• Allmogejakt

Carlgren försvarar vargjakten

AktuelltPublicerad: 2011-01-10 11:58

Miljöminister Andreas Carlgren försvarar i dag vargjakten och rovdjurspolitiken på DN Debatt. Han konstaterar att både taket på 210 vargar och att flytta vargar är tillfälliga åtgärder. Den pågående EU-granskningen oroar honom inte.

Carlgren betonar att förstärkningen av vargstammens genetiska status genom att flytta vargar är en tillfällig åtgärd.
– Aktiv flytt kan i längden inte vara alternativet – det behövs permanenta lösningar för att naturligt invandrade vargar ska kunna nå den mellansvenska vargpopulationen, skriver Carlgren.

Tillfällig frysning
Vidare gör han också klart att även frysningen av vargstammen på omkring 210 individer är tillfällig:
– Regeringens politik innebär att Sverige ska ha en vargstam som överstiger 200 vargar. Hur mycket större beror bland annat på hur mycket den genetiska statusen förbättras genom de åtgärder som nu vidtas. Ju bättre genetisk status, desto färre vargar krävs, skriver miljöministern.

EU oroar inte
När det gäller den uppmärksammade brevväxlingen med EU-kommissionen ser Carlgren det hela som en rutinåtgärd och han välkomnar, snarare än oroas av, granskningen.
Han konstaterar att förra årets vargjakt utvärderades av Europeiska rådets expertorgan för rovdjursfrågor (LCIE) som också tog fram kommissionens vägledning för bedömning av jakt i förhållande till EU:s regelverk. Rådets bedömning var att vare sig omfattningen av jakten eller sättet som jakten utfördes på tycks strida mot någon av riktlinjerna, och det verkar inte troligt att jakten skulle hota vargarnas livskraft eller deras utveckling mot bättre bevarandestatus.

Miljöministern skriver att regeringen förbereder hårdare tag mot illegal jakt.
– Kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott kan vara ett värdefullt verktyg i bekämpandet av den illegala jakten, anser Andreas Carlgren.

Ytterligheter i debatten
Om den svenska vargdebatten säger Carlgren bland annat:
– Några kämpar för att vi ska ha ett fåtal eller inga vargar i Sverige, vilket strider mot våra internationella förpliktelser. Andra kämpar för att låta vargstammen växa kraftigt och okontrollerat, men det är omöjligt med tusentalet vargar i Mellansverige. Ytterligheterna i debatten underlättar tyvärr inte det grundläggande målet att nå en livskraftig vargstam i Sverige.

Läs hela debattartikeln här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

61. Vem vinner ?

2011-01-17 12:57

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.530772-vem-fick-appladerna-
Frågan är vem som vinner i längden? Förståelsen för jägarnas önskan att SKJUTA något ( varg ) eller allmänhetens syn på jägare.

60. Karl Hedin

2011-01-14 15:27

Du är en man som rör dig väldigt mycket i skog och mark. Då får man tid till eftertanke trots att man har mycket omkring sig på jobbet. Det märks i din utmärkta skrivelse som är både genomtänkt och verklighetsförankrad. Jag hoppas och tror att du har skickat det som ett öppet brev till Carlgren för på den här sidan lär han tillbringa lika lite tid som ute hos folket han är vald av.På ren Svenska är det på väg att gå rent åt helvete med den svenska landsbygden och att det är en Centerpartist som sitter som kapten på den skutan är otroligt konstigt. Inte konstigt att dom håller på att tyna bort, när dom vänder oss landsbygdsbor ryggen till förmån för sina 140 medlemmar i Stockholm. Jag är oerhört tacksam för att du har blandat dig i kampen om att få tillbaka den Svenska landsbygden. Vi behöver dig och fler som du.

59. Importera köttet?

2011-01-14 13:47

Karl, mycket sakligt skrivit och hur tar vi detta vidare, det jäser ute i landsbygden. Vem och vilka säkerställa att landsbygden kan överleva, fäbodor, markägare, skogägare, företag, ja inte är det Centern med Carlgren i spetsen. Låt han fortsätta ragga väljare på Stureplan. Missnöjet är stort när myndigheter,riksdagsledamöter och tjänstemän inte följer riksdagsbelut, är det detta som kallas demokrati? Allt de gör är i eget intresse. Varför lyfter vi inte fram vad rovdjurspolitiken kostar varje svensk. Dags att bilda landsbygdspartiet. Vargen har dammsugit alla våra jaktmarker i Dalarna, nu är det tomt i många år framåt. Vi får väl importera kött från Brasilien, det är väl det som den gröna rörelsen vill.

58. Karl

2011-01-14 08:30

"Vidare gör han också klart att även frysningen av vargstammen på omkring 210 individer är tillfällig:
– Regeringens politik innebär att Sverige ska ha en vargstam som överstiger 200 vargar."
Varför då en tillfällig frysning, jo för att vi skulle få tillfälle att vänja oss vid vargarna inget annat. Det var Carlgrens ord vid första mötet med de som sedan skrev på om inplanteringen av varg.
Det finns ingen vilja varken från forskare, lst, nvv eller regering att det hela ska stanna vid några 200 vargar. Läs vad som står i proppen 2000/01:57 och kolla vad som sägs om björnen Fundera om man inte kan överföra det till vargen också. Och hur är det Carlgren brukar säga "vi ska vara bäst i klassen"
Nu är det dags att vi vaknar upp ur törnrosasömnen och hjälps åt med att vända skutan.

57. inlägg 55...

2011-01-13 23:12

Finns inget att tillägga. Verkligheten står i detta inlägg. Tack Hedin!

PS: Fin Jämte du hade med dej på fotot i ditt förra inlägg. Hade varit kul att ha en sådan, men i dagens läge får nog både licens och hund anstå.

56. Tanken inte längre fri i Sverige!

2011-01-13 23:11

Nu kan det vara straffbart att tänka på fel sätt i Sverige.
Det var väl i gamla Ryssland de var så förr och det kallades diktatur och förtryck av folket. Folkhemmet Sverige????!!!!

55. Svar på Carlgrens inlägg

2011-01-13 14:43

Med anledning av Miljöminister Andreas Carlgrens inlägg den 2011-01-10 på DN debatt.

AB Karl Hedin är ett familjeföretag som i tre generationer har drivit och driver träförädlingsverksamhet och Byggmaterialhandel i Bergslagen. Totalt finns företaget på ett trettiotal orter i Bergslagen. Företaget omsätter ca 2,4 miljarder och har 750 anställda. Merparten av företagets verksamhet bedrivs inom det Mellansvenska vargområdet. Många av företagets anställda påverkas mer eller mindre av Statens vargpolitik.
För mig som företagsledare är det naturligt att reagera när jag ser att levnadsvillkoren för alla företagets medarbetare påverkas i negativ riktning. Jag hävdar att dagens koncentration av varg är mycket negativt för företaget och dess möjlighet att långsiktigt attrahera kompetent personal. Många av företagets anställda har sökt sig till oss bland annat därför att de vill bo i lantlig miljö med alla dess värden.
Med täta vargstammar in på knuten minskar attraktionskraften.
Ett hopp tändes när en riksdag med stor majoritet lade fast en ny rovdjurspolitik 2009. Det politiska beslutet har för mig varit utgångspunkten i hoppet att något skulle ske som tog den Mellansvenska glesbygden ur det förnedrande ingreppet, som vargetablering innebär, på det levnadssätt som är kulturen hos de människor som lever och verkar där.
Hoppet ställdes till texten i riksdagsbeslutet som i korthet sade följande.
1. Sverige ska ha en livskraftig vargstam.
2. Sverige ska inte ha fler vargar än att stammens långsiktiga överlevnad garanteras.

För att uppnå dessa mål fastlades
• Införsel av nya gener i den inavlade populationen. Ca 20 nya, från nuvarande vargstam genetiskt avvikande, individer tillförs under 5 år.
• Minimum 20 vargföryngringar
• Antalet individer skall ej överstiga 210
• Vargförvaltningen ska aktivt sträva mot att sprida vargarna över hela landet, renbetesområdet undantaget.
• Lokalt inflytande vid förvaltning ska garanteras genom tillsättande av regionala förvaltningsnämnder.

Några personliga kommenterar:
Visserligen är antalet 210 genetiskt friska vargar i Sverige onödigt många enligt vargforskarna men med en jämn fördelning över landet kan de som drabbas av vargproblemen kanske fördra detta antal. Beslutet trodde jag skulle innebära att de regioner i Mellansverige som för närvarande hyser hela vargpopulationen skulle få en högst avsevärd lättnad. Ett eller två föryngrande revir per län skulle nog de flesta kunna acceptera.
Så till det nya som har inträffat med det inlägg som Miljöministern meddelat med, som han uttrycker det, regeringens röst.
Målet i vargförvaltningen, enligt riksdagsbeslutet med 20 föryngringar, är uppnått med rejäl säkerhetsmarginal. Detta är säkert riktigt.
Carlgren vill inte alls begränsa antalet vargar han vill ha fler.
Carlgren vill införa nya gener till vargstammen och dessa skall placeras i Mellansverige. Man har således inte tänkt ta tillfället i akt och vid inplanteringen sprida vargstammen i hela Sverige enligt riksdagsbeslutet. Det är då nära till hands att tro att han inte har tänkt uppfylla riksdagens spridningsbeslut. Någon plan för hur den spridningen skall gå till har heller inte tagits fram.
Carlgren hävdar att det finns mer än 200 vargar i Sverige och det stämmer säkert. Efter förra årets licensjakt fanns det troligen minst 200 vargar i Sverige. Inventeringar har visat att minst 20 valpkullar har fötts våren 2010 vilket med vargforskarnas erfarenhetstal innebär minst 72 nya vargar. Det bör därför finnas minst 270 vargar i Sverige just nu. Det är givetvis svårt för Carlgren att öppet erkänna att Naturvårdsverket släppt upp vargstammen över beslutad nivå därför uttrycker han sig som att ”det finns mer än 200 vargar i Sverige”.
Målet att antalet ej skall överskrida 210 är således ej uppfyllt utan har medvetet överskridits.
Vargstammen skall inte balanseras runt 210 individer som Naturvårdsverket påstår utan som det står i riksdagsbeslutet 210 skall inte överskridas. Om man hade en vilja att förverkliga riksdagsbeslutet skulle man med försiktighetsansatsen inför licenstilldelningen i beräkningarna valt den högre av de två tillväxtalternativ som forskarna förelade Naturvårdsverket. Detta för att inte riskera att hamna utanför riksdagens maximigräns. Man valde den lägre.
Grunden för den beräkningsövning som görs på Naturvårdsverket är årliga inventeringar med spårning på snö samt DNA analyser av vargspillning. De vargar man inte lyckas säkra på det sätt Naturvårdsverkets fastslagit finns inte i beräkningarna. Genomförs då dessa inventeringar, som är grunden i förvaltningsbesluten, på ett neutralt och objektivt sätt med tillräckliga resurser? Studerar man Vargobs på länsstyrelsernas hemsida så ser man att så inte är fallet. Det borde miljöministern också ta sig en titt på.
Regeringen vill att Sverige skall ha en vargstam som överskrider 200 vargar säger Carlgren. Den nuvarande begränsningen är därför tillfällig. Det är riksdagen och inte Carlgren som skall bestämma detta. Riksdagens beslut gäller tills riksdagen har ändrat beslutet.
När Carlgren betonar att den nuvarande begränsningen av vargstammen, det vill säga, riksdagens beslut, är tillfälliga eftersom regeringen vill ha en större vargstam så är detta är ännu ett utslag av Carlgrens dåliga respekt för Sveriges Riksdag samt bristande empati för de som drabbas av vargarnas härjningar bland glesbygdsbefolkningen.
Den förvaltningsjakt som Carlgren så stolt hävdar är ett uttryck för regionalt inflytande har mycket liten påverkan på vargstammen och ingen påverkan alls för de människor som bor och verkar i vargområdet. Slumpmässigt dödande av ett fåtal individer i olika vargrevir förändrar inte vargens skadeverkningar i reviren. Där fortsätter skadeverkningarna med oförminskad styrka.
Jag är besviken, ett relativt bra beslut i riksdagen har förvanskats av de förvaltande myndigheterna uppenbarligen med Miljöministerns godkännande.
Är det för mycket begärt att kräva att Riksdagens beslut fullföljs och ställa sig frågorna:
Varför följs inte Riksdagsbeslutet maximalt 210 vargar?
Vilken är strategin för spridning över hela landet utom renbetesland?
Slutligen raljerar Miljöministern om ”omfattande” illegal jakt. Enligt Skandulvs senaste rapport har det under säsongen 09/10 registrerats 59 dödsfall av varg varav 2 är illegal jakt. Det kan rimligen inte kallas omfattande och kan inte heller vara det som myndigheterna skall fokusera på vid förvaltningen av den Svenska vargstammen enligt riksdagens beslut.
För övrigt är det lika meningslöst att i ett existerande vargrevir illegalt skjuta enstaka vargar som att göra dito legalt i avsikt att begränsa de skador de åsamkar många människor där. Det är ett viktigt budskap att sprida och som kanske kan få ministern att tänka om innan han försöker släppa lös vargälskande åklagare bland Mellansveriges glesbygdsbor för att utreda ifall någon tänkt göra brott.
Mellansveriges glesbygdsinnevånare är inte speciellt kriminella individer som kräver särskilda lagregler och bestraffningsregler för att rätta sig efter lag och ordning.

54. Leif

2011-01-13 07:50

Du kanske ska ta ett snack med Calgren i stället för där går inte din ”verklighet” fram. Det jag påvisar är bara vad som händer med björnen vilken också nämns med 5000 för en långsiktig överlevnad. Som inte är avskuren men ändå ska byggas upp till minst detta antal.
Det vi nu ser med vargen är hur det trixas med siffror, hur riksdagsbeslut inte följs, hur man vänder och vrider sig för att helt enkelt skapa förvirring om vad som gäller. Där du från förödarna också drar ditt strå till stacken. Hur man förhalar antalet vargar som ska finnas osv..
Trovärdigheten finns inte kvar för dina teorier, det är bara att se hur den VERKLIGA verkligheten ser ut och jag påvisar det med björnen som exempel.
Men lägg gärna din energi på miljödepartementet i stället och få dessa asfaltens pojkar att försöka förstå att vi kanske ska se det totala rovdjurstrycket som något vi bör ha med i beräkningarna. Och där utgångspunkten ska vara från de som ska bo, leva och försörja sig bland rovdjuren.

53. Hälge

2011-01-12 20:27

Åter, jag ger ingen dessinformation jag beskriver bara ett "verkligt" förhållande som alla kan ta del av. Björnen är inte avskuren från Norge och Finland. Från vetenskaplig utgångspunkt kan vi allstså ha betydligt färre björnar.

Om det finns intresse från något håll att minska björnstammen så får man väl arbeta för det! Jag kan mycket väl leva med en mycket mindre björnstam än den vi har idag.
Men allt krut verkar i dag läggas på vargen. Kanske är det också så att man tål betydligt fler björnar än vargar, men det vet jag inte. Det finns ju t.ex. möjlighet att väga in det totala rovdjurstrycket!

52. Leif

2011-01-12 17:37

Björnen är väl inte avskuren invandringen från norr eller väst? Ändå så är den nu på väg mot 5000! Hur många björnar finns i Norge? Så din desinformation är inte trovärdig.

51. Svar till Hälge (24)

2011-01-12 16:01

De siffror som anges i Sammanhållen rovdjurspolitik är genetiska hänsyn och avser en hel population som kan omfatta flera länder även Ryssland. den lägsta siffran 400 för varg avser endast demografisk osäkerhet.

Vargen har ju undantagits från året-runtmarker i renbetesområdet vilket björnen inte har.

Jag säger det igen under 1830-talet dödades ca 500 vargar per år i Sverige det indikerar en population på ca 1500 vargar. Det har aldrig funnits så mycket varg i Sverige som då.

50. Per Jonsson 47

2011-01-12 16:01

Nu framförde jag ju inga egna åsikter i mitt inlägg (45) och dessutom bor jag "rovdjursbältet". Jag bara påtalade några felaktigheter vilka alla kan ta del av. Jag försöker dessutom undvika att nämna egna åsikter hur vargstammen skall utvecklas och förvaltas utan stödjer mig på det Riksdagsbeslut som finns. Det kommer ju en ny utredning inom något år så får vi se vad utredaren kommit fram till.

49. Majoritetens förtryck av minoriteten = misstänkt som uppviglare, Carlgren

2011-01-12 16:00

Är det så Centern har tänkt, när man nu har lagt om sin politiska agenda, att i demokratins namn låta majoriteten förtrycka oss på landesbygden som är i minoritet. Men kom ihåg, landsbygden är 80% av Sveriges yta och att en av naturresurserna, Skogsnäringen, räddade Sverige under finanskrisen. Nästa finanskris och riksdagsperiod, kanske minoriteten har en egen vågmästare i Riksdagen i form av Landsbygdsdemokraterna och då kanske Centern är förvisad ut genom bakdörren. Jag lider inte med mitt forna parti, men med människorna i vargbältet och alla djurägare och jakthundsägare.

48. Centern

2011-01-12 13:22

Håller med hur kan någon som bor ovan Dalälven rösta på Centern. Nä Carlgren lägg pengarna som du ödslar ut på vargjakt att stötta Pride festivalen i stället. Att Centern klara sig kvar denna gång var tackvare alla stödröster.
Yes skyffla ner vargarna söderut. Alla borde få chansen att se hundar , tamboskap m.m. vara sönderslitna av vargar.

47. 45....

2011-01-12 13:22

Du säger c:a 40% av landets yta norrut. (renbetesland). Hur tror du att det blir söderut då? läser man vad Carlgren skriver så är det mellansverige som ska hysa alla vargar i landet. Det ska alltså falla på vår lott att utsättas för dett som bor här! Demokratin i denna fråga kan nog ifrågasättas. Vad jag vet så har de lokala beslutsfattarna inget att säga till om. Bor man sedan utanför drabbade områden så är det ju lätt att ha åsikter. Vad jag vet så är det ingen där jag bor som t.ex. har åsikter om när krogarna i Stockholm ska stänga eller hur fort finlandsfärjorna ska få köra inomskärs. Det är lokala problem som de som bor där får besluta om själva om de ser problem i dessa frågor, men när det gäller vargen och glesbygdsbor är det bara att "köra på".

46. Sluta

2011-01-11 23:41

att bekymra er för Carlgren. Finns det nåt mer politiskt dött än den mannen? Han lär nog bli ihågkommen, fast kanske inte som han trott och önskat. En miljöminister, som hittils inte lyckats med nåt annat än ställa till jäkelskap för folk. Med det stöd Centern har i mätningarna nu för tiden förstår väl de flesta normala människor att C inte finns på kartan vid nästa val. Så har vi Erlandsson, mannen som kräver massjakt på vildsvin. Varför då? Flytta vargarna till Sörmland och Skåne där väl de största problemen finns, så löser sig nog den frågan. Men det är klart, risken finns ju att vargarna först äter ner storgodsägarnas hjortar och då går det åt hel-e för borgarna.

45. Hermansson 27, Inget nytt 23,

2011-01-11 23:41

Hermansson blir så upprörd vid blotta tanken att jag debatterar här att han inte läser vad jag skriver innan han kastar sig på tangenterna i hetsiga utfall mot mig. I mitt inlägg (17) står att Sverige-Norge-Finland har ca. 400-500 vargar inte som Hermansson skriver. Det finns ett visst flöde, om än litet, mellan dessadelpopulationer liksom det finns ett visst inflöde mellan Ryssland och Finland.
Det framgår av proppen att 5000 indvider är långsiktigt livskraftig ur genetiska aspekter i en helt isolerad population.
Det framgår dessutom tydligt "En population som ska bedömas med avseende på "livskraft" måste inte heller befinna sig inom ett visst lands gränser." Det står i SOU 1999;146. Nu är den svensk -norska vargstammen inte helt isolerad det finns ett visst, men litet, inflöde från Ryssland till Finland och från Finland till Norge.
Ingen har pratat om 5000 vargar i Sverige. När Hermansson refererar till dessa siffror bör han även precicera vad detta antal avser. Alla har inte läst underlaget.

Det framgår i beslutet att inga vargetableringar skall ske i renbeteslandet, det undantar ca. 40% av landets yta. Så vitt jag kan bedömma ökar den totala ytan för vargetablering för varje år.

Till syvene och sist blir antalet vargar i Sverige en politisk fråga det är därför politikerna har det delikata problemet hur undviker man att de flesta invandrande vargar blir skjutna i renområdet!

44. Åke Siikavaara, du kan få helt rätt

2011-01-11 14:42

Satir skriver du, också jag har onda aningar och ser mörka moln i framtiden, om Andreas Carlgrens metoder får råda framgent. Jag tror faktiskt att människan i framtiden lär sig att tyda en individs tankar. Och har vårt samhälle då fortsatt utvecklingen som miljöministern nu hotar med och pekar på blir det verklighet, det du skrev. Centerpartisten Carlgrens med fleras åsikter kan bli den rådande ordningen i ett framtida samhälle med fler människor och knappa resurser. Tänk rätt eller….. Redan idag har politikerna styrt bort ifrån demokratin genom att införa tjänstemannastyre på allt fler områden. I vår debatterade fråga har ju t.ex. Naturvårdsverket fått (som de bad om) föreskriftsrätt. NVV får själva besluta om antalsmål för varje art av de stora rovdjuren liksom att själva besluta om alla övriga regler, inkl. jakten, som styr rovdjuren. Hur många har förstått att det faktiskt är så illa?

43. Fel om stängsel # 39

2011-01-11 14:42

Läs på! Det finns ingen som sätter upp stängsel gratis åt bönder. Efter bidrag kostar ett elstängsel djurägaren cirka 80 kronor per meter. Sen behöver det skötas av en person på halvtid hela sommaren.

42. Ställ mot väggen

2011-01-11 13:52

Carlgren talar om omfattande tjuvjakt. Generellt uttalande som drar alla jägare ner i skiten. Han visar nu också sin politiska vilja med vargen.
Till Jakt och Jägare ställ honom mot väggen, det är er uppgift! Han ska konkretisera vad är omfattande tjuvjakt och hur ser nu agendan ut för vargen egentligen?
Centern är inte kvar i riksdagen med den gubben som minister!!

41. Förebygga tjuvjakt-tips till miljöministern - En satir.

2011-01-11 13:52

Som kan bli verklighet och skrivas som nedan, om miljöministern KAN genomföra en lagtext med försök och förberedelse till grovt jaktbrott.
LAG OM FÖREBYGGANDE AV TJUVJAKT:
PRAKTISKT KOMMER DETTA ATT LÖSAS PÅ SÅ SÄTT ATT VARJE VAPENÄGARE KOMMER ATT MÄRKAS MED ETT DATACHIP UNDER NACKSKINNET. OM VAPENÄGAREN ENS TÄNKER TANKEN ATT, -JAG SKULLE VILJA SKJUTA EN VARG, DÅ LARMAR CHIPET TILL LARMCENTRALEN PÅ ÖSTER MALMA. INDIVIDEN I FRÅGA FÅR SEDAN AUTOMATISKT TILL SIG TILLSÄNT ETT INBETALNINGSKORT PÅ 15000 SEK. DETTA ÄR BÖTER FÖR FÖRBEREDELSE TILL GROVT JAKTBROTT, BARA ATT BETALA FÖR ALLT ÄR REGISTRERAT I BROTTSREGISTRET. VAPENEN KOMMER PER AUTOMATIK ATT BESLAGTAS OCH SÄLJAS PÅ BLOCKET.

40. FD blind styre

2011-01-11 13:43

ELLER KANSKE RÄTTARE SAGT NUVARANDE BLINDTYRE!! ja varför ska det inte finnas varg i Jämtland Härjedalen??. Finns just nu 2st revir som helt eller delvis befinner sig i länet. Ja vi har ju alldeles för lite rovdjur sen tidigare.Bara ynka 1000 björnar som ex!! Största Lostammen och bland dom tätaste järvstammarna. Klart att vi skall ha massor av varg också ? Vi har ju dessutom i Härjedalen nåt så fruktansvärt med älg och rådjur så det krävs nästan en veckas jakt för att få se något av dom ovan nämnda. Kommer man söder om Dalarna Värmland så ser man nästan inte träden för alla vildsvin älgar kronhjortar dovhjortar rådjur och mufflons. Men DÄR ska det inte finnas rovdjur. Och gnället på att det skyddsjagas varg i Jämtland Härjedalen blir smått patetiskt när dom få vargar och björnar som passerat riksväg 20 har det sökts skyddsjakt på varenda en!!!

39. Den generelle jägarens syn på gråben

2011-01-11 13:42

Läser igenom inläggen som skrivs här och ni låter som tyska nazister som talar om hur fel en annan ras är.

Det enda ni vill är att skjuta bort en konkurent som äter för överlevnad till skillnad från en jägare som skjuter för "fritidsintresse".

Dessutom så skadeskjuter ni och kör över era egna hundar i betydligt större utsträckning än vad den utsatta vargen tar från er.

Vill man ändå släppa sin "vän" lös i vargområde så finns det skyddsvästar som kan ses som ett bilbälte i trafiken. Vad gäller tamboskap så finns det rovdjursavvisande stängsel som sätts upp kostnadsfritt.

Så alla argument ni kommer med bottnar i sann egoism för att ni ska få tillgång till så stora kvoter av vilt som möjligt.

Ni pratar om smittor och sjukdomar, men tydligen är de så friska att ni ändå plockar testiklar och souvenirer från era stolt nerskjutna troféer.

Vargen utför absolut inte det minsta hot mot människan och har en given plats i Sveriges natur, även om den framställs som ondskefull i Bamse och Rödluvan!

Sverige har en mycket liten och svag vargstam och länder med betydligt fler vargar (inkl. i förhållande till invånare) ser med förundran på hur f'n vi förvaltar vår natur!

Förra årets licensjakt på varg är bekräftad som fiasko. I år kommer man dessutom möta stort motstånd i skogen! Långt ifrån det som hittills läckt ut i massmedia.

38. Ställ mot väggen

2011-01-11 12:36

Carlgren talar om omfattande tjuvjakt. Generellt uttalande som drar alla jägare ner i skiten. Han visar nu också sin politiska vilja med vargen.
Till Jakt och Jägare ställ honom mot väggen, det är er uppgift! Han ska konkretisera vad är omfattande tjuvjakt och hur ser nu agendan ut för vargen egentligen?
Centern är inte kvar i riksdagen med den gubben som minister!!

37. Kampen är förlorad.

2011-01-11 12:36

Framtiden är redan utstakad och klar, det syns i propositionen som låg till grund för senaste riksdagsbeslutet, En ny Rovdjursförvaltning. Alla som inte läst är hela tiden steget efter, hur det blir är redan klart formulerat. Men visst finns skäl att reagera för nedanstående mening som är ett urklipp från Propositionen/Riksdagsbeslutet:
”Med beaktande av utvecklingen av rovdjursstammarna bör en utvecklad dialog mellan myndighet och medborgare etableras.” Är det någon som märkt något av detta?
Jag ser likheter med Vitryssland och TeaParty rörelsens (i USA) utpekande av motståndare när jag synar de5storas utmålande av människan som den onde. Det har skapat de extremas hat emot jägarkåren. Att Regeringen Reinfeldt tillåter denna åsiktsstyrning i vårt land övergår mitt förstånd. Hur kan man bedriva propaganda för något som saknar vetenskapligt och lokalt stöd? Men så illa verkar det vara. Med centerpartisten Andreas Carlgren kvar vid makten är det kört med jakten och i Sverige.

36. Bra Anders Lundberg!

2011-01-11 10:26

Vi skall med stora åtgärder och kostnader vaccinera mot svinifluensa för den är så farlig, men vi kan tänka oss att smitta våra djur och hela lander med dvärgbandmask bara för att öka på vargstammen i landet helt i onödan som Lundberg visar. Råder fullständig sinnesförvirring i riksdag och NVV m.fl? Vem tar som sagt ansvaret för smittan och dess konsekvenser? Här tycker jag det är lämpligt att anmäla till europadomstolen eller annan lämplig instans och fastlägga detta innan man går vidare. REGERING OCH NVV MÅSTE TA ANSVAR FÖR SINA HANDLINGAR, det skall inte drabba medborgarna.

35. Vem tar ansvar för de som smittas av vargar

2011-01-11 09:20

Statsminister Fredrik Reinfeldt gick dagen före miljöminister Andreas Carlgrens debattinsändare om ökning av antalet vargar och att försök och förberedelse till grovt jaktbrott blir straffbart ut med uppgift att nästa år kan det vara möjligt med 5:e jobbskatteavdraget. Var det en planerad information måste vi fråga oss.
Statsminister Fredrik Reinfeldt borde innan första flyttning eller inplantering av vargar klart ange vem tar ansvar för de människor som kanske/kommer om ca 10 år börjar att dö av inplanterade vargars dvärgbandmask, trikiner och rabies. Tar statsminister Fredrik Reinfeldt på sig ansvaret?

Frågorna bör ställas för regeringen har satsat 9,7 + 51 miljoner för att med alla medel stoppa invandringen av mårdhunden för den, liksom vargen, är spridare av rabies, trikiner och dvärgbandmask och i Finland där vargar planeras att hämtas har vargarna och även andra vilda djur dvärgbandmask.

Naturvårdsverket (NVV) friskriver sig helt från ansvar för i vargflytt helt klargjort att inplantering, enligt olika inplanteringsförslag, av vargar går inte göra utan låg till hög smittorisk vad gäller dvärgbandmask, trikiner och rabies. En friskrivning troligen utifrån uppgifter att andra misslyckats med dvärgbandmaskavmaskning.
Att vaccinera en redan rabiessmittad varg hjälper inte utan först när de inplanterats så upptäcks att de har rabies och då har de redan fört vidare smittan.
Naturvårdsverket skriver angående inplantering av varg och behov av genetisk variation att i en isolerad population sker oundvikligt förlust av genetisk variation. I den Skandinaviska vargstammen har ca 30 % av den genetiska variationen gått förlorad de senaste 30 åren (vi fick första vargarna 1982). En tumregel är att förlusttakten bör inte vara högre än att 95 % av den genetiska variationen finns kvar efter 100 år. Eftersom 30 % gått förlorat på 30 år finns endast omkring 70 % av den genetiska variationen kvar.
De 28 vargar som sköts januari 2010 var enligt SVA helt friska.
Skall vi tolka det här som att först om ca 70 år så kommer vår skandinaviska vargstam upp till 95 % förlorad genetisk variation?? Är inplantering ett förhastat beslut och ger enbart jobb till inblandade i rovdjursförvaltningen, forskare SVA, SLU, Grimsö, Skandulv m fl ??
Uppgifter som EU bör informeras om?

Kommer SVA, SLU, Grimsö, Skandulv, m fl att ta ansvar om inplanterade vargar sprider smittor med rabies, trikiner och dvärgbandmask? Troligtvis inte. De ger dem många arbetstillfällen men inget ansvar.

Kommer miljöminister Andreas Carlgren att ta på sig ansvaret om inplanterade vargar sprider smittan rabies, trikiner eller dvärgbandmask. Troligen inte.
Centerpartiet hade som vallöften inför valet 2006 200 vargar i Skandinavien och regionala tak för varg och lodjur men nu verkar det vara glömt och troligen får vi år 2012 minst 800 vargar och fortsatt inplanterig,

Hur har miljöminister Andreas Carlgren tänkt sig förberedelse och försöka till grovt jaktbrott.
Har han tänkt sig att om rovdjursspårare eller förespråkare för rovdjur ser spår efter varg eller lodjur in i område där jaktlag bedriver exempelvis älgjakt så kan de göra anmälan förberedelse eller försöka till grovt jaktbrott för det sitter fler jägare runt spåren efter varg eller lodjur??

Vi har ca halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) och ridsporten uppges omsätta ca 45 miljarder årligen och om dvärgbandmaskavmaskning misslyckas av inplanterade vargar (NVV låg till hög smittorisk) och uppgift att vargars dvärgbandmasksmittade avföring följer med vid slagning av hö och halm och när ridande utfodrar hästarna med hö eller strör halm så smittas de och ca 10 till 15 år senare får de sympton att de blivit och har de blivit smittade av rävens dvärgbandmask så dör de flesta och smittade med hunden/vargen dvärgbandmask så uppges minst 6 % dö.

Utifrån ovanstående borde vi inte, innan första inplanteringen, från statsministern få klart besked vem som tar på sig ansvaret för de som kan/kommer att bli smittade av inplanterade vargar och kanske/kommer att dö och vågar vi äta vilt och nötkött och plocka bär och svamp i dvärgbandmasksmittade områden?

Vildsvinen blir väl det första vilda djuret som blir smittade, vem kommer då att jaga vildsvin, troligen ingen. Kan någon redogöra för hur landbygdsminister Eskil Erlandsson tänkt sig någon form av tvångsjakt på vildsvin, samtidigt som jakt på andra vilt mer eller mindre upphör.

Dags att jägarförbunden avstår från pengar för allmänna uppdragen så att vi får förbund som företräder oss jägare och landsbygdsboende.

34. ja

2011-01-11 09:09

Centern som en gång var ett landsbygds parti vilar inte på hanen när man nu ska ödelägga hela landsbygden. med resultatet att dom själva inte kommer in i riksdagen nåt mer

33. Varför

2011-01-11 09:09

... måste Sverige vara världsmästare i allt ??

32. Jaga varg

2011-01-11 09:09

Det är klart vi ska jaga varg, men följ de krav som Carlgren har ställt. Stillasående byte på max 100 m med skjutstöd. Ring Länsstyrelsen helst en aning före avlossat skott.

31. Bara Varg i 1\2 Sverige

2011-01-11 07:38

Woj-Woj Renskötselområdet som utgör Norra Sverige tom. Jämtland-Härjedalen kommer aldrig att hysa någon fast Vargstam. Ja Norge har skrivit på ILO 169 men bläcket hann inte ens torka innan man insåg sitt misstag och man har därför stannat av i processen. Om Sverige skulle skriva på detta vansinne skulle man kunna lämna garanti på att Renskötsekområdet skulle vara 100% Vargfritt, och ingen skulle kunna tvinga de då styrande eftersom man skulle hänvisa till urminnes hävd, för stor näringspåverkan eller vad man vill. Om det är så som Andreas Carlgren antyder så kommer Södra halvan av Sverige att bära hela den framtida utökade Vargstammen.

30. Vem kan rädda jakten?

2011-01-11 07:38

SJF slår sig för bröstet för tidigare framgångar samtidigt som vargen breder ut sig och omöjliggör jakt i allt fler områden. Speciellt utsatta är de som har vargrevir i samtliga väderstreck, och dessa blir inte färre, tvärtom.
Jakt hatar organisationerna jublar åt miljöministerns utlåtande om tillfälligt tak och naturlig invandring.
Tror till och med att de smyg jublar åt licensjakten, då detta är årets största värvningskampanj och maximal media exponering.

Majoriteten av svenska folket har liten eller ingen erfarenhet av vargen. Schablon bilden är det som Kolmården förmedlat, dvs ett socialt nästan mänskligt hunddjur. Vet inte hur många kennlar som fått äran att kela med Kolmårdens stolthet.

Vargens största problem är att ingen vill ha den i sin direkta närhet, inte ens rovdjursvänner. Ingen vill ha varg springandes över gårdar, hagar eller byvägar, absolut ingen.

Vad många här tror och jag håller delvis med, är att vargen måste spridas stort över landet för att fler skall få upp ögonen för detta magnifika rovdjur. För marknadsföring är inte vargens bästa egenskap, för en älghund i Dalarna är väl inte mindre värd än en Labrador i Östergötland.

Så länge koncentrationen av varg är så hög i Dalarna och Värmland kommer uppgivenhet och bojkott fortsätta.
Bojkotten är ett direkt resultat av total uppgivenhet uppkommen av en lika total maktlöshet.

Frågan är - Om inte ett Jägarförbund kan rädda jakten vem skall då göra det?

29. Ja, vad trött man blir...

2011-01-11 00:17

Såg Carlgren på TV ikväll...
Det känns allt annat än bra.
Men budskapet kan inte misstolkas. Om, mot förmodan, någon nu har gjort det så är det bara att beklaga den personens bristande insikt i vad vi jägare har att vänta oss.
Senare på kvällen så ser man en kvinnlig politiker som desperat försöker vinna politikpoäng genom att stå och beklaga sig om den tänkta vargjakten.
Den som skriker högst, ja ni vet!
Skulle vara roligt att se henne stå i TV och förklara vad det var hon var så upprörd över om vi jägare kunde enas om att skita i jakten nu till helgen.
Men då skulle väll hon ta åt sig äran över jägarnas bojkottande...
Det enda som kommer att hända är, tror jag, att där det skjuts varg kommer sedan utplanteringen att ske, var så säker.
Då kommer det att heta att ni sköt ju bort en varg här, var så goda! Nu har ni en ny frisk fräsch ryss här i stället och nu är det förbjudet att jaga varg på många år.
Man kan bara önska att jägarkollektivet håller ihop i hela Sverige, även i de områden där det ännu inte finns varg, för var så säker, med de planer som finns kommer vi alla att vara drabbade om några år vare sig vi vill eller inte.
Med dessa licenstilldelningar samt Carlgrens uttalande nu så är det inget att tänka på till helgen, jag stannar hemma.
Nu får de själva sköta förvaltningen av dessa, statens gosedjur.
Och varför skall man betala jaktkort när det inte går att jaga längre, avgiften jag betalar för att lagligt få utöva mitt fritidsintresse går till att få mig att sluta med jakten. Bra va!
Ett fritisintresse jag själv är med om att ödelägga genom att tvingas betala jaktkort och bidra ekonomiskt till att bekosta vargförvaltningen, känns förjäkligt!
Dom är inte dumma dom som inte tycker om mitt fritidsintresse!
Nej, hoppas de personer som nu har haft någon form av naiv föreställning om att, "det kommer ändå inte att drabba mig", samt att det endast skulle vara några få gulleplutt vargar som man ser på tv från Kulmorden, har vaknat upp och förstått att om något år är även "vår" älgjakt ödelagd av vargen.
Eller som skjutledaren för vargkortet sa i ett annat inlägg här: "-Själv tycker "skjutledaren" bäst om att jaga älg. Det är mer ett nödvändigt ont att jaga varg".
Vem jagar inte hellre älg?
Snart finns det ingen älgjakt värd namnet kvar, även om det jagas varg till helgen med det som är planerat framöver.
Det är Vinterstudion hela lördagen på 1:an!

28. Fanns inte rikstagsbelut om max 210 vargar?

2011-01-11 00:15

Har beslutet i riksdagen rivits upp?
210 vargar som max samt jakt som skulle hålla antalet där var förutsättningen för inplantering av 20 vargar. Det man beslöt gäller inte längre nu skall vargstammen växa mycket mer. Skall inte tagna beslut och löften gälla? Nu har allt trovärde för ett seriöst program fallit och botten är nådd.
Sådan byk kommer att få fram samma klimat och resultat som i USA, men det är ju ingenting nytt vi gör alltid om USA:s misstag bara ännu sämre. Låt stammen växa oss över öronen staten o NVV m.fl. kommer att vara lika oförberedda på att lösa problemen som SJ när det kommer en skvätt snö. Uttrycket - det kunde vi aldrig tro kunde hända - myntades redan under Palmes tid. Ynkedom är rätta ordet.

Redaktionell kommentar
Nej. Det snart två år gamla beslutet om max 210 vargar (och minst 20 föryngringar) har inte rivits upp. Då beslutades också att vargstammen skulle behållas på denna nivå tills dess man utrett hur vargens långsiktiga överlevnad i Sverige ska tryggas – en utredning som pågår just nu.
En del av debattörerna på detta forum beskriver diverse forskarapporter och politiska utredningar under det senaste decenniet – där alla möjliga siffror har förekommit, från några hundra till åtskilliga tusen. Men de beslut som faktiskt tagits hittar du här:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11937/a/127223
Dan Törnström/Red

27. Leif Kihlström skapar sina egna fel

2011-01-10 22:27

Citat Kihlgren: ”Detta var väl inget nytt”. Nej, det kan Kihlgren ha rätt i, jag hänvisar till propositionen från 2001, så det är inte nytt utan minst 10 år gammalt! Jag citerar återigen propositionen: ”Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt
bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.”
Har någon sagt att samtliga individer i en stam måste befinna sig i Sverige? Nej, det har ingen, Kihlström uppfinner själv ett fel att slå ner på.
Men nu har läget förändrats, i DN säger Carlgren: ”Aktiv flytt kan i längden inte vara alternativet – det behövs permanenta lösningar för att naturligt invandrade vargar ska kunna nå den mellansvenska vargpopulationen”.
Detta betyder att regeringen INTE tänker fortsätta plantera in ryssvarg i Sverige, men det innebär å andra sidan att regeringen måste fixa till en sammanhållen vargstam om minst 5000 vargar eller motsvarande på annat vis. Norge lär inte bidra med något större antal och det lär inte heller Finland göra. Varifrån har Kihlgren uppgiften att Norge och Finland hyser uppåt 500 vargar? Återstår att Finland eller Norge reserverar stora områden för svenska vargar så att dessa fritt kan vandra mellan Sverige och Ryssland så att de svenska vargarna är praktiskt en integrerad del av den ryska vargstammen. Då uppfyller man kravet på en minsta storlek på vargstammen om 5000 vargar, och beroende på hur många vargar som verkligen vandrar TILL och FRÅN Ryssland årligen så påverkar det kravet på hur många vargar som Sverige skall hålla. Att Norge som undertecknat ILO 169 skulle reservera Finnmarksvidda för svenska vargar kan vi nog utesluta, den vägen kommer inga vargar. Utan att veta det säkert så tror jag att vi även kan utesluta finska områden, Carlgren lär aldrig få till stånd några avtal med Norge/Finland som möjliggör ett märkbart utbyte av vargar mellan Sverige och Ryssland. Så då blir frågan: Var skall denna vargflock om 5000 vargar hålla hus? Enda återstående möjligheten är Sverige. Citat Carlgren i DN: ” … men det är omöjligt med tusentalet vargar i Mellansverige”. Med Mellansverige avser han förmodligen mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Han säger inget om övriga landet för följaktligen måste vargrevir besätta såväl det norra som det södra rovdjursförvaltningsområdet.
Ett annat sätt att se det är att Sverige inte kan hysa en långsiktigt livskraftig vargstam.
Precis så som Hälge nämner så är björnstammen ett bra exempel – vi skulle ha max 1000 björnar, forskarna angav minst 5000 som nödvändigt och dit är vi på väg, om det inte redan är passerat. Svårt att se det som en tillfällighet.

26. En Stor Seger Väntar Oss Jägare.

2011-01-10 21:50

Om vi nu kan påvisa för Myndigheterna samt övrig befolkning. "Att vi kan ena oss i en 100% bojkott" Om detta sker så kommer det att underlätta fruktansvärt för oss. Myndigheter mm ser klart och tydligt att vi kan hålla i hopp. Hur skall dom fortsättningsvis handla när vi ställer krav i rovdjurspolitiken? Det innebär att dom blir mer tvingade att lyssna på oss. Det ända vi behöver göra är vi inget gör.Det är bara att stanna hemma samt struntar i att jaga varg.
"Detta stärker även oss gemensamt"

25. VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?

2011-01-10 21:49

Varför ställer jägarkåren lojalt upp på inventeringar,eftersök och bla bla bla?
Vi blir ju ändå blåsta på allting av
politikerna.
Hur skulle man kunna hysa en vargstam om 500 individer i Sverige som tydligen Carlgren drömmer om?
Det är väl mer än eländigt med den stam vi har idag.
Nej, våga nu sätta ner foten redan idag, bojkotta allt samarbete med myndigheter.

24. Leif

2011-01-10 20:39

Vi har satt som mål >1000 björnar. Björnen tas också upp i en sammanhållen rovdjurspolitik där man också om den nämner siffran 5000. Vi är nu på väg dit och närmar oss 4000. Så den ena men inte den andra då. Nej hela tiden desinformation och naturligtvis den ena säger si och den andra så allt för att förvirra. Ett citat från Carlgren "det är ingen tvekan om att vi ska uppnå god bevarandestatus och LÅNGSIKTIGT livskraftiga vargar. Vi kommer inte att ge oss förrän vi lyckats."
Den sista meningen är väl ingen av oss på landsbygden som kan missuppfatta.

23. Inget nytt...!(17)

2011-01-10 20:35

För mej var det något nytt att mellansverige ska hysa varenda varg i Sverige, och för mej känns detta rent för jävligt.Speciellt när han säger att stammen ska öka.Så centrerat och ändå inte en lokal anglägenhet? Herregud vad befolkningen på landsbygden blir överkörda och lurade av politiker,forskare och andra vargförespråkande organisationer.Lycka till ni "Statsanställda vargjägare".Fast ni får ingen lön.Ni får betala på sikt.

22. Hur stor är ilegala jakten?

2011-01-10 20:33

Kan Carlgren eller någon annan svara på hur stor den ilegala vargjakten är? Det gapas hela tiden om ilegal jakt på varg men man får aldrig några rapporter om var när och hur det gått till. Det är nog otroligt svårt att fälla en varg utan att ertappas. Vi har ett hårdare klimat vid tjuvjakt på varg än mord och spår och vittnesmål tycks inte saknas. Jag tror att det mördas betydligt flera personer i Sverige än det tjuvskjuts varg på ett år. Kom med siffror och bevis istället för att snacka. NVV med sina helikoptrar måste väl veta, de säger sig ju veta var alla vargar håller till, eller är det också bara snack för att skita ner jägarkåren? Du sanna jägare låt dig inte skitas ned genom att jaga en varg, när den har fällts så avbryts ju jakten för det jaktlaget oberoende av hur mycket varg det finns i omr.

21. Fredde inlägg 15

2011-01-10 20:32

Om man inte kan jaga pga vargjävlar vad ska man då ha statligt jaktkort till.Har man ingen bil behöver man inget tankkort eller körkort fiskar man inte behövs inget fiskekort osv var ska då bidragen till vargen komma från?oj, glömde att detta tas väl från vården och omsorgen för de gamla och sjuka som jag misstänker att en stor del tas av redan nu.

20. Där blev vi blåsta!

2011-01-10 20:32

Tyvärr jägarbröder och landbyggdssbefolkning där blev vi riktigt blåsta av regeringen, EU, och SJF, dom skiter fullständigt i oss samt ställer krav som gör det omöjligt att se vad ett vargskott kan kosta skytten. SJF stöttar upp med vargpass mycket påpassligt, löjeväckande. Jag har skjutit björnpass i två år men det är för egen säkerhet. Nu tappade sittande regering en röst i nästa val. VÄGRA VARGJAKT bli inte lakejer åt systemet när detta gör så flagranta övergrepp på landsbyggdens folk, låt vargen bli det stora problem den håller på att bli så fort som möjligt. VÄGRA VARGJAKT VI FÅR INGET TILLBAKA.

19. Illegala jakten, Carlgren?

2011-01-10 19:07

Vi har några "jäklar" som åker runt och skjuter fåglar från bil? Min fråga till dig är, satsar du en helikopter på dessa djupt kriminella individer. Kommer det svartklädda k-pist beväpnade supersnutar, hit?

18. Ja du Canis

2011-01-10 19:06

man ler ganska gott åt en sådan kommentar. Jag tror att de EU-länder som gått med förbundit sig ha koll på sitt budgetunderskott också, eller vad tror du? Det finns också väldigt högt betalda gubbar som ska kontrollera detta. Klarar dessa herrar av detta? Nej inte då, fastän en del länder står på gränsen av bankrutt så har man ingen koll. Du kanske kan anmäla dessa länder också så de dras inför domstol och får böta x-antal biljoner ;-). Men vargen den dj.... den går utan på allt annat. Vargen finns det 40-70.000 längre österut och den svenska vargen är del av den. Så den lilla vargstam vi kommer att klara av att hålla, gör varken till eller ifrån, för artens överlevnad. Den hotar däremot arter, kulturer som verkligen står på gränsen till utrotning. Och du vargen kostar mer och mer pengar för var dag som går och inget ger den tillbaka. Pengar som skulle kunna användas till mera nyttiga saker.

17. Detta var inget nytt!

2011-01-10 18:57

Detta var väl inget nytt. Sverige kan som nation inte ensam hysa en långsiktigt livskraftig vargstam. Detta sägs tydligt redan i slutbetänkandet SOU 1999:146. Därför krävs samarbete med Sverige, Norge och Finland vilka i dag tillsammans har ca 400 - 500 djur. För att uppfylla kriteriet A krävs alltså även kontakt med den ryska stammen.

De 5000 individer som Hermansson anger avser en population som är isolerad och som inte har något inflöde av gener från andra populationer. Nu har den Skandinaviska vargstammen inflöde från den finsk/ryska stammen även om den är liten och redan här faller ju Hermanssons uppgift om behovet av 5000 djur.
När vargstammen var som störst på 1830-talet fanns ca. 1500 vargar i Sverige. Sedan 1870 har den svenska stammen aldrig uppgått till mer än 500 individer. Det är ju rent nonsens att någon skulle kräva att Sverige skulle tvingas hysa 5000 vargar.
Att påstå detta är att förfalska forskarnas och myndigheternas uppgifter alt. att man inte har förstått innebörden av vad som står i betänkandet och proppen.

16. bojkott

2011-01-10 18:56

visa att vi är eniga hela jägarkåren idag inte i morgon INGEN VARG INGET EFTERSÖK SOM VI INTE HAR OSAKAT SJÄLVA

15. 2D

2011-01-10 17:05

Kostnaden finanseras väl med höjd avgift för det statliga jaktkortet.

14. Bra klargörande av Carlgren

2011-01-10 16:20

Nu fick vi svaret att det mål som jägarna strävat efter dvs max 150 vargar är bara en dröm. Carlgren har nu klart sagt att det är biologerna med sin sakkunskap som ska ange minimiantalet vargar för att vi ska ha ett gynnsamt bevarandestatus av varg.
I en forskarrapport till den senaste licensjakten så säger man att den bästa effekten för en genetiskt friskare stam är 500 vargar, kombinerat med de 20 inplanteringar som planeras. Dock räcker inte detta utan man måste fortsätta med minst en genetisk frisk varg varje år. Då kan man på lång sikt få ner inavelsgraden.
Han antydde också att det nu inte är enbart i mellansverige som dessa vargar ska finnas utan det ska finnas en naturlig väg med revir även i Norrland.
Allt tal om att bojkott om vargjakt, ingen hjälp att placera ut nya vargar etc kommer inte att leda någonvart eftersom han dessutom har ögonen på sig från EU där Sverige har skrivit på bindande avtal.
Här gäller det nu för jägare, fäbodar, fårägare med flera att anpassa sig till en ny verklighet. Från statens sida måste man ställa upp med ekonomiskt stöd för denna omställning t.ex. fårstängsel.

13. Carlgren har påbörjat hetsjakten ...

2011-01-10 15:39

på jägarkåren! Nu skall vi jagas av både allmänhet och polis! Vi skall tydligen piskas till lydnad! Få veta vem det är som dikterar villkoren för oss jägare. Nu skall vi kunna bli stoppade och genomsökta när som helst. Vara misstänkta som tjuvjägare. Nu blev det mer än nog för min del.

12. Väldigt dyr varg politik fortsättningsvis

2011-01-10 15:28

"Vi bojkottar varg jakten" "Vi bojkottar all skydds jakt varg" Vi bojkottar trafik eftersöken" I protest mot förd rovdjurs politik ! Detta kommer att förorsaka skatte höjningar för att förvalta vargen samt skydda folk. Höjningar av bilförsäkringar för att fullfölja eftersöken trafik olyckor vilt. Nu får det kosta åt Riksdagen samtliga skattebetalare för rovdjuren. "Vargen kommer att förorsaka fruktans värda kostnader" Det är bara att vi håller i hopp. Vi måste sätt sten hård press på Riksdagen för att få ordning på varg politiken.

11. Så ser det ut

2011-01-10 15:12

Vi som läst och förstått vad proppen 2000/01:57 säger kommer detta inte som någon nyhet. Att man också lade fast den 2009 utan ändringar av LÅNGSIKTIGT BEVARANDE, så där finns forskarnas siffra på 5000 vargar fortfarande kvar. Men Anders H det är bara att vänta för många jägare trillar inte polletten ner förrän man fått sanningen bekräftad. Så ni som går ut för att jaga varg ni ser till att Carlgren och hans ambition om en långsiktig bevarad vargstam blir acceptera av oss jägarna. Och nu kan man också peka på att jägarna ställde upp fast vi sänkt antalet vargar till ynkliga 20 st. Är det så ni tänkt er? En fråga, hur tydligt måste budskapet vara innan ni förstår vad som är tänkt?
Det som är nytt är att troligtvis norra delen i en framtid också kommer att få sin beskärda del av gossedjuren. Kanske man ska känna lite skadeglädje då samerna var snabba med att acceptera att vargarna skulle flyttas till mellan delen. I stället för att säga ifrån kan inte vi ska heller inte de ha vargen. Men penningpungen skramlade och som goda samhällsmedborgare höll man bara med Carlgren. Själv hade jag varit så rakryggad att jag inte bara accepterat att andra ska ha ett rovdjur som man själv inte vill ha.
Nu är det bara för oss att sluta oss samman, markägare, fäbodbrukare, samer, jägare, djurägare och landsbygdsbefolkning och tala om nu får det vara nog. Och det är dags för er jägare i norr att ställa upp och hjälpa oss som redan har fått jakten förstörd.

10. Per Jonsson nr.2

2011-01-10 15:11

Välkommen till "verkligheten"...
Tyvärr är också detta SJF,s
synsätt.

9. Finnstövarn nr.5

2011-01-10 15:07

Intressant synvinkel:
Under de senaste årtusendena har nästa alla socialt kompetenta vargar undan för undan börjat försörja sig på hederligt arbete med yrkestiteln "hund".
En liten "ursprungsbefolkning", mindre än en promille av alla vargar, kallar sig fortfarande "varg" och hävdar genom sina ovalda ombud sin exklusiva rätt att bedriva boskapsstöld och tjuvjakt...

8. Tack Anders Hermansson, för redovisningen.

2011-01-10 15:07

Alla bör klart kunna inse avsikterna, de finns ju tydligt formulerade. Jägarorganisationernas arbete, vad de nu gjort, tar miljöministern ingen hänsyn till. Saken är solklar, samarbete och visad respekt och välvilja har misslyckats totalt, använd teknik hittills har varit verkningslös.
Jag vill åter peka på formuleringen som du också Anders H. noterade: ” – det behövs permanenta lösningar för att naturligt invandrade vargar ska kunna nå den mellansvenska vargpopulationen.” Det betyder i klartext att även norrlänningarna, inkl. J&J ordförande, kommer att få smaka på vargens konsekvenser i betydligt större omfattning framöver.
När det gäller vargens spridning söderut, är redan beslut tagit om en ny propagandacentral ,var det i Jönköping? Det visar att målet är en spridning även söderut, tro inte annat. Det finns inga gränser för galenskap har vi ju redan konstaterat. Vad finns annat än att bli ledsen?

7. Illavarslande är också

2011-01-10 14:24

Carlgren talar bara om antalet vargar sett från en hypotetisk genetisk utarmning. Däremot sägs inte ett ljud om hur många vargar landsbygdsnäringarna tål och som befolkningen kan leva med utan att vara orolig för främst sina barn. Behövs det 1000 vargar i fäbodsdistrikten så får fäbodarna sluta, liksom flera redan gjort.
Blir folk oroliga med 1000 vargar springande bland gårdar så är det bara att flytta.
Vi nästa internationella konferens kan Carlgren skryta med att nu har vi berett plats för en stor population ryska vargar genom att vi förvandlat våra gamla kulturbygder till vildmark.

6. Det var

2011-01-10 14:23

väldigt bra att Carlgren redogjorde för kommande spelregler före årets jakt. Nu kan de som inte har huvudet under armen snabbt besluta sig för att bojkotta detta spektakel. Det är bara att inse att allmogejakten är över, åtminstone i mellansverige. Låt skiten sprida ut sig, så får vi se vad resultatet blir.

5. Hur långt

2011-01-10 14:09

.. bort är en rasstandard för varg?

4. Inför vargjakten

2011-01-10 14:08

Observera nu att Naturvårdsverkets rekomendationer på kommande vargjakt har nu bytt karaktär till KRAV enligt Carlgren. Detta kan förändra påföljderna vid en ev. fel, bom eller skadskjutning radikalt. Det känns fel att bojkotta vargjakten, men allt som görs bör på något vis dokumenteras om det trots allt skulle gå snett, för då hjälper knappast våra jägarförbunds tolkningar. Tror inte jag kommer att utsätta mig för dessa risker.

3. Vem följer Glöersen på jakt efter Carlgrens vargar?

2011-01-10 13:53

Regeringens proposition 2000/01:57 ”Sammanhållen rovdjurspolitik” inleds med, citat: ”I propositionen redovisar regeringen en sammanhållen rovdjurspolitik för att säkerställa att de fem rovdjursarterna björn, järv, lo, varg och kungsörn långsiktigt finns kvar i den svenska faunan.”
På sidan 23-24 redovisar man vad som menas med ”långsiktig livskraftig stam”.
Citat: ”Utredningen diskuterar frågan om vad som är en livskraftig rovdjursstam utifrån såväl teoretiska resonemang som praktisk erfarenhet från skilda håll i världen. Därvid resoneras kring begreppen kortsiktigt respektive långsiktigt bevarande”.
För utredningen anlitades en forskargrupp, som bestod av forskare från flera vetenskapliga discipliner.
Enligt utredningen är det alltid LÅGSIKTIGT bevarande som bör eftersträvas.
Citat propositionen ”Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.”
Här angavs även att 500 vargar är minimum för kortsiktigt bevarande.
Detta är gällande rovdjurspolitik, beslutad av Sveriges riksdag 2001 och 2009.
I DN-DEBATT idag säger Andreas Carlgren: ”Beslut om det långsiktiga antalet vargar i Sverige och förutsättningar för den långsiktiga förvaltningen förbereds nu i en utredning med bred representation från berörda landsbygdsorganisationer, miljö- och jägarorganisationer”.
Observera lilla ordet ”långsiktiga”, det knyter an till lagstiftningen år 2001 och 2009 och i citatet ovan från propositionen framgår att detta betyder MINST 5000 vargar.
Vidare säger miljöministern i nämnd DN-artikel, citat:
”Jag vill betona att åtgärden (högst 210 vargar) är tillfällig enligt riksdagens beslut. Aktiv flytt kan i längden inte vara alternativet – det behövs permanenta lösningar för att naturligt invandrade vargar ska kunna nå den mellansvenska vargpopulationen”.
Miljöministern verkar avvisande till PUT&TAKE-jakt på ryssvarg!
Här rök Jägareförbundets ”hårda” arbete all världens väg, Carlgren stryker verkligen under att det INTE är SJF:s förslag om 150 vargar som skall bli verklighet, antalet bestäms av forskarna, eller som Carlgren säger: ”Noggranna forskarbedömningar ska ligga grund för beslutet”.
Forskarna har i många avhandlingar sagt sitt och lär inte ändra sig, för en långsiktig livskraftig vargstam krävs en EFFEKTIV population om 500 - 1000 djur. En sådan ”effektiv” vargstam är ungefär 5000 vargar. Men en sådan vargstam kräver stort utrymme, för samerna betyder det slutet så ock för stora delar av svensk glesbygd. För dvärgbandmask och rabies ser framtiden ljus ut eftersom Carlgrens modell med 500 vargar som delmål KRÄVER fri vandring för varg mellan Sverige och Ryssland. Hur har Glöersen tänkt sig stoppa masken nu?
För verkligt att stryka under Jägareförbundets totala misslyckande så säger miljöministern: ”Jag och regeringen har också varit tydliga i vårt budskap till kommissionen: det är ingen tvekan om att vi ska uppnå god bevarandestatus och långsiktigt livskraftiga vargar”.
Jägareförbundet varnas mot att ta strid för sina 150 vargar, Carlgren säger: ”Vi kommer inte att ge oss förrän vi lyckats”.
Gunnar Glöersen går ut och jagar varg därför att han finner det viktigt att slå fast ”principen” om att varg är ett villebråd som förbundets medlemmar kan bedriva troféjakt efter. Men läser man vad Carlgren skriver idag så lär det bli snålt med vargjakt för Glöersen & Co. Det är under rådande förhållanden överhuvudtaget förunderligt att någon ställer upp på en jakt där risken för rättsliga och ekonomiska påföljder är betydande, där man får utstå offentlig spott och spe, där avsikten med jakten är klart angivet att öka antal och tillväxt av ett skadedjur på både kort och lång sikt och där enda vinsten är att få en minimal möjlighet att fälla en varg vars fäll man får behålla/sälja först om man underkastar sig en omfattande byråkrati.
Någon som tvivlar på att Carlgren har statsministerns helhjärtade stöd? Det verkar onekligen som om SJF hade bättre kontakt med sossarna.

2. Mellansverige...?

2011-01-10 13:40

Om man läser artikeln som Carlgren skrivit, så ska mellansverige hysa alla vargar i vårt land oavsett antal. Är detta regeringens avsikt eller...? om så är fallet så är det ju för j-----t!! Och inte nog med det: Här har folk från alla delar av vårt land åsikter om att vi ska ha vargar och helst fler. Vi som är drabbade ska tydligen bara finna oss i detta! Detta är inget annat än bedrövligt. Vakna upp politiker!! Skit i vargjakten för ni är lurade vad det gäller jakt i allafall i en framtid. Kör staten över ett fåtal län så kan de lösa de problem vargen kommer att orsaka i framtiden.

1. Vad säger ni nu!

2011-01-10 13:39

Sug på den karamellen ni som tänker luras ut för att jaga varg och tror att stammen skall minska.
Hoppas att inte uppvaknandet blir chockartat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons