• Pinewood

Cirka 5 800 vågar vägra varg

AktuelltPublicerad: 2013-04-09 11:10

Facebook-gruppen Våga vägra varg i Sverige (VVVIS) har passerat 5 800 medlemmar.

– Gruppen är därmed störst bland de grupper som fokuserar på varg i Sverige. Medlemmarna har samtliga sökt medlemskap och blivit godkända medlemmar i gruppen, förklarar gruppens administratör Claes Bäck i ett pressmeddelande.

I den här Facebook-gruppen räcker det inte med att trycka på gilla-knappen för att bli medlem. Claes Bäck tycker det är en viktig aspekt att det handlar om kvalificerade gruppmedlemmar.

Han pekar på motståndarsidan, där Rovdjursföreningen har 3 700 ”gillar-medlemmar” på Facebook och Wolf Association Sweden 5 900.

VVVIS startade i oktober 2010 som en lokal företeelse i Roslagen som nu är den del av vargreviret i Riala.


”Berör alla frihetsälskande”
– Vi insåg ganska snart att det här var en nationell angelägenhet som berör alla frihetsälskande människor som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett vargrevir. Syftet med gruppen är att ha en saklig, levande och modern debatt om vargen och de olägenheter vargar orsakar för människor och tamdjur som är bosatta i dess närhet. VVVIS fungerar även som en ”sambandscentral” där medlemmarna kan rapportera om händelser orsakade av varg, tillägger Claes Bäck om gruppen.

När flera tidningar skrev om VVVIS ökade medlemsantalet snabbt med cirka 800.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

41. Tvångsinlagd?

2013-04-16 09:55

Jag har aldrig varit en vän av fb men för någon vecka sedan beslöt jag mig för att åtminstone ge VVIS gruppen min röst och öppnade ett konto på fb, visserligen minimalt med uppgifter då jag aldrig gillat att man hänger ut sig så med personlig information men i vilket fall har jag försökt tre gånger att komma med och haft kontakt med två av adm. Detta var inte lätt och jag avslutar väl mitt fb.
Utan att jag vid registreringen uppgav adress kom förslag på vänner från hela södra Lappland där jag numera är skriven, man har alltså via personnummer letat fram lämpliga (vänner) man känner att man tappar kontrollen att själv kunna bestämma.

40. Dags att möta upp för de unga

2013-04-16 08:32

WAS satsar sedan 2011 på at "upplysa" ungdomar.

http://w-a-s.se/?page_id=33

Kanske dags att flytta fokus lite på andra än oss själva?

39. #38

2013-04-13 15:31

...tvångsinlagd? Jo visst, så kan man kanske se det, men det är varje människas fria val att gå ur FB'grupper som man inte sympatiserar med. Själv inte med i VVIS, dock i andra grupper som har gemensamt intresse i rovdjursfrågan.
Och visst käbblas det, på olika nivå. Men det delas också en massa kunskap och nyheter. Så grupperna fyller definitivt en funktion.

38. Jag konstaterar att i denna grupp på FB VVIS

2013-04-12 09:55

Som de ska göra så mycket för att förändra den förda rovdjurspolitiken så sitter man och tjattrar och tjabblar vi och ni.
Tävlan i att "bli" störst, för att få in flera medlemmar så tvångsansluter man folk.
Det kommer in personer från betraktar sidan och tjattret fortsätter, samma personer som är ansvarig för VVIS sitter dessutom i andra grupper och lägger ner energi på att kackla likt hönsen med betraktar sidan och klippa och klistra in länkar och blir osams?
3 års tid och det lär fortsätta.
Det är för mycket dagisnivå i det hela när flera av de som blivit tvångsanslutna börjar kackla, för att de är betraktare och så ödslar man energi på det?
För tydligen är det de som är melodin tävlan och tuppfäktning sins emellan.
Haha ja då får man ju verkligen till en sansad debatt för att försöka få till en förändring av den havererande rovdjurspolitiken.
Jag säger så här VVIS är ett skämt.
Nä du Mikael Molianen du är kungen i att rota fram saker och ting,och få något gjort. Tusen tack för att du finns.
Lycka till med dina framtida reportage.

37. #36

2013-04-12 08:25

Landsbygdspartiet oberoende ämnar gå till val med vargfrågan och som partiet nu växer så kommer ingen riktigt att kunna undgå den. De etablerade partierna duckar nu för att när tiden är mogen sticka upp fingret och se vart vinden blåser och rätta sig därefter. Vår politik ligger fast nu och kommer således inte att bjuda på några överraskningar när det hettar till. Vi står för ingen frilevande varg i Sverige, en ståndpunkt som vi aldrig kommer att vika oss på, ett säkert kort således.

36. #31,#32,#33

2013-04-11 13:14

Hej, till #31, se under punkt 2 i mitt inlägg.
#32, som jag skrev, inget fel på Facebook och om ingen vill/kan bilda förening så är det så. Vad jag menar är att om alla samer, jägare, jordbrukare med djurhållning samt alla övriga som drabbas negativt av varg går med i denna Facebooksgrupp, så kanske man kan få t.ex en million medlemmar, mycket bra. Men om det skulle bli en folkomröstning för eller emot frilevande varg i Sverige, är jag mycket skeptisk till att minst 4 miljoner till skulle rösta som oss, vilket i exemplet behövs för att vi skall bli av med vargen. I ett sånt läge skulle ett antal TV sända debatter ske där t.ex Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson skulle få alla osäkra/ej insatta/ej berörda att tycka som han. Detta är den hemska realiteten. Det hjälper tyvärr inte hur övertygade alla under ditt paraply är, en röst är en röst.
#33, Det är något som inte stämmer eller behöver förtydligas. Rubriken " Ingen frilevande varg" stämmer inte med sista stycket," nödvändig hänsyn tas till respektive arts bevarandestatus"
Till alla, det är val 2014. Fråga era lokala politiker var de står i frågan. Försök påverka. Ställ samma frågor i alla möjliga sammanhang ända upp i riksdagsnivå. Gör Svensk rovdjurspolitik till en valfråga. Alla partier vill ha röster men det gäller hela tiden all påverka och försöka få med sig den stora, i detta fallet okunniga massan med människor, annars är det kört. Vet politikerna att de får fler röster med t.ex varg så blir det varg.
Kör hårt och ha det bra!

35. I Danmark vågar de!

2013-04-11 13:14

I Danmark samlar man nu in underskrifter mot fritt levande vargar - och det går snabbt!

www.ulvefrit.dk

34. Naturskyddet Sverige

2013-04-11 13:14

Det har blåst upp en debatt på VVVIS och J&J om Naturskyddet och vår ev legitimitet och ursprung.
Naturskyddet Sverige bildades som en ideell förening i juni 2012. Upprinnelsen var häktningen av fem bäverjägare i Härjedalen och den spontana insamling som startade där engagerade människor vill bidra ekonomiskt. Diskussionen fördes huvudsakligen på vvvis och det nybildade Naturdemokraterna tog via sitt Bg emot bidrag.
För att kunna genomföra denna insamling behövdes en förening som inte hade något samröre med partiet ND.
Jag kontaktades av Gunilla Grönvall och togpå mig att hjälpa till med det organisatoriska i samband med föreningsbildandet.
Föreningen Naturskyddet Sverige är en politiskt och religiöst obunden förening. Vi har inget samröre med Naturdemokraterna eller andra politiska konstellationer. Det är heller inte föreningstekniskt möjligt att ansluta en grupp FB medlemmar i en registrerad förening och ange detta som medlemsmatrikel.
Idag går Classe Bäck och Gunilla Grönvall ut i gruppen VVVIS och J&J och förklarar att Naturskyddet Sverige inte har något med VVVIS att göra, trots att Gunilla G är den som för ett år sedan gick ut med samma information till medlemmarna i VVVIS. Naturskyddet Sverige föddes inom VVVIS.
Jag noterar att Classe Bäck och Gunilla Grönvall gjort sig till talespersoner för 7000 facebookprofiler, varav jag är en.

33. Ingen frilevande varg

2013-04-11 08:30

Föreningens ändamål är att arbeta för bevarandet av svenska kulturarv och traditioner med koppling till brukande och bevarande av naturresurser. Vi har anammat Trafikverkets slogan - Nollvision - i vargfrågan. Inga skador på tamdjur och hundar.
Föreningen har till ändamål att arbeta för bevarandet av svenska kulturarv och traditioner med koppling till brukande och bevarande av naturresurser.
Föreningen ska sträva mot en såväl lokal som riksomfattande verksamhet.
Föreningens uppgift är att verka för att alla svenska lantraser av boskap, får, get och fjäderfä får leva i så stort antal att långsiktigt livskraftiga stammar kan upprätthållas att verka för bevarandet av nordiska jakthundraser och nordiska jakttradtioner.
Att genom faktaunderbyggd information arbeta för förståelse för rovdjurens påverkan på ägande och brukande av naturen och behovet av nödvändiga populationsbegränsande åtgärder.
att stödja forskning kring svenska lantdjur, jakthundraser och naturbruk.
Att i samarbete med lokala och riksomfattande intresseorganisationer och myndigheter finna lämpliga lösningar för att uppnå ett bevarande av arter och biotoper samt Att eliminera konflikter mellan mänskliga intressen och rovdjur.
Att då jakt på rovdjur skall bedrivas verka för att nödvändig hänsyn tas till respektive arts bevarandestatus, ungars beroende av föräldradjur samt till arters sociala struktur
att samarbeta med och stödja organisationer, som arbetar för samma ändamål i andra nordiska länder.

http://www.facebook.com/NaturskyddetSverige

32. Folkrörelse?

2013-04-11 08:29

Lite tankar såhär på kvällskvisten.
Med över 7 000 medlemmar känner jag att vinden har vänt.
Vi har solen i ryggen och det är "bara" att ta rätt steg i rätt takt.

Om var och en av oss bjuder in endast en varsin medlem till är vi 14 000.
Sedan växer vi likt vargstammen i en rasande takt.
Det skulle kunna kallas folkrörelse, samlingsgruppering eller rentav aktionsgrupp.
För agera behöver vi göra och ingen kan göra allt men många kan göra lite-som blir mycket.

Alla är bra på något så vi kan dra vårt strå till stacken.
Gruppen skulle kunna fungera som en samlingsplats för debatt men även en nätverksbyggare och ett sätt att bygga broar över hela landet på ett smidigt sätt.
Efter intresse, förmåga och tid kan mindre-eller större-arbetsgrupper bildas som gör en lokal aktion av något slag eller varför inte en landsomfattande.

Många vill göra en förening av gruppen.
Av egen-och andras-erfarenhet vet jag att en förening inte sköter sig själv.
Det krävs mycket tid, engagemang och vilja.

Det krävs FRAMFÖRALLT personer som vågar träda fram i täten och STÅ PALL där när det blåser och jävlas-för det gör det-speciellt i den här frågan.
Och det är både yttre och inre konflikter.

En förening ÄR alla medlemmar.
Alla måste dra sitt strå till stacken om det ska bli något gjort.
Det är väldigt lätt att den där NÅGON ska göra det mesta och de flesta vill vara med MEN i bakgrunden bara.
NÅGON annan får stå längst fram och ta dyngan.

Visst träder det fram tillräckligt många frivilliga som vet vad det innebär att driva en förening kanske gruppen visst kan ombildas framöver.
Arbetsmässigt skulle arbetsgrupper ur VVVIS innebära samma möjligheter som en förening att skriva inlägg för gruppen och påverka Cirkus Varg.
En "folkrörelse" väger också tungt i media och bland medmänniskor och nätverket skulle vara så svårt för kramarna att förstå att de inte kan peka ut och hänga ut enskilda individer på samma sätt som med en styrelse eller andra framträdande personer.

Man skulle kunna likna VVVIS med ett jätteparaply där vi alla samlas och utgår från i vårt arbete för en levande landsbygd. Utan varg.

31. Stopp nu nr 30

2013-04-11 08:29

Tomas Ekberg vill inte ha noll varg. Han vill ha 180 men säger inte var. JRF är de verkligen för noll varg, tycker de svävar på molnen ibland. Finns bara en i mina ögon som ger ett starkt intryck. Moilanen, han äger.

30. #27 #21

2013-04-10 19:30

Hej, först inget fel med Facebook. Ett bra forum för att sprida kunskap,idéer och att peppa varandra. Men man når ju endast redan "frälsta".
1 - Bilda en förening. Det bör finnas lämpliga personer till styrelse osv bland de 8000. Den viktigaste personen blir talespersonen. Svenjungagruppen har Thomas Ekberg och Naturskyddsföreningen har Mikael Karlsson. Denne Mikael är en smörpratare som de flesta tycker har rätt. Hans sätt att framföra sitt budskap faller man för. .( utseende/utstrålning=60% hur man säger det=30% och innehållet=10%).
2 - Den enda jag vet som förespråkar noll frilevande vargar är Jägarnas Riksförbund. Ta en diskussion med dem om intresse av samarbete. Det får ju arrangeras så att båda kan tillräkna sig alla gemensamma medlemmar för at få kraft bakom.
3 - Gör handlingsplan och tidsplan för ev.aktiviteter och delmål.
4 - Skapa bra vägar t.ex personliga kontakter med viktig media. Tidningar, radio/ tv. Delta och visa upp på mässor,debatter o,dyl. Möt t.ex Naturskyddsföreningen i debatt. Det gäller att få ut budskapet och fakta till den stora allmänheten som inget vet utan håller med den som framför på bäst sätt. Även om det blir 80000 medlemmar i Facebook så blir det ju bara sådana som redan är övertygade.
5 - Gör en hemsida till den nya föreningen. Ha kvar Facebooksidan och lägg in en länk på båda sidor till resp. sida. Ha ett forum på hemsidan för att tycka till för de som inte är med på Facebook.
6 - Tänk igenom före all detta görs. Det krävs tid, intresse, kreativitet ett starkt driv som skall pågå kanske i många år. Är man osäker så avstå.
Lycka till, jag blir gärna medlem

29. #23 Folkaktionen - Våga Vägra Varg?

2013-04-10 10:06

Sekreteraren i Folkaktionen Dalarna tar ibland på sig uniformen som hör till Svenska Jägareförbundet. Då gäller det att acceptera 180 vargar?
Kolla sekreterarens debattartikel i J&J

http://www.jaktojagare.se/debatt/vargforvaltning-med-forhinder

Finns det någon trovärdighet i Folkaktionen?

28. 7.000

2013-04-10 10:05

Kl. 9:52

27. #9 & #21

2013-04-10 10:05

Ni har båda helt rätt! Klart är att dessa nu 8 000 medlemmar i VVVIS är ett fantastiskt fundament att göra något konstruktivt med. Det finns givetvis planer på detta. Ni är välkomna med idéer hur vi på snabbaste sättet förverkligar detta.

26. Men optimist

2013-04-10 09:17

Det är redan många fler. Sen är det här verkliga människor som många lever med ohyran och dess verkningar, till skillnad från flummare på andra sidan, som ser detta som en trendig grej mellan caffelattekopparna på Stureplan.

25. SIFFRAN ÄR NU " 6892 "

2013-04-10 09:16

Facebook-gruppen Våga vägra varg i Sverige (VVVIS) har passerat 6 892 medlemmar.

24. #12 Intresset var inte speciellt stort ...

2013-04-10 09:16

... 150 000 delat på de 75 nationaliteter som sägs ha deltagit var i snitt 2 000 personer per land.

23. Våga Vägra Varg

2013-04-10 09:16

Ett enkelt sätt är att gå med i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
www.folkaktionen.com

22. Optimisten

2013-04-10 09:16

Men då gällde det ca 2000 underskrifter från 75 länder. Inte mycket att yvas över. Men det berättar Du inte.

21. Gert i inlägg nr 9

2013-04-10 09:10

Du har helt rätt i det du skriver.
I 3 års tid så har det varit klipp och klistra in div inlägg och gilla tryckningar.
Den senaste veckan tycks målsättningen ha blivit att ha en tävlan imot drivarna, betraktarsidan?
Inte påverkar man väl rovdjurproblematiken på detta sättet?
Hur tänkte ni och hur har ni tänkt gå vidare? Ska ni fortsätta så i 3 år till?
Ni har snart 6000 medlemmar, men varför inte bilda en förening istället?
Visst det kan bli en massa arbete att göra något sådant, men förutsättningarna lär väl vara bättre än att ha en grupp på FB.
Det enda jag ser och finner positivt att man knyter kontakter med varandra.
Det gäller väl att dra åt samma håll och komma med något som får våra folkvalda i riksdag och regeringen att vakna upp och göra sig så besvärlig som möjligt för att få dem att vakna upp.
Mata dem med mail ifrågasätt dessa om den havererande rovdjurspolitiken.
Kan Svenjunga gruppen stämma möte med Lena Ek så kan väl ni inom er grupp göra detsamma?
Det finns ju även möjlighet att kanske föra en dialog om sammarbete med FNR?
För ska alla köra sina egna race så då blir det ju bara småskrammel från flera håll.
Just nu får jag känslan av att några hellre vill känna sig betydelsfulla och visa hur duktig man är, än att samarbeta och dra åt samma håll.

20. Optimist

2013-04-10 09:09

Skillnaden är att dessa är svenska och inte från en massa länder som inte är drabbade eller inte har med den svenska rovdjurspolitiken att göra!

19. #12

2013-04-10 09:09

Från 75 länder om jag minns rätt.
74 av dessa har inte med saken att göra!
Att man måste söka sig worldwide-wide för att få ihop dessa namn, är inte särskilt imponerande och ett resultat jag skulle talat tyst om.

Jag har en önskan om att få se en undersökning med enbart landsbygdsbefolkning och människor i mindre samhällen - låt oss säga färre än 100 hushåll. Jag vågar garantera ett helt annat resultat än det man visar idag.
En sån undersökning är inte särskilt svår att göra, om man vill ta sig tid.
Frågor som "Vill du ha varg utanför husknuten?" bör finnas med.

Bor man långt från problemen är det lätt att vara kaxig!
Man slår sig ofta för bröstet och påstår att varglänen är positiva till varg. Karlstad och Örebro ligger som bekant i varglänen.

18. Grupp

2013-04-10 09:09

Det är en FB grupp varken mer eller mindre. Vill inte raljera men förutom att ge varandra ryggdunkande om man uttalar negativt om varg eller naturorganisationer så åstadkommer de inte mycket. Att vilja ha 0 vargen är den enkla delen, att göra något åt dagens situation är svårare. Var ju en grupp som hette Nordiska Jägarförbundet som också hade en hel del medlemmar men när man skulle konkretisera förslag och riktlinjer lades hela gruppen ner.

17. Angående Naturskyddet Sverige mm.

2013-04-10 09:08

Naturskyddet Sverige har inget med Våga Vägra Varg I Sverige. Det finns medlemmar i Naturskyddet som även är medlemmar i VVVIS. VVVIS är för 0 frilevande vargar.
Till #12 "Optimist", De 150 000 namnen var insamlade i 75 länder. Vad har 74 av dessa länder med vår rovdjurspolitik att göra?

16. #12

2013-04-10 09:08

Ja det är sjukt att förövaren vargen får röster ibland. Offret renen finns inte på kartan i de kretsarna.

15. 6 664 medlemmar nu!

2013-04-10 09:08

Kl. 18:00 idag var vi 6 664 medlemmar. Välkommen i gemenskapen!
Klicka på: https://www.facebook.com/groups/vagavagravarg/

14. Rättvisans Ryttare

2013-04-10 09:06

Är på "G"

13. nr 10

2013-04-10 09:05

Har samma fråga som nr 11 Tyskterrier.

Dessutom vore det intressant att veta vilka "lokala och riksomfattande organisationer" samt vilka organisationer i norden som de samarbetar med och stödjer.

12. Inte mer än 5 800!!

2013-04-09 16:47

För ett tag sedan samlade en person in över 150 000 namnunderskrifter för en varg (junseletiken). Intresset var så stort att det folk ifrån andra länder skrev på.

11. frihetsälskaren #10

2013-04-09 16:47

då får det vara...saxat från naturskyddets hemsida..
"att då jakt på rovdjur skall bedrivas verka för att nödvändig hänsyn tas till respektive arts bevarandestatus, ungars beroende av föräldradjur samt till arters sociala struktur"
jag vill inte ha några fria vargar alls...då är vi där igen ju med en stam som har gynnsam bevarandestatus,är detta att våga vägra varg??

10. 1, 5, 9

2013-04-09 15:19

Från FB-sidan:
Då kan de delta via Naturskyddet Sverige, medlemsavgift 50:-/år eller familj 150:- år. De skickar en inbetalning till bg: 875-3410 så blir de registrerade och får ett brev hem om de inte har någon mail adress.
Viktigt att de lämnar adress, ort, email om de har, så vi kan kontakta dem

9. Räcker det med Facebook?

2013-04-09 14:48

Bör det inte vara en förening med styrelse, talesperson osv om det skall vara till någon nytta och inte bara en grupp med en masa namn?

8. håller med #1 och 5

2013-04-09 14:20

å andra sidan är det ju precis som beskrivs bara en facebookgrupp också....

7. Länk till VVVIS

2013-04-09 14:20

http://www.facebook.com/groups/vagavagravarg/

6. En idé

2013-04-09 14:20

Så enkelt att öppna ett facebook konto! kan ni inte själva så be någon annan om hjälp att göra detta enkla. Kanske varje orts jaktklubb kunde ordna en enkel "dataträff" med medlemmar som vill ha hjälp.

5. Hm

2013-04-09 13:23

Synd att dom flesta 30+ jag känner,inklusive mig själv inte är med i facebook.
Medlemsantalet skulle kunna vara ofantligt mycket större

4. Hur ?

2013-04-09 13:14

Hur kan man ha en levande debatt när djuren i skogen äts upp totalt av ett för högt rovdjurstryck? nej fortsätt och plinka på tangentborden.

3. Tyvärr

2013-04-09 13:14

Är inte med facebook, men jag är med

2. Nya medlemmar

2013-04-09 13:13

Om alla våra medlemmar går in i gruppen blir vi snabbt 30 000 fler.
Sök på Facebook, Våga Vägra Varg, så kan ni gå med.

1. hm

2013-04-09 13:13

Måste det gå genom facebook vill också va med . men har ej facebook å vill inte ha det. finns nog flera som är lite äldre som jag som vill gå med.hur gör man då?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere