• Pinewood

C-politiker vill öka skarvjakten

AktuelltPublicerad: 2016-06-28 09:41

Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) vill ha ”strategisk” skyddsjakt på minst 15 000 skarvar i Stockholms skärgård, rapporterar Dagens Nyheter.

Det finns uppskattningsvis cirka 25 000 skarvar i skärgården. Gustav Hemming vill ha bort en tredjedel av beståndet. Att länsstyrelsen i år beslutat om skyddsjakt på omkring 1 800 skarvar räcker inte, tycker skärgårdslandstingsrådet.
Gustav Hemming hävdar att skarven skyddsklassning är felaktig och att de många skarvarna försämrar kustfisket.

Måste hållas i schack
– Precis som vi har en förvaltning av älg och arbetar för att hålla vildsvinsbeståndet i schack måste vi hålla skarvbeståndet inom rimliga ekologiska ramar och inte tillåta totalt fri utbredning som kan ha negativ inverkan på ekosystemet, säger Gustav Hemming.
Naturvårdsverkets Krister Mild hävdar i sin tur att det saknas bevis för att färre skarvar ger mer fisk. Fiskeproblemen har att göra med mänskligt orsakade störningar i ekosystemet, säger han till Dagens Nyheter.
– Det måste finnas motiv för skyddsjakt, som ekonomisk förlust av uteblivet fiske. Men det är svårt att visa då det inte finns bevis för att skarven påverkar fiskbeståndet, annat än vid kolonier i häckningstid, kommenterar Krister Mild.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Hur skaffa bevis då?

2016-06-28 22:01

Självklart saknas bevis för att färre skarvar ger mer fisk. Beståndet av skarv har ju aldrig minskat. Det har ständigt ökat sedan de första skarvarna kom till Östersjön. Om det finns 25 000 i Stockholms skärgård så måste det finnas 100 000 - 200 000 i hela Östersjön. Hur kan en så utbredd art behöva ett så strikt skydd att endast mycket begränsad skyddsjakt kommer ifråga. Inför jakttid, t ex samma tid som någon jämförbar art, t ex storskrake. Just ja, mellanskarven är ju upptagen i det näst intill orubbliga Fågeldirektivet och då kan inte jakttid införas.

4. NV VISAR SIN TOTALTA OKUNNIG OM MELLANSKARVEN

2016-06-28 21:59

Enligt denna helt okunniga Hans Mild på Naturvårdsverket: " I Sverige tillåts skyddsjakt på 30,000 individer, och bara hälften av den kvoten utnyttjas". Varför? = När det begärs skyddsjakt på marodören mellanskarv så avslår Naturvårdsverket de flesta ansökningar. I Stockholms skärgård utfördes under tidigare år oljering av äggen med det stoppades av NV. Sedan utfördes prickning av äggen men även det stoppades av NV. Under dessa år höll vi skarvpopulationen någorlunda stabil. De så kallade Ornitologerna överklagade alla Länsstyrelsens skyddsjaktbeslut och vi ser nu resultatet. :" Enligt Naturvårdsverket minskar den eller planar ut" Varför?= Mellanskarven är en utpräglad opportunist, detta visade den klart och tydligt. I Kalmarsund har ca 60% av mellanskarven tvingats lämna området på grund av födobrist. Detta kallar Naturvårdsverket för minskning eller att beståndet: " planar ut".
Vidare påstår denna Hans Mild: "Havsörnen är helt beroende av skarven som föda". Vi har idag en kraftig överetablering av Havsörn, den får på grund av minskande fiskbestånd pga den invasiva mellanskarven tagit en stor del av exempelvis gäddbeståndet tvingats övergå till mellanskarven och all den fisk som den spyr upp i samband besöken in kolonierna. Take dem all.

3. Invasiv?

2016-06-28 15:33

Är det sorten som invandrat? i så fall hör den väl inte alls hemma här och borde jagas hårt.
Nu senast är det Suzukiflugan som vill invadera och då går det minsann bra att stoppa/utrota hela beståndet för att rädda frukt odlingar.

2. Herr Mild

2016-06-28 15:33

Ge då klartecken att skjuta alla skarvar så ser man om det ger effekt. Har centerpartisten fel så kommer ändå skarvbeståndet att återhämta sig på några år. Det är ju förunderligt att inte våra anställda i miljösektorn kan se sambandet mellan predator antalet och bytesdjur antalet.

1. Det bästa förslaget hittills!

2016-06-28 13:06

Det är verkligen på tiden att skarvjakt införs i Stockholms skärgård.
De har visat sig vara utomordentligt livskraftiga och förökar sig med enorm hastighet.
De förstör hela öar och rensar vattnen på fisk.

Allmän jakt borde naturligtvis införas, men skyddsjakt kan vara ett första steg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere