• Allmogejakt

Dalarnas älgar ska bli äldre

AktuelltPublicerad: 2011-12-16 13:47

I Dalarna ska medelåldern på älgstammen höjas för att få en bättre kvalitet på älgstammen med större tjurar. Det ska ske genom att fler kalvar skjuts. I områden med liten andel tjurar ska tjuravskjutningen minskas.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade om den övergripande målsättningen för älgförvaltningen i Dalarna vid sitt senaste möte.
– Målsättningen är att vi ska få fram en bättre kvalité på älgstammen, säger Jonas Bergman, viltförvaltningsutvecklare vid länsstyrelsen.
Han menar att genom att arbeta för att få en jämnare könsfördelning hos de vuxna djuren, så att det finns fler tjurar, kommer korna att bli betäckta tidigare på säsongen.

Det blir för små älgar
– Det kan skilja tre veckor på när korna betäcks. Eftersom en kalv växer med ett kilo om dagen blir viktskillnaden 21 kilo mellan den kalv som föds tidigt på säsongen jämfört med den som föds tre veckor senare. Den sent födda kalven kommer aldrig ikapp utan fortsätter att vara liten hela livet, kommenterar Jonas Bergman.
Han menar att äldre tjurar sätter korna i brunst tidigare.
– Genom att skjuta större andel kalvar tar vi av räntan och inte av kapitalet. Vi ska inte ha så mycket kalvar i vinterstammen för att minska betesskadorna, säger han.
Efter årsskiftet, då den nya älgförvaltningen börjar gälla, ska personerna som ska sitta älgförvaltningsgrupperna gå en utbildning som tagits fram av SLU.
Under våren ska det även tas fram arealgränser för licensområdena.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Herre gud

2011-12-22 09:22

Vilka älgar? jagar runt Orsa. Där är det så gott som slut med älg. Bara varg ,lo och björn. Men det är ju så NV vill ha det.

22. Åberg

2011-12-21 08:41

Tror inte vargarnas diet har någonting med det här att göra: De äter nog bara största möjliga byte, med minsta möjliga ansträngning -som rovdjur har gjort i alla tider.

21. Åberg

2011-12-21 08:41

Enligt "Bergmans lag", som säger att stora djur är bättre anpassade till kallt klimat och mindre djur bättre till varmare (arktisk älg är större än manchurisk o.s.v.), borde vi väl med dagens klimatändring mot ett varmare klimat, få fram en stam av mindre älgar. Alltså freda oxar med mindre horn och sent födda kalvar, eller?

20. Mats Johansson

2011-12-20 10:44

Undrar om herr Bergman sett en elefant någon gång....skämt åsido så tror jag inte vargarnas diet har ändrats p.g.a. klimatet ännu, så det var nog ingen vidare bra ide.

19. Åberg

2011-12-20 08:55

Enligt "Bergmans lag", som säger att stora djur är bättre anpassade till kallt klimat och mindre djur bättre till varmare (arktisk älg är större än manchurisk o.s.v.), borde vi väl med dagens klimatändring mot ett varmare klimat, få fram en stam av mindre älgar. Alltså freda oxar med mindre horn och sent födda kalvar, eller?

18. Mats Johansson

2011-12-20 08:38

"Det är naturen själv som plockar ut dom bäst anpassade" skrev du och naturligtvis har du rätt i det, men då gäller det att vi i våran jakt lär oss att hamna så nära detta som möjligt och det betyder i korthet att försöka göra samma naturliga urval som dom stora rovdjuren skulle ha gjort, alltså mest kalv och ettåringar och inga tjurar alls i sin bästa ålder, så långt det nu är möjligt att bedöma.

17. Bättre kvalitet?

2011-12-19 17:43

För det första bör man väl bestämma om man vill ha upp eller minska älgstammen.Enligt klassisk älgförvaltning sparar man kor om man vill ha mer älg och sparar mer tjurar när man vill ha ner stammen.
Vad menar man med bättre kvalitet? Är en älgstam med mycket kalv,sämre kvalitet? Även om medelåldern då sjunker. Är en tung kalv av bättre kvalitet än en lättare? Är en tjur med mycket taggar av bättre kvalitet än en pinntjur? Säger vem?
Normalt sett ser man inte på djur på detta sätt. Vi betraktar inte t.ex. ekorrar som att den med störst svans är av bättre kvalitet än en med mindre svans. Det är naturen själv som plockar ut dom bäst anpassade, inte mänskliga tyckanden.

16. Karl-Olof

2011-12-18 20:16

Vad skönt att äntligen se ett någorlunda sansat inlägg här, mitt i det fanatiska varghatet och jag tycker också det är ett bra initiativ, som ju borde gälla i hela landet, även om jag lite också kan hålla med en del här om att vargtätheten antagligen är för stor på en del håll för att älgstammen skall kunna restaureras med framgång.

15. Större?

2011-12-17 14:51

"Ska bli större" . Ja men vargarna kommer ju då att öka ytterligare i antal och markägarna förlorar som vanligt. EU HAR MAKTEN I VÅRT LAND! VILL VI HA DET SÅ? Man blir för...DIKTATUR.

14. Dalarnas älgar ska bli äldre

2011-12-17 11:10

Jag tycker att detta är ett bra initiativ från en seriös jagarkår. Älgens goda "blod" skall återskapas efter lång tid av troféjakt. För att få slut på den troféjakt som nu råder bör regeringen ta ställning till hur danska och tyska jägare skall få förhålla sig i den svenska naturen. Enligt min mening bör jakt i den svenska naturen ha restriktioner för vad utländska troféjägare får skjuta. Det är dessa som utarmar den svenska älgstammen och det är väldigt tråkigt för älgstammen och de svenska jägarna. Troféjakt höjer dessutom kostnaderna för jaktarrendena vilket gör att de svenska jägarna knappast får råd att jaga samtidigt som älgstammen degenereras. Rovdjuren och de svenska jägarna klarar gott av att sköta den svenska älgstammen och få den att bli starkare rent hälsomässigt. Tack för att frågan nu ligger på bordet.

13. Men tilldelningen för rovdjuren då?

2011-12-17 09:22

Med den plan som beskrivs är risken överhängande att kollapsen av älgstammen kommer snabbare än nödvändigt. Stora delar av Dalarna har ju problem med föryngringen pga. rovdjuren. Det lär ju inte bli bättre med 50+ % kalvavskjutning. Snart nog består älgstammen av övervägande returkor och returtjurar och då är kollapsen nära. Hur många taggar har en returtjur och hur ser du att det är en returko innan du skjuter? Annars vore den bästa metoden att inreikta jakten på dessa för att säkra återväxten och föryngringen.

12. Sssss

2011-12-17 09:22

Tala för guds skull inte om för Bergman att det finns septemberjakt från Siljan upp till finska gränsen och hur det fungerar.

11. Får de hålla på

2011-12-17 09:22

tillräckligt länge de som tror sig förstå var felet ligger skall de väl snart även kvotera lika stor andel tuppar som hönor i hönsgårdarna...eller baggar som tackor i fårhagen...

10. Skar Dalarnas vargar bli äldre

2011-12-17 09:22

Hur många tror att vi ska kunna reglera det med jakt. Vargarna kommer att sköta allt. Enligt rovdjursföreningen. UFFE Stridsberg har svaret...

9. Gnällande

2011-12-17 09:21

Väntar på ett positivt svar från annat än vargutrotning av er här, men det spelar ingen roll, bitterhet och misstro på allt, inte ens älgarna går fria från ert missnöje och gnäll....

8. Vilken kalv?

2011-12-17 09:20

Vi har inte sett en kalv på de senaste 5 åren. En av våra hundkarlar hittade ett kalvspår men efter en kol 14 analys visade sig det vara från 2001. Ni kan tänka er vad Ronja (vår älghund) blev exalterad. Varken SÅS eller Norrfalk har en aning om hur det ser ut i Dalarnas skogar. Våra "sponsorer" i regeringen kä..ngen Ek och fantomen Eskilsson som predikar för "matland Sverig" har inget jobb 2014, jo vänta vargkramarn tar emot dem. De agerar som "betahannen" i vargflocken, slickar alfaparet i mungiporna och rullar sig i deras urin. Fyvad de luktar illa av dessa myndighetspersoner. JAG ska lägga all energi på att Naturdemokraterna finns i riksdagen 2014.

7. Älgförvaltning mot ny katastrof

2011-12-17 09:20

Enligt Sveriges, ja kanske världens främsta älgforskare, Torolf Winqvist, är den optimala fördelningen av tjur/ko i vinterstam 1/4. Denna fördelning genererade >50% reproduktion och möjliggör ett högt jaktuttag med minimal vinterstam och låg skadefrekvens på tallföryngringar.

Lst Dalarna förespråkar nu en modell som antingen kraftigt sänker reproduktionen eller kraftigt ökar vinterstammen med påföljande ökande skadebild på tallungskogar.

Samtidigt förespråkar Lst Dalarna, enligt intervju med Maria Norrfalk, att älgtilldelning ska ta hänsyn till förekomst av stora rovdjur.

Således ska älgstammen i fortsättningen optimeras för att föda varg och björn och vid ett eventuellt utrymme kan det bli tilldelning för jakt.

Vi som jagat under ett antal decennier minns en älgförvaltning utan kontroll när licensjakt infördes med den stora älgexplosionen som resultat under senare delen av 70-talet och första halvan av 80-talet. Nu är länstyrelsen beredd att med "forskare" från Stockholms Universitet som referens åter ge sig in i nya experiment.

Det är dags att skrota VFD och ta bort ansvaret från länsstyrelserna för svensk viltförvaltning.

6. Älgarna kommer bara bli äldre å färre

2011-12-17 09:20

Med tanke på att rådande situation vad gäller VARG och björn har vi i stort sett inga kalvar över huvudtaget. Det innebär att de älgarna som lever i dag bara blir äldre och färre då det inte kommer några yngre underifrån. Med annat ord, Vi kan spara vad vi vill situationen kommer bara bli markant mycket sämre!!

5. Hoppas andra följer efter

2011-12-17 09:19

Efter att ha läst om Dalarnas viltförvaltningsdelegations målsättning, så hoppas jag att andra länsdelegationer följer efter. Naturligtvis ska en älgstam i balans ha en högre medelålder och ha fler tjurar. Den högre medelåldern är lösningen på de problem älgarna åstadkommer under vintern. Produktivare älgar kan vara färre med samma produktion. Ekvationen är enkel men den ställer krav på jägarkåren. Det är ett krav som många jägare vill slippa.

4. jaha

2011-12-16 16:58

då är ju frågan hur det ska gå till det finns ju knappt nå kalv i dalarna av någon konstig anledning

3. Vad är bra kvalitet på älgstammen?

2011-12-16 16:19

Den frågan är enkel att besvara och väl känd. Beroende på vad man önskar använder man sig av olika avskjutningsmodeller. Fler tjurar är vägen som betyder reducerad älgstam med färre skottillfällen, mindre antal i avskjutning och färre kg kött.
Lär av Jämtland, här spar vi kor. Tack vare det har vi fortfarande skapligt med älg, välväxta älgar, 20-taggare och för sent födda kalvar är sällsynta. Jag gissar en vinterstam med 30 % tjur och 70 % kor är optimalt.

2. Blekinge har provat samma modell

2011-12-16 16:19

Vi startade säsongen 2005-06 och trodde att vi skulle reparera en sönderskjuten stam på kort tid. Under de första åren fälldes nästan inga vuxna djur. Ett stort antal kalvar fälldes för att inte stammen skulle öka i antal och ge för stora skogsskador. Från att snittåldern på tjurarna var drygt ett år kunde vi snart se många fina skovelturar. Fler kor kom in i högreproduktiv ålder men vi såg inte så stor ökning i reproduktion och kalvvikter som vi hade räknat med de första åren. Vi har 85 % av länets areal anslutna till älgskötselområden. Därmed hade vi verktygen att förändra tilldelningarna under pågående jakt säsong när vi väl började lätta på restriktionerna på jakt av vuxna djur. Ska Länsstyrelsen i Dalarna tilldela älgar för hela säsongen och jägarna fäller för många 5-8-åriga "kvigor" ödeläggs arbetet snabbt. Problemet är inte att bygga upp stammen utan att hitta en bra tilldelningsmodell när uppbyggnaden är klar.

1. Älgförvaltningen

2011-12-16 15:18

Undrar om man på SLU vet vad som är bäst för vår älgstam. Sådana experiment har vi sett förr som ej slagit så väl ut. Ju fler akademiska tjänstehjon som lägger sig i desto sämre bli det. Dessutom blir jakten så dyr att det nog bara är A Borg och slika personer som har råd att jaga. Vi få se men nog tror jag att det skiter sig efter ett tag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB