-11-26 14:28

Vad som inte framgick när det ursprungliga politiska beluten togs om att återupprätta den stam av stora skadedjur som vi hade för ca 150 år sedan, var att människors liv och hälsa skulle värderas på samma sätt idag som det gjorde då.

7. Skadestånd

2008-11-26 14:27

Det är helt klart att Johnny ska ha ersättning av staten när deras gosedjur skadar honom, för har det varit min hund som hade skadat honom då skulle jag ha blivit skadeståndskyldig.

6. Rovdjur?

2008-11-26 14:26

Tycker att alla rovdjur ska exporteras till 08-området så blir det nog fart på debatten om skadestånd och om skyddsjakt. Alla 08-or vill ha rovdjur men så långt bort som möjligt från deras egen bakgård.

5. Rovdjursskador

2008-11-26 14:26

Nu vet vi att vi landsbygdsbor inte är värda någonting i myndigheternas ögon.Det är nog så att det bästa vore att vi flyttade till storstan, så kan Naturvårdsverkets personal bedriva lekstuga här istället. OBS! Alla landsbygdsbor rusta er för en hård kamp! Det kan snart vara för sent!
Ps! Jag är mycket upprörd över det som J Smedberg utsatts för hos myndigheterna.

4. Björnriven!

2008-11-26 14:25

Stå på dig, Smedberg!

3. Bedrövligt!

2008-11-26 14:25

Ett sätt att ytterligare minska förtroendekapitalet för svensk rovdjurspolitik. Dags att mobilisera för att visa det missnöje som finns mot den förda rovdjurspolitiken!
Jag tar upp "stafettpinnen" på vårt kretsårsmöte, med jaktkamrater etcetera.

2. Ingen högoddsare

2008-11-25 16:33

Staten tar inte ansvar för sina djur (statens vilt).
Naturvårdsverket hade dock mage att begära 100 000 i skadestånd för en död varg vid ett tillfälle.
Detta kommer vi att se allt oftare. I början av november var det 3 björnattacker på endast 1 vecka. Vid 2 av dessa attacker skadades människor.
Enligt Naturvårdsverket fanns ingen anledning att höja tilldelningen vare sig i Gävleborgs län eller i Dalarna trots ansökningar om höjd kvot.
Här borde Naturvårdsverket och miljödepartementet ta sitt ansvar och antingen betala ersättning till skadade männsikor eller besluta om kraftigt minskad björnstam.
I Mora ligger ett rådjur nedgrävt av en björn endast meter från en grundskola. Skolbarnen hålls inne på rasterna. Skolchefen funderar på att stänga skolan till dess att man är säker på att björnen gått i ide.
Varför lyssnar inte länsstyrelsen i Dalarna och Naturvårdsverket på de som har kännedom och kompetens om de stora rovdjuren i våra marker?

1. Länsstyrelsen Dalarna

2008-11-25 16:33

Folket på länsstyrelsen Dalarna som hanterar rovdjursfrågor verkar vara helt fanatiska och tillika hjärndöda i kombination med hjärtlöshet!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB