• Allmogejakt

Därför hotar inte jakt vargstammen

AktuelltPublicerad: 2010-01-08 19:26

Vargforskaren Olof Liberg medverkade under fredagen i radioprogrammet Studio Ett i P1. Han förklarade bland annat varför årets licensjakt på varg inte är något hot mot vargstammen.

Länken:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Jörgen Bergmark

2010-01-13 12:26

Inaveln inom fjällrävspopulationen är i högsta grad ett problem.
Man arbetar med detta inom projekt Fjällräv SEFALO, som är ett samarbete mellan universitet, myndigheter och naturvårdsorganisationer i Sverige, Finland och Norge.
Den sköra fjällrävstammen är inom fjällkedjan uppdelad i 4 genetiskt skilda populationer med lågt inbördes utbyte. Man ser tecken på inavelsdepression bl.a. i form av låga kullstorlekar. Läs gärna Lova Daléns avhandling från 2005 som närmare belyser problematiken.
Ett åtgärdsprogram för att rädda fjällräven finns och bedrivs och där diskuteras bl.a omflyttning och inplantering för att öka den genetiska variationen i stammen.

16. Falco

2010-01-12 23:21

Varför är inavel inget problem för fjällräven? Jag har aldrig hört någon oroa sig för den frågan. Min fråga är uppriktig och inte retorisk. Jag menar, fjällräven är ju hotad globalt sett till skillnad från vargen vad jag förstår.

15. Anders i Vargland

2010-01-12 17:17

Absolut, det är forskare Du skall lyssna till och de kan alla bekräfta de genetiska problem vargstammen dras med. Hör med vem Du vill av dem. Den genetiska situationen är ju ytterst väldokumenterad.

14. Vad finns de genetiska problemen, Falco?

2010-01-12 16:23

Enligt SVA har man sedan 1977 obducerat 120 svenska vargar, av dem har mellan 5-10% haft skador som skulle kunna vara genetiskt betingade, men om det verkligen är så kan INGEN veta för dagen enligt deras veterinärer.
Som vi också sett har de senaste vargarna som skjutits och obducerats efter den exenplariskt genomförda jakten varit vid gott hull och varit friska, också enligt SVA, man säjer också att det kan vara ett tecken på en frisk vargstam därför att den ökar så stadigt och fort (ca 19% om året) de senaste 5 åren.
Fast vargstammen är inavlad finns alltså inga som helst bevis att det varit till nackdel för stammen enligt forskarna, bara enligt SRF med flera amatörer, jag lyssnar hellre på forskarna än Falco i alla fall.

13. Calle Seleborg

2010-01-11 10:32

Det är inte särskilt meningsfullt att besvara den typen av infantila frågor. Det brukar nämligen endast leda till en meningslös orgie i ordklyveri från motdebattören. Läs istället det jag skrivit en gång till.

12. Falco

2010-01-10 21:18

Och vilken populationsgenetiker kan ge ett exempel på en population som dött ut pga inavel i en för arten lämplig miljö.
Och vilken populationsgenetiker kan förklara att vi klarade oss utomordentligt bra i 150 år utan varg. Enstaka kräk räknas inte.

11. Tyskterrier

2010-01-10 16:56

Vad är problemet? Diskuterar Du av ren skrivklåda eller har Du verkligen läst och förstått det jag skrivit?
Det jag anfört är ju fullständigt okontroversiellt och kan vidimeras av samtliga populationsgenetiker.

10. Detta Falco...

2010-01-10 14:57

...är din inställning och tro, och du får gärna ha den. Försök dock inte intala folk att detta är sanningen då t.om genexperterna är oense... själv är jag böjd att hålla med den falang som anser att 150 individer
räcker gott och väl med någon enstaka ny invandrare vart femte år för att hålla stammen frisk.
Helst av allt hade jag dom dock inte alls... men det är en annan diskussion...

9. Tyskterrier

2010-01-10 13:34

Om vi nu skall ägna åt oss klargöranden så kan vi fortsätta spinna på den tråden.
Att, som Du tydligen anser, endast ha överlevnad för en inavlad population som mål för viltvårdsarbetet är i mitt tycke att ha en alltför låg ambitionsnivå.
För vargstammens del finns två alternativ. Endera släppa upp populationsnivån ordentligt så att gendriften kan göra sej gällande eller hålla en begränsad population med kontinuerligt inflöde av obesläktade individer.
Ska vi behålla nivån vid 200 individer är det därför av vikt att snabbt få in nya gener i de revir där nu färäldradjur skjutits.

8. Annika

2010-01-10 02:16

Jag vill inte "inplantera" jag vill ha bort vargen helt,tycker att det finns nog av dom i resten av världen....Det finns andra djur som man kan lägga energi och pengar på att rädda.Jag fattar inte varför just varg är så viktig,förklara det för mig????Då kan ju lika mårdhunden få leva den kommer ju från samma håll....

7. Falco

2010-01-10 02:16

Låt oss för en gångs skull klargöra att
det inte har med "vår" vargs överlevnad att göra om de är för få eller inte.
Möjligen har det med friskheten att göra och definitivt med möjligheten att fortfarande vara en del av den stora ryska populationen med dess gener.
Överleva kommer den att göra trots en än mindre population troligen också mycket friskare än vad belackarna gör gällande.
Huvudparten av alla hundar i nordeuropa är trots allt friska,även om en del problem finns,och dessa alla hundar oavsett ras, härstammar från endast sex olika vargindivider...
Antalet vargar som behövs för att säkerställa vargen i Sverige som samma varg diskuteras flitigt av forskare, allt från 150 till 1000-tals
hävdas behövs till detta.Men att den skall dö ut alldeles på grund av inavel...nejdu,det kan du glömma...

6. Förutsatt att...

2010-01-09 11:18

Det Liberg faktiskt säger, angående förutsättningen för vargstammens livskraft, måste ändå tydligen understrykas.
Livskraften i en så svag population som skandinaviens är nämligen helt beroende av ett ökat genetiskt utbyte med den östliga stammen genom kontinuerlig naturlig invandring eller flyttning.
Om inte detta sker och jaktens enda avsikt är att hålla den inhemska stammen på nivå 210 individer, då utgör jakten ett definitivt hot mot vargstammens fortsatta överlevnad.
Det återstår ju att se hur väl detta nödvändiga andra steg accepteras och verkställs. Våra jägarorganistationer har ju antagit och getts en viktig roll i den frågan.

5. vargen hotad i SVERIGE

2010-01-09 11:18

alla jägare säger att det inte finns något jaktbart vilt kvar pga vargen men det finns ju tusentals utomlands så ni kan ta därifrån

4. Därför hotar inte jakt vargstammen

2010-01-08 23:56

Det kan knappast hota vargstammen. nästa år måste nog skjutas 30 till4 0 i värmland och lika många i dalarna om stammen skall frysas på 210 individer. Hur många valpar har T.ex det blivit i sverige 2009. det pratas om 23 till 26 föryngringar då kan man väl räkna ut utan att vara Rovdjursexpert att stammen ökar den här avsskjutningen är ingenting. Om 3 år är nog vargstammen betydligt större om inte avskjutningen stiger med en ökande vargstam. Hur är det med björnstammen i jämtland, där tror man att det finns 1 000 björnar enl forskare.

3. Utrotningshotad???

2010-01-08 23:55

Jordens mest spidda rovdjur vargen, finns på alla kontineter förutom Australien. Den totala populationen beräknas till minst 250 000 djur.
Hur kan någon över huvud taget påstå att vargen är utrotningshotad? Lär er mer angående fakta innan ni skriker ut era villfarelser.

2. Sorken

2010-01-08 23:54

Så då vill du att vi inplanterar vargar här från andra länder, om den utrotas i Sverige? Eller hur menade du? :)
Antal vargar i respektive länder (enligt din text. Källa wikipedia) Sammanlagt ca 220 i Norge och Sverige, varav de allra flesta i Sverige (vintern 2008). 200-300 i Finland och cirka 45 000 i Ryssland. Antalet kanske inte stämmer exakt idag, men ger ändå en fingervisning.

1. Droppe i havet

2010-01-08 22:35

27 vargar av sveriges norges finlands rysslands mm gemensamma vargstam,ja knappast ett hot....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB