• Allmogejakt

Carlgren om vargfrågan: ”EU har inte förstått”

AktuelltPublicerad: 2011-03-28 11:40

Regeringen och miljöminister Andreas Carlgren håller fast vid att den svenska vargpolitiken inte strider mot EU:s regelverk. Vid en presskonferens på torsdagen bemötte Andreas Carlgren EU:s kritik och menade bland annat att kommissionen inte förstått vilka förhållanden som råder i Sverige.

Andreas Carlgren skickar nu in Sveriges formella svar på de frågor EU-kommissionen ställt angående den svenska vargpolitiken. Han inledde presskonferensen med att konstatera att acceptansen för varg försämrats i de kommuner i landet som hyser vargstammarna. Han pekade på attitydundersökningar som gjorts 2004 respektive 2009.
– Även om det majoriteten i länen accepterar och till och med stödjer vargen, så har vi kommuner med varg som inte ens accepterar det antal som finns i dag. Skillnaderna mellan stad och landsbygd växer, sade Carlgren.
Politiken ligger fast och Carlgren är övertygad om att licensjakten är viktig för en ökad acceptans. Regional förvaltning och införsel av nya gener i vargstammen är de två andra faktorerna i den väg som regeringen valt.

Vargjakten är nödvändig
EU:s kritik, att Sverige borde ha startat arbetet med genetisk förstärkning av vargstammen, innan jakten inleddes, bemöts av Carlgren med att jakten är nödvändig för acceptansen. Dessutom anser miljöministern att jakten inte hotat vargstammens möjligheter att nå gynnsam bevarandestatus.
Carlgren framhöll också att flyttning av varg redan skett samt att Naturvårdsverket har hög beredskap för ytterligare flyttningar och inplanteringar.
EU:s kritik mot att renskötselområdet är fredat från vargetableringar tillbakavisar Carlgren med att EU inte riktigt förstått:
– Det tycks som om kommissionen inte riktigt förstått vilka förhållanden som gäller i Sverige, bland annat de förpliktelser vi har gentemot samerna som ursprungsbefolkning enligt FN-direktiv. Jag välkomnar en fortsatt dialog där vi får förklara det här, säger Andreas Carlgren.
Han tillbakavisade också EU-kritiken mot det tillfälliga taket på 210 vargar.
– Det har aldrig varit tanken, att vargstammen skulle stanna vid 210. Nu inväntar vi rovdjursutredningen och vad den kommer fram till när den lägger sitt betänkande 2012.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Till för lite rovdjur!

2011-03-31 13:07

Vargen är INTE utrotningshotad som ART, när ska NI klenbegåvade inse detta.
Bara för att Sverge har varit förskonade från dem innebär inte det att de är utrotningshotade.
Detta är bara ett påhitt...
Ni är lurade!
Allt för att samla ihop de vilsna naturmupparna runt något så att de har något att, hämta ut sin lön ifrån, tjäna pengar av.
Vargar finns i tusen och åter tusental i Ryssland och på andra platser runt om i världen.
I vinter har en superflock på ca 400 individer siktats utanför staden Verkhoyansk i Ryssland och där dödat 30 hästar på 4 dagar.
400 vargar på ett och samma ställe när Ryssland har en yta på 17 075 200 km²
Utrotningshotade? Knappast...

Sedan skriver du CITAT
"För att göra det enkelt så innebär nämnda direktiv att hotade arter inom landet och utom landet ska skyddas".
Tigrar i Halland, Blåval i Bottenviken,
Gepard på Skåneslätterna, Noshörningar i Östergötland. ELLER?
Vi ska tydligen rädda hela världen enligt det du skriver.
Är det månne det Svenska brorduktigsyndromet som härjar här?

Återigen!
VARGEN ÄR INTE EN UTROTNINGSHOTAD ART!

26. Art och habitatdirektivet

2011-03-30 16:54

Jodå jag har läst en mängd olika direktiv. Diskussion kan alltid föras om för- och nackdelar med demokrati. Vi kan dock sannolikt vara överens om att jägarorganisationerna genom lobbying fått stor påverkan på frågorna som rör förvaltningen av vår natur trots att de utgör en mkt liten del av befolkningen. För att göra det enkelt så innebär nämnda direktiv att hotade arter inom landet och utom landet ska skyddas. Därmed står det också klart att det bör vara livskraftiga stammar. Detta måste enligt logiken vara överordnat alla jakt- och särintressen. Ett faktum är att både varg och lodjur är klassificerade som hotade och om det behöver ingen debatt föras. Det är ingen demokratisk rättighet att döda hotade djurarter. Att döma av kommentarer i många debattforum, inklusive detta som jag normalt inte följer, finns ett stort behov av att informera om grundläggande basfakta inkluderande hur ekosystem fungerar. Här har redaktionen också en uppgift!

25. Pseudonyment Hermansson verkar inte klara av att skilja äpplen från päron...

2011-03-30 16:53

…eller vill han/hon försöka sprida medvetna lögner här?

T-terrier skriver: ” Rovdjursföreningen bland annat däremot FÅR pengar av staten, som jägarna betalat in...”.

Pengarna som jägarna betalar in för jaktkortet går till Viltvårdsfonden. Från den får Rovdjursföreningen inte ett öre!

Däremot sätter regeringen av skattemedel för olika saker – inte bara för rovdjur märk väl! Från dessa medel kan alla föreningar söka bidrag, och även om t ex jägareförbunden får pengar från Viltvårdsfonden, så söker även dom bidrag från andra medel som regeringen ställer till Naturvårdsverkets förfogande att fördela.

Förutom en massa miljoner från Viltvårdsfonden, så får alltså jägareförbunden även medel som kommit in via allas vår skattsedel.

Självklart måste man skilja på konton om man nu vill hävda att det är jägarna som står för pengarna, eller menar du att det är jägarna som betalar in alla pengar som NV får att fördela mellan olika intresseorganisationer?

24. Andreas Carlgren och Kerstin Fredin borde hålla sig till sanningen

2011-03-30 10:40

Citat Carlgren: "... majoriteten i länen accepterar och till och med stödjer vargen,...".
Om nu ministern i officiella brev till EU framför tveksamma och obevisade påståenden av denna typ så borde de INTE baseras på opinionsundersökningar som är partiska, utan Carlgren borde i stället redovisa de kommunala folkomröstningar som varit. Ännu bättre är om regeringen genomför en landsomfattande rovdjursomröstning och redovisar resultatet på art- och församlingsnivå. I Norge finns en färsk undersökning från januari 2011 där det framgår att till exempel av Osloborna vill 25 % ha varg emedan 71 % inte vill ha varg. I rapporten påpekas att det även i Norge har publicerats rapporter som av politiska orsaker vill ge sken av att det finns en majoritet för varg.
Kerstin Fredin har som vanligt ständiga och varaktiga problem att hålla sig till sanningen. Av Naturvårdsverkets verksprotokoll
2010-04-29 Nr 126-10 med dnr 429-2146-10 framgår det att Svenska Rovdjursföreningen fått 478 400 kronor för rovdjurspropaganda. Precis så som Tyskterrier säger så gäller det att Rovdjursföreningen "FÅR pengar av staten". Bespara mig gärna tjatter om vilket konto pengarna tas från samt att i nämnda beslut även JRF får bidrag för information om rovdjurspolitiken. Detta enda beslut innebär att staten slänger ut 1.6 MILJONER kronor på meningslös propaganda på att folk skall acceptera varg. Det är omöjligt, människor kommer ALDRIG att acceptera frilevande varg i sin omgivning, lika lite som folk vill ha dvärgbandmaskägg på blåbären. Det vore mera välanvända pengar om de användes för skottpremier på räv/varg i Uddevallatrakten.

23. nr 12 Art- och habitat

2011-03-29 15:46

Du "för lite rovdjur" har nog inte läst Art- och habitatdirektivet.

Där stipuleras i portalparagraferna:
"Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet."

Att inte se konsekvenserna av rovdjursprojekten är i direkt strid med direktivet, CDB, Bernkonventionen och svenska Miljökvalitetsmålen.

Ständigt upprepade lögner för dolda syften är odemokratisk propaganda. Kolla begreppet Majoritetsdiktatur!

22. T-terrier! Håll dig till sanningen!

2011-03-29 15:38

Svenska Rovdjursföreningen har än så länge aldrig fått ett enda öre av de pengar som kommer in till Viltvårdsfonden, dit pengarna kommer när jägarna betalar sina jaktkort!

För något år sedan var det ca 260 000 som löste jaktkort á 300:- Det blir totalt 78 miljoner. Av dessa fick då SJF ca 50 miljoner och JRF ca 5 miljoner. Hur 55 miljoner kan utgöra hälften av 78 för du gärna förklara!

21. Korpen

2011-03-29 11:46

jägarförbunden får inga pengar,de får tillbaka c:a hälften som jägarna betalar in till staten...
Rovdjursföreningen bland annat däremot FÅR pengar av staten,som jägarna betalat in...själva betalar de inte in en enda enstaka krona för att hjälpa sina gulledjur...

20. vad kraxar korpen om

2011-03-29 09:19

ta reda på hur många miljoner jägarförbunden drar in av sina medlemmar i medlemsavgift. om förbunden får pengar av staten så precisera

19. Torbjörn

2011-03-29 09:18

Miljöpartiet är kört! Tände allt elektriskt jag kunde frambringa på erathohur: Miljöpartistiskt slisk!

18. Kära lilla Helen

2011-03-29 07:55

Javisst läggs det en del pengar på att få upp en livskraftig vargstam, efter ni varit ute i skogarna och lekt av er, hur många miljoner får jägarförbunden? som de överhuvudtaget ej behöver redovisa?

17. Köttkonsumtionen har ökat

2011-03-29 01:14

Saxat från Rapport 17 sept 2009 Följande kan "mätas" Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent från 1990 till 2005, visar en forskningsrapport. Främst äter vi mycket mer importerat kött och utvecklingen gör att också växthusgasutsläppen ökar.

16. CBD artikel 8j

2011-03-29 01:14

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) kräver skyddade områden för rennäring och fäbodbruk. Båda lika gamla traditionella lokalsamhällen. Men jag håller fäbodbruket för att hysa en ännu större biologisk mångfald än rennäringen.

Är det kanske EU som bara vill tillämpa CBD när det passar rovdrift men inte för det som utplånas av rovdriften?

Det är knappast acceptans man är ute efter, det är tyssstnad.

15. Art och habitatdirektivet

2011-03-29 01:14

Lodjursjakten skulle också kunna anmälas till EU för även den strider sannolikt mot art- och habitatdirektivet. Direktivet är till för att skydda hotade arter till vilka många rovdjur och rovfåglar hör, inkl vargen, oavsett vad många påstår som en sorts sanning. Lodjuret är rödlistat. Hoppet om livskraftiga rovdjursstammar står till EU eftersom så många i Sverige uppenbarligen inte förstår det här med fungerande ekosystem där rovdjuren ingår som viktiga länkar vilket är förutsättningen för mångfald i naturen. Rovdjuren berikar självklart mångfalden. Detta är inte en fråga för vissa landsdelar utan för hela Sverige och länder tillsammans. Tusentals arter utrotas med ökad hastighet globalt varje år vilket på sikt får allvarliga konsekvenser för människan.

14. Du Carlgren, akta dig...

2011-03-28 23:20

så att du inte snurrar in dig i dina egna ord. Din strävan efter biologisk "enfald" leder raka vägen till politisk bortfall. Snart är Centern ett minne blott...:)

13. Vem tänker rösta på centern?

2011-03-28 23:20

Finns det någon jägare som har förtoend kvar för centerpartiet?
Carlgren verkar göra allt för att sänka partiet!

12. Torbjörn Eriksson

2011-03-28 23:20

In your dreams, mr Eriksson!

11. Håller med dig Helen!

2011-03-28 21:37

Varför skall biologisk "enfald" tillåtas i stället för biologisk mångfald. Artrikedomen utarmas, till favör för en eller två arter.
Carlgren är blind för sin egen förträfflighet, som jag skrivit tidigare, "Kejsarens nya kläder"
Vad är det egentligen Herr Carlgren har förstått?

10. Loppert är kört Carlgren.

2011-03-28 21:37

Eu bryr sig inte om Carlgren hur desperat han än ligger i. Det kommer att bli mycket nytt och som är till fördel för vargen.

9. Medlidande

2011-03-28 20:01

Ja, så undslapp han sig då att tanken aldrig varit att taket ska stanna på 210 individer! Stackars de människor som bor i mellansverige som ska dras med stadsbornas "gullegrisar". Stammen kommer ALDRIG att vara hotad då det finns tusen och åter tusentals av dem i Ryssland. Jag förundras över hur människor i dagens Sverige accepterar vargen inne på gården, i närheten av djurhagen osv. När är er gräns nådd? Vill ni åka till Stockholm och protestera HÖGLJUTT så hänger jag med, kanske vi ska samla hela jägarkåren under jakten och "städa"? Vi är ju "bara" 300 000 stycken och vare sig man bor i norra eller södra Sverige känner man stor sympati med de drabbade. Att det sedan är så fattigt i vårt välfärdssamhälle så de gamla inte längre ska få mjölk till krämen, bröd till maten eller måltidsdryck utan att betala mer medan det läggs miljoner på de ryska vargarna är helt oacceptabelt och det måste bli ett stopp för den snedvridna politiken som förs angående rovdjuren. Att bojkotta jakten är knappast ett alternativ då NVV aldrig kommer att städa upp i röran de orsakat. Jag ställer mig också undrande till hur Sverige som skrivit under art- och habitatdirektivet kan tillåtas utrota rådjuren på vissa håll i landet till förmån för att EN ENDA art ska dominera, lon?? Går inte detta att anmäla?? Dags för folkligt uppror snart?

8. JUST DET....

2011-03-28 20:00

Citat:"Det har aldrig varit tanken att vargstammen skulle stanna vid 210"
Nej,tyvärr.
Såg 4 överlevande rådjur i helgen.
Med det förakt som finns mot natur och traditionell jakt, blir det en mycket sällsynt upplevelse om några få år.

7. Har Carlgren...

2011-03-28 14:10

förstått vad han håller på med,jag är tveksam till det.Finns det ingen som kan rätta honom till rätta.

6. Vargangrepp på tamdjur....

2011-03-28 13:59

ökar kraftigt i Sverige! 2007 = 150st, 2009 = 493st. Hur f-n ska detta sluta? Tror ni att EU bryr sig? Nej detta måste få ett snabbt slut! Släpp jakten fri på dessa mördarmaskiner (vargen)!

5. Carlgren

2011-03-28 13:00

Skall sverige vara ett ett land för människior eller för vargar? Vi har en djurskyddslag stiftad och antagen som regeringen brutit mot alltför många gånger genom den förda politiken. Människor och tamdjur har rätt att leva i trygghet. Ingen skall behöva leva i en tillvaro där döden kan lura bakom nästa steg. Oacceptabelt och brottsligt.

4. Djurhållning offras

2011-03-28 13:00

Den småskaliga djurhållningen och speciellt fäbodskulturen offras. I vanlig ordning nämns inte ett ord om bärkraften för det totala rovdjurstrycket. Allt kretsar kring det heliga MVP (bevarandestatus). Vi ser redan att rådjursstammen kan inte klara den lodjursstam man vill ha. Den långsiktiga miljösmarta djurhållning kan inte klara ens dagens rovdjurspopulation. Att vi sedan avhänder oss den inhemska animalieproduktion som kommer från jakt fattar man inte ens. Vilket motsvara 10-15 %. Den syns ju inte i jordbrukets produktionssiffror.

3. Inte heller Carlgren och övriga som vill ha varg i Sverige!

2011-03-28 12:38

Gör en folkomröstning där vargen har varit etablerat några år! Men ni törs inte det. Ni som vill att vi ska ha varg i mellansverige utövar mycket starkt förtryck mot oss som måste leva med vargen varje dag.Ni tycks/vill inte förstå hur det är eftersom ni inte är drabbade, så se till att göra en 100% förfrågan hur vi vill ha det som lever med vargen så kanske ni börjar förstå hur det verkligen ligger till. Ni lever i en drömvärld och förskönar detta odjur som våra förfäder inte kunde leva med! Tids nog lär ni förstå era misstag, men ni lär väl skaka av er som en blöt hund.

2. trött på carlgren

2011-03-28 12:37

det har aldrig varit tanken på att det ska stanna vid 210 vargar!!!!va fan menar gubben?jävla lögnare är han.bygg stängsel runt hela stockholm o kör skiten dit.

1. Har de svenska beslutsfattarna förstått ?

2011-03-28 12:37

Det håller på att gå över styr med synen på ”jakten” på rovdjuren.
Viltvårdsdelegation, ska de inte sköta och vårda Sveriges viltstammar? Ska de sköta viltstammarna så att det finns mat till rovdjuren, eller vad har de för uppgift? Ska vi rätta sig efter att vad en organisation som är snedfördelad i sin uppbyggnad gällande jakt och viltvård anser, och dels bli överkörda av regering och i förlängningen NVV i besluten om rovdjuren. NVV hävdar att det nationella målet ska nås, och flyttade man en individ av en sorts rovdjur, så är det väl bara att flytta de andra runt om i landet, så att vi fyller det nationella målet så fort som möjligt.
Mellansverige som bär den tyngsta bördan av antalet individer gällande lo och varg, hur ska de kunna hantera avskjutningen av de tilldelande djur om det inte finns förutsättningar för att bedriva jakt på grund av bl.a. snöförhållandena, som ingen kan styra över. Ser man till hur fort avskjutningen gick så har inte de som deltog i jakten ignorerat datumet den första mars, utan det är de lokala skillnaderna i vädret som gjort att det tog så lång tid. Ser man nu till Jämtlands län så tilldelades de en avskjutning på sextio djur. Jag tror inte att de sitter å avvaktar att någon annan ska skjuta de tilldelande djuren. Det är väderförhållandena sim styr jakten.
När regelverket för jakt ställs i ordning så bör man se till att de sker under gynnsamma förhållanden för att tilldelade djur fälls. Ser man då till norra delen så kommer tilldelningen inte bli skjuten pga förutsättningarna med vädret.
Och det som är det mest tragiska är att det gäller all slags rovdjurs jakt, vad hur och när, mera regler hit och dit. En jakt som ska vara så svår som möjligt. Varför inte flytta jaktstarten på lo till den tid som var före lon blev fredad och den det blev licensjakt på den? Beslut om att fällfångst inte får nyttjas på lo, varför inte ta fram godkända normer för en lofälla?
Viltvårdsdelegationen ska innefatta fler representanter från jägarorganisationerna. Ser man till bla hur många representanter de politiska partierna, hur många har de? Snf, srf mfl är i stort sett samma org. Den sneda fördelningen ska genast rättas till? Jag anser att jakttiderna på rovdjuren ändras, så att förutsättningarna för lyckad jakt ökar. Jakten ska pågå tills tilldelningen är skjuten, alternativ överflyttas till kommande år, och då ingå som plus djur i tilldelningen.
Jag har inte tagit upp om ekonomi och psykosociala faktorn gällande rovdjursbiten i den här skrivelsen, men det kanske kommer med i någon annan skrivelse

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons