• Allmogejakt

Dalauppror i Jägareförbundet

AktuelltPublicerad: 2008-03-11 12:07

Förbundsbasen i Jägareförbundet är i blåsväder efter ett uttalande om vargar och älgstammens storlek i Dalarna. Dessutom har förslaget till en ny rovdjurspolicy och en ”uppförandekod” skapat ett dalauppror inom Jägareförbundet.

Företrädare för Jägareförbundet i Dalarna är mycket kritiska till förbundets ordförande Torsten Mörner.
Vid ett årsmöte för Jägareförbundet i Upplands-Bro den 14 februari blev det en diskussion om älgförvaltning och rovdjur.
Krister Pettersson från Kungsängen berättade att i Dalarna fanns knappt någon jaktbar älgstam kvar på grund av vargarna.
– Torsten Mörners svar på detta var direkt att det var skogsbolagen och dalajägarna som var orsak till problemet med den dåliga älgstammen, inte vargen, kommenterar Krister Pettersson.
– Jag har pratat med jägare som var där och de hörde samma svar som jag, tillägger han.

”Mer komplicerat än så”
Torsten Mörner förklarar att han svarade att frågan är mer komplicerad än så.
– Dels kraven från skogsindustrin om att minska älgstammen till mycket låga nivåer, dels att jägarna av olika orsaker inte lyckats förvalta älgstammen på det bästa sättet, kommenterar Torsten Mörner.
– Jag beklagar om jag uttryckt mig oklart och Krister uppfattat det som jag sagt att den höga koncentrationen av varg i Dalarna inte är ett problem. Jägareförbundet anser att det är en orimligt hög koncentration av rovdjur i Mellansverige, tillägger Jägareförbundets bas.
Dalajägarna säger i en skrivelse att de anser uttalandena vid årsmötet är mycket upprörande och inte värdiga en ordförande för Svenska Jägareförbundet.

Stora brister i rovdjurspolicyn
Jägareförbundet i Dalarna har också riktad hård kritik mot den övriga centrala ledningen. Det gäller dels förslaget till en ny rovdjurspolicy från förbundsledningen, dels ett förslag om en uppförandekod för alla medarbetare och förtroendevalda.
Vice ordföranden i Dalarna Lars-Erik Kalles säger att bristerna i rovdjurspolicyn är för stora och saknar en helhetssyn på rovdjursproblemen. Till exempel borde fäbodbrukarnas problem tas upp, anser han.

Vill sätta munkavle på kritiker
Jägareförbundet i Dalarna hävdar även att en rovdjursmotion från Rättvikskretsen har ”steriliserats” av förbundsledningen, som tagit bort känsliga avsnitt.
Uppförandekoden uppfattar Dala-styrelsen som ett ”oblygt försök” att sätta munkavle på medlemmar och medarbetare.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Devil

2008-03-24 15:42

Är informera detsamma som att skrämmas? Dessutom vågar man ju inte annat än att hålla med. Annars har man ju däcken sönderskurna nästa morgon.

23. Busen

2008-03-18 09:04

Om det är Jägareförbundets mening att det är framåtsträvande att
urholka den svenska jakten med löshund så är jag om möjligt änmer glad att jag gått ur...

22. tysk...

2008-03-17 09:11

Jo jag accepterar det, och tack så slipper vi ännu en bakåtsträvare.

21. Roslagsmormor - Klintberg

2008-03-17 09:10

Först så är det så att brott är preskriberade efter en begränsad tid, den varg som stals av någon anställd på SVA innan den blev obducerad stals i början av 80-talet, således för 25 år sedan. Jag fick uppgifterna förra året. Således är det knappast mågon mening att polisanmäla händelsen.
Nästa bekymmer är att den tidens politiker som i Nordiska rådet beslutat om att vargar skulle leva i Värmland, Dalarna och angränsande områden i Norge knappast skulle gå att komma åt genom polisanmälan i dag men inte heller när det begav sig. Systemets toppar bestämmer som bekant även över polisen.
Det som däremot kan vara mer intressant är att titta på nyligen inplanterade vargar. Här är knappast den gamla makteliten inblandad, i stället motiveras lämpliga fanatiker genom att aktivt påstå att vargstammen är inavlad. Som ni känner väl till har dessa organisationer gott om pengar som gåvor från motiverade välgörare. Det ni också känner väl till är att Naturvårdsverket i slutet av 90-talet ändrade lagen så det inte längre skulle vara olagligt att plantera in vargar i Sverige. Man bara undrar varför. Kanske för att de välmotiverade entusiasterna skulle våga. Ni känner också till att det i Finland är fullt lagligt för en var att föda upp vargar för försäljning och att vargar dessutom enkelt kan föras över den ryska gränsen. Landsmännen finns ju på ryska sidan i den del av Karelen som förlorades efter kriget. Vem där skulle inte vilja tjäna 100 000 svart? Hur kom Ringvattenvargen hit? Varför skapade den revir mitt i en by? Ni kanske kan svara?

20. Devil...

2008-03-14 13:20

...varför blir du så sur över att någon kräver bevis? Det kan ju inte vara så svårt att få fram de där bevisen om utsättningarna gått till som det sägs, med hundratals eller tusentals människor inblandade från alla våra myndigheter, djurparker och till och med Jägareförbundet. Ingen av alla dessa skulle ha lämnat något spår alltså? Troligt…

19. Busen

2008-03-14 13:19

Vi vill inte ha varg, och vi ogillar Jägareförbundets agerande i rovdjurspolitiken. Därför lämnar vi dem. Det är inte mycket du kan göra åt det, så acceptera det du.

18. Bevis, bevis och bevis?

2008-03-14 12:17

Gnäll, gnäll och gnäll. Är det de ända orden ni rovdjursförespråkare kan kläcka ur er? För oss riktiga jägare räcker det med att se den landsbygd, den skog och den åkermark vi och våra förfäder odlat och vårdat under lång tid våldtas av vargen.
Vi får våra jakthundar, tam- och husdjur ihjälbitna och illa sargade av vargen. Vi får se våra viltstammar kraftigt reducerade och vår jakt tagen ifrån oss. Vi får leva med en rädsla för våra barn och även själva att vistas ute i skog och mark, framför allt under dygnets mörka timmar. Vi får se oss förlöjligade, utskrattade av bättre vetande stadsbor med flera.
Detta är bevis nog för det fatala misslyckande för svensk rovdjurspolitik och Svenska Jägareförbundet, ett förbund som skall företräda oss jägare. Vi skall fortsätt gnälla allt högljuddare!
Jag manar än en gång till att informera och prata med jaktvänner, jaktlag, grannar och glesbygdsbor om vad Jägareförbundet och övriga rovdjursbeslutande myndigheter åstadkommit och vill åstadkomma för oss i framtiden.
Jag uppmanar till att lämna eller påverka de förbund och politiska partier som inte företräder våra åsikter och erfarenheter.

17. Gnäll

2008-03-14 10:03

Det gnälls då en j-la massa!
Vargen finns, acceptera.
Älgstammen har blivit fel beskattad, acceptera.
Det går inte att drälla med hundar hur som helst i skogen, acceptera.
Världen förändras, acceptera.
Eller stå kvar i garderoben och gnäll!
Den värld vi hade i går kommer aldrig igen acceptera.
En stor eloge till nya styrelsen som vaknat och upptäckt att vi lever på 2000-talet.
Vi jägare kommer att möta många nya förändringar, tro mig. Var med i förändringen eller på med ögonbindeln igen och fortsätt gnälla.

16. Campesino

2008-03-14 10:02

Enligt uppgift lär kvarlevorna av vargen numera finnas på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Ettårig frisk hanvarg.
Varifrån kommer det att den försvann? Kan det vara någon variant av ”viskningsleken”?

15. Campesino!

2008-03-14 10:02

Varför går du inte till polisen med dina uppgifter?
Du är ju så säker på hur allt har gått till, så jag utgår från att du har någon form av bevis. Dessutom är det olagligt att skydda brottslingar, vilket du ju gör om du inte berättat det du vet för polisen.

14. Jägareförbundets styrelse...

2008-03-13 15:29

...tänker inte på jägarnas bästa utan på Jägareförbundets styrelses bästa. Så är det bara. Precis som Campesino säger blir det etter värre med Mörner som ordförande. Det har han redan bevisat.

13. Varg i Västerbotten

2008-03-13 09:06

Instämmer helt i vad som skrivs om Svenska Jägareförbundets ställningstagande i rovdjurfrågorna.
Förbundsledningen beslutade 2005 att 1-2 vargyngringar per år kan accepteras i Norrlandslänen. Ett beslut som inte har någon förankring i Norrlandslänens medlemskår.
Vårvinterns heta vargdebatt har tydligt visat var Svenska Jägareförbundet står, det vill säga - man förordar varg, vargetableringar och föryngringar. Att vi har en rennäring och en relativt bra viltstam som kommer att åsamkas stora skador av varg tycks inte bekomma jägareförbundet nämnvärt. Man vill inte ta lärdom av det elände som ni i varglänen under många år drabbats av.
Naturligtvis är Svenska Jägarförbundet mycket mån om av att behålla miljonerna från staten till det "allmänna uppdraget".
En fråga som regeringen bör uppmärksamma är:
- Har Svenska Jägareförbundet i samråd med Naturvårdsverket och länsstyrelserna vårdat det allmänna uppdraget i varglänen på ett bra sätt?
Svaret är: -NEJ.
Vad har man åstadkommit? Jo, en överetablerad rovdjurstam, en stark inavlad vargstam som visar på oacceptabla defekter, raserade viltstammar och stora skadeverkningar på tamdjur, stora jaktliga resursförluster, samt oöverskådliga kostnader för samhällets skattebetalare.
Här i Västerbotten säger Jägareförbundets ledning att vi ska visa solidaritet med er i varglänen. Självklart är det så att vi vill visa solidaritet med er jägare och befolkning som drabbats. Men att visa solidaritet med Jägareförbundet, Naturvårdsverket och länsstyrelsens målsättning med etablering av varg i Norrlandslänen lär nog bli svårt, med tanke på hur det har gått för er i varglänen.
Rovdjursföreningen och Svenska Naturvårdsföreningen gör inte saken bättre med sin vilseledande information i skolor och till allmänhet om rovdjurens förträfflighet.
Som medlem i Svenska Jägareförbundet sedan 40-år tillbaka tar jag med flera av oss en allvarlig funderare om fortsatt medlemskap i Svenska Jägareförbundet.
Helt klart ska beslutande myndigheter och Svenska Jägareförbundet visa på och åtgärda en kraftig reducering av vargstammen i varglänen, innan vi i Norrlandslänen ska finna ett förtroende för Svenska Jägareförbundet och de rovdjursbeslutande myndigheterna.

12. Kjellegnälle

2008-03-13 08:58

Jag gnällde inte, jag kom med ett gott råd. Fundera på det istället.

11. Jag visste att det skulle bli problem med Mörner

2008-03-13 08:58

Jag var med i SJF men lämnade förbundet när det framgick att dåvarande förbundsledning medverkat i återinförandet av vargar. Tidigare hade SJF Ove Wiktorin som ordförande. Han gjorde ett bra jobb och stod på jägarnas sida. Wiktorin försökte få ordning på den lokalt överetablerade rovdjursstammen. Dåvarande regeringen straffade honom genom att halvera bidraget till SJF.
Slutligen gav regeringen med sig och SJF fick en del av de kvarvarande pengarna.
Hur var det då med de stora skogsbolagen och Skogsstyrelsen som medverkat till införandet av vargarna för att rädda skogsplanteringarna? Jag har hört rykten om att dessa ville bli av med Wiktorin och få någon medlöpare som i stället arbetade för vargar som äter upp älgen. Frågan är hur involverad Mörner var i Projekt Varg.
Det som är känt är att kollegan veterinär Röken från Kolmården varit delaktig i Projekt Varg, vars mål varit att återinplantera vargar i Värmland, Dalarna och angränsande områden i Norge. Röken tatuerade de vargar som föddes upp i projektets regi för utsättning. Flera vargar som kom in till SVA där Mörner arbetar försvann. Bland annat kördes en bildödad varg av polisen till till SVA. Den skulle obduceras dagen efter och låstes in i ett obduktionsrum. Endast två personer hade nyckel till obduktionsrummet. Vargen var stulen på morgonen när den skulle obduceras. Uppgifterna kommer från professor Karl Borg som var ansvarig för patologen. Frågor har ställts till Mörner om detta utan att något svar erhållits.
Problemet med SJF är dess organisation där förbundsledningen utses bland makteliten. Målet för SJFs ledning blir därmed att företräda staten och skogsbolagen medan jägarna blir systemets lydiga redskap. SJF borde förändras så kretsarnas medlemmar får möjlighet att påverka valet av dess företrädare. Sker inte detta har inte SJF något berättigande.

10. Svag älgstam

2008-03-12 16:28

Problemet med älgstammen finns lika mycket på andra platser, med eller utan varg.
Vargen vill alla ha åsikter om, men det saknas debatt om hur vi kan återupprätta älgstammen. Det är ju vår avskjutning som är helt avgörande för älgstammens utveckling.
Idag skjuter vi först kalv och sedan ensam ko. Gamla kor eller gallkor klarar sig då, de inte vandrar lika mycket och har fått lite erfarenhet. Det blir bara gamla tantkossor kvar. Viltstängsel och stora vägar skär av vandringsstråken. Ja, det finns mycket annat att diskutera, när det gäller älg.

9. Vem är gnälligast?

2008-03-12 11:37

Jag bara undrar? De som gnäller, eller de som gnäller på de som gnäller? Fundera på det du Anonym.

8. Men hallå!

2008-03-12 08:51

Vad är det med er?! Ni måste vara den gnälligaste gruppering av människor som lever i Sverige. Jaga och var glada istället.

7. Sprider sig!

2008-03-12 08:51

Hög tid att sprida dalaupproret vidare över Svea rike. Många är vi som lämnat SJF i protest mot deras förda rovdjurpolicy och många fler lär det bli. Vi skall upplysa våra jaktlag och jaktvänner om den förvaltning SJF vill ha beträffande varg och fråga om dom delar den. Många jag pratat med har ingen aning om att SJF varit delaktiga i återinförandet av varg, att de förespråkar en stam på 15 föryngringar med dess luddiga och godtyckliga beräkningssätt. Se http://www.jagareforbundet.se/fran_sjf/skrivelserochre/handlingsplanfo.asp En handlingsplan som skall revideras under år 2008. Skall vi gissa på 20 föryngringar istället för 15?
Var är protesterna från SJF mot de län där handlingsplanen sprängts för länge sedan beträffande max antal föryngringar? Hur går det med SJF:s kortsiktiga målsättning från 2005?
- minska tätheten i områden med stora koncentrationer av varg,
- minska problemen i områden där varg orsakar skador eller andra olägenheter,
- säkerställa acceptabla möjligheter till traditionell jakt med hund i vargrevir,
- bidra till ökad skygghet för människor,
- förhindra sociala konflikter.
Men om någon norrlänning piper om varg så skall han genast ”rätta in sig i ledet” och er plan skall följas till punkt och pricka, hur skall ni ha det SJF?

6. Jägareförbundet

2008-03-11 16:37

Med full förståelse för ett Dala-uppror så är det precis detta som skulle komma att ske förr eller senare. En situation där en förbundsordförande inte kan stå upp för medlemmarnas åsikter då han måste ta ställning mot de som finaniserar verksamheten.
Dags att ta ställning för vilken organisation som jag som enskid jägare vill tillhöra.
Alternativet är ett tydligare ledarskap där den infekterade rovdjursfrågan inte sopas under mattan utan där en tydlig markering görs mot myndigheter och regering, men det finns ett bättre alternativ och det är att i nuvarande läge byta organisation.

Torsten Mörners uttalande om hur älgstammen skötts i Dalarna tyder på okunnighet utan någon som helst grund, samtidigt som Dalarnas länsstyrelse är starkt inblandad i förvaltningsfrågorna ej ifrågasätts.
Nej, med en ordförande som ej tar reda på den krassa verkligheten i de områden där rovdjurspopulationen krossar viltstammarna och där jägarna tagit hänsyn till skogsskador under flera år så är ett uppror på sin plats.
En uppmaning till er som inte bor, jagar, verkar och är markägare i Dalarna och andra län där rovdjuren tydligen får bli hur många som helst. Tag lärdom!

5. Jag har också lämnat Jägareförbudet...

2008-03-11 15:20

Det finns vissa årtal som vi svenska jägare ska lägga på minnet. 1973, 1993-94, 2007 och 2008.
Först inplantering av varg, sedan förbudet mot blyanvändning, där Jägareförbundet tittade på våra danska jägarkollegor. Sedan införande av licensjakt på allt vilt, även rådjur och svin. Sedan detta som är i blåsväder nu...

4. Jag har redan lämnat Jägareförbundet

2008-03-11 14:20

Men nya försök att värva mig igen görs, med brev och erbjudanden. De bränner nog mycket pengar på porto på alla som går ur.

3. Medlemmar skall inte lägga sig i.

2008-03-11 13:22

Jag har en klar personlig uppfattning att medlemmarna i Jägarförbundet enbart skall förvänta sig tre saker, en räkning en gång om året, en tidning och en dekal till bilen. I övrigt styrs allt av en liten klick som inte tolererar andra åsikter än de "passande". Lever förbundet på bidrag och ersättning för uppdrag från staten får man välja om man vill bita den hand som föder eller offra en grupp missnöjda medlemmar.

2. Vad...

2008-03-11 13:22

...förväntar medlemmarna sig egentligen av ett förbund som varit med att återinplantera vargen i Sverige? Gå ur och visa att ni inte godtar den rovdjurspolitik som Jägareförbundet företräder.

1. Nu kommer Jägarnas Riksförbund...

2008-03-11 13:21

...att få mer medlemmar! Välkomna till ett fint förbund som står för jägarkåren på gräsrotsnivå!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons