• Allmogejakt

Dags för vargpolitisk rysare

AktuelltPublicerad: 2011-12-09 08:28

Snötäcket lägger sig sakta över Idre i norra Dalarna och snart är det dags för en operation som kommer att bli en rysare för inblandade tjänstemän och de styrande politikerna i Sverige. Den finskryska flyttvargen ska flyttas igen – denna gång tillsammans med sin partner.
– Flyttar man bara tiken är sannolikheten stor att hon försöker leta upp sin partner. Då kan hon vandra tillbaka till renskötselområdet i Idre igen, säger vargforskare Håkan Sand.
Men det är långt ifrån säkert att uppdraget lyckas, eftersom de båda frilevande djuren ska sövas samtidigt.
Men framför allt är frågan: Blir flyttvargen kvar i vargbältet?

När vargar sövs från helikopter krävs mycket timing, skicklighet och tur för en pilot och en skytt som är absolut samspelta. Den som navigerar helikoptern måste komma ned på mindre än tio meters höjd ovan marken. I dörröppningen sitter skytten med ett enskotts bedövningsgevär och ska träffa ett rörligt mål – en varg som flyr i vild panik i uppemot 70 kilometer i timmen.

Död sändare 
Den finskryska flyttvargens sändare levererade signaler fram till den 20 november men teknikens livscykel är begränsad och nu tror forskarna att sändaren helt enkelt slutat fungera. Det gör att statens tjänstemän först måste hitta de rent fysiska spåren i snön efter henne. Hon måste spåras från bil utmed vägnätet i området, eller från skotrar. När spårstämplarna i snön avslöjar var hon befinner sig lyfter helikoptern. 
Men den är gången är uppdraget mer komplicerat. Vargtiken som samhället en gång flyttat från Tossåsens sameby i Jämtland till Örebro, har nämligen slagit sig ihop med en hanvarg i Idre. Han är inavlad och skulle aldrig ha flyttats, om det inte var för att han råkar vara den finskryska flyttvargens partner. Man hoppas att han blir garanten för att hon blir kvar där samhället bestämt att hon ska vara.

Flyr för sitt liv 
Låt oss tänka oss scenariot: Finskryskan har sövts tidigare och kommer absolut inte att överlämna sig frivilligt i mänskliga händer igen. När hon hör helikopterns rotorblad flappande klyva luften i de vidtsträckta landskapet i renskötselområdet i norra Dalarna, kommer hon att fly för sitt liv.
Det är med stor sannolikhet odlat skogslandskap där hon och partnern vistas när statens flyttpatrull närmar sig. Det är grovskog med träd som vida överstiger de tio meter i höjd som helikopterpiloten måste komma ned under. Där går inte att flyga tillräckligt lågt för skott. På sina ställen bryts den grova pelarskogen av med ungskog, hyggen och myrar och där, på de öppna platserna, har skytten chans att sätta en sövande pil någonstans i mjukdelarna på henne.

Får inte skadas 
Kanske förföljer helikoptern den flyende vargen över myrmark och allt är klart för skott, men så kommer plötsligt ett skogsparti som tvingar piloten att stiga. Kanske står det enstaka fröträd på hygget som helikoptern måste zick-zacka emellan under jakten.
Den som håller i geväret måste ovillkorligen ha ett bra läge. Det är lätt att föreställa sig debatten och rubrikerna om vargen kastar om i skottögonblicket och pilen träffar till exempelvis ett öga på henne och hon skadas.
Det är därför de som jobbar med sövningar normalt vill ha ett ordentligt snödjup innan de sätter igång sina expeditioner. Helst ska det vara dryga halvmetern snö, så att vargens panikslagna flykt går så långsamt som möjligt. Helst ska hon springa allt vad hon orkar men bara röra sig framåt ytterst sakta, så långsamt att sömnmedlet kan skjutas in i hennes kropp så säkert det bara går på de öppna platserna. Ju fortare flykten går desto längre hetsjakter blir det fråga om.

Brådskande ärende 
Den här gången brådskar saken så mycket att samhället sannolikt inte har tid att vänta på dryga halvmetern snö. Samerna i Idre är rent ut sagt förbannade. De tycker redan att de båda revirhävdande vargarna tillåtits vara kvar i området alldeles för länge. Hela det svenska vargprojektet svajar när EU undrar hur det blir med den konstgjorda införseln av friska gener. Nu börjar det också mullra på allvar i Sametingets ledning över vargreviret i Idre.
Kanske provas sövning den här gången redan på ett par decimeters snödjup och då kommer det att gå undan i skogslandskapet när den finskryska flyttvargen flyr för sitt liv.

Vad gör hannen?
Då kan nästa stora problem uppträda. Hur reagerar hannen? Kommer han att följa tiken när hon panikslagen försöker undkomma svensk vargpolitik, eller flyr de åt varsitt håll?
– Han har inte samma erfarenhet av sövningar och behöver inte bli lika rädd. Även om de springer åt olika håll när helikoptern kommer blir han kanske var i närheten och kan sövas, säger vargforskare Håkan Sand.
Alla de flyttar av ensamma vargar som hittills genomförts i Sverige, tre stycken, har slutat med fiasko. Samtliga har transporterats av samhället till vargbältet i Mellansverige men valt att söka sig tillbaka mot de platser de sövts. Den här gången hoppas man att finskryskan ska stanna i det svenska vargreservatet tack vare att hon förhoppningsvis får sin partner med sig.
Men ingenting är säkert.

Saknar vetenskapliga data 
Forskarna slår ut med armarna och kan inte ge några svar när tjänstemän och politiker vänder sig till dem och frågar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med vetenskapliga studier kring vargflyttar för att någon ska kunna säga hur detta fullskaliga experiment ska sluta.
Samhället skulle kunna besluta om ett gigantiskt acklimatiseringshägn någonstans i Mellansverige. Där skulle vargarna gå under lång tid och etablera sig i området. Så har man fått vargar att bli kvar på utsläppsplatserna i andra länder. Hittills har alla sådana planer bedömts politiskt omöjliga i Sverige. Hur skulle befolkningen i exempelvis Sörmland reagera om samhället bestämde att just deras län ska ha vargreviret? Därför måste det till ett så kallat hårt släpp och det lotteri som de innebär.
Vargforskarna Håkan Sand och Olof Liberg är dock överens om en sak: Den finskryska flyttvargen kommer sannolikt att försöka leta reda på sin partner igen, om hon flyttas ensam.

Vargpolitisk katastrof 
Rysaren är inte över för den svenska vargpolitiken, även om operationen lyckas och både hannen och tiken flyttas. Vandrar de exempelvis till Småland är det vargpolitisk katastrof. Där sköts en genetiskt viktig varg under stort rabalder för bara några veckor sedan, eftersom den bedömdes ställa till för stor skada bland tamdjursbesättningarna. Och fortfarande är det bara en liten bråkdel av alla fårhagar som stängslats med rovdjursavvisande staket. Beredskapen för varg i Småland är fortfarande i stort sett lika med noll.
Där kan den finskryska flyttvargen och hennes inavlade partner alltså inte slå sig ned.
Och norrut får de absolut inte gå, i alla fall inte tillbaka till renskötselområdet. Det vore en katastrof så länge regeringen inte tillåter vargetablering bland renarna.
Det är ett högt spel samhället med Naturvårdsverket i spetsen spelar.

Hur många sövningar tillåts? 
En tredje sövning och flyttning tillåts kanske inte ens av Djuretiska nämnden, som övervakar djurförsök och därmed också mänsklig flytt av djur. Den breda allmänheten kanske också börja reagera på den statliga manipulationen.
De närmaste månaderna lär utvisa hur dramat slutar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

68. Agitatorn

2011-12-20 09:52

Jag har lite svårt att läsa vad du skrivit eftersom det är en massa punkter som bryter texten och otydliggör budskapet. Men jag svarar efter bästa förmåga. Min utgångspunkt är att alla arter som tillhör den svenska faunan ska leva i livskraftiga populationer och vara en del av ekosystemet i hela landet. Att detta sedan till viss del stämmer med vad EU och Riksdagen säger välkomnar jag såklart. Om jag vetat att EUs skydd av arter skulle vara så långtgående och tingande hade jag kanske röstat ja i folkomröstningen. Det skulle ju vara väldigt konstigt om jag skulle argumentera emot EUs regler om att skydda varg och andra arter bara för att jag var emot medlemskapet. Hur tänker du då?

67. Var är felet , moraliska åtaganden, Rickard vad är felet?

2011-12-17 09:14

Vid valet till EU,medlemskapet 1994.Så lovade man från ja ,lobbisterna.Att ,EU,ska inte lägga sig i,den .Svenska, jakt politiken ,detta .Skandalerade man från ,podierna,bla.Göran Persson ,Dinkelspiel mfl .Vart vill man komma med ett sånt betende.Att ljuga folket rakt i .Ansiktet att bedra folket ,att bedra någon för sin.Vinnings ,skull är straffbart vari ,valet till .EU borde ogiltighets, förklaras defenetivt göras om .Nu när vi vet sanningen många kan vittna om detta svek.Så, rickard vad, åberopar du för rätt,att. Tycka till om detta.

66. Richard och company hjälper oss....

2011-12-16 12:58

Han och hans kollegor har så kraftiga drag av radikalism,fanatism men inte minst, okunskap och avsaknad av förståelse för verkligheten i sin debatt.

Denna illaluktande kompott, får i kombination till de kraftigt ökade problemen som vargen skapar i samhället, fler och fler människor, myndigheter och andra intresseorganisationer att "dra öronen åt sig".

Så Richard, jag rekommender många människor att läsa dina inspel och ibland citerar jag dem helt sonika och distruberar dem vidare via mail... och vet du vad - de som tagit del av dem känner sig helt säkra på var de inte lägger sin röst i kommande val. Deras ställningstagande i vargfrågan...take a wild guess...

Jan Andersson, tack för ett mycket bra inlägg.

65. En realistisk tanke

2011-12-14 18:53

Om vi använder de tal som skall till för att ha en livskraftig population av vargar ca. 5000.
Så kan vi med lite verkligheds förnämmelse, se att de inte kan få plats i Sverige, med mindre att befolkningen minskas med flera milioner inevånare då detta också er orealistisk, må vi hindra att vargstammen kommer att lida, för att den bliver kraftigt inavlad, så återstår bara att slå ner hela stammen och endast ha en liten men stark stamm på zoo som kan avlas fram til att inte lida på samma sätt

64. Rickard..

2011-12-14 16:45

Om vi ska ta och lämna tigrar, ekosofin och störtande himlakroppar utanför den här diskutionen, och hålla oss till vargen kanske ?
Jag personligen har då inte utrotat en enda art mej veterligen, och jag kan inte personligen ta på mej skulden för varenda sak som människan gjort i sitt oförstånd genom historien, det kan ingen göra, och ingen kan kräva det heller.
Vad gäller vargens utrotning från Sverige för över 100 år sen, så fanns det en mycket enkel och logisk förklaring till det..den hade spelat ut sin roll som toppredator här, och stod i direkt konflikt med den nya topp-predatorn människan, som via sin tekniska överlägsenhet vann fighten.
Jag ser inget konstigt i det, det handlade om överlevnad, och då gör man allt för att vinna, det skulle du göra också om du hamnade i den situationen.
Våran fauna har utvecklats på ett fantastiskt sätt sen slutet på 1800-talet, och vi hade, fram till att vargen forslades hit igen, den bästa och mest framgångsrika viltförvaltningen i världen, utförd och till största delen bekostad av jägarna själva.
Allt detta riskerar nu att gå i stöpet totalt, arter försvinner pga högt rovdjurstryck, arter som är direkt beroende av mulbetena som håller landskapen öppna, något som inte går att bedriva idag då rovdjuren med vargen i spetsen får folk att sluta med djurhållningen.
Skogarna blir mer och mer vilttomma, trots att många inte jagar där längre, pga att det ej går att släppa hund där för risken är för stor att vargen sätter tänderna i den.
En sak ska du ha klart för dig, och det är att du och dina gelikar i alla dessa extremistsekter, och dit räknar jag även MP, var de som slog spiken i kistan för en fungerande rovdjursförvaltning, genom att ständigt gnälla som en bunt kärringar om allt som ens andades jakt på rovdjur, oavsett hur många forskare som sa att det gynnar rovdjuren, och det slutliga fiaskot ni åstadkom var anmälan till EU, där det tragiska är att ni inbillar er att ni ska vinna ?
Den av WWF beställda undersökningen om tjuvjakt på rovdjur, den har du läst får jag hoppas, visade klart att tjuvjakten på varg hade gått ned otroligt mycket, hur tror du att det blir med den saken nu?, om vi kastar ett öga på Finland, som ju blev fälld på en punkt i domstolen, jo att tjuvjakten har halverat vargstammen där, för folk känner sig överkörda och skiter således i vad EU och myndigheterna tycker, och löser saken själva "The Italian way.
Är det så du vill ha det här i Sverige också, så är du på god väg att lyckas.
Vi har inte längre den typ av vildmark som vargen behöver, men det har forna Sovjetunionen, och Nordamerika, så låt vargen leva där i lugn och ro, långt borta från människan, och sluta försöka klämma in den här i Sverige, där den ständigt kommer att hamna i konflikt med människor, för det är vargen som går förlorande ur den striden varenda gång, och tyvärr hinner den med att skörda en hel del offer bland tamdjuren under tiden också.
Du gör bara vargen en björntjänst genom att bedriva konstgjord andning på den, för den kommer aldrig någonsin att kunna leva i trygghet här, oavsett vad EU anser om saken, och hur många lagar om ditten och datten som myndigheterna hittar på.

63. Livsform...????

2011-12-14 08:40

Vadå livsform? det är väl de som vi jägare och naturmänniskor vill ha, då vi ska få känna frihet i att kunna släppa våra hundar oavsett om de är jakthundar eller sällskapshundar utan risk för att de ska bli tagen av rovdjuren?. Sedan och tro att alla ska kunna sitta under samma tak och njuta med varandra, det är ju bara en livsfilosofi som du själv tror existerar ju ?.. Nä oavsett om man är ute för att jaga,fiska,plocka svamp,eller på annat sätt använder sig av skog och mark. Så ska man inte behöva tåla att andra förstör den igenom att de fortfarande lever i disnys värld, och inte kan släppa tanken på Bambi och Micke och molle och allt annat skit som han gjorde för att mata in i barnens skalle och hjärntvätta vissa av oss då ... Nä ta och vakna upp och se sanningen i vit ögat ....

62. Jan Andersson

2011-12-13 14:44

Jag har aldrig förnekat att vargens återtåg betyder förändringar. Jag står på vargens sida när det gäller att vi ska se till att ha en livskraftig stam i Sverige. Det är en extremistisk uppfattning som ges uttryck för bland er som anser att en livskraftig av frilevande varg inte ska finnas i Sverige.
Var tycker du att vargen ska finnas? Var vill du att tigern ska finnas? Vilka andra arter ska vi ta bort för att breda ut mänsklighetens dödande fotavtryck? Vem i Sverige kommer svälta om vargen får leva i en livskraftig population här? Känns det bra att tillhöra den art som utplånar fler arter än någon annan gjort och mer liknar en jättemeteorit än livsform om man tittar på vad som lämnas kvar?

61. Rickard..

2011-12-13 10:01

Nu överdriver du väldigt må jag säga..
Då man läser frågeställningen som kommissionen ville ha svar på, så är den knappeligen så skarp som du vill göra gällande, så sluta överdriv, du tappar bara i trovärdighet på det.
Och Sverige har inte "ställt till" med någonting, förvisso var licensjaktens utformning fel i mina ögon, men det var inte fel att ha själva jakten.
Och din tes om att vargen är hotad globalt och lokalt är rent struntprat, då den finns i sex-siffrigt antal, är ett av världens mest spridda rovdjur, och har en ökningstakt på ca 40% bara i Sverige.
Och det vill du kalla för att den är hotad ??
Dags att ta av sig de rovdjurs-romantiska glasögonen nu ett tag, och se verkligheten som den är, för du gynnar knappast vargen med att förneka problemen som den för med sig.

60. Rickard i underlandet

2011-12-13 08:47

Dessa sagor ni försöker sprida med EU´s hjälp kommer att slå tillbaka på er själva. Snart lämnar de så kallade "forskarna" skutan de med. Rodret på Noaks ark har sjunkit till botten och därmed så är hoppet ute för den sagan med.

http://rovdyrdebatt.origo.no/-/bulletin/show/676978_forskare-rovdjurens-betydelse-verdriven?ref=mst

Jag behöver inte vargen, du behöver inte vargen, Sverige behöver inte vargen. Vargen som art behöver inte mig, vargen som art behöver inte dig och vargen som art behöver INTE Sverige.

Lägg ner dina vargsagor, klipp dig och skaffa dig ett jobb.

59. Jan Andersson

2011-12-12 20:16

Nej, EU-domstolen har inte dömt Sverige. Men den som följt utvecklingen det senaste halvåret kan konstatera att Sverige fått ordentlig bakläxa och tydliga förmaningar att förklara sig och presentera hur man ska komma till rätta med det man ställt till med. Att man inte blivit dömd betyder inte att man följt lagen. Jag kan berätta om massor med olagligheter som begåtts som aldrig hanterats av rättsväsendet. Att våra grannländer jagar varg ökar bara ansvaret för Sverige. Delar av jakten som bedrivs i Ryssland är av godo i de fall det handlar om att rensa bort hundhybrider men i övrigt kan jag bara konstatera att vargen är mer hotad än på länge både globalt och lokalt.

58. Olagligt Rickard ?

2011-12-12 16:39

Har någon varit ställd inför skranket på grund av licensjakterna, och har något domslut blivit utfärdat, eftersom att du menar att jakterna var olagliga ?
Eller är det så att du går händelserna i förväg, och utdelar egna domslut i frågan kanske ?
Lite övermaga av dig kan man ju tycka i så fall..
Finns ingenting som pekar på att Sverige skulle ha blivit fälld i EU-domstolen för licensjakterna, det är bara något som ni kramare drömmer våta drömmar om, det har ingenting med verkligheten att göra.
OM det nu blir ett domstolsärende av saken, det är ju långt i från säkert tydligen, så är det fullt möjligt att man bara justerar lite i protokollet, och jagar vidare som förr, fast under annan skepnad, se hur Finland gjorde t e x.
Och det måste väl du också förstå, att när nu våra grannländer i öst skjuter varg i klasar, så har synen på det här med vargjakt luckrats upp rejält nere Bryssel, eller rättare sagt, dom har nog så stora problem att hålla ihop det där korthuset nu, att vargfrågan är totalt ointressant för tillfället, det finns viktigare saker att hålla på med för dem.
Tyvärr verkar ni tro att vargfrågan är det viktigaste och mest brinnande som politikerna har att hålla på med, men det är knappeligen så.. ;-)

57. Stockholmaren

2011-12-12 15:04

Det är givetvis uppåt väggarna att hålla på att flytta vargar. Men med tanke på att vargar sköts olagligt två år i rad finns ingen annan utväg förutom att låta dem vara kvar bland renarna. Så skulden bör läggas på de personer som kom på idén med licensjakt och de som sköt vargarna under licenstiden. Ingen annan bär skuld till detta och det var där myndigheterna missbrukade sin makt.

56. Nu känner vi till steg 1

2011-12-12 11:11

Detta är början till slutet på vargens konstlade återetablering i Sverige.
Oavsett vilken korkad markägare som givit SITT tillstånd till att sätta ut denna ohyra så kommer den garanterat spridas till grannarna.
Hatet mot de som vill förstöra den svenska naturen och livet på landsbygden kommer att öka och vargen kommer få betydligt fler motståndare, självklart. Att smyga in vargar i värmländska skogar och lura i folk att vargen är utrotningshotad och tillför den biologiska mångfalden något är något helt annat än att från myndigheternas sida öppet provocera landsbygdsbefolkningen i vargbältet genom att flytta dit ett problem som uppenbarligen inte folket i Idre behövde stå ut med. Illa, mycket mycket illa. I Sverige är man ju mycket för rättvisa, om man inte ser någon rättvisa från myndigheterna kommer man garanterat ta rättvisan i egna händer.
Detta är definitivt början till slutet för varglekstugan. När myndigheterna så tydligt, man kan till och med säga med ont uppsåt, eftersom man vet att vargarna garanterat kommer ställa till skada för folk, utsätter en viss del av befolkningen för detta så kan det enbart leda till ökat misstroende mot myndigheterna och ökad polarisering. Det finns absolut INGET gott som detta för med sig. INGET!
Det är för sorgligt. Tur man inte bor i vargbältet och blir utsatt för detta myndighetsmissbruk... än...

55. Rickard

2011-12-11 21:25

ja vargen har ju länge levt i Sverige i stora populationer...
och flaskhalsen verkar de ha klarat bra eftersom vi har en av världens (om inte världens) snabbast växande vargstam och med mycket högt antal överlevande valpar procentuellt sett ,den verkar helt enkelt alldeles enastående välmående trots er kramares ständiga "expertutlåtanden" om inavelsproblem än hit och än dit...resultaten av forskningen på det iberiska lodjuret kullkastar även teorierna du framställer som helt säkra angående den adaptiva
responsen på omgivningen helt och hållet,eller dess förmåga att
anpassa sig och överleva trots förändringar i klimatet och miljön som det egentligen betyder på ren svenska...

54. Djurvän(?)

2011-12-11 18:43

Tro inte att det bara handlar om "jägarnas fördel". Vi är betydligt fler än enbart jägare, som inte vill ha halvtama hybrider stryka kring hus och gårdar. Men är man inte drabbad, då kan man spotta friskt på de landsbygdsbor som inte vill ha denna hotande ohyra inpå knutarna.

53. Men..

2011-12-11 17:33

..det handlar ju inte om en arts överlevnad i det här fallet, för varg finns det gott om här i världen, riktigt gott om t o m, så den behöver ingen draghjälp.
Det som det handlar om är urbana nutidsmänniskors "dåliga samvete", där man dövar sig genom att drömma om den självreglerande naturen, och man tycker att man gör något fint när man värnar vargen, men har vare sig tanke eller kunskap om vad det för med sig för negativa konsekvenser.
Sluta fjanta med vargen nu, den klarar sig bra som art ändå, och lägg pengarna på de arter som verkligen behöver hjälp, som Visent och Myskoxe som två bra exempel, för där kan man snacka om att vara utrotningshotad. ;-)
Och klart vi ska jaga varg fortsättningsvis också, fattas bara annat, det gör ju de flesta andra länder som hyser ulven, men då på ett annat sätt än som skedde på licensjakten, för vi ska nu ta fram bra hundar som kan ta sig an vargarna, och skjuta bort hela revir istället för nån enstaka här och där.
Vi har mycket att lära om den jaktformen från våra grannar i öster.
Det ser lovande ut det här minsann, snart kommer det vara lika naturligt att jaga varg som björn ! :)

52. Rickard

2011-12-11 17:29

Den stundande flytten av varg beror på att vargarna uppehåller sig runt Idre sameby och river en massa renar.
Inte på grund av en alldeles för hård jakt!

Föreslår att du försöker tillkämpa dig lite empati för dom människor som blir berörda och drabbade av vargarna istället för att svamla en massa på denna sida.

51. Bra bra!

2011-12-11 17:09

Bra skrivet Rickard! Tyvärr har väldigt få på den här sidan förstått att forskningsresultat är sanningsenliga. Forskningsresultat smutskastas på den här sidan när det inte är till jägarnas fördel. Vi är många som tycker som du så stå på dig! Kram till dig! :)

50. Tyskterrier

2011-12-11 16:53

Det är mycket riktigt att det finns arter som klarat att leva under denna gräns, men det händer även att människor får alla rätt på lotto. Trots detta är det få som tycker att man ska lägga sina sista kosingar på lotto om man har dåligt med pengar eftersom de flesta förlorar på det.
Vissa arter är mindre känsliga för inavel än andra. Det gäller framförallt arter som levt i stora populationer en längre tid. Men, även om arten överlever själva flaskhalsen som uppstår när antalet minskat (vilket är rysk roulett då man inte kan förutspå hur det går) så mister arten genetisk variation och därmed förmågan till adaptiv respons på omgivningen. Artens utveckling blir slumpmässig istället för adaptiv helt enkelt.
Av detta skäl är det ytterst viktigt att låta alla de vargar som överlevt det juridiska och genetiska licensjaktsexperimentet får föra sina gener vidare. Så cirkusen med vargflyttar hit och dit är ett direkt resultat av för hård jakt på varg. Detta kan med andra ord inte lösas med mer jakt. Det enda som gäller är ökad acceptans (eller ledsna nollvisionister) för mer varg kommer det att bli.

49. Rickard

2011-12-11 12:57

Med dessa fantasisiffror som lägsta antal i en population hade de flesta djur varit borta i dag,inte minst den iberiska lon som haft långt under det antalet i 50 000 år och trots det inte lider av några inavelsproblem.
http://www.nrm.se/sv/meny/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/forskningsnyheter/spanskalodjurharoverlevttrotsextremtlitengenetiskvariation.16035.html
Ingen dum ide att läsa ny forskning och hänga med i verkligheten i det ämne man avser att vara "världsmästare" i Rickard...

48. Äntligen en opartisk artikel

2011-12-11 12:56

Tack!

47. Carina B

2011-12-11 10:47

Richard tillhör nog egentligen Stureplanscentern, men skriver att han är miljöpartist. Anledning, centern har inte råd att ha en sån galenpanna i sina led. Då ryker de under 4% spärren. Men egentligen är det bra att han skriver överhuvudtaget. Sådana åsikter hjälper varken vargen eller Miljöpartiet.

46. Jag Undrar

2011-12-11 09:26

Rickard har väl int varit norr om gandertyd och söder om Botkyrka!

45. #23 Anders Lundberg

2011-12-11 09:26

Saklig och frågande, med en vetskap i sina ord. Det bättre jag läst på länge.

44. Finnspetsen

2011-12-11 09:26

Du kan kolla "Molecular MArkers, Natural History and Evolution" av John C. Avise eller valfri litteratur som tar upp sambandet mellan genetisk drift, mutationshastighet och naturligt urval.

Det minsta antalet individer i en livskraftig population är cirka 5.000. Det går att räkna fram och gäller alla arter. Det som händer om antalet understiger 5.000 är att det naturliga urvalet tappar kraft och slupen vinner kraft på ett sätt som gör att skadliga gener överlever, sprider sig och kommer ta över mer och mer av genomet.

Dessutom behövs en buffert som gör att antalet individer inte understiger detta antal under tider då populationen tillfälligt når botten.

43. Rickard

2011-12-10 17:13

Jodå, klart man använder utökad skyddsjakt för att reglera stammen neråt, kolla in våra EU-grannländer i öst, och även USA för den delen, vad det heter spelar ingen roll, det är bara nått som står på papperet och politiskt mumbojumbo, det som spelar någon roll är vad som sker i verkligheten ute i spenaten, dvs att vargen jagas hårt, och med packjakt, så att den lär sig att människa och hund är livsfarligt att närma sig.
Tusentals vargar kommer du aldrig att få se i Sverige, det kan jag lova.. ;-)
Nä, det ser ljust ut för oss på landsbygden, snart börjar vi på med en effektiv jakt på ulven, och förhoppningsvis så blir det så obekvämt för den här, att den flyttar tillbaka till släkten i Ryssland. :)

42. Rickard #40

2011-12-10 17:13

Kan du ange länk eller källhänvisning till ditt påstående:
"Minimum för en livskraftig vargstam handlar om några tusen djur"
Ska Sverige enligt dig alltså husera "några" tusen vargar?

41. Rickard

2011-12-10 16:01

Minimum för en livskraftig vargstam handlar om några tusen djur skriver du. Det måste betyda en föryngring på mellan 500-700 valpar. Vad gör vi med dessa?? Ska vi ha jakt på dessa och vem skall jaga?? Eller ska vi fortsätta att låta varg stammen växa ohämmat.Kort sagt vad händer när vi fått en varg stam som värnarsidan är nöjd med?

40. Jan Andersson

2011-12-10 14:48

Minimum för en livskraftig vargstam handlar om några tusen djur. Tror du har lite att läsa på gällande skyddsjakt. Det är inget som används för att reglera populationens storlek.

39. Låt dom hålla på

2011-12-10 14:48

Vore bara bra om alla fick reda på vad cirkusen kostar. Går nog inte att omvända vargkramare förrän de blivit drabbade själva och deras barn, pudel eller fullblod blivit vargmat. Antar att det då blir andra toner. Att sitta i städer och bestämma vad vi i varglänen ska tåla är för mig totalt främmande.

38. Rickard 36#

2011-12-10 09:53

Helt enig med dig, licensjakten var ett misslyckande, för skjuta bort nån varg här och där gör ingen nytta.
Nej, vi kör den finska modellen istället, med utökad skyddsjakt, tar bort hela revir, och skjuter ner vargstammen till ett minimum, precis som det börjar göras i fler länder nu.
Jag ser ljust på framtiden för oss på landsbygden. :)

37. Svara vargälskare

2011-12-10 09:26

vore det inte bättre om den kostnaden detta tokeri medför räddade barns liv i tredje världen? Eller är det bättre att barn dör än att en onödig vargflytt äger rum i Sverige? Vad tycker Stridsberg o Kerstin o co?

36. Så går det när man struntar i EU-regler...

2011-12-10 09:26

Hade inte regeringen gjort det grova misstaget som licensjakten innebar hade detta inte behövts.

Licensjakten var det hittills största fadäs och artskyddsbrott som begåtts av en regering. Nu får de betala notan för att rädda den genetiska variation som finns kvar.

Uträkningen som dåvarande minister gjorde gick ut på att den genetiska variationen skulle öka om man minskade stammen. Han var tämligen ensam om att räkna fram detta och fick således en stor röd bock i kanten när EU rättade hans uppgift.

Och hur gick det med acceptansen som han sa skulle öka bland er varghatare om ni fick skjuta lite varg?

Nej, sluta skjutsa varg hit och dit. Låt dem vara och se till att stammen växer i fred istället. Det finns bättre saker att lägga pengar på.

35. 23. Anders Lundberg

2011-12-09 22:16

Jag kan lova dig att det är inte bara jägarna som är missnöjda. Det finns ett stort antal svenska medborgare, boende på landsbygden och i mindre samhällen, som INTE vill ha varg inpå gårdar och nära områden där man tidigare kunnat idka friluftsliv utan oro för varg. Där vargen finns, vill ingen låta barnen vistas i naturen, mycket obehagligt med promenader med sällskapshundar etc. ect. Jägarna är inte ensamma i motståndet mot varg som närmar sig, stryker kring och i samhällen - vi är MÅNGA fler än jägarna som vill få slut på detta elände!

34. Etiknummer

2011-12-09 20:39

Finns det en etisk ansökan för den här flyttcirkusen?? Den skulle jag vilja läsa, det är en offentlig handling.

33. Anders Lundberg!

2011-12-09 20:39

Dra igång, jag och mina vänner kommer.
Allt är ju bluff, dina påpekanden är helt rätt, förödarsidan har inget på fötter. Varför kan andra länder få förvalta och inte vi?

32. Bjärvall

2011-12-09 20:39

Men tänk att min hembygd åter står i rampljuset. Glad jag blir!
Ja det är ett ståtligt monument han har lämnat efter sig han Bjärvall. Men så är han också roten till det som nu sker! Morsk kar han...

31. Titta

2011-12-09 18:46

på dette länket

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/155194/

Her ser man helt klart hvordan man hetser og plager vargen

30. Är Regeringen helt maktlös?

2011-12-09 17:54

För ca. 2 månader sedan sa både dåvarande miljöministern och lansbygdsministern Eskil Erlandsson i en direktsänd presskonferens att det inte skulle bli några flyttningar av vuxna vargar på grund av de erfarenheter man hade av detta experiment. Nuvarande miljöminister Lena Ek utalade samma sak häromdagen.Är det Regeringen eller Naturvårdsverket som bestämmer Sveriges rovdjurspolitik? Ja man kan ju undra.

29. Anders Lundberg

2011-12-09 17:53

Jag lyfter på jägarkepsen för ett mycket träffande inlägg.

28. Komplement till komentar 19...

2011-12-09 17:53

det jag läst hit tills på kommentarer på JoJ och JJ finns en hel del att ta till vara på och förstärka fronten av motståndarsidan då det gäller dagens rovdjurspolitik. Det enorma djurplågeri som sker i detta fall även under björnforskningen, minuter blir timmar. Ryggradslösa politiker som lyssnar till forskarnas sagor och deras mulleverksamhet, sen har vi en gruppering som inte är värd att nämna. Dom mest erfarna och ärliga är FNR och LD:s spjutspets som skrivit mycket bra inlägg både i JJ och JoJ. Att dessa två parter startar ett samarbete och bygger upp ett motstånd mot dagens rovdjurspolitik. Och det byggs upp ett förtroende med drabbade i varglänen. Då börjar det hända saker.

27. Älg

2011-12-09 17:00

Vi har knappast någon älg kvar pga vargen, kan man inte få söva några älgar och få dom hitflugna med helikopter? Dom är mer hotade än vargen????

26. Lekstuga

2011-12-09 16:59

Hoppas det går käpprätt åt h-te med den här cirkusflytten,använd pengarna till nått vettigt istället.
Varg och invandring får tydligen kosta hur mycket som helst

25. Flytt?

2011-12-09 16:53

Vilket län ska dessa individer flyttas till? Viltvårdsdelegationen i Gävleborg har föreslaget 2 st platser! Detta under förutsättning att bla taket på 210 individer fortfarande gäller! 920 st namnunderskrifter i protest mot vargflytt lämnades över till Lst i Gävleborg! Detta från ett av dom förslagna områdena (Hedesunda) som sammanlagt har lite över 1000 innevånare!

24. Djurplågeri.

2011-12-09 16:13

Jag blir illa berörd, varje gång jag ser den "hetsade" vargen. Dessa människor har tydligen ingen känsla för djuren. Rovdjursforskarna har för länge seda överskridit all gränser. Vargexprimentet, Projekt Varg, kommer att sluta med "katastrof" Mvh Nisse BJ.

23. Är det inte dags att genom demonstration visa vårt missnöje?

2011-12-09 15:32

Om inte jägarförbunden vill niga vackert och sitta tyst och stilla så kanske det är dags att, som andra förbund/föreningar, visa sitt missnöje med flyttningar och den Allmänfarliga verksamhet som inplantering av varg är genom demonstration inför vår riksdag.
Är det inte så att utifrån vallöften om högst 200 vargar i Skandinavien men det blev Alliansbeslut om 210 i Sverige och kd vallöfte om allmän skyddsjakt på stora rovdjur som vistades inom 200 meter från bostäder och nu beslut om slopad jakt och ökning till kanske 450 eller minst 700 och beslutet att hämta vargar i Finland där de har trikiner och dvärgbandmask eller hämtning i Ryssland där de har rabies, trikiner och dvärgbandmask och utifrån USA misslyckade dvärgbandmaskavmaskning så kommer även vi att misslyckas med dvärgbandmaskavmaskning och det går inte att vaccinera en redan rabiessmittad varg utan sprider smittan inom ca sex månader efter inplantering så måste smittorisken till människor och djur här i Sverige vara mycket stor.

Att planerade hämtning och inplantering därför måste anses som allmänfarlig verksamhet som ansvarsfulla politiker borde stoppa omedelbart.

Är det inte så att vid Sveriges inträde i EU så var vi lovades att jakten i Sverige skulle vi bestämma över helt själva.
Är det inte så att moderaterna och andra Allianspartier ansåg att vi vanliga medborgare hade inte tillräcklig kunskap mm för att vid folkomröstning rösta ja eller nej till Lissabonfördraget utan politiker beslutade att vi skulle säga ja till fördraget?
Är det inte så att om vi sagt nej så hade Sverige idag helt bestämt om jakt och rovdjursförvaltning?

Enligt vissa beräkningar kostar korruptionen EU-länderna sammanlagt 120 miljarder euro per år skriver Sveriges EU-kommisionär Cecilia Malmström i insändare 9 december 2011 och oroas över utbredd korruption.
Hur skall det tolkas? Att EU vad gäller Finland och andra EU-länder verkar att ha godkänd att de har en annan tolkning och dessa länder får besluta själva om licens/skyddsjakt på varg men inte vi här i Sverige? Varför?

Hos den mest utrotningshotade rovdjuret i Europa –det iberiska lodjuret- är den genetiska variationen mycket låg. Forskning vid Naturhistoriska riksmuseet visar att det behöver inte vara ett hot mot artens överlevnad.
Forskning på DNA visar att antalet varit lågt och liten genetisk variation under tiotusentals år.
Okullkastar tidigare teorier säger forskningsansvarig Love Dahlén vid Naturhistoriska riksmuseet.
Tidigare har bevarandeexperter trott att låg genetisk variation hos en art betyder att den kommer att dö ut på grund av inavel och minskad förmåga att överleva förändringar i klimat och miljö.
Borde inte ovanstående göra att all information angående inavlade vargar omprövas? Att vi behöver ingen ökning för att motverka inavel?
Att vargen därför för Sverige och EU är ingen hotad djurart?

Är det inte så att hela vår nuvarande vargstam i Skandinavien (Sverige och Norge) är avkommor från en rysk varghona och rysk varghane som samtidigt dök upp 1982 i ett av förening utsett lämpligt område för återinplantering av varg i Värmland och några år senare dök en rysk varghanne upp i samma område (förhindrade därmed inavel) och vargen borde därför inte vara rödlistad utan bedömas av EU och vi här i Sverige utifrån att den (liksom Mårdhunden) är invandrad vad gäller inavel och antalet förvaltade vargar?
Borde inte statsminister Fredrik Reinfeldt utifrån att Alliansen beslutade om anslutning till Lissabonfördraget (utan folkomröstning) nu se till att vargen av EU och här i Sverige bedöms som invandrad rysk varg och Sverige därför helt själva beslutar om förvaltning mm??
Besluten fattas på rätt nivå och så nära medborgarna som möjligt?

Vi hör att olika föreningar demonstrerar utanför riksdagen för att framföra sin synpunkter och eftersom ingen verkar lyssna/läsa vad jägarna framför på sina hemsidor så borde det vara dags för en jägardemonstration utanför riksdagen för att framföra våra åsikter innan det är för sent.

22. Karl_varg

2011-12-09 14:37

En berättigad fråga är kanske vart vargarna skall flyttas? Du kanske har inhängnade marker som de kan hålla till på? Eller tycker du att någon annan ska behöva offra sin mark till dessa dräpare?
Vem tycker du skall upplåta sin mark till detta experiment? Hur ska dessa dräpare stanna på den mark den släpps på?
Idioti är vad det är, Karl_varg och andra inom vargkulten bör ta sitt ansvar och se till så att inte andra blir drabbade av deras "gosedjur". Du kanske vill bli påtvingad kackerlackor och råttor hemma hos dig?
Nämn gärna några fördelar för de som får dessa två vargar på sin mark om du kan. Nackdelarna känner vi redan till.

21. Varg och apanage

2011-12-09 14:25

Det blev ett beslut i Svensk Riksdag i veckan om en mer detaljerad utredning vart apanaget alltså de pengar 60 MSEK som kungahuset får varje år.
Enligt uppgift så kostar vargen ca 250 MSEK varje år.
Skulle det då inte vara befogat att reda ut vad pengarna som vargen kostar????
Om det är så att den kostar fyra gånger så mycket som det svenska kungahuset så är det väl minst sagt anmärkningsvärt.
Jag är inte utpräglad rojalist men för min del så kan vi gärna föra över varenda krona från vargen till kungahuset.

20. Idioti

2011-12-09 14:16

Både hon och hanen skulle ha skjutits bort för länge sedan om man vore rädd om generna...
Och varför har man inte gjort det lätt för sig genom att helt enkelt skjuta bort hannen på en gång då den i alla fall räknas som inavlad, på en gång de kom ihop? Antingen hade hon flyttat självmant eller så hade det varit oändligt mycket lättare att flytta henne ensam nu...Nej svaret är att de skiter fullständigt i hur DNA:t ser ut,det handlar bara om att spara så många vargar som möjligt
och bara ta bort eller flytta dom när ingen annan utväg finns,hur de ser ut genetiskt sett spelar ingen som helst roll i denna vargcirkus det är bara MÅNGA vargar som gäller...

19. Bevakning av denna operation

2011-12-09 14:16

Denna sövning och transport av varg skulle nu bevakas och dokumenteras från början till slut av exempelvis JoJ, eller någon med resurser och "ryggrad". För att verkligheten ska komma fram till beslutsfattarna och berörda myndigheter även till "allmänheten". Minuterna forskarna pratar om, från start till märkning med snöskoter och helikopter blir till timmar. Några positiva ord från forskarna och en film snutt på några sekunder där en var springer ut i friheten, men det finns mycket intressant där i mellan.

18. jaha då börjas de igen...

2011-12-09 13:28

Kostnaden för denna flytt är 600,000 per varg och efter som att de är två st så kommer kostnaden först att hamna på 1,2 miljoner, men sedan så kommer de ju att till komma en massa andra saker då som ska betalas. Nä dessa lekstugefasoner kan de sluta upp med för djuren kommer ju att gå tbx igen och frågan är vad det kommer att kosta? ... räcker det inte med att de redan nu kostar en djävla massa pengar som man kan lägga på annat en vargen ...

17. Flyttvarg

2011-12-09 13:28

Jag tror inte att flyttvarg är det bästa sättet att få en spridning av vargen, men eftersom man inte kunde acceptera en varg som själv sökt sitt revir i Kronobergsskogarna så är det kanske det näst bästa alternativet? Tycker det är tid att sluta med alla sagor om vargen och att ta en riktig diskussion om hur rovdjurspolitiken skall fungera för alla parter. Min uppfattning är att vi inte kan prata 0-vision och inte hur mycket rovdjur som helst. Någonstans där emellan bör man kunna hitta lösningar? Eller?

16. Kassakistan..

2011-12-09 13:28

har ingen botten. Skulle vara intressant vad denna vargtik har kostat och var sluträkningen är när den dag då vargtiken vandrat vidare till "äppeldalen". Att sedan vågmäta detta med den nytta vargtiken har genomfört under sitt levende så blundar även denne med emaljögon.

15. Forskarna slår ut med armarna...

2011-12-09 13:28

Konstigt!
Ledande personer inom Svenska Naturskyddsföreningens "vargtrojka" med Anders Bjärvall i spetsen slog redan 1980 fast att "erfarenheterna" hade visat att flytt av varg hade små chanser att lyckas. Flyttade vargar återvände alltid till det område som de hade flyttats ifrån. Redan då, alltså 1980, benämnde man det "homing".
Då inställer sig två intressanta frågor:
- Vilka erfarenheter av vargflyttar refererade man till, egna eller andras?
- Hur kan forskarna idag påstå sig veta mindre än SNF,s då ledande vargexperter, knutna till Projekt Varg, visste redan år 1980?

14. Skattepengar

2011-12-09 13:27

Jag vet inte om GG betalar så mycket i skatt så att det har någon betydelse. Jag har betalat ganska mycket skall under mina 40 arbetsår och jag betalar hellre mina skattepengar till att bevara vargen än till Carema och andra pengaslukare som suger ut skola och sjukvård. Tycker nog att det finns pengar för att bevara våra rovdjur i Sverige. Jag tycker man skall prata om var och hur mycket rovdjur det skall finnas. Rovdjuren skulle kanske kunna ge en del pengar i form av turism. Alla medel bör testas innan man pratar om 0-vision, vilket jag aldrig tycker att man skall göra!

13. hybrid

2011-12-09 13:27

hamnar denna varghund på mina marker så vet jag vad jag gör och sen får dom testa dna 8 generationer bakåt om så bara en promille hund i den så är det ingen varg

12. va skönt

2011-12-09 11:10

att vi är eu:s rikaste land som kan leka med pengarna medan vår statsminister försöker rädda ekonomin för alla andra länder

11. Löshundsjakten

2011-12-09 11:10

ifrågasätts av vargkramarna men när det kommer till helikopterjakt på varg så är det helt legalt, märkligt vad dessa hymlande vargkramare silar mygg och sväljer elefanter allt eftersom det passar dom i deras syfte att framföra vargens förträfflighet, men gemene man/kvinna börjar få upp ögonen vad det innebär att ha vargen inpå knutarna, en obehaglig upptäckt som vargkramarna snart kommer att ble varse om, kanske en del redan börjat märka om de nu mot all förman kan lossa lite på skygglapparna.
Denna flytt av dessa 2 vargar är väl djurplågeri om något varför hörs inget från alla organisationer/föreningar som säger sig värna om djurens väl, vi har staten som tillsyningsmyndighet som skall värna om djurens väl var finns dom nu, skrämande när allt vad heter djurens väl sätts helt åt sidan när det gäller vargen och de så kallade värdefulla vargarna

10. Eva #8

2011-12-09 11:10

DNA-test är redan utförd av Grimsö på denna tik, men fick enligt Naturvårdsverket endast gå 2 generationer bakåt för att kontrollera eventuell inkorsning av hund. Enligt forskare räknas varghybrider 4 generationer från det att ren varg och ren hund har korsats. Forskaren fick inte gå längre tillbaka i generationerna enligt uppdragsgivaren (Naturvårdsverket).

9. Observera Libergs ord...

2011-12-09 11:09

...när han ombads kommentera att vargkullarna nu är stora och alltså inte visar några tecken på inavelsdepression. De svenska vargarna verkar ha rensat ut besvärliga gener vilket är naturligt i en frilevande population. Något som David Mich påpekade vid Färna-konferensen (2002?). Det vore bättre att elda upp pengarna i ålderdomshemmens kaminer.
Alternativet är att flytta dem till Alhem i Skåne. Så kan vår gamle vargkramande riksåklagare få alla sina drömmar uppfyllda genom att sköta dem och se till att de uppför sig. Livnär sig på vildsvin och berikar landskapet med små gulliga kramgoa vargvalpar.

8. Djurplågeri??

2011-12-09 10:35

Med Stoners åsikt så förstår jag att det är omöjligt att vi ska komma överens i vargfrågan. Stoner har nog inte hört uttrycket att döden kom som en befriare. Nu vet vi i alla fall hur långt vargkramarna är villiga att gå. Om nu döden är det hemskaste Stoner kan tänka sig, så kan ett superstressat djur dö. Vargens liv går tydligen före allt annat. Men om man nu får tag i detta betydelsefulla djur, så vore det bra om det gjordes ett komplett DNA-test, för att se om det är hund inblandat i henne. Staten måste börja köra med öppna kort. Det finns många frågetecken när det gäller vargen i Sverige.

7. Vilken meningslös artikel.

2011-12-09 10:05

Ja, hon jagas och ja det tar tid, men hon lever ju efteråt. Att jämföra med när hon vid licens/skyddsjakt jagas på samma sätt minus helikopter och sedan dör.

Det är väl värre för vargen att dö? Eller...?

6. inte en varg

2011-12-09 09:28

Enligt ryska Vargexperter fins det inte gul variant av varg. det är en blandras med hund. Vad är det för färg på rysstiken??? Stämmer uppgifterna?

5. Stackars djur

2011-12-09 09:27

Är inte detta grovt djurplågeri om något. Denna stackars vargkrake har kommit i klorna på svenska inkompetenta politiker, och ännu mer inkompetenta tjänstemän. Vad har hon gjort för ont annat än följt sina instinkter? Uffe, Richard, Kerstin o andra kramare är detta ok tycker ni? Att djur plågas på detta vis...
Fy fan för denna sjuka vargpolitik. Kostnaden för detta spektakel hade dessutom räddat livet på tusentals barn i tredje världen, men vargen är väl viktigare antar jag.

4. När ska de sluta spela rysk roulette med våra skattepengar?

2011-12-09 09:27

Var går gränsen rent djuretiskt och när övergår det hela i djurplågeri?

Att jaga tiken med helikopter än en gång lär ju inte bli enkelt eftersom hon säkerligen inte förknippar rotorbladen med en trevlig händelse.
Jagas med helikopter först den ena vargen och sedan den andra måste ses som ett stressmoment utan dess like, sedan bedövning (IGEN för tikens del), flytt, människonärvaro, stress, ny plats, kanske konfrontationer med andra etablerade vargar-hur nu det slutar-trivs inte på platsen, vandra 60-100 mil "hem" igen för att åter stå på ruta ett??

Är det ens möjligt att försvara ur djuretisk synpunkt?
Vad kostar ett sådant kalas, dels rent ekonomiskt men också ur den synpunkten att "vanligt folk" börjar ogilla att denna cirkus inte föregås med en demokratisk process där de som drabbas faktiskt får komma till tals och att man tar hänsyn till de negativa konsekvenser en utsättning av varg för med sig?

Är det rimligt att med alla medel och till vilket pris som helst bevara ett djur som inte ens är utrotningshotat i vår värld?

3. Bedrövligt

2011-12-09 09:26

Slöseri med skattemedel och djurplågeri. Kanske skulle köpa lite extra gott till alla inom vården för pengarna i stället.

2. Kosta?

2011-12-09 09:26

Å vad skall allt detta kosta tro? Flera hundratusen !! För ett fullkomligt osäkert resultat, med våra pengar. Jag vill använda smutsiga svordomar i kursiva versaler Grrrrr @€&@)(;<^^%><^

1. Examensprov

2011-12-09 09:26

Nu står svensk rovdjurspolitik, när det gäller varg, inför sitt examensprov. Ska ''Projekt varg'' lyckas eller misslyckas. Skillnaden mot för 35 år sedan är att nu kan hela Sverige följa hela ''tokprojektet''. Detta blir en avancerad ''jakt'', men lyckas den, så vet vi att det blir inga som helst problem med att få bort vargar som har människans djur på sin favoritmeny. Men det är klart, länsstyrelserna prioriterar väl var man satsar på helikopterresurserna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB