• Älgskadefondsföreningen

Centermotion för allmän säljakt

AktuelltPublicerad: 2011-11-04 12:02

Anders Åkesson, centerpartistiskt riksdagsledamot från Kalmar, vill ha allmän jakt på säl för att rädda småskaligt och kustnära fiske i Östersjön.

Frågan om sälarnas negativa inverkan på det småskaliga och kustnära fisket har lyfts fram flera gånger av riksdagsledamoten Anders Åkesson (c). Men motionerna om utökad säljakt har hittills fått nej.

Det tredje oktober skrev han åter igen en motion i frågan, där det bland annat står:
”Förbudet mot allmän jakt på säl som utfärdats av Helsingforskommissionen saknar numera relevans.”

Hotar små aktörer
I dag höjs kvoterna för torskfisket, medan de aktörer som bedriver fiske i liten skala drabbas hård av säl, som både konkurrerar om fisken och förstör fiskeredskapen.
– Det är glädjande att torsken ökar i omfattning och att kvoterna följer med upp. Samtidigt har vi kustfiskarnas elände och bekymmer med att sälen ökar i omfattning, säger Anders Åkesson till Ölandsbladet.

Felaktig bild av sälen
Anders Åkesson menar att den allmänna bilden av säl ofta är felaktig.
– Bejakar man som jag förvaltningsjakt på säl möts man ofta av oförstående eftersom de flesta av oss fortfarande har bilden från 1985 att sälen är i det närmaste utrotad på grund av sjukdom.
I andra motioner har Anders Åkesson även föreslagit allmän jakt på skarv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Som vanligt...

2011-11-05 16:56

...så klarar jaktmotståndarna inte av att en art förvaltas utan att man går i taket. Nu är det dessutom så att myndigheterna har passat på och försvårat jakten rejält för de som trots allt jagar säl. Och när det gäller skarv så har man gått så långt att storskarv och kinesisk fiskarskarv räknas som en art för att förvirra och öka skyddsvärdet.
Och som vanligt kan man inte skilja på lokal skada och utslagen skada över hela landet. Det är vanligt att förlöjliga den enskilde fiskaren som är hårt drabbad genom att jämföra hans förluster med fiskerinäringens totala uttag.

2. Hur går detta ihop?

2011-11-05 00:13

Torsken ökar trots nuvarande sälstam och därför skall sälarna slaktas? Sorry, men jag får inte ihop det.

1. Helt rätt...

2011-11-05 00:13

-varför bara göda rovdjuren finns inte en abborre i havet,sedan har vi Skarven som tar resten. Vad skall skärgårdsfiskaren leva på.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons