• Älgskadefondsföreningen

Bybor trötta på varg

AktuelltPublicerad: 2012-03-01 10:34

I byn Gårdvik i Dalarna har de boende tröttnat på att vargar springer i byn både dag som natt. Ansökan om skyddsjakt avslogs, eftersom länsstyrelsen anser att vargarna inte beter sig onormalt.

De boende i byn Gårdvik utanför Svärdsjö i Dalarna är oroliga över vargarnas närvaro. Oftast syns bara en varg mellan husen, ibland är det två. Vargen har även hållit till nära skolan under några dagar, och barnen är rädda.


Fem vargar förra året
En av de boende, Lars-Erik Backlund, såg spår efter totalt fem vargar i början av förra året.
– Tre var på ena sidan av vägen och två revirmarkerade på andra sidan. Då vet jag att det var fem som höll till här. Både spår och synobservationer har gjorts vid en massa tillfällen. De har även rivit rådjur bara 100 meter från ett bostadshus. Och under de senaste veckorna har det orädda beteendet trappats upp, berättar Lars-Erik Backlund för Dala-Demokraten.

Sade nej till skyddsjakt
Bybor lämnade in en ansökan om skyddsjakt, men länsstyrelsen sade nej och menar att vargarna inte uppvisar ett närgånget beteende. Beslutet möter kritik hos byborna, som uppger att de flesta observationer har gjorts på dagen. Mellan den 22 och 25 februari gjordes nio observationer mellan 9 på förmiddagen och 15 på eftermiddagen.

Påverkar många
Många påverkas av vargarnas närvaro. En del vågar inte gå ut med hundarna på kvällen och två flickor, tolv och nio år gamla mötte varg när de var ute och körde med varsin shetlandsponny. En annan som hade slamtömning i brunnen hade vargpublik på 50 meters håll när tömningen pågick. Att länsstyrelsen inte tolkar vargarnas beteende som närgånget tycker de boende är märkligt.
– Men vi har överklagat beslutet. Vi vill inte att vargarna ska ta något av våra djur här i byn, men det verkar som att det måste ske innan det händer något, säger Lars-Erik Backlund till Dala-Demokraten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Vill Lst ta ansvar för vargens härjningar?

2012-03-02 11:27

Eftersom dom på Lst håller vargen bakom ryggen,betyder väl också att det är deras ansvar över vargens beteende.
Om en människa känner sig otrygg eller rent av allvarlig fruktan p.g.a vargens närhet,, Vi har koppeltvång på hund i sverige,skulle hunden gå lös eller hota en annan person ,kan ägaren bli anbmäld ,i värsta fall för olaga hot,,,
Detta borde väl nästan vara samma regler gentemot lst och vargen,vargen är deras ansvars område,, och dom är ju också med på noterna att forsla ut varg i naturen,,,,

Olaga hot
4 kap 5 § BrB
Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Kom inte o säg att möte med en varg ,inte framkallar fruktan eller hot om ens säkerhet,,,
Husse (LST M.Fl) ., Ta ansvar nu.
Era sällskapsdjur hotar folket.

6. Tyvärr !

2012-03-01 21:24

Tyvärr vill dom styrande att något otrevligt ska hända innan någon förståt hur illa det är. vargen går tydligen före både barn och husdjur ! Hur sjukt som helst !

5. Anmäla?

2012-03-01 15:48

Går det inte att stämma LST när den dagen inträffar någon människa blir angripen av ohyran?

4. Trötta

2012-03-01 14:17

Samtidigt har finska myndigheter gett tillstånd att skjuta två (2)vargar som beter exakt lika som dom i Dalarna. Regeringen och länstyrelsen håller på att tömma landsbygden när man agerar på detta sätt.

3. Har LST i Dalarna någon självbevarelsedrift?

2012-03-01 13:10

Lst i Dalarna och deras tjänstemän tar på sig ett mycket stort ansvar när de avslår skyddsjakt.
De har fått mandatet av regeringen att agera innan skada inträffar.
Regeringen har därmed taktiskt redan svurit sig fri från ansvar.
Eftersom LST personal vet vilka risker det finns när varg söker sig in i byarna så kan de aldrig svära sig fria när olyckan är framme. Vi borde vädja till deras självbevarelsedrift för att få dem att agera eftersom de uppenbarligen struntar i länsinvånarnas väl och ve.

2. Håller med DieselPower

2012-03-01 13:09

Måste det till ett människo offer innan något händer?

1. Allvarligt

2012-03-01 11:41

Det måste tydligen hända något allvarligt innan de berörda myndigheterna reagerar. Måste det till ett människooffer för att det skall hända något?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons