• Älgskadefondsföreningen

C-politiker vill ändra i EU:s ”vargkonvention”

AktuelltPublicerad: 2012-06-18 16:33

Centerns Roger Tiefensee kan tänka sig att begära ändringar i Bernkonventionen för att Sverige ska få hantera den inhemska vargstammen på egen hand.
Vänsterpartiet och miljöpartiet säger nej medan socialdemokraterna och folkpartiet inte svarat på frågan.
Det framgår av den enkät som Jakt & Jägare gjort bland riksdagsledamöterna i Miljö- och jordbruksutskottet.

Nyligen beslutade det federala rådet i Schweiz att begära en ändring av Bernkonventionen så att landet självt kan bestämma över vargförekomsten inom landets gränser.
När Schweiz skrev på Bernkonventionen 1980 fanns det inga vargar i landet och därför begärde man inget undantag för varg. Men under senare år har man fått allt större problem med vargen och därför begär man nu undantag från Bernkonventionen paragraf 22. Situationen är likartad i Sverige som inte heller begärde något undantag för vargen i samband med EU-inträdet, vilket många länder med egna erfarenheter av varg gjorde. Frågan är då hur riksdagspartierna idag ställer sig till att Sverige liksom Schweiz begär ändring Bernkonventionen för att kunna hantera den snabbt växande svenska vargstammen.

Skickat en fråga till riksdagspolitikerna
Jakt & Jägare har därför vänt sig till riksdagspolitikerna i Miljö- och jordbruksutskottet med följande fråga:
"I Sverige har den kraftigt ökande vargstammen vållat bekymmer i de drabbade bygderna. Många människors vardag påverkas i allt större utsträckning vilket bidragit till utflyttningen i redan ekonomiskt svaga regioner av landet. Den på många håll stora vargförekomsten börjar också påverka lokalt näringsliv negativt då det i vissa områden har blivit svårare att rekrytera ny personal när det inte längre går att locka ny personal till orten med jakt då den omintetgjorts på grund av vargförekomsten. Det har även blivit svårare att behålla yrkeskunnig personal på mindre orter där mångas fritidsintresse varit jakt vilken nu till stora delar spolierats på grund av vargförekomsten. Min fråga är då till dig som riksdagsledamot om du och ditt parti är berett att agera för att Sverige, liksom Schweiz, får ett undantag från Bernkonventionen paragraf 22 så att Sverige får möjlighet att utforma sin egen rovdjurspolitik?"

Roger Tiefensee, Centerpartiet:
Sverige ratificerade Bernkonventionen 1983. Den som skrivit på konventionen är givetvis också skyldig att följa den. Bernkonventionen innehåller dock inte några särskilda regler om påföljder för den som bryter mot konventionen.
I EU:s art- och habitatdirektiv föreskrivs att medlemsländerna skall ge varg och andra särskilt angivna arter ett starkt skydd. Direktivet innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att jakt skall få tillåtas på arterna i fråga. Bestämmelserna överensstämmer i det närmaste ordagrant med motsvarande bestämmelser i Bernkonventionen. Eftersom EU:s art- och habitatdirektiv ger EU-kommissionen och andra medlemsstater möjlighet att agera mot Sverige och ytterst föra talan mot Sverige i EG-domstolen är det mot art- och habitatsdirektivet snarare än Bernkonventionen som vi måste arbeta för att möjliggöra och behålla rätten till en rovdjurspolitik som formas nationellt och regionalt.
Samtidigt agerar Sverige för en förändring av art- och habitatsdirektivet. Dåvarande miljöminister Andreas Carlgren har exempelvis skrivit till EU-kommissionen och uppmanat att direktivet bör ändras så att det på ett bättre sätt "återspeglar behovet av lokal och regional förankring, lokalt och regionalt beslutsfattande".
Om en förändring av Bernkonventionen underlättar den önskade förändringen av art- och habitatsdirektivet är givetvis detta även intressant för Sverige.

Helena Leander, Miljöpartiet

Helena Leander, Miljöpartiet:
Min grundläggande inställning som miljöpartist är att beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt, men det innebär inte att alla frågor bör beslutas lokalt. Miljöfrågor är typiska exempel på gränsöverskridande frågor som kräver internationellt samarbete. Om att land släpper ut växthusgaser så påverkar det även andra länder. Om ett land utrotar arter så blir hela jorden fattigare på biologisk mångfald. Därför är det bra med internationella överenskommelser på miljöområdet. Det innebär begränsningar för våra möjligheter att jaga till exempel varg, så samma sätt som andra länder får sina möjligheter att jaga tigrar, noshörningar, elefanter med flera, begränsade, trots att de kan orsaka problem lokalt. Förväntar vi oss att andra länder ska bevara sina hotade arter bör rimligen också vi göra det. Särskilt med tanke på att vi som rikt och jämförelsevis glesbefolkat land med jämförelsevis ofarliga rovdjur borde förutsättningarna vara goda. 
Om vi däremot skulle deklarera att vi inte tänker följa Bernkonventionen när de gäller vargar så kan rimligen andra länder göra detsamma med sina arter, och då riskerar vi i förlängningen en utveckling där Bernkonventionen bara gäller "någon annanstans" och hotade arter därmed saknar relevant skydd. Jag är därför inte beredd att verka för att Sverige ska få ett undantag från Bernkonventionens artikel 22. 
Däremot kan man alltid fundera över hur man försäkrar sig om att artlistorna i konventionen är uppdaterade och relevanta för alla skiftande länder som skrivit under konventionen. Den dag vargpopulationen i Sverige/Fennoskandien har en gynnsam bevarandestatus ser jag inga principiella skäl att vara mer restriktiv med jakt på varg än på andra arter, men där är vi inte idag. 

Josef Fransson, Sverigedemokraterna

Jens Holm, Vänsterpartiet: 
Nej, vi har inte för avsikt att agera för ett undantag.

Josef Fransson, Sverigedemokraterna:

– Jag är inte så väl insatt i vad Bernkonventionen innebär men rent allmänt kan jag säga att vi Sverigedemokrater vänder oss mot att EU ska detaljstyra vår rovdjurspolitik. Den klarar vi bäst själva utan inblandning från EU.

Bengt-Anders Johansson, Moderaterna

Bengt-Anders Johansson, Moderaterna: 
Mitt svar är att en anpassning av regelverken som gör att man kan ta hänsyn till nya förutsättningar är bra. När det gäller viltförvaltning är det Moderaternas uppfattning att den bäst beslutas nationellt.

Irene Oskarsson, Kristdemokraterna

Irene Oskarsson, Kristdemokraterna: 
Min uppfattning är att vi utifrån nu rådande läge ska lägga fokus på det arbete som görs för att få på plats en väl fungerande förvaltningsplan och samtidigt utifrån den remiss som nu pågår av Liljelunds utredning mm formulerar en rovdjurspolitik som gör att vi kan få en acceptans hos dem som lever närmats att påverkas av de rovdjurens existens för politiken. Jag förväntar mig att vi kommer att fatta beslut som gör att vi kan få en struktur på förvaltningen som gör att vi kan ha en genetiskt livskraftig vargstam med en numerär som acceptabel. 

Anita Brodén, Folkpartiet:
Inget svar. 

Matilda Ernkrans och Helén Pettersson, Socialdemokraterna:
Inget svar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. "Dårarnas paradis"

2012-06-22 14:20

Jag håller med Nisse F. Vi undrar ofta jag och min fru om männskan har blivit dummare, eller är detta ett fenomen som poltiker har drabbats av? För oss landsbygdsbor ser framtiden mörk ut.

20. Filip #16

2012-06-20 10:22

Jag bara konstaterade fakta!!
Vad som skrivs och tycks på den här sidan ändrar inte partisiffrorna ens med en promille!

19. VARG I FÖRSTA LEDET # 15

2012-06-19 15:59

Det är dumt och trångsynt att tolka en sifoundersökning som f-n läser bibeln.

18. 99,1 %

2012-06-19 15:58

Lika många rösta för euron av våra politiker, det innebär ju inte att väljarna tyckte det var bra ELLER.
Allt våra politiker säger behöver ju inte innebära att svenska folket tycker så, eller hur kokillen

17. Bernkonventionen

2012-06-19 14:18

Hade inte väntat mig vettigt svar från våra politiker.
Det är en bedrövlig samling.
Kan inte tro att det finns någon landsbygdsbo som litar på dem.
Att de inte förstår problemet är skrämmande. Har dom tagit ett dåligt beslut så är det bara att ändra på detta. Men jag tror att det finns en agenda som inte är officiell som innebär att stora delar av vår landsbygd skall läggas i träda. Så låt oss se till att dessa som sitter idag inte kommer in nästa gång.
Det är nog så att det finns inga som vill ställa upp för oss på landsbygden.
Och då får vi ta saken i egna händer.

16. Cowboy

2012-06-19 14:17

Kokillen, skadeglädjen i ditt inlägg till Stockholmaren måste räcker en gång för alla att avslöja dig som en vargaktivist som låtsas vara bonde.
Att politiker har lurats att införa vargen på falska grunder har inget att göra med enkäten du citerar.
Kom ihåg cowboy, en dag är en mycket lång tid i politiken. Kappar kan vändas efter vinden snabbare än en blinkande öga.

15. Stockholmaren #9

2012-06-19 13:02

I den senaste Sifomätningen i förra veckan hade fyra partier ökat ett av dom var Centerpartiet.
Partierna som nu sitter i riksdagen alla är för en vargstam fick 99,1% av rösterna.... med andra ord 99,1% av Sveriges befolkning röstar på ett parti som tycker att det skall finnas varg i Sverige.

14. Vänstern...

2012-06-19 13:02

Om någon skulle ha ett riktigt bra förslag så MÅSTE vänstern och MP rösta mot. Hur ska det gå att driva politik i vårt land när vi har sådana partier.

13. Miljöpartiet m fl

2012-06-19 09:57

har inte läst på läxan ordentligt.
Vargen som art är inte på ngt sätt utrotningshotad. Hur kan en sådan myt fått så fast förankring hos alla politiker i såväl Sverige som EU?

Möjligtvis kan man säga att en nykonstruerad ras bestående av gravt inavlade och delvis hybridiserade vargar i Sverige är utrotningshotad. Men är den något att ha? Inte bevarandevärd alls enl mitt förmenande. Speciellt som varghybrider och delvis "socialiserade" vargar är speciellt farliga. Vilket den tragiska händelsen i Kolmården med all tänkbar tydlighet visat.

"Vargkonventionen" måste ändras radikalt, då den är byggd på helt felaktiga förutsättningar. Det skall Sverige kräva!

Ett slarvigt byggt hus på dålig grund rasar förr eller senare!

12. Hahaha

2012-06-19 09:56

Oj har Centern blivit av med sina trogna väljare. Håller med 2. Deras förtroende är kört i botten. Vilka svikare för glesbygden, att MP o VPK är tvärtemot är ju ingen nyhet de flsta av dessa väljare vill ju att vi ska äta gräs

11. Svara

2012-06-19 09:56

Det här kan komma att avgöra hur jag röstar 2014.


10. Så länge centern...

2012-06-19 09:56

... inte tydligare tar parti för landsbygdsbefolkningen och istället populariserar med miljö- och vänsterpartiet med sin människofientliga flumpolitik kommer de att förlora allt fler röster. Om de istället differentierar sig och sätter "sunt bondförnuft" i centrum så kommer de garanterat vinna tillbaka landsortens röster. Men då måste de börja ta debatten! Tror ganska många är innerligt trötta och förbannade på mp och v bakåtsträvande politik och dogmatiska människofientlighet.

9. Irene på KD, vet inte vad frågan gäller.

2012-06-19 09:55

Hon tycker att Liljelunds förslag skall ha företräde med en Svensk vargpoltik som EU styr. Hon vet inte att Bernkonventionen kan krävas på en ändring som Svenska staten, då 11 länder i Europa har idag, bl.a begära en omförhandling som nu 11 länder har undantag, bl.a Finland som sköter sin rovdjurspoltik med en godkänt förvaltningsplan. Jag har ingen att rösta på i Riksdagen som värnar om landsbygdens gröna näringar och en god tillväxt.

8. Jag förmodar..

2012-06-19 09:55

att Helena Leanders uppfattning om ofarliga rovdjur skrevs före dödsolyckan i Kolmården.

7. Utmärkt Leif Andersson

2012-06-18 22:57

Jag uppskattar att JRF driver denna fråga direkt mot politikerna. Det är i slutänden de som ska bestämma. Genom att begära svar från ansvariga politiker så vet vi vilken kunskap dessa har och hur dom tänkt sig att plåga de vargdrabbade. Redan nu så vet vi att miljöpartiet och Vänstern knappast går vår väg och kristdemokraterna är väldigt illa pålästa. Moderaterna uttalar sig luddigt, förhoppningen är väl att få väljare från alla läger. Risken är ju att dom inte får några väljare als från rovdjursdrabbade. Min önskan är att JRF ligger på politikerna. Vi som medborgare ska till kommande val använda våra medborgerliga rättigheter och sätta kryss för dom som sätter människan i centrum när det gäller rovdjursfrågan.

6. Varför

2012-06-18 22:54

varför måste vi ha varg i Sverige? En princip sak eller? Försök förstå vad svenska folket vill med näring inom jordbruk. mest får som vargen gillar, får är människoföda, inte vargföda eller? Ingen varg Tack!

5. AVGÖRA?

2012-06-18 22:54

Helt klart ska vårt eget land avgöra sina egna inhemska frågor och utvärderingar och detta gäller även vargen, inte ska väl en delegation i Bryssel som ej innehar svenskt med borgarskap avgöra landets olika frågor och problem när det uppstår utredningar i olika ämnen som härrör landets inhemska i olika ego, låter och är helt osannolikt? Så Stadsministern med ansvariga ministrar ta nu och tala om för EUS kommission att med vissa färska indicier så tar vi själva beslut i de stora vilddjurens laghållning och nu efter den olycksaliga händelsen i en djurpark att vargen anfaller människan och att vi vill försäkra oss om att den varg politik som dryftats är den rätta, vi har en hel del att begrunda i förberedelser för framtiden och trygga förhållandet mellan boskapsuppfödare och landsbygdens folk samt att de människor som vistas i skog och mark ska känna sig trygga tänk bara på bär och svampplockare och deras fritid, därför begär vi att denna fråga ska och bör avgöras av vårt eget land. : Svårare än så bör det inte vara om det finns lite rut-er och förnuft i den svenska regeringens politik och dess bi sittande organ i naturfrågor.

4. Glöm inte bort!

2012-06-18 22:54

Att vi nu befinner oss i landet Sverige! "De styrande dårarnas paradis". Så om det nu råkar finnas någon som för en enda sekund tror att den pågående vargcirkusen i Sverige skall/kommer att ändra kurs till det bättre? Glöm det! Efter nästa val kan/kommer det bara att bli ännu värre....

3. Detta...

2012-06-18 17:21

...är definitivt en politisk väljarfråga inför valet 2014
De gröna näringarna och jägarkåren som omfattar miljontals röstberättigade människor har rätt att redan nu, veta var Sveriges politiker står i denna fråga.

2. Alltid något

2012-06-18 17:21

Men centern får nog bjuda till lite mer om dom vill ha tillbaks sina väljare.. och det börjar bli bråttom för dom.

1. En teoretisk fråga

2012-06-18 17:21

Är det rent teoretiskt möjligt att ett enda parti kan regera i sverige?
Är det rent teoretiskt möjligt att ett parti kan erhålla 80 procent i röster?? och bli oberoende av andra partier?
Hoppas någon med politisk kunskap kan svara på denna fråga,jag är väldigt nyfiken på detta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere