• Älgskadefondsföreningen

Blyproblemet kraftigt överdrivet

AktuelltPublicerad: 2009-10-26 11:47

I en debattartikel i Svensk Jakt konstaterar forskaren Ulf Qvarfort vid Totalförsvarets Forskningsinstitut att problemet med örnar som dör av blyförgiftning är betydligt mindre än än det framställts.

Under oktober gick forskaren Björn Helander vid Naturhistoriska Riksmuseet ut med att många av de örnar som påträffats döda i naturen dött av blyförgiftning sedan de ätit småvilt som skjutits med blyammunition och att blyammunition, både kula och hagel, därför bör förbjudas.
Ulf Qvarfort konstaterar att undersökningen bygger på 118 döda havsörnar som hittats mellan 1981 och 2004, samt att 14 procent av dessa dött av blyförgiftning. Man har alltså hittat mindre än en örn per år med blyförgiftning. Quarfort frågar sig med anledning av detta hur många örnar som kan ha dött av andra orsaker, till exempel trafik, kraftledningar och vindkraftverk.

Viktigt vara objektiv
Han skriver i debattartikeln:
"När man presenterar ett forskningsresultat är det emellertid av stor vikt att detta sker på ett objektivt sätt. Det är nämligen lätt att övervärdera resultaten och vinkla dessa så de väcker en viss uppmärksamhet och att resultaten som i detta fall pekar mot ett omfattande miljöproblem.
Det är märkligt att nästan samtliga rapporter om bly i ammunition alltid avslutas med ett upprop som gäller ett allmänt förbud och en snabb övergång till ett blyfritt alternativ. Några alternativ presenteras nästan aldrig utan dessa förutsätts finnas allmänt tillgängliga. Att det exempelvis idag inte finns något fullgott alternativ ur ett djuretiskt perspektiv har tydligen helt gått forskarna förbi."

Ingen miljöfara
Quarfort har ägnat mycket tid åt blyfrågan och han pekar på att blyanvändningen vid jakt och skytte minskat med cirka 80 procent genom de blyhagelförbud redan införts.
Han påpekar också att man inom den vetenskapliga världen är överens om att metalliskt bly inte är en miljöfara. Det finns inget läckage från kulfång, blyet från ammunition i skogsmark är försumbart i jämförelse med det naturliga blyet. Blyet från ammunition lagras i marken och kommer att ligga orört till nästa istid.

Hönans fjäder
Quarfort konstaterar att blyhaglen är en indirekt risk för örnarna och att det finns riktlinjer för hur slaktavfall bör hanteras och att de är lätta att efterleva, vilket är viktigt med tanke på det allmänna ropet efter blyförbud.
– I stort kan man tycka att örnfrågan i mångt och mycket liknar hönan och fjädern även om det i detta fall rör sig om örnfjädrar, skriver Quarfort i Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Anonym vilse i pannkakan!

2009-10-30 13:37

Självklart finns alternativ, i tex Vapentidningen kan man gång på gång läsa om tester av olika kulkonstruktioner i olika kalibrar. Kopparkulor gör i allmänhet mycket bra ifrån sig. Men till dagens prisnivå är de inte möjliga att använda som övningsammunition för en godtagbar mängdträning.
Att, som den av antijaktrörelsen uppbackade Kemikalieinspektionen, vilja förbjuda blykulor generellt är nog höjden av dålig etik om man ser till konsekvenserna. Men som sagt, om det är ekosofi som får styra, så helgar ju som bekant ändamålet medlen! Glöm aldrig vilka partier som stöder ekosofin!

4. Anonym 7.55

2009-10-27 11:09

Hur f..n er det du læser. Der står ingon stellar at svenska jagare ar dårligt utbildade,korkade och har dårlig moral. Dit indlæg stinker av en person som inte rør sig i skogen,er imot jakt m.v. Brug nu fornuften, om du har nogon, och kom inte disse løgne.(igjen-igjen-igjen).

3. Vadå inte finns något djuretiskt alternativt

2009-10-27 09:02

Han säger ju direkt att de svenska jägarna är så korkade och har så dårlig utbildning och till det så dårlig moral och etik att de inte klara av ammonition med lite sämre prestanda.
Sedan finns det i dag enn uppsjö med alternativ material i alla kalibrer. Att sedan laggivningen vad angår klassning av vapen inte hängt med utvecklingen och detta betyder att vissa vapen hamner längre nere, är ju helt ovesentligt!

2. ALTERNATIV

2009-10-26 17:32

Glöm itne bort att ALLA metaller med en dencitet högre än järn räknas som tungmetaller, såsom koppar, vismut, volfram o.s.v. Att ta bort blyet och fasa in någon annan tungmetall kommer med största sannolikhet att göra situationen än värre. Tar man sedan djuretiska hänsyn så torde valet bli enkelt till blyets fördel och väger man sedan även i priset så finns det inget annat som kan mäta sig med det beprövade blyet.

1. Statistik

2009-10-26 17:31

Statistik kan användas ohederligt, det visar bland annat den här artikeln. Man utesluter bara vissa variabler som inte är bekväma för syftet.
Ofta har man som bekant egna syften.
Ett annat exempel är hur få jakthundar som dödas av rovdjur i jämförelse med hur många som dödas av bilar, vådaskjutning och andra olyckor.
Genom att bortse från storleken på källan till olyckan "bevisar" man att rovdjuren inte är farliga för jakthundar.
Om vi menar att det finns ca 270 vargar så dödar 1 av 9 vargar hundar, det är illa!
Gud bevare oss om var nionde bil eller jägare dödade hundar! Då fanns det inte en hund i livet.
Statistik är som synes väldigt användvändbart, man kan genom att utesluta valda fakta bevisa nästan vad som helst!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB