• Älgskadefondsföreningen

Bonde får 167 000 för rovdjursskador

AktuelltPublicerad: 2010-10-07 00:18

Länsstyrelsen i Jämtland betalar ut 167 000 kronor i ersättning till en djurägare i Lillhärdal som fick en kalv vargriven i augusti förra året. Djurägaren hade begärt öven en halv miljon kronor – ett belopp som även Viltskadecenter tillstyrkte.

Den 18 augusti förra året fick bonden Per Persson en vargdödad kalv, som också besiktigades av länsstyrelsen. Per Persson tog hem sina 108 nötkreatur från fäbodvallen, drygt tre mil från gården. Hans verksamhet bygger på att ha djuren frigående vid fäbodvallen, vilket han inte längre vågade.
Senare ansökte han om skadeersättning: 5 000 kronor för den dödade kalven, 195 000 för djur som aldrig blev dräktiga och drygt 349 000 kronor för övriga kostnader i form av veterinär, merarbete, uteblivna intäkter, extra foder och extra resor.

Rimligt, enligt Viltskadecenter
Viltskadecenter bedömde att det var uppenbart att Per Persson drabbats av omfattande skador och att Hushållningssällskapet gjort en omfattande värdering som bör kunna ligga till grund för länsstyrelsens ersättningsbeslut.
– Vi föreslår att länsstyrelsen snarast ersätter djurägaren med det sökta beloppet, skrev Viltskadecenter i sitt yttrande.
Men beloppet prutades.

Pengarna räcker inte
Länsstyrelsen menar att det inte är säkert att merkostnaderna – även för icke dräktiga kor – beror på vargangreppet. Vidare anser länsstyrelsen att uteblivna intäkter inte är ersättningsgrundande och att länsstyrelsens ersättningspengar även ska räcka för andra rovdjursskador i länet.
Dessutom påpekar länsstyrelsen att ökad tillsyn av tamdjuren inte är ersättningsgrundande, eftersom vargetableringen är tillåten i området. Det är en kostnad som djurägaren själv får stå för.
Summa summarum får alltså djurägaren nöja sig med 167 000 kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Tubbiz, du tror väl inte

2011-06-12 10:09

att det blev några pengar kvar efter att ha bekostat flytt, extra foder, förlorad avel och ett års stiltje i kalvning (när x antal kor inte blir dräktiga) och förlorad arbetsinkomst och kostnader för att ta in arbetskraft för att sköta djuren osv....

11. sirkka

2010-10-09 22:49

ja där har renarna betat så länge jag kan minnas. Willenfelts har ju sina renar runt fäboden hela vintrarna!! Gränsen för vargetablering är ju dragen med Älvdalsvägen som gräns västerut, och detta område ligger ca 2mil från Älvdalsvägen

10. Inte renbetesområde

2010-10-09 10:30

Fäboden som Persson hade sina djur på ligger inte på något vinterbetesområde! Det är reservbetesmarker och inte renskötselområde där, det är Tännäs samebys vinterbetesgräns som är närmast västerut men det är någon mil till den gränsen, ta reda på fakta herr Hansson!

9. 167 000 Kr.

2010-10-09 10:29

Tror att jag ska´ ansöka om att få varg inplanterad på min mark, har inte varit i närheten av dom summorna när jag skickat djur till slakt.

8. En otrolig summa!!!

2010-10-08 08:59

6 miljarder är en summa som är helt ogripbar för mej. Hur kan det vara försvarbart att lägga så mycket pengar på rovdjuren?

7. Uppvaktning av nya Landsbygdsministern?

2010-10-07 22:57

Det är han, Eskil Erlandsson, som har hand om pengarna som styrs ut till NVV och LSTy. Jag skrev till finansministern och ställde frågan vad den totala kostnaden är för oss för rovdjursförvaltningen. Frågan skickades till Erlandsson, som svarat att han har fått min begäran. Nu måste vi samlas och börja uppvakta honom om hela cirkusen med skattepengar till rovdjuren och dess följdkostnader. Det finns en studie från 1995 Umeå Universitet som kom fram till 4,3 miljarder, 4300 miljoner, totala kostnaden och den har jag hemma. Nu lär det finnas en ny från 2009 som anger kostnade till 6 miljarder. Är detta klokt?

6. Tillägg till motiveringen

2010-10-07 15:31

Jag har ett tillägg till mitt föregående inlägg. Om LST anser att resurserna tar slut ska boten vara att ta bort vargarna, så att det inte inkommer fler skadeståndskrav.

Det ÄR orimligt att enskilda individer ska drabbas och tvingas betala notan för samhällets "nöje".

Så antingen halar LST upp mer pengar eller så likvideras vargen. En enkel lösning!

5. Ger man sig in i leken...

2010-10-07 13:31

Så är det bara att betala eller minska vargstammen.
Har man inte pengar att hålla en vargstam skall man heller inte ha någon.

4. En dåres försvarstal...

2010-10-07 10:00

...och dåren heter LST. Hur kan man på fullaste allvar försvara sig med argumentet att pengarna som ska fördelas är för knappa? Är de verkligen korrekt citerade? I sådana fall kan vi nu konstatera att LST i Jämtland på allvar tagit upp kampen mot LST Dalarna i tävlingen om sämsta medborgarstöd. Det är väl alldeles uppenbart att LST inte klarar av att förvalta sitt mandat och omsätta de överstatliga besluten i praktisk handling?

Ersättning för uteblivna intäkter borde väl dessutom ersättas på samma vis som brottsoffer. Det är åtminstone min ståndpunkt.

Kostnaden för rovdjurspolitiken ska inte betalas av de drabbade. De har lidit nog av dödade tamdjur. Ersättningarna måste upp, såväl för stängsling i förebyggande syfte (och ersättning för merarbeten i form av övervakning, patrullering, vakthundar etc.). Stockholmsopinionen som vill ha en "spännande natur" slipper hitta sina tamdjur i bitar utspridda över fäbodvallen, men de ska åtminstone vara med och betala kalaset. Kanske bara den detaljen kan vinna över några ytterligare till vår sida.

3. Detta hjälper ju

2010-10-07 10:00

till att öka på förtroendet för vår rovdjurspolitik i allmänhet och våra länsstyrelser i synnerhet... Snart går inte att minska förtroendet mer.

2. Ta konsekvenserna!

2010-10-07 09:59

Har Riksdagen/EU/Naturvårdsverket beslutat om vargar så får man ta konsekvenserna.
Det är väl inte meningen att de lokala människorna som drabbas skall betala? Att djuren sedan lider när i vissa fall springer omkring med tarmarna hängande efter sig är en etisk fråga som tydligen är accepterad!
Hur länge skall cirkusen pågå?
Det är helt nödvändigt att utplantering av varg sker i Sörmland och Riala i Uppland så att fler får njuta av vargarna och att vi får en "mycket gynnsam bevarandestatus" i de områdena.

1. Renbetesområde

2010-10-07 07:39

Mig veterligt så har han sina djur på vinterbetesområdet.Det är östra delen av Lillhärdal som är reservbetesområde, och där han har sina djur har renarna betat så länge jag kan minnas. Har det blivit så att även angränsande områden börjar klassas som vargetableringsområden?? Och att pruta på ersättningen med motiveringen att pengarna ska räcka till övriga rovdjursangrepp i länet är nog bland det dummaste jag hört. Ungefär som om jag skulle krocka med min bil och bara få ut en 3e del bara för att ev fler bilar krockar det året!! Givetvis så ska väl LST betala ut hela summan. För har riksdagen beslutat att det ska finnas så mycket rovdjur så är det väl bara att tillskjuta dom pengar som behövs för att djurägarnas skador skall ersättas?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere