• Allmogejakt

Cirka 840 lodjur i Sverige

AktuelltPublicerad: 2014-11-19 14:38

För andra året i rad presenterar Sverige och Norge gemensamt en översikt över lodjurstammen i Skandinavien. Den senaste inventeringen från vintern 2013-2014 tyder på en ytterligare nedgång av lodjursstammen, vilket lär påverka beslut om licensjakt i lolänen.
Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns cirka 840 lodjur i Sverige och 1 195 lodjur i Skandinavien. Därmed ligger den svenska lostammen under referensvärdet på 870 lodjur.

Samarbetet med Norge ger en unik överblick över lodjurstammen på skandinavisk nivå, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Samarbetet har resulterat i enklare regelverk. Gemensamma databaser möjliggör ökad insyn i inventeringsarbetet och det har skapats bättre möjligheter för alla att delta i inventeringsarbetet, tycker verkets företrädare.

”Inventeringar i världsklass”
– Vid internationella jämförelser har vi inventeringar i världsklass. Men som vid all övervakning kan det finnas brister och felkällor i inventeringsresultaten, säger Magnus Kristoffersson, vilthandläggare vid Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.
Samkörningen av beståndsövervakningen mellan länderna ger en jämförbar och rättssäker bild av lodjursstammen i Skandinavien, vilket är en nödvändig utgångspunkt för förvaltningen av arterna i både Sverige och Norge, konstateras det från myndigheten.
– För att inventeringarna ska bli än bättre ser vi gärna att allmänheten deltar mer i inventeringsarbetet. Observationer från de som vistas i skog och mark är nödvändiga för att inventeringarna ska bli rättvisande. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat, kommenterar Magnus Kristoffersson.
Minskningen av lodjurstammen i Sverige har skett gradvis från toppnoteringarna 2008-2009, då 291 familjegrupper kunde konstateras, till den senaste inventeringen 2013-2014, som visade på 142 familjegrupper.

840 lodjur förra vintern
Enligt beräkningar baserade på inventeringsresultaten vintern 2013-2014 fanns det i Sverige 840 lodjur. Detta innebär att stammen nu ligger strax under referensvärdet, vilket för lodjur är 870 individer.
Referensvärdet bör inte understigas om gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas. För att klara målen om gynnsam bevarandestatus i landet krävs det att nedgången av lodjurspopulationen bromsas upp.

Ökad lojakt i renskötselområdet
Det kan finnas flera orsaker bakom lodjurstammens tillbakagång. Minskningen kan inom renskötselområdet förklaras med en ökad jakt på lodjur.
I mellersta Sverige är minskningen sannolikt kopplad till flera olika samverkande faktorer. Andra faktorer kan till exempel vara en minskning av tillgången på bytesdjur eller konkurrens med andra rovdjur, konstaterar verket.
Även inventeringsarbetet kan påverkas av till exempel snöfattiga vintrar och svåra spårförhållanden. Eftersom inventeringsarbetet utvecklas och förbättras, bland annat genom utveckling av nya metoder, kan delar av minskningen även bero på en överskattning av lodjurstammen vid tidigare inventeringar, spekulerar Naturvårdsverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Jodå

2014-11-24 16:26

Om våra inventeringar är i världsklass så undrar man ju hur dåliga dom andra är.
Angående vargen så har länstyrelserna i mellansverige helt tappat kontrollen över den exploderande vargstammen.
I värmland örebro och dalarna är det ren katastrof vad gäller balansen mellan varg och bytesdjur.
Vad tror vargromantikerna händer när dom vilda bytesdjuren börjar ta slut?
Historien kan berätta det för dom som VILL veta

11. Antalet lodjur är okänt

2014-11-21 16:42

Kan Naturvårdsverket (NV) inte läsa?

De tidigare, nedanstående, kommentarerna verkar insiktsfulla. Men man kan inte begära att NV skall ha läst dem, men man kan begära att de skall ha läst Rovdatas och Viltskadecenters rapporter.

Rovdata (ISBN 978-82-426-2709-4) “Inventering av lodjur 2014 ” säger (sidan 29-30) :
“På svensk sida måste man beakta att inventeringen under inventeringssäsongen 2013/2014 inte har täckt all aktuellt areal på ett tillfredsställande sätt. I det norra förvaltningsområdet i Sverige är täckningsgraden god, men flera län i det södra och mellersta förvaltningsområdet har meddelat en låg täckningsgrad. Beståndet kan därför vara större än vad som beräknas från antalet familjegrupper, särskilt i det södra och mellersta förvaltningsområdet.”

Viltskadecenter “Resultat från inventering av lodjur i
Sverige vintern 2012/2013” skriver (sidan 12) : Det nya inventeringssystem som infördes vid årsskiftet har sannolikt också påverkat inventeringsresultatet till viss del. .... . I områden med tätare
lodjurspopulationer har å andra sidan flera länsstyrelser gjort bedömningen att granskningen och de
högre kraven vid särskiljning i fält av familjegrupper som ligger mycket nära varandra , kan ha
påverkat inventeringsresultatet mer än de lättnader som införts för avståndskriterier, vilket
sammanlagt kan ha dragit ner antalet familjegrupper jämfört med tidigare års sammanställningar. ….Samtidigt har det införts skärpta krav för särskiljningar i fält. Det har bidragit till en sänkning av
antalet familjegrupper jämfört med tidigare inventeringssystem, framför allt i områden som tidigare
redovisat hög lodjurstäthet.

Viltskadecenter avslutar med: “ Sammantaget gör detta att det därför är svårt att
göra bra populationsuppskattningar i dessa områden. ”

När de rapporterande myndigheterna från universiteten visar på vilka stora problem beståndsuppskattningen har, hur kan då NV påstå att “Vid internationella jämförelser så har vi inventeringar i världsklass ”. Hur kan NV vara en sådan Bagdad-Bob som låtsas som om problemen inte fanns?

Innebörden av universitetens rapporter är ju att det finns fler lodjur än vad man upptäckt. Hur kan NV påstå att det skett en minskning?

Länkar:
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/inventering-av%20lodjur-2014-skandinavia.pdf

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/resultat_inventering_av_lodjur_i_sverige_vintern_2012-2013.pdf

10. Utifall att...

2014-11-21 09:01

...lostammen skulle ha minskat som NVV säger. Hur kommer det sig då att man skjuter fullt sina tilldelningar på 2-3 dagar trots urusla jaktförhållanden (brist på snö och/eller för hård snö för bra spårning) som man gjorde under flera år. Ett skyggt djur som lo skulle ta veckor om det nu vore brist på djur. I övrigt håller jag med kritiken i tidigare inlägg om urusla metoder och/ eller obefintlig inventering.

9. Brist på föda..

2014-11-20 16:08

...misstänker verket.
Kan det vara så att rovdjurstrycket är högre än vad produktionen av byte klara av att försörja? Koppla ihop det med ökande angrepp på tamboskap så får man även om det tar emot på NV kanske erkänna att vi har ett samlat rovdjurstryck i vissa områden som är mer än vad naturen klarar.
Med andra ord: NV och rovdjurslobbyn kramar ihjäl rovdjuren.

8. Känner många som ser lo djur

2014-11-20 09:08

Men struntar i att registrera dem. Ingen ide. I uppland åker man ut på de få som registreras i ca 10 procent av fallen. Tänk om alla skulle anmäla spår, eller synobs. Kanske länstyrelsen skulle kontrollera 1 procent. Nu är det så att alla jägare jag känner skiter i det. Allmänheten vet inte om att det finns något som heter rovobs. Jag har känningar inom hemtjänsten de åker ju runt i landskapet dygnet runt, de ser några lodjur varje vecka inga vet att de ska anmäla detta. Vi jägare ser en hel del, många spår men ingen ide att anmäla. Så det där med att stammen minskar är bara bullskit. Världens bästa kontroll av rovdjur. Svårt att hålla sig för skratt. Jag själv har sett ganska många lodjur och åtskillig spår.

7. lika i Stora delar av Dalarna

2014-11-20 09:08

Läser de första femkommentarerna, och kan tillägga att det spelar ingen roll om det är snö eller ej,det är lika krånligt att få till en kvalitet säkrad föryngring trots att det är spår i markerna. det tycks då när inventeringarna utförs vara helt tomt, på spår, men konstigt nog så ser vi jägare spår efter både ensamma och hona med ungar.Så det här med världsklass kan ju helt klart diskuteras

6. Lägg ned Naturvårdsverket!

2014-11-20 09:08

Det är skillnad på tro och vetande, men inte på NVV. Ingen tror längre på vad som kommer från NVV, för vad skall man tro på när dom inte vet nånting utan bara tror att det bara finns 840 lodjur i Sverige. Inventering? Jo, pyttsan! Dom har väl frågat rovdjursföreningen och fick det svaret att dom tror att det bara finns så många. Sen drar dom till med att kalla det för inventering. Och det vill dom att vi skall tro på!!! Finns det ingen med sunt förnuft på NVV? Det kommer ju bara den ena stolligheten efter den andra därifrån nuförtiden. Men det är väl så att nu när Åsa Romson styr på miljödepartementet, har dom fått grönt ljus att hiita på vilka stolligheter som helst för att hindra jakt på rovdjur. Snart kommer ett "inventeringsresultat" som säger att det bara finns 220 vargar, 374 björnar och 50 järvar kvar i Sverige. Det tror jag!

5. Inventering

2014-11-19 17:00

Tillgången på antal lo, varierar med tillgången på snö. Norra Uppland där jag bor, har det inte genomförts någon inventering på tre år. Magnus Kristoffersson bör inte slå sig för bröstet och påstå att metoderna är i världsklass. För att få en familjegrupp godkänd, är väldigt krångligt.
De flesta av oss som håller på att spåra lo, vet att antalet familjegrupper föga stämmer med vad LST kommer fram till. Gör gärna en jämförelse med hur det var med björnstammen.. Ändra inventeringsmetoden, så att grupper lättare godkänns, då det mera skulle stämma överens med det verkliga antalet.

4. Vem tror på detta?

2014-11-19 16:59

Här i mitten av Hälsingland har vi gott om lo, men ingen inventering som svarar mot uttrycket inventering.
Jag har tidigare deltagit i inventeringar när vi uppbådade jaktlagen som ställde upp gratis och gjorde denna inventering, men nu vet jag hur den gjordes för några år sedan och det var skrattretande, detsamma är det med de siffror som presenteras här ovan, sen är det så också att ingen jägare bryr sig längre att rapportera rovdjursobs, med den skrattretande uppläggningen som vi får oss presenterade.
Tack för ordet

3. Hallå där Magnus Kristoffersson

2014-11-19 15:43

Jag ställer mig ytterst frågande inför detta resultat. Jag bor och jagar i ett av de s.k. lolänen och där har det inte utförts någon inventering värd namnet. Vi som är på skogen INTE deltagit i någon inventering. Dessutom så är det absolut ingen som meddelar varken LST eller NVV när man ser ett lo eller spår. Anledningen torde vara de brister som utförarna i tidigare inventeringar upplevt. Där ströks familjegrupper av ansvariga och jakten blev därefter. Det finns i mina jaktlag noll och intet förtroende kvar för LST och NVV, det är tyvärr en realitet. jag har spårat lodjur sen 70-talet i området runt där jag bor och kan konstatera att vi har mycket gott om lodjur. Vi hade fler runt sekelskiftet men förutom den perioden så har vi aldrig haft så mycket lo. Inventeringen är inte trovärdig på något sätt, släng den i papperskorgen.

2. Världsklass?

2014-11-19 15:42

Ställer mig lite frågande till hur de kan hålla världsklass då de kräver att man har snö för att det skall kunna kvalitetssäkras. Har sett både lodjurshona med ungar på min jaktmark i Bohuslän, anmält detta till länsstyrelsen men de finns ej registrerade eftersom spåren ej kan kvalitetssäkras pga brist på snö? En jägare en bit därifrån anmälde vargspår, dessa togs också bort då det var så lite snö att de inte kunde spåra i 3 kilometer. Mörkertalet på hur många vargar och lodjur som finns borde med andra ord vara enormt med tanke på att stora delar av Sverige saknade snö förra vintern.

1. Undrar fortfarande.... ; )

2014-11-19 15:42

Jag undrar fortfarande vem/vilka det är som gör denna inventering? Var görs den?
Och hur? Görs det mesta av Sveriges rovdjursinventeringar bakom ett skrivbord? Skillnad på hitta och finns.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere