• Allmogejakt

Bucht får C-fråga om kronviltet

AktuelltPublicerad: 2015-12-11 08:57

Anders Åkesson, centerpolitisk riksdagsledamot från Kalmar län, vill veta vad landsbygsminister Sven-Erik Bucht (S) om det finns någon plan att agera kring frågan om kronvilt.

Under de senaste åren har antalet kronhjortar skjutit i höjden och i dag finns det mellan 20 000-25 000 kronhjortar. I takt med ökningen av stammen så har också skadorna på framförallt skogen ökat inte minst kan de regionalt och lokalt handla om skador i mycket stor skala.
– Det är, precis som med vildsvinen, ett stort problem för många mark- och skogsägare som tappar intäkter. Det måste finnas möjlighet för den enskilde personen att freda sig mot detta, säger Anders Åkesson, Centerpartiets riksdagsledamot från Kalmar län.

Utredningen blev nedlagd
Frågan om förvaltning av kronhjort var en del av det uppdrag som jaktlagsutredningen hade att utreda. Regeringen valde dock i våras att lägga ner denna utredning varpå riksdagen i ett tillkännagivande uttryckte att regeringen ändå skulle utreda denna fråga närmare.
– Jag menar att det skapar en stor osäkerhet för skogsägare och orsakar ekonomiska förluster. Det är ett svek från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, säger Anders Åkesson.

Vilka planer finns?

Därför har Anders Åkesson ställt en skriftlig fråga till Sven-Erik Bucht (S) för att bringa klarhet i om regeringen avser att agera i frågan.
- Så här långt har man lämnat frågan vind för våg, trots att det är ett stort bekymmer som dessutom eskalerar i snabb takt. Därför vill jag veta om man har någon plan på att agera, säger Anders Åkesson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Reglera mindre

2015-12-12 11:28

Gör inte om misstaget som skedde med den reglerade älgjakten. Avskjutningsnivån/besluten flyttades från fastigheten till länsstyrelsen med massor av byråkrati och förstörda skogar som följd. Det blir heltokigt när fastighetsägaren får stå för kostnaden för skadorna och inte kan påverka avskjutningen, vilket länsstyrelsen gör i slutänden. Ett slags moment 22.

Bildas kronhjortsområden kommer skadorna att öka och fastighetsägarna fråntas rätten till att bestämma avskjutningsnivån, vilket andra kommer att göra. Nog borde detta gå att lösa på frivillig väg utan att myndigheterna lägger näsan i blöt?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons