• Pinewood

Carlgren öppnar för inplantering av varg

AktuelltPublicerad: 2008-12-18 15:56

Naturvårdsverket får uppdraget att utreda hur den svenska vargstammen ska förvaltas i framtiden. Naturvårdsverket ska föreslå hur ”begränsad och strikt kontrollerad” jakt kan se ut och vilka konsekvenser den kan få. Regeringen vill också ha utrett möjligheter och konsekvenser av inplantering eller flyttning av vargar. 
– Det är oklokt politisk att inte besluta om jakt på ett antal vargar redan i vinter, säger Conny Sandström, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Bakgrunden till dagens utspel från miljöminister Andreas Carlgren, som gjordes vid en pressträff i Stockholm, är att Naturvårdsverket för 13 dagar sedan meddelade att etappmålen för varg och järv i Sverige är uppfyllda.
Utredningarna på Naturvårdsverket ska vara klara 15 februari.
Men den som väntar sig vargjakt redan på den sista snön i vinter väntar kanske förgäves.

Papperskvarnarna mal på
– Först ska utredningarna bli klara, sedan ska kanske saken ut på remiss. Slutligen ska regeringen lägga en proposition för riksdagen. Men det går inte att säga när det kan bli fråga om jakt. det beror på vad utredningarna kommer fram till, säger Mattias Johansson, pressekreterare hos Andreas Carlgren.

Kritiker menar att ni är sent ute – att ni borde ha utrett saken så att planen var klar när etappmålet var uppfyllt.

– Vi kan inte lyssna på antaganden och bedömningar. Vi kan bara agera när Naturvårdsverket och länsstyrelserna har dokumenterat antalet föryngringar. Vi fick besked att etappmålen var uppfyllda för 13 dagar sedan och nu startar vi jobbet. Det har gått ganska snabbt, svarar Mattias Johansson.
Andreas Carlgren poängterade vid pressträffen att det är viktigt att förvaltningen av en genetiskt frisk stam kommer igång snabbt. Stammen får inte växa okontrollerat.

Vargstammen får inte växa för snabbt
– Etappmålet är uppfyllt, men det är inte det samma som det långsiktiga målet. Men jag tycker också att det är nödvändigt att vargstammen inte utvecklas så snabbt, att framför allt inte landsbygdsbefolkningen hinner anpassa sig, förklarade Andreas Carlgren vid pressträffen
– Man måste kunna veta att man har bra skydd för sina tamdjur. Man måste kunna röra sig i skog och mark utan att vara för orolig. Med de enormt starka koncentrationer som vi haft av varg på en del håll, så är inte det här uppfyllt. Det måste vi ta hänsyn till i det fortsatta arbetet, tillade han.

Vargjakt ökar acceptansen
Carlgrens förhoppning är att hans politik kan föra de olika intressena i vargfrågan närmare varandra. Han tror att jakt på varg kan öka acceptansen.
Han och den övriga regeringen har också satt ned foten och beslutat sig för att förvaltningen av vargstammen ska regionaliseras. 17 miljoner kronor finns avsatt i budgeten för att höja kompetensen ute på länsstyrelserna.
– Framför allt vill jag få människor på landsbygden att känna att vargpolitiken inte någonting som bara sköts av stockholmsbyråkrater, sa Carlgren.

Inplantering av vargar
Hans förhoppning är att beslut om inplantering eller flyttning av vargar kan göra att inavelsgraden minskas så kraftigt i vargstammen, att det inte behövs lika många vargar för att deras överlevnadsförmåga ska vara säkrad.
Henrik Tågmark, rovdjursansvarig för Jägarnas Riksförbund, tar inte emot beskeden från Carlgren med någon större glädje.
– Om det inte blir jakt i vinter, så kan jag bara säga tyvärr. Konsekvensen blir att landsbygden drabbas ännu hårdare kommande säsong. Detta kommer att innebära att avskjutningen måste bli betydligt större när den väl startar, säger Henrik Tågmark.

Motståndare till inplantering
Precis som medlemmarna i Jägarnas Riksförbund beslutat är Tågmark motståndare till planerna på flyttning eller inplantering av varg, som han anser är Jägareförbundets förslag.
– Speciellt nu när vi fått in den finska vargen i Hälsingland. Den visar ju att förnyelsen kan ske på naturlig väg, säger Henrik Tågmark.
JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström, hade hoppas att regeringen skulle ta beslut om viss vargjakt i vinter, samtidigt med utredningsdirektiven till Naturvårdsverket.

”Oklokt beslut att vänta med jakt”
– Vi har sett vilken stark utvecklingspotential vargstammen har. Det hade mildrat den värsta svekdebatten avsevärt om det kommit ett särskilt beslut om vargjakt redan i vinter. Det är oklokt politiskt att inte ta ett sådant beslut, säger Conny Sandström.
Moderaternas jaktpolitiske talesman, Bengt-Anders Johansson, välkomnar regeringens initiativ och tycker att arbetet går snabbt framåt.
– Det kanske inte blir någon jakt i vinter, men jag tycker ändå att arbetet går fort. Utredningen om inplantering och flyttning av varg är bra, eftersom det kan innebära att stammen inte behöver vara så stor som om vi förlitar oss till naturlig invandring.
– Sedan får vi hoppas att steget mot regional förvaltningen inte bara blir en läpparnas bekännelse utan faktiskt innebär att stammen förvaltas lokalt, säger Bengt-Anders Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

37. Mårdner

2009-01-05 17:23

OK, du tycker att jag saknar ryggrad som inte skriver under eget namn, jag kan till nöds leva med det.
Du tycker att vargarna ska inte spridas utanför det befintliga området, vad är då ett realistiskt alternativ?
SJF har inte presenterat någon avskjutningsplan, det har ingen annan heller.
SJF kan acceptera 150 vargar spridda över Sveriges yta, jag anser att plågan under sådana förhållanden kan bli rimlig för alla.
Du anser att Västerbotten ska vara utan och accepterar således inte förbundets rovdjurspolicy, jag anser inte att Västerbotten ska vara vargfritt när inte Värmland kan vara det.
Du känner dig sviken av SJF efter 40 års medlemsskap, jamen gå ur då!
Gå med i JRF, vars ordförande också anser att vi måste dela på rovdjursbördan.
Vi har olika uppfattningar om saker och ting.
Jag tror att din linje inte har någon framgångsmöjlighet.
Jag tror SJFs linje innebär en möjlighet att livet kan bli drägligare i varglänen, även om vi andra får det besvärligare.
För övrigt anser jag att vi inte behöver några vargar alls, men har insett att det är en utopi.
Jag önskar dig god jakt och ett gott slut på jaktåret.
PS. Jag är inte storfräsare i SJF, ej heller i JRF. DS.

36. Enkelt konstaterande

2009-01-02 20:48

John E efterlyser en avskjutningsplan från SJF. Det skulle vara mer på sin plats om han efterlyste en från det förbund han numera tillhör själv nämligen JRF.
Hur ser deras avskjutningsplan ut för att komma ner till den 0-version man förespråkar på distiktsnivå?
Eller hur ser den politiska agenda ut för att åstadkomma det man lovar sina medlemmar. Hur har man tänkt sig arbeta för att ändra riksdagsbeslutet från 2001 samt Eu:s habitatsdirektiv.
Om det är någon organisation som lovar runt och håller tunt i rovdkursfrågan så måste det vara JRF. Faktum är att ser man till det senaste halvåret så har SJF varit mycket mer aktivt och också gått in med en konkret ansökan om jakt på varg och ett flertal skrivelser.
JRF och Conny S gör som vanligt man kräver jakt på ett högre antal djur utan att göra nån ansökan. Sen kan man konstarera att Conny S numera vill att rovdjursbördan ska delas av alla vilket är en intressant insikt. Att den sen går tvärt emot vad John E och andra inom JRF tror att förbundet står för är inget som tycks störa någon. Väx upp ni som tror på JRF strategi.
Den tjänar bara ett syfte och det är att värva medlemmar under falska förespeglingar vilket inte minst debatten runt vad Gunnar Glöersen svarade på miljöministerns fråga visar. Liksom Mårdner ständiga påhopp på SJF. Upp till bevis istället hur ska ni fixa det ni lovar era medlemmar.

35. bjärven

2008-12-31 11:46

Bjärven du beskyller mig för lögn gång efter annan men du har inte så pass råg i ryggen att du kan sätta ut ditt riktiga namn.

1. Jag har sagt att SJF i Västerbotten har beslutat om att acceptera vargföryngring.

2. Jag har sagt att SJF vill ha en vargstam på 150 individer med 15 föryngringar, men har ännu inte presenterat en avskjutningsplan fastän regeringens första etappmål 200 vargar och 20 föryngringar är med råge uppfyllda.

3. Jag har sagt att Västerbottens jägarkår i allmänhet inte vill ha varg i sina marker. Gör en enkätundersökning får du se! SJF gör det inte, vad beror detta på?

4. Jag har sagt att vi jägare i Västerbotten inte vill ha varglänens vargproblem överflyttade hit.

5.Vidare har jag sagt att vargfrågan är av politisk beslutande betydelse. Inte minst i glesbygdskommunerna.

6 Jag har också sagt att under alla dessa vargår i mellansverige har inte SJF lyssnat tillräcligt på sin medlemskårs framförda åsikter, ej heller medverkat till radikala åtgärder för att minska vargstammens övertalighet.

7. Fortsättningsvis har jag också sagt att SJF sitter i knät på det politiska etablissemanget för att i första hand åtnjuta det statliga garantianslaget. Indraget statligt stöd betyder många tomma tjänstemannastolar i SJF.

8. Vad Glöersen sagt och inte sagt kommer väl till sanning så småningom. Det är självklart att man med dementi från SJF försöker skydda sin rovdjursexpert.

9. Efter mer än 40-års medlemskap i SJF är jag, och har jag rätt att vara besviken på den svekpolitik som SJF har fört mot sin medlemskår de senaste åren angående vargfrågan och inte minst dess medverkan till vargens återkomst i Sverige.

10. Det är ingen tvekan om att jag sympatiserar med befolkningen i varglänen, men att vi i Norrland av solidaritet skulle med öppna armar ta emot varglänens eländiga sitution, är det nog bara SJF och du Bjärven som tror på.

Bjärven, det är väl inte så illa att du tillhör en av höjdarna i SJF men vill inte/törs inte debattera under ditt riktiga namn och adress? Det är liksom trevligare att debattera med en person som står för vad hon/han skriver.
Gott Nytt År till dig och övriga skribenter.

34. Fredde

2008-12-27 15:56

Visst låter det vackert med alla dessa avtal som "måste"
förverkligas,gick det också att genomföra vore det än vackrare...en edens lustgård helt enkelt.
Förnuftet säger något helt annat,skall man låta en del av befolkningen ta hela bördan av något som den andra halvan vill ha och förstöra mer vilt och natur än man tillför bara för att det skrivits så på ett papper?
Till saken hör att det på detta papper även står angivet att det inte får gå ut över invanda och gamla sedvänjor och kulturer, vilka skall beaktas i första hand. Hur går det ihop tycker du? Visst skall man i möjligaste mån göra vad man kan för alla djur,men när det inte går måste man börja fundera om den där tolkningen utav papperet som är gjort är så bra för Sverige egentligen...
Räcker det inte med att vi i Sverige kan "ståta" med en av världens största björnstammar och världens bästa björnforskning på brunbjörn samt europas tätaste lostam? dessa två rovdjur har i Sverige i dag mycket god bevarandestatus,varför kan det inte räcka med dessa rovdjur tillsammans med en mycket bra älgstam,som vi i alla fall hade? Varför måste Sverige alltid vara bäst i klassen på allt? För mig tycks det mest som att de styrande här i landet mer bryr sig om vad omvärlden tycker om svensk politik än att bry sig om att det i sverige är bra och befolkningen tror på dom.
Och hujeda mig! Finland fick på fingrarna...tänk om det skulle hända sverige! Ja, hur hemskt skulle det vara egentligen om vi var tvungna att diskutera och förklara för storebror EU hur saker och ting verkligen ligger till här i landet i stället för att hålla god min och låta dom tro att vi är så förbaskade bra och duktiga här uppe i Norden?
Nejdu Fredde det är dags att börja använda lite sunt förnuft i rovdjurspolitiken,jag är helt övertygad om att det räcker mycket längre i slutänden än vad ren och skär idioti gör...

33. Tyskterrier/Bjärven

2008-12-26 15:58

Jo, jag förstår också Mårdner som du beskriver det. Men hans egen förening JRF slingrar sig ju som en orm när det gäller varg. Ja, folket ska få bestämma. Men sen då? Ska vi hålla ingångna avtal om biologisk mångfald? Ska det vara ett rent majoritetsbeslut, alltså 51% mot varg ska innebära vargtomma marker eller innebär 51% mot varg att endast få föryngringar ska äga rum.
Vem ska få rösat och hur stora områden, länsvis kommunvis eller är det vara VVO som får rösta? Som sagt, väldigt vagt och ingen som helst koppling till redan påskrivna avtal.
Vill man ha vargfritt måste man ju först verka för att ta sig ur de avtal vi skrivit. Jag har studerat Finland och dess vargpolitik och hur de fick på fingrarna när de började skjut för mycket varg. Men detta ska tydligen inte gälla Sverige, jag tvivlar starkt.

Sen kan man ju alltid fundera på om SJF linje är korrekt då förmodligen majoriteten av jägare i Sverige inte vill ha varg på sina egna marker. Ska man agera utifrån detta och agera tvärtemot den gröna våg som sveper in över världen idag och kräva ett vargfritt Sverige med motivering att vi får inte utföra vår hobby ifred för vargen. Kommer någon politiker att lyssna på sådan argument, vågar någon göra det. Ska en hobby får gå före ett vilt djur. Ska SJF säga att vi vägrar att anpassa oss.

32. Bjärven

2008-12-25 12:01

Tror att Mårdner menar att bäst vore om vi ingen börda hade att dela...och att SJF skall föra denna diskussion i stället. Jakten vi känner i dag är med både 150 och 200 vargar omöjlig att utföra utan oro och med en taskig magkänsla hela dagen för hundens skull.
Och detta förespråkar SJF...därmed kan man ju hellre säga att de misskrediterar sig själva än att skylla på andra som bara påtalar var SJF står i vargdebatten.

31. Ja, du Mårdner, du ljuger och förvanskar

2008-12-24 10:07

Jag tycker att du far med osanning för att misskreditera SJF. Glöersen har inte sagt att han vill ha inplantering av varg, det är en representant för JRF som sagt att Glöersen vill det, det har dementerats av SJF.
Däremot har Mörner sagt att SJF inte kan tänka sig att ens diskutera inplantering om inte antalet vargar sänks till 150 st och att dom sprids över hela landet.
Kallar du det att svika?
Uppenbarligen, det framgår tydligt i ditt inlägg, är du bara ute efter att slippa varg i Västerbotten, du skiter i hur dom har det i Dalarna, Värmland och Örebro län.
Om du läst JRFs senaste ledare så pekar ordföranden i JRF på att bördan måste delas av alla. Det innebär att att västerbottningar ska vara med och bära bördan. Då kan du ju inte vara med i JRF heller!
Den som sviker är du! Du sviker dem som har det värst för att du själv ska slippa har varg på dina marker. Du nämner inte problemen i vargområdena med ett ord, ynkligt, egoistiskt och svagt.
God Jul

30. Carlgren, vem är det?

2008-12-22 17:18

Är det han som idag kallas för miljöminister? När tror ni han hade gummistövlar på sig senast? Dom tror jag man klarar sig utan runt stureplan i stockholm. Han plus några vackra flickor från Naturvårdsverket ska styra när det gäller detta med varg.
När jag började att jaga i värmland för 25 år sedan skojade man om detta med s.g.t. Idag är det inget skoj längre. Det är ju så dom styrande vill ha det.

29. "Enade vi stå, söndrade vi falla!"

2008-12-22 09:04

Genom Andreas Carlgrens presskonferens besannades tyvärr alla farhågor. Carlgrens intentioner kommer tveklöst att innebära ett ökande rovdjurstryck i vargens nuvarande utbredningsområde för överskådlig tid. Med minskande stammar av bytesdjur och ökande stammar av rovdjur är detta ofrånkommligt. Det arbete Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Carlgren att utföra kommer att ligga till grund för utvecklingen av rovdjurspolitiken för lång tid framöver.
Detta kommer att medföra ödesdigra och oacceptabla konsekvenser för landsbygdens befolkning och motverka dess utveckling i positiv riktning. Några konsekvenser av Carlgrens utlåtande är, utarmning av det småskaliga jordbruket, utflyttning från glesbyggden med nedläggning av skolor, butiker, post och banktjänster som följd. Det enskillda vägnätet förfaller tack vare att statsbidragen som väghållningen är beroende av uteblir.
Allmogejakten utsätts för en ökande takt av marginalisering vilket får till följd att intresset för jakt från dagens och kommande generationers jägare uteblir. Traditionellt viltvårdsarbete kommer att få en underordnad betydelse på grund av att rovdjursförekomst i den omfattning beslutsfattare i rovdjursfrågor anser vara acceptabelt effektivt och skoningslöst raserar och ödelägger allt handlande och tänkande i dessa banor.
Eftersom inga förbättringar med tanke på landsbyggdens rovdjursproblem är att förvänta tack vare Carlgrens utspel samt att inga åtgärder uppkommna genom Naturvårdsverkets försorg av förklarliga skäl kommer att utföras föränn tidigast vintern 2009-2010 är det undertecknads mening att de organisationer som företräder Sveriges jägare samt företrädare för närliggande intressen genom sin egenskap av rådgivande instanser med kraft omedelbart bör förkasta Carlgrens förslag i sin helhet.
Det finns ingen anledning att Sveriges jägare skall ställa sig bakom ett förslag som inte leder till en lösning av rovdjursproblemen, ett förslag som i verkligheten innebär att jägarekåren och landsbyggdens befolkning hänsynslöst missgynnas.
Detta sagt med en särskilld uppmaning till Svenska Jägareförbundet vilka inte tycks ha insett vidden av att hänge sig till Carlgrens tankesätt.
Skall landsbyggden ha en chans är det ett måste att en nykter syn på rovdjur förmedlas till allmännheten, av detta framkommer ingenting via Carlgrens förslag. Andreas Calgrens förslag kan av den anledningen inte ses som annat än ett falsarium med syfte att fortsätta med duperingen av en vilseledd opinion för en frilevande, i praktiken okontrolerad vargstam.

28. Kronblom

2008-12-21 09:17

Hur hade du trott att en människa som blir hotad skulle reagera?

27. VVV

2008-12-21 09:17

Både jag och nej. Vi har ju egentligen bara nått etappmålet 200 vargar. Belutet om frysning är inte tagit. Det kan ju faktiskt också bli beslut om FLER vargar. Kolla in reaktionerna från främst V och Mp så verkar det ju som de vill gå vidare mot högre mål. Ser man på att utredningen ska vara klar redan om 6 veckor, vilket är snabbt, så kan det ju faktiskt varit så att man tjuvstartat med den.

26. Först nu skall utredningen ta fart

2008-12-20 17:45

Dom har ju vetat i många år att en beskattning av varg kommer att bli aktuellt. Varför drar dom igång utredningen först nu när riksdagens etappmål är nått? Utredningen borde ju ligga färdig för länge sedan eller? Men det gör väl inget för dom dumma jägarna lurar dom väl i vad som helst hur lätt som helst.
(Tror dom iaf.)
Våga vägra varg.

25. Inplanteringen

2008-12-20 11:32

Inplantering av varg är ju ingen ny företeelse, skillnaden nu blir väl bara att den blir legal. Intressant film om detta hittas här. Har varit uppe tidigare, men skadar nog inte att läggas ut igen.

http://www.youtube.com/results?search_query=ulvemysteriet&search_type=&aq=f

24. Lloyden eller kanske anders bjärvall

2008-12-20 08:04

Ungefär dessa ord fick jag höra för 20 år sedan på ett möte om varg på Kvistbergsskolan i Sysslebäck, en minst sagt nonchalant anders bjärvall med översittarattityd förklarade för oss att här uppe i Nordvärmland kunde vargen utplanteras för här fanns ingen civilisation. Sedan hotades ab och tordes inte komma på ett vargmöte på Älgsjövallen i Bjurberget. För en tid sedan hörde jag ab på radion och då kallade han oss för "dom där människorna" när vi i värmland kom på tal.

23. Om det nu skulle stämma

2008-12-20 08:03

att vargpopulationen är så defekt av inavel som rovdjursföreningen påstår,vad diskuteras då egentligen?
Jo att endast göra den lite mindre "sjuk",för frisk kommer den i så fall aldrig att bli med några få inplanteringar. Man kan då med rätta fråga sig om det verkligen är att bry sig om djuren att med alla medel
underhålla en sjuk liten spillra av en gigantisk stor och frisk rysk vargstam? eller också är det så att de bara som vanligt vill ha igenom sin egen vilja och skiter i allt annat. Alltså endast en helt vanlig form av egoism och inte en omsorg av den ekologiska mångfalden de talar så vitt och brett om.

22. Miljöministern Carlgren

2008-12-19 17:25

Har uppmanat Naturvårdsverket att föreslå former för vargjakt heter det. Men i praxis följer Andreas bara rådande riksdagsbeslut från år 2000. vid uppnått etappmål kan det bli frågan om jakt men stammen skall fortsdattt få växa till 5 000 individer där gränen satt som den "lägsta långsiktigt hållbara nivån". De som glädjer sig över detta beslut kommer att bli besvikna.

21. Calle

2008-12-19 17:24

Förhoppningsvis har poletten innan dessa femtio år ramlat ned hos beslutsfattarna och vi har ingen stam av varg alls. Men säkra på att de förstått ens då kan vi ju inte vara.

20. Inavel

2008-12-19 16:48

Sanningen är den att inavelsuppfattningen är en välregisserad propagandakampanj från Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen sida. Forskningen har visat att det KANSKE finns en risk för inavelsproblem om ett femtiotal år. Staffan Bensch sa att det tar 100 år innan vi kan se om hans teoretiksa formler stämmer. Dessa kanske farhågor har resulterat i en ihållande propaganda där man antyder att skadorna är nära förestående och behöver akut åtgärdas. Därav talet om inplantering. Politiker och övriga som har anammat dessa felaktiga påståenden har fallit för ett mycket lyckat lurendrejeri från beställarnas sida. Anders Ågren, du brukar kunna hitta bland forskningspapperen. Gräv fram där Grimsös och Lunds geforskare hävdar att inaveln är ett akut hot mot vår ryska vargstam.
Följande fick jag från Olof Liberg när jag klagade på inavelsfokusen.
"Hör du Calle, nu får du allt lugna ner dig lite.

Ingen av oss forksare på Grimsö eller på labbet i Lund har hävdat ”vargstammens nära förestående kollaps”. Tvärtom har jag i alla tänkbara sammanhang sagt att vi har gott om tid på oss, att inaveln är ett hot på sikt, men att det kommer att dröja minst 30 – 50 år innan tillväxten ens vänder till negativ."

Undrar var vi är efter 50 års tillväxt?

19. Inplantering?

2008-12-19 14:37

Ja, tack sätt ut en bunt runt de stora godsen söder över och börja gärna runt Tullgarn och även vid en viss herr Persson så får vi se hur populära Jägareförbundet, vargarna och Carlgren helt plötsligt blir bland ”de fina” herrarna.

18. Jakt på varg

2008-12-19 13:33

Tänk att vara så naiv att man menar på fullt allvar att det är förra regeringens fel att vargstammen är så stor idag!
Före valet så lovade centern och moderaterna att ”rösta på oss så ska vi lösa problemet åt landsbygden”.
Nu har det gått över två år och inget har hänt och troligtvis kommer det att gå ett år till innan jakt på varg förverkligas. Det är de sista åren som vargstammen ökat dramatiskt. Sista året med 42 %, och hur många vargar vi har till våren vet ingen, men inte är det förra regeringens fel.

17. Jakt och inplantering

2008-12-19 13:32

Inplantering NEJ TACK!
Jakt JA TACK!
Övre gränsen 200 måste snarast sänkas, verkningarna är oacceptabla se bara i dagens Falu Kurir, varg inne i Mora!
Varg i Rättviks byar är numera hur vanligt som helst!
Nu börjar trots allt regeringen vakna men vilken tid allt tar.
Blir det nu utlovade flyginventeringar av älgen så kommer skadorna av vargstammen att än mer bli tydliga, likväl som skadan på andra viltarter.
Vi som bor och verkar på landsbygden skall ha största påverkan på även robdjursförvaltningen, så är det bara.
Vi lägger inte näsan i blöt och kommenterar trängselskatter, huruvida Operan skall finnas kvar, etc.
Ni ännu inte har varg på era marker se nu till och påverka politiker etc!

16. Norrlänningar se upp

2008-12-19 11:42

Nu gäller det för oss norrlänningar att vara på vår vakt.
Miljöministern vill ha fler utredningar vilket försenar vargjakt. Han öppnar också möjligheten för inplantering av varg.
Svenska Jägarförbundets rovdjursexpert Glöersen vill också han ha inplantering av varg.
Västerbotten Jägarförbund har beslutat om vargföryngring i länet.
Staten kommer att öka ersättningarna till samerna med mångmiljonbelopp, staten köper helt enkelt ut samerna.
Norra Sverige norr om Indalsälven blir nu ett stort riskområde för inplantering av varg.
SJF Rovdjursexpert Glöersen ser naturligtvis övre Norrland som lämpliga utplanteringsområden, knappast troligt att han vågar sig på ett sådant förslag till nuvarande varglän och södra Sverige.
Jägarnas Riksförbund har klart sagt nej till föryngring i Västerbotten, Svenska Jägarförbundet i Västerbotten har beslutat att vargföryngring får ske i Västerbotten.
Samerna får ännu mer pengar för rovdjursskador.
Miljöpartiets Peter Eriksson vänder kappan efter vinden och friar för ett ökat stöd inför valet.

Nu norrlänningar! Nu är vi inne i ett skede då vi verkligen ska vara på vår vakt.
-Kommer Svenska Jägarförbundet än en gång att svika sina norrländska medlemmar?
-Hur kommer kommunpolitikerna i Norrlandskommunerna att agera när de får klart för sig att en inplantering av varg är på gång i någon av deras kommuner. Titta över de inlämnade remissvaren från kommunerna och vilka politiker/tjänstemän som skrivit under.
- Länsstyrelsens rovdjursansvarige focuserar nu rovdjursfrågan på järvens utbredning - är det en medveten handling för att minska allmänhetens uppmärksamhet om vargförekomst?

Än en gång en uppmaning till alla jakt/hundägare/naturbrukare - var på er vakt. Vi ska inte låta oss överumplas av byråkraternas beslut.

Tänk en och två gånger på att Svenska Jägareförbundet har godkänt vargföryngringar. Jägarnas Riksförbund har sagt nej.

Uppmana och rekommendera till kamrater och vänner att läsa detta forum som dagligen är väl uppdaterat.

15. Jakt på varg

2008-12-19 11:07

Alliansregeringen beslutar nu om vargjakt, det har ingen gjort tidigare - i modern tid.

Nu är nästa fråga antalet vargar och dess genetik, vilket hänger samman med EU:s art- och habitatdirektiv.
Tack vare att EU i dag är 27 länder, kan frågan om jakt även på varg avdramatiseras.

Det är klart att det är lätt att sitta här ute i skogen och klaga på en minister, lika lätt som för en minister att sitta i storstaden och prata om folk i skogen.
Försök att se lite mer långsiktigt och stötta (c) och alliansregeringen istället, alternativet är att Miljöpartiet kommer tillbaka igen och stänger landsbygden för gott.

Att vargstammen idag är så stor, beror inte på Andreas Carlgren utan på att (s), (v) och (mp) i så många år ansett att landsbygdens folk skall agera skafferi med sina husdjur till vargen.
Nu har paragraf 28 förändrats, direktiv om regional förvaltning beslutats samt beslut om jakt på varg.

God Jul!

14. Lloyden

2008-12-19 11:06

I Stockholm finns det gott om bytesdjur. Massvis av bland annat kaniner och rådjur. Nog finns där en och annan älg också. Alldeles tillräckligt för att föda en flock under bra många år.

13. Till Lloyden

2008-12-19 11:06

Vad får dig att tycka att folket som bor i Torsby ska ta all skit som vargarna ställer till med? Bara för att det bor mer folk i storstäderna? Det är ju det som är knäckfrågan. Folket som bor i skogen får ej vara med och bestämma, utan det gör de miljonerna som du skriver om. De är nog, precis som du, aldrig ute i skogarna och kommer nog troligtvis aldrig att få några bekymmer med vargarna. Det är lätt att va kaxig när man sitter i ett åttavåningshus på söder.

12. Vargens habitat

2008-12-19 11:05

Lloyden, i egenskap av jägare så måste jag lära dig det mest elementära om "djurkunskap", det var Du själv som lade den "mästrande" ribban. Det finns knappast någon djurart som hunddjuren som är så anpassningsbara till olika livsbetingelser (habitat). Jag är övertygad om att det finns många bytesdjur främst i form av lösspringande hundar i och omkring vår huvudstad.
Det är bara att hoppas på att detta otidsenliga djur (vargen) börjar härja i maktens korridorer, och då gärna riva lite pudlar på Östermalm. Detta måste vi acceptera om vi skall ha våra rovdjursstammar, det är priset vi får betala, och alla skall väl vara med, eller hur? För det är väl inte meningen att det bara är vi som bor på landet (läs verkligheten) som skall betala priset i form av sänkt livskvalitet?
Hoppas Tomten inte kommer till Carlgren. Om så är fallet, så får vi väl hoppas att det under masken döljer sig detta djur som förekommer i Rödluvan, det vore väl något att "gosa" med nu i juletid, eller hur ni vargkramare!

11. Ang. flyttning av vargar

2008-12-19 11:04

Fånga in tio vargar i och släpp ut dem i närheten av Naturvårdsverket i Stockholm. De skulle få jävligt bråttom tillbaka hem till Värmland och Dalarna.

10. Samma lekstuga som vanligt...

2008-12-19 09:33

Ett tag så trodde jag att man från samhällets sida tagit lärdom av hanteringen av björnstammen. Men icke. Samma visa upprepar sig nu igen. Den här gången med importerade vargar.
Sverige är fantastiskt på många sätt...

9. Vilseledande

2008-12-19 09:32

Den nordiska vargstammen är utdöd. Därför är det absurt att höra Carlgren svamla om inavel och att stammen härstammar från tre individer.
De vargar vi har i Sverige idag härstammar från Ryssland och Baltikum, vilket innebär att den härstammar från flera hundratusen vargar.
Det är ingen unik nordisk vargstam vi har i Sverige idag och därför finns det ingen anledning för oss att ha den kvar.

8. Carlgren en stor skit!

2008-12-19 09:32

Vargarna ska flytta till Stockholm! Det är ju där de bor som vill ha skiten. Varför skall såna puppar som Carlgren ha med en sån här sak att göra. Han har väl aldrig varit i skogen förut.

7. Det är sant Leif!

2008-12-19 09:32

Ett uppror är enda vägen om vi jagande landsbygdsbor vill ha vår livsglädje kvar...
NOLL vargar är kravet!

6. Nu börjar jobbet

2008-12-19 09:31

Endast 13 dagar efter att Naturvårdsverket meddelat att etappmålet är nått förklarar man att man agerat snabbt för nu börjar jobbet - med att ytterligare utreda!
What a wonderful world! Puss och kram och grattis till alla landsbygdsbor.

5. Tyvärr! Karlsson och Gunnar.

2008-12-19 09:31

Vargen är, inte olikt andra djur, anpassad för att leva i ett speciellt habitat, nämligen skogen. I Stockholm finns varken tillräckligt med skog eller bytesdjur för att vargen skall kunna bo där. Dessutom finns där ca 1 000 000 människor. Det kan jämföras med t ex Torsby kommun som till ytan är större än Sthlm men där det endast bor 13 000 människor samt är täckt av just skog.
Det känns bedrövligt att behöva förklara elementära naturkunskaper för folk som kallar sig jägare.

4. Bra Carlgren

2008-12-19 09:30

Låter som regeringen sköter vargfrågan bra tycker jag. Ju snabbare inavelsproblemet löses ju snabbare får vi igång jakten och enda sättet att påverka det snabbt är inplantering. En ansvarsfull förvaltning av vargstammen tror jag har stöd bland en stor majoritet av svenska folket och varghatarnas tjoanden på den här sidan framstår som mer och mer patetiska.

3. Dumma svenskar

2008-12-18 17:30

Ett litet tillägg. När jag jobbade i Norge sa en norsk att vet du va? Jo, svensken är så dum att vart det lag på att ha en banan i bröstfickan så klagade vi lite men efter ett par dagar så kom vi med bananen i fickan. Se bara på Norges vargpolitik. Dags för uppror på landsbygden.

2. Flytta dom

2008-12-18 17:29

Måste ju vara ett gyllene tillfälle att sprida vargstammen när dom är sövda och helikoptern redan är på plats. Mitt förslag är att kör ner skiten till Stockholm så dom kommer ner till regering och Naturvårdsverk, dom som vill ha mångfald, så kan ni ta hand om skiten som ni vill ha...

1. Carlgren borde ta lunch med Reinfeldt

2008-12-18 17:28

20 000 poliser saknas för att skydda människan mot tjuvar och annat avskum i samhället. Igår sa Fredrik att resurser måste till. Om nu dessa resurser inte finns, varför då inte ta alla de 100 tals miljoner den här lekstugan med rovdjuren kostar, och lägga över där samhället behöver det?
Om Carlgren kunde ta en lunch med med sin chef, så kanske förnuft kunde uppstå, och det här rena tramset upphöra för alltid.
Har regeringen/sverige RÅD med lyxen att leka rovdjurskramare?
Plantera in ett tiotal ryska Karelen-vargar på Sveavägen och Hornstull, så får vi se hur tuff attityden är därefter?
Är det ingen politiker som fattat att dom tappat förtroendet och framtidstro bland större delen av svenska folket?
Förmodligen skiter dom i det lika högaktningsfullt som landsbygdsfolket strax skiter i dom!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons