• Älgskadefondsföreningen

Bra ordning på vildsvinsutfodringen i Degerfors

AktuelltPublicerad: 2009-04-06 15:36

Sveaskog har efter allt bråk om vildsvinsutfodringen i Degerfors kallat samman jaktlagen och även en expert på frågan, Poul-Erik Jensen från Skåne.
– Foderplatserna ser inte annorlunda ut här än på alla andra ställen. Men det är bättre ordning här och rena och snygga är de. Vildsvinsförvaltning kräver platser där svinen vara och äta ostörda.

Pajkastning, misstänkt tjuvjakt, otillåten åteljakt på fastigheter i anslutning till jaktmarker, stor uppmärksamhet i media och ett flertal polisanmälningar. Det är exempel på den situation som rått i Degerfors det senaste året. Markägaren Sveaskog har fått dålig PR när folk säger att, ”vildsvinen är deras ansvar och att de måste bort”.
– Något måste göras för att alla intressen ska tillgodoses. Vi har en ny viltart och det gäller att hitta rätt förvaltning, säger Tommy Sander, jaktansvarig på Sveaskog, och Jim Hellquist, Sveaskog produktion.

Tagit hjälp av viltmästare
För att lösa situationen har Sveaskog tagit hjälp av viltmästare Poul-Erik Jensen, med många års erfarenhet av vildsvinsförvaltning i Skåne där vildsvinsstammarna är betydligt större än i Degerfors. I två dagar har Sveaskog, representanter för jaktlagen, kommunjägarna i Degerfors, samt miljö- och hälsoförvaltningen diskuterat fram till en vettig lösning.
– Jag har varit runt och tittat på foder- och skjutplatser. De ser ut precis som de flesta andra foderplatser jag sett, med en skillnad: Foderplatserna i Degerfors är välskötta och rena och ligger långt från bebyggelse, säger Poul-Erik Jensen.
Två av platserna ska flyttas lite längre in i markerna och där de finns ska det endast vara skjutplatser med minimal utfodring. Det arbetet har redan påbörjats.

Förvaltningsstrategi krävs
– Det måste finnas en förvaltningsstrategi, säger Jensen. Vi måste komma fram till hur många vildsvin vi ska ha, hur många orkar arealen med? Hur många finns det? Och hur många ska skjutas? Inventering måste ske och utifrån det resultatet bestäms sedan avskjutningen.
– Förvaltning av vildsvin är annorlunda än förvaltning av älg, säger Poul-Erik Jensen. Vildsvin jagas 365 dagar per år, dygnet runt, och då krävs det samarbete. För jaktlagen blir det många arbetstimmar för att hålla foderplatser i gång.
Från Sveaskogs sida är man positiv till förekomsten av vildsvin, som gynnar den biologiska mångfalden med sitt bökande.
Sveaskog och jaktlagen skapar nu en handlingsplan med utbildning, jaktetik och inte minst en jourlista bland jaktlagen som ska kunna hjälpa till där det finns problem.

Rådjur och grävling större problem
– Kommunens jägare vittnade om att det är inte är vildsvinen som är de stora problemen i Degerfors. Rådjur och grävling äter upp blommor och förstör på bland annat kyrkogården.
– Vi ska skicka ut ett informationsblad till boende i de kanter där vildsvin kan förekomma, säger Henrik Nyström, Örebro läns västra viltvårdsförvaltning.
– Där ska det finnas namn på personer som kan kontaktas vid behov. Sedan finns det möjlighet att för en billig penning skydda sina trädgårdar med eltrådar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. angående komentatören x

2009-05-14 23:19

en skribent i detta repotage är tyvärr lite senil numera och har fått för sig att vildsvinen inte tillhör vårt land. Han lägger sig i allt i Degerfors. Sist skrev han kilometervis angående tågstationen. Ingen bryr sig längre!!

3. Knepigt

2009-04-09 09:18

Du lägger allt ansvar på jaktlagen men vill själv som ''villa ägare'' vara med och bestämma över viltförvaltningen..

2. Ovälkomna vildsvinsbesök.

2009-04-09 01:35

Av de hundratal villaägare, som bor öster om Letälven i Degerfors - är jag inte den enda, som fått min tomt skadad åtskilliga gånger.
Tyvärr vill vi svenskar inte gärna stå för en kritik - och det beror i regel på att vi förväntar oss repressalier från dem som orsakat de problem, som drabbat oss.
Att sätta upp ett elstängsel kostar inte två tusen kr. Det kostar säkert 5 ggr. mer.
Om vi har ett elstängsel runt hela vår tomt - så är inte vildsvinen dummare än att de går in via ingången till huset eller garaget.
Kan man garantera att inga barn av oförstånd kollar elstängslet? Är det helt ofarligt för både oss och vildsvinen att beröra elstängslet?
Om jag får ett besök - ska besökaren krypa under tråden - eller hoppa över den. Om jag ser att det en kväll kommer en besökare kan jag väl koppla av strömmen - eller så får besökaren godta att han / hon inte blev insläppt.
Vi som bor i området Skogalund i Dfs. har inte bett om att få hit vildsvin. De hör inte hemma i vårt land - även om ett felaktigt riksdagsbeslut 1988 påstår det.
Beslutet 1981 var ett klokt beslut. 50-100 vildsvin skulle få finnas kvar i ett hägn iStockholms län.
Sedan påstår en del jägare att vildsvinen kommit hit till Degerfors utan mänsklig hjälp. Så är inte fallet. Det finns personer, som sett att transporter avlämnat vildsvin söder om Degerfors.
Ett hägn betyder inhägnad. Det ska skydda djuren inom hägnet och området och personer som finns utanför.
Vildsvin, som får vandra fritt känner inte till var gränsen för Sveaskogs mark går och de känner inte heller till villaägarnas tomtgränser.
Nu förväntar vi oss ett offentlig möte där även vi som drabbas av vildsvinens besök kan få avge våra synpunkter. Kommunen, jaktlagen och Sveaskog bör självklart ta initiativet till detta.
Mvh. Åke Ring - Degerfors.

1. kommentar

2009-04-06 23:29

svinaktigt skulle jag säga.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere