• Pinewood

Blir du misstänkt på bockjakten?

AktuelltPublicerad: 2011-08-15 16:54

Blir du misstänkt för jaktbrott på bockjakten i morgon? När jaktsäsongen börjar är rättsosäkerheten för landets jägare större än vanligt. Ingen vet hur den nya lagstiftningen om kriminalisering av förberedelse till grovt jaktbrott ska tolkas.

– Lagen har skapat en mängd gråzoner. Som jägare måste man ha en möjlighet att kunna förstå och tolka lagstiftningen.
Det säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund.
I våras skrev han, för Jägarnas Riksförbunds räkning, till justitiedepartementet för att få ett förtydligande av vad den nya lagstiftningen egentligen innebär. Men ännu har han inte fått något svar.

Försökt få klarhet
Jakt & Jägare har försökt få någon klarhet i hur lagstiftaren egentligen menar då själva lagtexten bara berättar att förberedelse och försök till grovt jaktbrott är förbjudet.
Vanligtvis finns en utredning och förarbeten till en ny lag men enligt Jacob Wickman, biträdande enhetschef på miljödepartementets rättssekretariat, så finns det bara en så kallad departementsskrivelse och en proposition (regeringsförslag) som ligger till grund för den nya lagen.
Det här gör det närmast omöjligt att förstå hur lagen ska tolkas.

”Ingen vet”
– Jag har suttit med jurister och representanter från så väl myndigheter som andra organisationer och diskuterat det här men ingen vet hur lagstiftningen ska tolkas, säger Ulf Kallin.
I den statliga utredningen ”Rovdjuren och deras förvaltning” från 2007 finns dock förslaget om kriminalisering med och utredaren tar där några exempel på hur man ska motverka ”förberedelse till grovt jaktbrott”.
Enligt utredare är det ett starkt indicium på att jaktbrott planeras om någon skulle ”.. medföra vapen i terrängen på motordrivet fordon utan dispens, när det inte föreligger allmän jakttid eller att medföra vapen som inte är avsett för den typ av jakt som för tillfället är tillåten..”

”Tror domstolen mig”
– Om jag åker till min jaktstuga över midsommar och har med mig min studsare eller ett hagelvapen för att övningsskjuta. Kan jag då åka dit för förberedelse till grovt jaktbrott? Det är ju inte förbjudet att övningsskjuta. Men kommer en domstol att tro mig? undrar Ulf Kallin.
– Och hur blir det om jag har en drilling med mig med en klass 1-pipa och är ute för att jaga hare? undrar Ulf Kallin.
I utredningen påpekar utredaren att det endast är tillåtet med husrannsakan om det finns fängelse i straffskalan.

Kan göra husrannsakan
Före lagändringen kunde därför polisen endast kontrollera ”jaktstugor, förvaringsställen, bilar, lastutrymmet på en skoter eller skoterns släp vid misstanke om ett fullbordat jaktbrott”.
Men med lagändringen kan polisen nu göra husrannsakan vid misstanke om förberedelse till grovt jaktbrott.
– Om jag bor i ett vargrevir och varit och övningsskjutit och på hemvägen kör en omväg och blir stoppad av polisen. Kan de då besluta om husrannsakan i bilen och jag sedan blir dömd för förberedelsen till grovt jaktbrott? undrar Ulf Kallin.

Telefonen kan avlyssnas
Enligt utredaren gäller samma sak vid telefonavlyssning som tidigare endast fick tillgripas vid misstanke om fullbordat grovt jaktbrott. Nu räcker det med misstanken om förberedelse.
– Det finns inget försvar för jaktbrott, men jägarna måste ha en möjlighet att förstå lagstiftningen. Som det nu är har vi infört omvänd bevisföring när det gäller jägarkåren. En jägare måste bevisa sin oskuld istället för det gängse att åklagaren ska bevisa hans skuld, säger Ulf Kallin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Jag är ledsen Anders Hermansson

2011-08-18 09:21

Jag delar den slutsatsen också. Jag ser pessimistiskt på utvecklingen för jakten och glesbygdsboendet, ingen politisk kraft av idag tillräcklig styrka stöder vår sak. Landsbygdsdemokraterna är valet, men med den tröga förändringsviljan hos Sveriges folk är jag mycket tveksam till om det kan erbjuda någon förändring. Centern sitter på ett guldläge men förstår det inte. Förutsättningen för dem är att skicka ansvariga ministrar å gåle, vilket jag misstror dem om. Med dagens beslut får jag ännu mer stöd i min pessimistiska tro, tyvärr. Jag är liksom du Anders väl medveten om att de stora rovdjurens framtid redan är spikad i våra riksdagsbeslut som de flesta av oss inte ens har ids läsa. Redan nu idag har naturvåldsverket full rätt att själva besluta om framtida nivåer för respektive art av de stora rovdjuren, dessutom föreskriftsrätt i allt vad som gäller dem, liksom all jakt f.ö. Lars Eriks Liljelunds utredning om vargantal är alltså ett spel utan värde, ett spel för galleriet. Sverige har gått ifrån ett demokratiskt land till att bli ett tjänstemannastyrt sådant på kort tid, och numera helt utan tjänstemannaansvar. Vem kan glädjas då?

4. Till #1,2 och 3, ni har rätt men hur får vi till en ändring?

2011-08-16 11:30

I SvD (lördagen 13 augusti, del 1, sidan 4) skriver Paulina Neuding under rubriken "Dubbelt dömd i svensk domstol", om hur svenska domstolar i skattemål regelmässigt utdömer dubbla straff trots att sådant är förbjudet enligt Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter. En läsvärd artikel. Omvänd bevisbörda har länge varit praxis i skattemål och nu har detta oskick spridit sig till jaktlagstiftningen.
Grundproblemet är att Sverige saknar en äkta demokratisk tradition, en tradition där det är folket som har makten och staten är till för folket. Historiskt sett har i Sverige folket alltid varit till för staten och detta har lett till att en skadlig kombination av fast anställda byråkrater tillsammans med ett fåtal politiker styr och ställer. Vilka individer som utgör de styrande synes sakna betydelse, för de ser alla folket som ett hot mot sina intressen och använder staten för att hindra den enskilde från att hota sin makt och sina privilegier. Förtryck kallas sådant och förtryck kan ha många ansikten, rovdjur har alltid varit en populär symbol för stater.
Sedan 2001 har den svenska staten bestämt att stora rovdjur skall få öka till den grad att de sprider sig till alla sina naturliga utbredningsområden i landet. Efter detta beslut är det inte längre frågan OM vargar, björnar och andra rovdjur skall tillåtas äta upp folks husdjur, sprida livsfarliga smittor, döda människor och göra livet otryggt, nej, nu är det frågan om hur staten skall tvinga människorna att lämna plats för rovdjuren. Till detta ändamål skyr staten inga medel; dubbel bestraffning, omvänd bevisföring, lagar som strider mot mänskliga fri- och rättigheter, lagar som strider mot svenska grundlagar, grov propaganda även till skolbarn.
Allt är på väg att bli tillåtet i denna onda strid mot vanligt folk. Förtrycket kommer därför att bli VÄRRE i takt med att befolkningen gör mer och mer motstånd mot en helgalen rovdjurspolitik. Många kommer att dömas till hårda straff i orättvisa rättegångar. Hjälper det att rösta in ett parti som inte vill ha rovdjur? Nej, jag tror inte det, den utveckling vi nu ser lever sitt eget liv. Ett liv som troligen endast kan få ett våldsamt slut utom vår kontroll.

3. Sverige ingen rättsstat!

2011-08-16 08:12

Omvänd bevisbörda! Här har ett fullkomligt övergrepp mot jägare och befolkningen i övrigt skett. Sverige är ingen rättsstat längre. Som exempel kan vi ta de långa häktningstider som styrs av åklagare, detta har kritiserats av många andra stater men inget har hänt, vi i Sverige är ju så bra och hela världens samvete, men sopa rent framför egen dörr kan vi inte. Betänk då att vi har åklagare som Alhem, poliser i sammanslutningar som på eget bevåg begår mycket tvivelaktiga påhopp på jägare. Insatsstyrkor som griper övningsskyttar vilket också ledningen tycker är rätt.
Du svensk vakna upp innan det är alldeles försent, den personliga integriteten är redan mycket naggad i kanten. Skall jag som svensk ostraffad medborgare, med mitt jaktvapen som jag har licens på, med mig i bilen bli skyldig att bevisa att jag inte hade några avsikter att begå jaktbrott om nu Alhem skulle få för sig att anklaga mig för förberedelse till dessutom "grovt jaktbrott" så får det inte fortsätta, protestera NU!

2. Regeringen fördömer sin egen landsortsbefolkning.

2011-08-15 20:02

Skammen går på torra land när Ulf Kallin, JRF inte får något svar på sin fråga. Detta är under all kritik.

1. vi jägare

2011-08-15 20:02

är väl alltid misstänkta..

även som civilklädda får vi på näbbet om vi yppar oss om djur och natur så som vi ser den

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB